Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Martes, 24 de xaneiro de 2023 Páx. 8193

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 3 de xaneiro de 2023, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, pola que se dá publicidade de tres encomendas de xestión ao medio propio Fundación Centro Tecnolóxico do Mar para ser executadas durante os anos 2022 e 2023.

De conformidade co artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, dáse publicidade ás seguintes encomendas coas seguintes características:

1. Resolución de 29 de novembro de 2022, da Consellería do Mar, pola que se lle encarga ao medio propio Fundación Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) o apoio á Consellería a través do CIMA, na análise das poboacións de semente de mexillón no intermareal rochoso, na avaliación de novos sistemas de captación de semente e no desenvolvemento de novos sistemas de produción de semente en condicións controladas.

– Actividade: a prestación do servizo de apoio á Consellería do Mar a través do CIMA, na análise das poboacións de semente de mexillón (Mytilus galloprovincialis) no intermareal rochoso, na avaliación de novos sistemas de captación de semente e no desenvolvemento de sistemas de produción de semente en condicións controladas de criadeiro e sementeiro en Galicia.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: encomenda de xestión a medios propios ao ter a Fundación Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10 e 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: desde o 29 de novembro de 2022 ata o 20 de decembro de 2023.

– Financiamento: tramitouse con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2022 e 2023, na aplicación orzamentaria 15.02.723A.641.0, código do proxecto 2016 00259. Cofinanciada polo FEMP nun 75 %.

2. Resolución do 19 de decembro de 2022, da Consellería do Mar, pola que se lle encarga ao medio propio Fundación Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) a realización, polo sistema de administración, dun servizo de apoio técnico ao deseño dunha embarcación patrulleira de madeira para o Servizo de Gardacostas de Galicia.

– Actividade: a realización das actuacións relativas á execución de accións de apoio á Consellería do Mar que teñen como finalidade última o deseño dunha embarcación patrulleira construída en madeira para tarefas de inspección e vixilancia pesqueira, control e apoio á frota pesqueira de Galicia. Esta embarcación patrulleira tamén colaborará en operacións de procura e salvamento marítimo e participación en actividades de loita contra a contaminación mariña.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: encomenda de xestión a medios propios ao ter a Fundación Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10 e 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: desde o 2 de xaneiro de 2023 ata o 15 de novembro de 2023.

– Financiamento: tramitouse como expediente anticipado de gasto, con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, na aplicación orzamentaria 15.02.723A.640.1, código do proxecto 2016 00287. Cofinanciada polo FEMP nun 75 %.

3. Resolución do 23 de decembro de 2022, da Consellería do Mar, pola que se lle encarga ao medio propio Fundación Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) o servizo en materia de formación correspondente á impartición dun programa de accións formativas no ano 2023, no centro de formación A Aixola.

– Actividade: a realización pola fundación Cetmar das accións para dar o servizo en materia de formación, para a impartición dun programa de accións formativas no ano 2023, no centro de formación A Aixola.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: encomenda de xestión a medios propios ao ter a Fundación Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10 e 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: desde o 1 de xaneiro de 2023 ata o 31 de outubro de 2023.

– Financiamento: tramitouse como anticipado de gasto, con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, na aplicación orzamentaria 15.03.722A.640.1, código do proxecto 2016 00258. Cofinanciada polo FEMP nun 75 %.

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2023

Silvia Cortiñas Fernández
Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar