Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 15 de febreiro de 2023 Páx. 13966

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 1 de febreiro de 2023 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas, ás solicitudes non admitidas a trámite e ás solicitudes de axuda desistidas no ano 2022, ao abeiro da Resolución do 12 de agosto de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia non competitiva, as subvencións para investimentos en ecoinnovación e dixitalización da industria forestal-madeira e outras industrias que desenvolvan solucións ecoinnovativas baseadas na madeira, financiadas ao 100 % no marco do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19 (códigos de procedemento IN500C e IN500D).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, do programa e do crédito orzamentario a que se imputen, do beneficiario, da cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLVE:

Dar publicidade ás axudas concedidas, ás solicitudes non admitidas a trámite e ás solicitudes de axuda desistidas ao abeiro da Resolución do 12 de agosto de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia non competitiva, as subvencións para investimentos en ecoinnovación e dixitalización da industria forestal-madeira e outras industrias que desenvolvan solucións ecoinnovativas baseadas na madeira, que figuran nos anexos I, II e III.

A súa aprobación realizouse no exercicio 2022 con cargo ás aplicacións orzamentarias 06.A4.741A.770.0, 06.A4.741A.780.1, 06.A4.741A.771.0, 06.A4.741A.781.0, códigos de proxecto 2021 00006 e 2021 00007, dotadas con 2.500.000 €.

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2023

Jacobo José Aboal Viñas
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO I

Axudas concedidas liña 1 (IN500C)-Ecoinnovación

Expediente

Nome/razón social

Denominación do proxecto

Importe subvencionable

Importe da Concesión

IN500C-2022-00000001-00

María Inés Jiménez Pedras

Constelación Vieira. Cúpula estrutural en madeira.

97.195,00 €

68.036,50 €

IN500C-2022-00000002-00

Arrokabe Arquitectos, S.L.P.

Desenvolvemento e optimización de ecoprodutos en madeira ARKB sistemas.

56.208,54 €

39.345,98 €

IN500C-2022-00000003-00

Barbas Grupo Empresarial, S.L.

Implantación de solucións de economía circular para prever o malgasto e facilitar a reutilización de materiais.
Reutilización e reciclaxe de mobles, madeira e obtención de subprodutos cos residuos xerados.

33.716,51 €


23.601,55 €

IN500C-2022-00000005-00

Gallanova Norte, S.L.U.

Ecoinnovación agrovertical. Ecodeseño de elementos lignopoliméricos para cultivos verticais urbanos.

36.700,00 €

24.500,00 €

IN500C-2022-00000006-00

Cartec Carpinteros, S.L.

Deseño sostible para mecanizar madeira optimizando materiais.

43.527,35 €

30.469,14 €

IN500C-2022-00000007-00

Mucarce Carpinteros, S.L.

Deseño sostible e optimización de recursos na mecanización da madeira.

45.977,97 €

32.184,58 €

IN500C-2022-00000013-00

Tabela Proyectos, S.L.

Deseño e desenvolvemento da nova marca de mobiliario de cociña Tabela Naturkitchen.

45.692,95 €

31.893,90 €

IN500C-2022-00000015-00

Boibel Forestal, S.L.

Silvaecopack. Deseño 5r para embalaxe circular de planta forestal.

30.200,00 €

21.140,00 €

Axudas concedidas liña 2 (IN500D)-Dixitalización

Expediente

Nome/razón social

Denominación do proxecto

Importe subvencionable

Importe da Concesión

IN500D-2022-00000001-00

Ebanober, S.L.

Interconexión do programa de deseño coas máquinas do sistema produtivo.

10.000,00 €

7.000,00 €

IN500D-2022-00000002-00

Muebles Andrade, S.L.

Dixitalización e interconexión do programa de deseño coas máquinas do sistema produtivo.

10.270,00 €

7.189,00 €

IN500D-2022-00000003-00

Landmaschinen, S.L.

