Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 23 Xoves, 2 de febreiro de 2023 Páx. 10883

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 23 de xaneiro do 2023 pola que se resolve o réxime de axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que realice os seus estudos no ano 2022.

De conformidade co establecido no artigo décimo segundo da Orde do 7 de xullo de 2022 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que realice os seus estudos no ano 2022, a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a relación definitiva de centros beneficiarios das axudas coa cantidade asignada a cada centro, segundo se detalla no anexo I.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022; DOG núm. 151, do 9 de agosto)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Listaxe definitiva de centros beneficiarios

C.C.

Nome do centro

Cursos

Alumnado

Achega por curso

Achega total

15001112

CPR plurilingüe Ntra. Sra. del Carmen

4º ESO plurilingüe

2

200,00 €

15001112

CPR plurilingüe Ntra. Sra. del Carmen

2º bacharelato non plurilingüe

1

100,00 €

300,00 €

15004083

CPR plurilingüe Compañía de María

2º bacharelato plurilingüe

7

700,00 €

15004083

CPR plurilingüe Compañía de María

1º bacharelato plurilingüe

5

500,00 €

15004083

CPR plurilingüe Compañía de María

4º ESO plurilingüe

86

8.600,00 €

15004083

CPR plurilingüe Compañía de María

2º bacharelato non plurilingüe

91

9.100,00 €

18.900,00 €

15004101

Colegio marista Cristo Rey

2º bacharelato non plurilingüe

101

10.100,00 €

10.100,00 €

15004435

CPR plurilingüe Franciscanos

4º ESO plurilingüe

8

800,00 €

800,00 €

15004538

CPR plurilingüe Salesianos San Juan Bosco

4º ESO plurilingüe

41

4.100,00 €

15004538

CPR plurilingüe Salesianos San Juan Bosco

2º bacharelato non plurilingüe

17

1.700,00 €

5.800,00 €

15004770

CPR plurilingüe Esclavas S. Corazón de Jesús

2º bacharelato non plurilingüe

54

5.400,00 €

5.400,00 €

15009470

CPR Loyola

2º FP non plurilingüe

10

1.000,00 €

1.000,00 €

15013461

CPR plurilingüe San José

2º FP non plurilingüe

3

300,00 €

300,00 €

15015378

Colegio de la Compañía de María

4º ESO plurilingüe

44

4.400,00 €

15015378

Colegio de la Compañía de María

2º bacharelato non plurilingüe

54

5.400,00 €

9.800,00 €

15015603

Colegio La Salle

4º ESO plurilingüe

100

10.000,00 €

15015603

Colegio La Salle

2º bacharelato non plurilingüe

100

10.000,00 €

20.000,00 €

27004465

CPR plurilingüe Nuestra Señora del Pilar

4º ESO plurilingüe

12

1.200,00 €

1.200,00 €

27006243

Colegio María Auxiliadora

4º ESO plurilingüe

15

1.500,00 €

1.500,00 €

32008513

CPR plurilingüe Santa Teresa de Jesús

2º bacharelato plurilingüe

22

2.200,00 €

32008513

CPR plurilingüe Santa Teresa de Jesús

4º ESO plurilingüe

66

6.600,00 €

32008513

CPR plurilingüe Santa Teresa de Jesús

2º bacharelato non plurilingüe

44

4.400,00 €

13.200,00 €

32008525

CPR plurilingüe Divina Pastora

2º bacharelato plurilingüe

44

4.400,00 €

32008525

CPR plurilingüe Divina Pastora

1º bacharelato plurilingüe

45

4.500,00 €

32008525

CPR plurilingüe Divina Pastora

4º ESO plurilingüe

63

6.300,00 €

15.200,00 €

32008604

CPR plurilingüe Santa María

4º ESO plurilingüe

30

3.000,00 €

3.000,00 €

32008665

CPR plurilingüe Divino Maestro

4º ESO plurilingüe

3

300,00 €

300,00 €

36002323

CPR plurilingüe Nuestra Señora de Lourdes

4º ESO plurilingüe

15

1.500,00 €

1.500,00 €

36005427

CPR plurilingüe Lar

2º bacharelato plurilingüe

1

100,00 €

36005427

CPR plurilingüe Lar

1º bacharelato plurilingüe

1

100,00 €

36005427

CPR plurilingüe Lar

4º ESO plurilingüe

4

400,00 €

600,00 €

36006699

CPR plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

4º ESO plurilingüe

10

1.000,00 €

1.000,00 €

36010216

CPR plurilingüe Divino Salvador

4º ESO plurilingüe

7

700,00 €

700,00 €

36010794

CPR Fillas de María Inmaculada

2º FP non plurilingüe

8

800,00 €

800,00 €

36010824

CPR plurilingüe Monterrey

4º ESO plurilingüe

10

1.000,00 €

1.000,00 €

36010976

Colegio de la Compañía de María

2º bacharelato non plurilingüe

50

5.000,00 €

5.000,00 €

36011166

CPR María Inmaculada

2º bacharelato non plurilingüe

46

4.600,00 €

36011166

CPR María Inmaculada

4º ESO plurilingüe

52

5.200,00 €

9.800,00 €

36011181

CPR plurilingüe Mariano

4º ESO plurilingüe

11

1.100,00 €

36011181

CPR plurilingüe Mariano

2º bacharelato non plurilingüe

4

400,00 €

1.500,00 €

36011270

CPR Rosalía de Castro

2º bacharelato non plurilingüe

8

800,00 €

800,00 €

36011361

CPR plurilingüe San José de la Guía

4º ESO plurilingüe

7

700,00 €

700,00 €

36012456

Colegio Sagrada Familia

4º ESO plurilingüe

9

900,00 €

900,00 €

36016024

CPR plurilingüe Abrente

4º ESO plurilingüe

23

2.300,00 €

2.300,00 €

36018033

CPR plurilingüe Vigo

4º ESO plurilingüe

6

600,00 €

36018033

CPR plurilingüe Vigo

2º bacharelato non plurilingüe

3

300,00 €

36018033

CPR plurilingüe Vigo

2º FP non plurilingüe

1

100,00 €

1.000,00 €

36025037

CPR plurilingüe las Acacias-Montecastelo

2º bacharelato plurilingüe

31

3.100,00 €

36025037

CPR plurilingüe las Acacias-Montecastelo

4º ESO plurilingüe

45

4.500,00 €

7.600,00 €