Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Xoves, 9 de febreiro de 2023 Páx. 12798

III. Outras disposicións

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2023 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 21 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para investimentos en equipamentos post covid dos establecementos hostaleiros, financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU503E).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como no artigo 24 das bases reguladoras de la convocatoria,

RESOLVO:

Facer público no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Axencia Turismo de Galicia (http://turismo.xunta.es//) o resultado do proceso de concesión das subvencións, cun crédito total de 3.000.000,00 € imputados á aplicación orzamentaria 05.A2 761A 770.0, código de proxecto 2021 00001, dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022, concedidas ao abeiro da Resolución do 21 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para investimentos en equipamentos post covid dos establecementos hostaleiros financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU503E).

Santiago de Compostela, 27 de xaneiro de 2023

Mª Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia

ANEXO

Subvencións para establecementos hoteleiros

Entidade beneficiaria

Finalidade

Subvención concedida

José Fajardo, S.L.

Sistemas de climatización e reformas orientadas a creación de espazos.

50.000,00 €

Cristina Torviso Berdeal

Sistemas de climatización, métodos de conservación, equipamento multiservizo e reformas orientadas á creación de espazos.

2.824,15 €

Macbatec Solutions, S.L.

Renovación do aire, sistemas de climatización, softwares de control asociados; carteleira, rotulación e sinalización.

39.933,00 €

Servicios Hosteleros Goypar, S.L.

Novo equipamento de hixienizado e lavado.

5.050,80 €

Vanessa Correa Pérez

Equipamento de apoio ou difusión no control da pandemia, reforma.

22.293,00 €

Meraki Cakes

Equipamento, directo e indirecto que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia.

44.775,00 €

Carmen Vázquez Peñeiro

Carteleira, rotulación e sinalización, sistemas de climatización.

6.956,64 €

Apartamentos Puerto Basella, S.L.

Carteleira, rotulación e sinalización, sistemas de climatización e renovación de aire, reformas orientadas á creación de espazos, procesos de desinfección por empresas externas e equipamento de hixienizado e lavado.

12.366,00 €

Ridicodias, Sociedad Limitada

Equipamento, directo e indirecto que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia.

44.775,00 €

Antonio Pérez Diéguez

Equipamento, directo e indirecto que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia.

44.775,00 €

Braiber Inversiones, S.L.

Portas automáticas, controis de acceso, envoltorios e materiais de un so uso, rotulación.

27.223,34 €

Martín Rivera Búa

Sistemas check-in automáticos, reformas orientadas á creación de espazos amplos, equipamento de apoio ou difusión no control da pandemia, procesos de desinfección.

43.211,66 €

Vermar Empresa de Turismo, S.L.

Equipamento multiservizo, procesos de desinfección, novo equipamento de hixienizado e lavado, desinfección recorrente, cartelería, check-in automático.

20.780,06 €

Portomiño, S.L.

Optimización de procesos, software de control asociados, novo equipamento de hixienizado e lavado.

11.304,06 €

Ancuta Constantín

Reformas orientadas á creación de espazos, portas automáticas, novo equipamento de hixienizado e lavado, envoltorios e material dun só uso.

28.195,20 €

Javier Beiro Rebollido

Portas e consignas automáticas.

8.046,00 €

José Antonio González Rodríguez

Sistemas domóticos, control de distancias, optimización de procesos, portas e consignas automáticas, controis de acceso, softwares de control, asociados e sistemas check-in asociados, sistema climatización.

47.322,00 €

Andrea María Rodríguez Vázquez

Reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude (cores claras).

10.663,38 €

Hestia Inversiones 2020, Sociedad Limitada

Equipamento multiservizo, métodos de conservación, equipamento no control da pandemia.

37.044,02 €

María Elena Quintela Pazos

Novo equipamento de hixienizado e lavado, equipamento multiservizo, rotulación.

13.473,00 €

Terreo Cocina Casual, S.C.

Reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude, métodos de conservación.

45.697,94 €

Turismo rural El Pazo, S.L

Portas e consignas automáticas, controis de acceso, sistemas de climatización.

36.450,00 €

Leidiz, S.L.

Portas e consignas automáticas, controis de acceso, optimización de procesos, controis de acceso, softwares de control asociados.

44.811,00 €

Youssef Bounimi

Sistemas domóticos, control de distancias, optimización de procesos.

1.639,98 €

Ángela María Quintáns Lago

Reformas para á creación de espazos, renovación de aire.

32.131,89 €

Bodeguilla de San Lázaro, S.L.

Optimización de procesos, software de control asociados, envoltorios e material dun só uso.

6.412,83 €

Míguez Rego, S.L.

Optimización de procesos, envoltorios dun só uso.

6.432,62 €

José Antonio Saques Pereira

Optimización de procesos, controis de acceso, software de control asociados.

9.708,30 €

Atmos Fera 360, S.L.

Sistemas domóticos, sistemas de check-in automáticos, control de acceso.

50.000,00 €

Hotel Atlántico Sanxenxo, Sociedad Limitada

Sistemas de climatización.

29.376,00 €

Flordeleite, S.L.

Métodos de conservación, optimización de procesos, software de control asociados.

29.203,20 €

Panificadora del Eo, S.L.

Optimización de procesos, software de control asociados.

13.485,60 €

Apartamentos Atlántico Playa Montalvo, S.L.

Sistemas de climatización.

49.523,67 €

Os Fornos da Pontenova, S.L.

Novo equipamento de hixienizado e lavado.

3.483,36 €

José Manuel Pousada Villaverde

Equipamento, directo ou indirecto, que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia.

44.775,00 €

Quesouga, S.L.

Métodos de conservación, optimización de procesos, software de control asociados, envoltorios e material dun so uso, equipamento multiservizo.

16.004,16 €

Hotel Caribe Sanxenxo Playa A Lanzada, Sociedad Limitada

Portas e consignas automáticas.

50.000,00 €

Escuela Profesional de Hostelería do Baixo Miño, S.L.

Portas e consignas automáticas e renovación de aire.

10.764,00 €

Fogar do Santiso, S.L.

Sistema de control de acceso, cartelería, rotulación, sinalización e actuacións vinculadas, envoltorios e material de un só uso e renovación de aire

22.195,15 €

Vai Venera, S.L.

Reforma orientada a creación de espazos que suxiran maior amplitude, novo equipamento de hixienizado e lavado.

1.971,00 €

Canle Rural, S.L.

Renovación de aire e sistema de climatización.

9.873,00 €

Juan Ramón Fondevila García

Reformas orientadas a creación de espazos que suxiran maior amplitude, equipamentos para presentación ou métodos de conservación.

8.713,58 €

Patricia Vázquez Mayo

Novo equipamento de hixienizado e lavado.

1.584,23 €

Ardora Hotel Restaurante, S.L.

Portas e consignas automáticas, sistemas de climatización.

49.004,10 €

Adrián Montes Recioy

Sistemas de climatización.

10.431,72 €

Ferramenteiro Portomarín, S.L.

Novo equipamento de hixienizado e lavado.

18.511,20 €

Adsens 360, S.L.

Reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude.

50.000,00 €

Isla Nova-Hotel, S.L.

Reformas orientadas á creación de espazos que suxiran amplitude.

6.023,24 €

Eladio Méndez Casal

Portas e consignas automáticas, optimización de procesos.

517,50 €

Alfonso Leiro, S.L.

Reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude, equipamento multiservizo.

44.785,40 €

Resgrelo, S.L.

Reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude.

28.956,60 €

Mesón O Cruce, S.L.

Reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude.

48.015,00 €

Mesón restaurante A Fonte, S.L.

Novo equipamento de hixienizado e lavado.

1.800,00 €

Elvira Brao Sanmartín

Portas e consignas automáticas, control de accesos.

3.690,00 €

Jesús Regueiro Martínez

Equipamento hixienizado e lavado, software e hardware, portas e consignas automáticas, procesos de desinfección.

17.450,91 €

Peroni restauración, Sociedad Limitada

Reformas orientadas á creación de espazos, medidor de CO2, equipamento multiservizo.

8.851,50 €

Gomber, S.L.

Equipamento, directo ou indirecto, que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia.

4.140,00 €

Mónica Cambeiro Piñeiro

Equipamento multiservizo, medidor CO2, carteleira e rótulos, novo equipamento de hixienizado e lavado.

2.302,62 €

Eduardo Antonio Brandariz Costoya

Equipamento multiservizo.

9.266,85 €

Rocío Martínez López

Novo equipamento de lavado e hixienizado.

10.395,90 €

Dubra Café, S.L.

Equipamento multiservizo, novo equipamento de hixienizado e lavado.

10.777,14 €

Abel Arosa Vázquez

Reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude.

2.700,00 €

La Caseta de Aurora, S.L.

Medidor CO2, equipamento multiservizo.

14.646,65 €

Sarandón Galicia, S.L.

Novo equipamento de lavado e hixienizado.

2.115,00 €

Carlos Cortés Vaz

Sistemas domóticos, novo equipamento de hixienizado e lavado, envoltorios e materiais dun só uso.

2.319,77 €

María Carmen Pernas Villadoniga

Sistemas domóticos, optimización de procesos, controis de acceso, renovación de aire, sistemas de climatización, portas e consignas automáticas, softwares de control asociados.

50.000,00 €

Juan Manuel Martínez Pérez

Procesos de desinfección recorrente por empresas externas.

513,00 €

Fogar de Selmo, S.L.

Equipamento multiservizo.

2.686,20 €

Manfra Rabade, S.L.

Control de acceso, reformas orientadas á creación de espazos.

45.750,38 €

Grupo Rey Amil, Sociedad Limitada

Renovación de aire, envoltorio e material dun só uso.

48.469,13 €

Proyecto Caruso, S.L.

Sistema domótico de control de distancia.

9.549,00 €

Consuelo Rodríguez Taboada

Sistemas domóticos de control de distancias e control de acceso.

10.589,04 €

Marelume, S.L.

Sistema domótico de control de distancia e control de acceso.

2.737,79 €

Adrelo, S.L.

Novo equipamento de lavado e hixienizado.

6.307,20 €

Ola Green Disco, S.L.U.

Sistemas de climatización e renovación de aire, procesos de desinfección.

50.000,00 €

Lourdes Melisa Osorio González

Equipamento multiservizo, novo equipamento para métodos de conservación.

4.667,67 €

Margarita Álvarez Pérez

Sistema de climatización, equipamento de apoio ou difusión no control da pandemia, envoltorios e envases dun só uso, novo equipamento de hixienizado e lavado, métodos de conservación.

33.323,38 €

Beatriz Dopazo Costa

Novo equipamento de hixienizado e lavado, equipamento multiservizo, sistema de climatización.

1.233,38 €

Heladerías A Mariña, S.L.

Equipamento de hixienizado e lavado, métodos de conservación, envoltorios e material dun só uso, reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude.

40.022,99 €

Counting Belus, S.R.L.

Reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude e envoltorios e materiais dun só uso.

2.333,71 €

Pop Up hoteles y servicios de inversión, S.L.

Portas e consignas automáticas, softwares de controis asociados, envoltorios e materiais dun só uso, equipamento multiservizo, equipamento de hixienizado e lavado, carteleira.

21.451,93 €

Noel López Fernández

Sistema de climatización.

8.131,50 €

Frageseume, S.L.

Reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude, equipamento multiservizo, procesos e procesos de desinfección recorrente realizados por empresas por motivo da covid.

693,86 €

Centro Ocio Infantil Xove, S.L.

Novo equipamento de hixienizado e lavado.

1.140,50 €

Apartamentos rurales San Xillao, C.B.

Sistema check-in automático, controis de acceso, softwares de control asociados.

2.943,00 €

Foodie Interactive, S.L.

Portas e consignas automáticas, sistemas de check-in automáticos, reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude, sistemas de climatización.

50.000,00 €

Thais Castiñeira Montero

Carteleira, rotulación e sinalización, novo equipamento de hixienizado e lavado, sistemas de check-in automático, controis de acceso, sistemas de climatización.

16.952,79 €

Hotel Balneario Aguas Santas, S.L.

Envoltorios e materiais dun só uso, reformas orientadas á creación de espazos que suxiran amplitude.

46.049,40 €

José Luis Pardo Baamonde

Métodos de conservación, equipamento multiservizo, envoltorios e materiais dun só uso.

2.646,00 €

Jorge Santamaría Cacabelos

Optimización de procesos, softwares de control asociados.

6.120,00 €

Ceres Hostelería, S.L.

Optimización de procesos, softwares de control asociados.

12.330,00 €

Apartamentos turísticos Guillermo, C.B.

Controis de acceso, optimización de procesos.

1.806,84 €

Salto do Can, S.L.

Sistema de climatización e renovación de aire.

2.610,00 €

Rodistel Comunicaciones, S.L.

Métodos de conservación.

4.245,30 €

Balego grupo hostelero, S.L.

Novo equipamento de hixienizado e lavado, optimización de procesos, controis de acceso, softwares de control asociados.

50.000,00 €

Pablo González González

Portas e consignas automáticas, sistemas de climatización, métodos de conservación e equipamento multiservizo, control de distancias.

35.718,82 €

Morango Villa Romana, S.L.

Novo equipamento de hixienizado e lavado.

11.340,00 €

Manuel Rodríguez Fernández

Sistemas de climatización, renovación de aire.

7.158,15 €

Carmen Campos González

Novo equipamento de hixienizado e lavado, sistema de climatización.

12.501,00 €

José Antonio Rodríguez Pena

Equipamento multiservizo.

7.876,80 €

María del Pilar Iglesias Agrelo

Sistema domótico de renovación de aire e sistemas de climatización.

27.532,80 €

María del Pilar Ibáñez Fernández Jardón

Sistema domótico de control de acceso, reformas.

35.793,90 €

Cabarey Asesores, S.L.

Sistema de climatización.

2.250,00 €

A Roda dos Yoruguas, S.L.

Equipamento multiservizo, métodos de conservación, novo equipamento de hixienizado e lavado, sistemas de climatización.

50.000,00 €

Capitán Morrazo, S.L.

Sistema de climatización, métodos de conservación, novo equipamento de hixienizado e lavado, carteleira, rotulación e sinalización.

6.997,73 €

Pastelería-Cafetería Nimbos, S.L.

Sistema de climatización e renovación de aire.

12.016,98 €

María Angelines Otero Villares

Novo equipamento de hixienizado e lavado.

3.776,40 €

Elmastela12, S.L.

Sistemas check-in automáticos, procesos de desinfección realizados por empresas externas con motivo da covid, carteleira, rotulación e sinalización.

4.957,71 €

Galirouting, S.L.

Sistema domótico de control de distancias e software de control asociados.

8.428,50 €

Galirouting, S.L.

Sistema domótico de control de distancias e software de control asociados.

7.087,50 €

Galires, S.L.

Sistema domótico de control de distancias e software de control asociados.

9.292,50 €

Restenor, S.L.

Sistema domótico de control de distancias e software de control asociados.

7.087,50 €

Restenor, S.L.

Sistema domótico de control de distancias e software de control asociados.

10.633,50 €

Fetishisa, S.L.

Sistemas domóticos, control de accesos, sistema de climatización, softwares de control asociados, sistemas check-in automáticos, carteleira e rotulación, equipamento multiservizo.

29.308,43 €

Lapaman Beach Club, Sociedad Limitada

Portas e consignas automáticas, métodos de conservación, sistemas de climatización, reformas orientadas á creación de espazos para dar maior amplitude.

8.328,24 €

Ángel Quintela Vázquez

Novo equipamento de hixienizado e lavado.

1.590,98 €

Grupo Bo&Go, S.L.

Sistema de climatización e renovación de aire, envoltorios e materiais dun so uso, novo equipamento de hixienizado e lavado, métodos de conservación, equipamento multiservizo.

50.000,00 €

Sol Pasión, S.L.

Sistema de climatización, renovación de aire, medidor CO2.

37.572,71 €

Javier López Fernández

Novo equipamento de hixienizado e lavado.

2.142,00 €

Inversiones hosteleras Da-Vid

Sistemas domóticos, controis de acceso, portas e consignas automáticas.

7.740,00 €

Malecón O Barco Invest, S.L.

Porta automática, carteleira e rotulación, equipamento que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia, reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude, envoltorios e materiais dun só uso, procesos de desinfección, novo equipamento de hixienizado e lavado, equipamento multiservizo.