Desenvolvemento e implementación de ERP integral en empresa forestal.

58.910,00 €

47.128,00 €

IN500D-2022-00000006-00

UrbysoL 05, S.L.

Dixitalización e interconexión do programa de deseño coas máquinas do sistema produtivo.

29.895,00 €

20.926,50 €

IN500D-2022-00000007-00

Quercus Mobiliario, S.L.

Interconexión do programa de deseño coas máquinas do sistema produtivo.

29.895,00 €

20.926,50 €

IN500D-2022-00000008-00

Innova Fabricación y Distribution, S.L.U.

Interconexión do programa de deseño coas máquinas do sistema produtivo.

29.895,00 €

20.926,50 €

IN500D-2022-00000009-00

BMC Construction Estudio&Contract, S.L.

Dixitalización 2022.

84.500,00 €

59.150,00 €

IN500D-2022-00000010-00

Carpintería Ceyeda, S.L.

Dixitalización 2022.

91.030,00 €

63.721,00 €

IN500D-2022-00000011-00

Asoc. de Empresarios de la 1ª Transformación de la Madera de Lugo

Implantación de solucións dixitais ás empresas do sector forestal para a interacción coa Administración.

41.504,55 €

33.203,64 €

IN500D-2022-00000012-00

Pele Workshop, S.L.

Dixitalización do proceso de carpintería.

29.895,00 €

20.926,50 €

IN500D-2022-00000013-00

Transformaciones Galicia, S.L.

Multiplataforma web para a xestión integral de procesos de explotación e comercialización da madeira.

25.000,00 €

20.000,00 €

IN500D-2022-00000014-00

Barbas Grupo Empresarial, S.L.

Implantación de sistema ERP para a dixitalización e xestión integral de todos os procesos da empresa.

17.684,63 €

12.379,24 €

IN500D-2022-00000015-00

Muebles El Zar, S.L.

Proxecto de ecodixitalización baseado na implantación software CAD-CAM.

29.895,00 €

20.926,50 €

IN500D-2022-00000016-00

Maderas Patricio, S.L.

Control multiplataforma web para a xestión integral de procesos de empresas de explotación forestal.

31.000,00 €

24.800,00 €

IN500D-2022-00000017-00

Explotaciones Forestales Rudive, S.L.

Multiplataforma web para a xestión integral de procesos de empresas de explotación.

45.000,00 €

36.000,00 €

IN500D-2022-00000018-00

Comercial Seoane, S.L.

Multiplataforma web para a xestión integral de procesos de empresas de explotación

25.000,00 €

20.000,00 €

IN500D-2022-00000019-00

Forestal Hosintra, S.L.

Multiplataforma web para a xestión integral de procesos de empresas de explotación.

25.000,00 €

20.000,00 €

IN500D-2022-00000020-00

Torres Forestal, S.L.

Multiplataforma web para a xestión integral de procesos de empresas de explotación e comercialización de madeira.

25.000,00 €

20.000,00 €

IN500D-2022-00000021-00

Ametlam, S.L.

Integración automática en sinerxía dos módulos Corweb e Fortra. Integración de sinerxía na web.

43.818,16 €

35.054,53 €

IN500D-2022-00000022-00

Maderas Díaz Ramos, S.L.

Implantación de software para a xestión de procesos.

54.860,00 €

43.888,00 €

IN500D-2022-00000023-00

Timber Frame España, S.L.

Plan de dixitalización do proceso construtivo de vivenda modular.

45.310,05 €

31.717,04 €

IN500D-2022-00000024-00

Betanzos HB, S.L.

Sistemas de dixitalización de entradas, planificación e produción de taboleiros.

111.776,27 €

70.000,00 €

IN500D-2022-00000025-00

Maderas Villapol, S.A.

Implantación de sistemas de automatización de documentación de RR.HH., pedidos, albarás e facturas.

35.000,00 €

24.500,00 €

IN500D-2022-00000028-00

Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia

Dixitalización de procesos de xestión do CMD e aplicación da tecnoloxía BIM no sector da madeira.

16.372,02 €

11.460,41 €

IN500D-2022-00000029-00

Maderas Gómez Orense, S.L.

Mellora do control de existencias de produto final a través de uso da tecnoloxía.

19.007,00 €

13.304,90 €

IN500D-2022-00000030-00

Logística Maderera Marcos Rodríguez, S.L.

Implantación de sistema informático para o control e a xestión de proxectos e explotacións forestais.

95.170,00 €

70.000,00 €

IN500D-2022-00000031-00

Asociación Bioeco2

Plataforma integral de compravenda de lotes de madeira-Mercamadeira.

84.482,20 €

67.585,76 €

IN500D-2022-00000032-00

Plafor, S.A.

Gestfinc.

36.000,00 €

25.200,00 €

IN500D-2022-00000033-00

Maderas Gayoso, S.L.

Multiplataforma web para a xestión integral de procesos de primeira transformación.

140.000,00 €

70.000,00 €

IN500D-2022-00000034-00

Edelmiro López, S.L.

ERP Edelmiro López.

49.200,00 €

39.360,00 €

IN500D-2022-00000035-00

Asociación Galega Monte-Industria

Trazamad.

121.000,00 €

70.000,00 €

IN500D-2022-00000036-00

Gallanova Norte, S.L.U.

e-Forest-Tech.

65.000,00 €

45.500,00 €

IN500D-2022-00000037-00

Boibel Forestal, S.L.

Implantación dun sistema de almacén (SGA).

62.000,00 €

43.400,00 €

ANEXO II

Solicitudes non admitidas a trámite liña 1 (IN500C)-Ecoinnovación

Expediente

Nome/razón social

Motivo

IN500C-2022-00000008-00

Silvans, S.C.

Investimentos non subvencionables (art. 3. das bases reguladoras).

IN500C-2022-00000010-00

Bosques Naturales, S.A

Non acredita cumprimento de requisitos (art. 2.1.1. das bases reguladoras).

IN500C-2022-00000011-00

Maderas Castro Muxía, S.L.

Investimentos non subvencionables (art. 3 das bases reguladoras).

IN500C-2022-00000012-00

Postmobel, S.L.

Investimentos non subvencionables (art. 3 das bases reguladoras).

IN500C-2022-00000014-00

Saraiva Centros de Día, S.L.

Non acredita cumprimento de requisitos (art. 5.e das bases reguladoras).

IN500C-2022-00000016-00

Biomasas Forestales del Cantábrico, S.L.U.

Investimentos non subvencionables (art. 3 das bases reguladoras).

Solicitudes non admitidas a trámite liña 2 (IN500D)-Dixitalización

Expediente

Nome/razón social

Motivo

IN500D-2022-00000005-00

Ebanistería Allariz, S.L.

Non acada o gasto mínimo (art. 3.2. das bases reguladoras).

IN500D-2022-00000027-00

Carpintería Carreira Carollo, S.L.

Non acada o gasto mínimo (art. 3.2. das bases reguladoras).

ANEXO III

Solicitudes de axuda desistidas liña 1 (IN500C)-Ecoinnovación

Expediente

Nome/razón social

Motivo

IN500C-2022-00000004-00

Marcos Domato Fernández

Tense por desistido por non atender o requirimento de emenda.

IN500C-2022-00000009-00

Tattoo Contract, S.L.

Tense por desistida por non atender o requirimento de emenda.

Solicitudes de axuda desistidas liña 2 (IN500D)-Dixitalización

Expediente

Nome/razón social

Motivo

IN500D-2022-00000004-00

Maderas Díaz Calvo, S.L.

Tense por desistida por non atender o requirimento de emenda.

IN500D-2022-00000026-00

Tattoo Contract, S.L.

Tense por desistida por non atender o requirimento de emenda.