Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 23 de xaneiro de 2023 Páx. 7944

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

ACORDO do 12 de xaneiro de 2023, do tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG número 224, do 25 de novembro) pola que se modifican a baremación definitiva da fase de concurso e a orde na relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

Na sesión que tivo lugar o día 12 de xaneiro de 2023, o tribunal nomeado pola Resolución do 14 de setembro de 2020 (DOG núm. 188, do 16 de setembro), modificada pola Resolución do 6 de outubro de 2020 (DOG núm. 206, do 13 de outubro), para cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 224, do 25 de novembro),

ACORDOU:

Primeiro. Mediante o Acordo do 3 de outubro de 2022 (publicado no DOG núm. 195, do 13 de outubro), este tribunal acordou facer pública a baremación definitiva da fase de concurso.

Segundo. Por estimación dun recurso de alzada, este tribunal acorda modificar o Acordo do 3 de outubro de 2022 (publicado no DOG núm. 195, do 13 de outubro), en relación coa puntuación do aspirante afectado, que pasa a ter a seguinte puntuación:

NIF

Apelido 1º

Apelido 2º

Nome

II.2.1

II.2.2

Total exp. profesional

II.2.3

Total

***4704**

Cendán

Teijeiro

César

0,00

3,80

3,80

0,84

4,64

Terceiro. Mediante o Acordo do 5 de outubro de 2022 (publicado no DOG núm. 197, do 17 de outubro), este tribunal acordou facer pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas.

Cuarto. Debido á modificación da puntuación do baremo definitivo, este tribunal acorda modificar o Acordo do 5 de outubro de 2022 (publicado no DOG núm. 197, do 17 de outubro), en relación coa orde do aspirante afectado, que pasa a ocupar a posición 306, tal e como se publica no seguinte cadro, e renumerando a orde das persoas aspirantes aprobadas a partir desta posición.

NIF

Apelido 1º

Apelido 2º

Nome

1º ex.

2º ex.

3º ex.

Conc.

Total

306

***4704**

Cendán

Teijeiro

César

21,22

17,44

Exento

4,64

43,30

De acordo co disposto na base III.13 da orde de convocatoria, contra este acordo poderase interpor recurso de alzada ante a persoa titular da consellería competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2023

Rubén Plaza Martínez
Presidente do tribunal