48.376,08 €

Gali Eco Drinks, Sociedad Limitada

Optimización de procesos, controis de acceso, métodos de conservación, carteleira e rotulación, sistema de climatización.

19.569,74 €

Lulada Hostelería, S.L.

Equipamento multiservizo.

11.112,18 €

A Fartar, S.L.

Portas automáticas, sistema de climatización, reformas.

50.000,00 €

Restaurante Molesón, S.L.

Novo equipamento de hixienizado e lavado.

5.995,08 €

Promotora de Hostelería Gallega, S.L.

Equipamento multiservizo, novo equipamento de hixienizado e lavado, carteleira, rotulación, sinalización dixital.

26.748,00 €

Servicios Galicia, S.A.

Sistema de climatización, renovación de aire, reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude, novo equipamento de hixienizado e lavado e equipamento multiservizo.

30.539,70 €

Saborea hostelería, S.L.

Reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude.

23.621,63 €

Casa Taboada, S.C.

Sistema de climatización.

30.694,58 €

José María Estévez Mariño

Sistema de climatización.

39.586,50 €

Piñeiro Tubío, C.B.

Carteleira e sinalización, sistema de climatización e renovación de aire, portas e consignas eléctricas, reformas orientadas á creación de espazos que suxiran amplitude, envoltorios e materiais dun só uso, sistemas de check-in automáticos.

49.467,60 €

Rey Penas, S.L.

Sistema domótico de optimización de procesos e software asociados, novo equipamento de hixienizado e lavado.

34.428,60 €

Garito Estudio, S.L.

Optimización de procesos, controis de acceso, softwares de control asociados, carteleira, rotulación e sinalización, novo equipamento de hixienizado e lavado.

34.428,60 €

Coronas Galicia, S.L.

Cartelería, rotulación e sinalización, reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude, renovación de aire e sistemas de climatización, envoltorios e material dun só uso, sistemas check-in automáticos.

49.495,50 €

Uf Negra Sombra, Sociedade Coop. Galega

Sistema domótico de control de distancias e software asociado, reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude.

2.510,10 €

Inversiones de Pontón, S.L.

Sistema domótico de renovación de aire e sistema de climatización, novo equipamento de hixienizado e lavado.

9.952,20 €

María Victoria Areas Domínguez

Sistema de renovación aire, sistema climatización, sistemas check-in automático, reforma orientadas de creación de espazos que suxiran maior amplitude, envoltorios de material dun só uso, procesos de desinfección.

29.583,00 €

O Lagoeiro Eventos, S.L.

Equipamento, directo ou indirecto que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia, novo equipamento de hixienizado e lavado e procesos de desinfección e desinfección recorrente por empresas externas con motivo da covid, sistema de control de distancias.

31.556,70 €

Blanco Doldán, S.L.

Procesos de desinfección e desinfección recorrente realizados por empresas externas, equipamento, directo e indirecto, que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia.

10.987,41 €

Santiago Alfredo López Noda

Sistema domótico de control de distancias, novo equipamento para novos produtos, presentación ou métodos de conservación.

12.225,49 €

Enrique López Ramos

Equipamento multiservizo, reformas orientadas para a creación de espazos que suxiran maior amplitude.

13.668,30 €

Lorena Moldes, S.L.

Novo equipamento de hixienizado e lavado, novo equipamento para novos produtos, presentacións e métodos de conservación.

26.738,48 €

Ana Belén Alfonso Pérez

Novo equipamento para novos produtos, presentacións ou métodos de conservación.

9.906,75 €

Aria O Grove, S.L.

Novo equipamento de hixienizado e lavado, equipamento de métodos de conservación, equipamento apoio no control da pandemia.

10.609,65 €

Promociones turísticas Rías Baixas, S.L.

Sistema domótico de portas e consignas automáticas e controis de acceso.

39.291,30 €

O Cruceiro da Ulla, S.L.

Sistema domótico de control de acceso e software asociado.

1.135,80 €

Aurora Gudín Arias

Procesos de desinfección realizados por empresas externas con motivo da covid, equipamento multiservizo.

1.080,00 €