Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 36 Martes, 21 de febreiro de 2023 Páx. 14886

III. Outras disposicións

Presidencia da Xunta de Galicia

RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 17 de marzo de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma galega e se procede á súa convocatoria para o ano 2022.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como no artigo 21 das bases reguladoras da convocatoria,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas que se relacionan no anexo desta resolución ao abeiro da Resolución do 17 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma galega e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 65, do 4 de abril).

Finalidade da subvención: as subvencións teñen como finalidade promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma de Galicia das persoas galegas retornadas, que se establezan como traballadoras autónomas ou por conta propia.

Aplicación orzamentaria: 04.30.312C.470.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma galega para o ano 2022.

Crédito orzamentario: 1.000.000,00 euros.

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2023

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración

ANEXO

Persoas beneficiarias da subvención e importe da axuda concedida

Persoas beneficiarias

Importe concedido

Aboy Pérez, Paloma

7.000,00 €

Alonso Santos, Hernán

9.000,00 €

Álvarez Devesa, Arturo

9.000,00 €

Álvarez Gómez, Lucía

10.000,00 €

Álves Casas, María Diana

10.000,00 €

Antón Ruiz, Manuel

6.000,00 €

Araneta García, Melina

7.000,00 €

Balsas Pereira, Manuel Cándido

6.000,00 €

Baqueiro Tosta, Roberta

10.000,00 €

Barros Cordo, Francisco Javier

6.000,00 €

Bermúdez Otero, Paula

7.000,00 €

Bouzo Rodríguez, José Antonio

6.000,00 €

Bretón Lara, José Federico

9.000,00 €

Calvo Da Silva, Arturo Frank

6.000,00 €

Cao Feijoo, Xan Bieito

6.000,00 €

Cao Rodríguez, José Antonio

9.000,00 €

Casal Gil, María José

10.000,00 €

Castillo Pérez, David Alberto

9.000,00 €

Castro Colomer, María Carolina

7.000,00 €

Castro Colomer, Alejandro Valentín

6.000,00 €

Collazo Mora, Rita Graciela

7.000,00 €

Costas Vila, Salvador

6.000,00 €

Da Cunha Domínguez, Bruno

6.000,00 €

Domínguez Hermida, Johnny

6.000,00 €

Domínguez Míguez, Alexandre

9.000,00 €

Durán Sánchez, Gilberto

6.000,00 €

Edreira García, Elías

9.000,00 €

Estévez Ferreira, Francisco Javier

9.000,00 €

Fabeiro Vilas, Inmaculada

10.000,00 €

Fabeiro Vilas, Genma

10.000,00 €

Fernández Fernández, Borja

6.000,00 €

Ferreiros Mareque, Gonzalo

6.000,00 €

Ferrín Regueira, José María

6.000,00 €

Fraguio Costoya, Laura

7.000,00 €

Freire Ferradás, Víctor-Manuel

9.000,00 €

Gallego Sarmiento, Patricia

7.000,00 €

Gil Pardo, Andrés

6.000,00 €

Gómez Díaz, Alicia

10.000,00 €

Gómez Díaz, Isabel

10.000,00 €

González Borace, José Manuel

9.000,00 €

González Soto, Julia

7.000,00 €

Granados Martínez, Carlos

6.000,00 €

Guerrero Gómez, Pablo

9.000,00 €

Hernández Fernández, Álvaro

9.000,00 €

Horta Ramos, Sonia

10.000,00 €

Jardón Cabrera, José Gregorio

9.000,00 €

Lago Cabaleiro, Sara

10.000,00 €

Ledo Vázquez, Carlos

6.000,00 €

López Carmona, Mónica Teresa

10.000,00 €

López Zenari, Paloma

7.000,00 €

Macias Alonso, Paula Inés

10.000,00 €

Madrazo Gómez-Pantoja, Fernando

9.000,00 €

Mariño Bellas, Juan Carlos

6.000,00 €

Martínez Bello, Carolina

7.000,00 €

Martínez Fernández, Mandy

6.000,00 €

Medraño Calvo, Adrián

9.000,00 €

Mendoza Villamayor, Marta

7.000,00 €

Migueles Álvarez, Antía

10.000,00 €

Míguez Viana, Isaac

9.000,00 €

Mira Búa, María Carme

10.000,00 €

Mojón Gómez, Dorybel

10.000,00 €

Moredo Romo, Héctor

6.000,00 €

Morel García, Camila Victoria

10.000,00 €

Muñoz Somoza, Diego

9.000,00 €

Murga-Cerviño Polero, Ramiro

6.000,00 €

Navarrete Ponte, Iria

10.000,00 €

Nieto González, María José

10.000,00 €

Nine Fernández, José Santiago

6.000,00 €

Otero Borrega, Enrique

9.000,00 €

Otero Carranza, Miguel Ángel

9.000,00 €

Pazos Fernández, Teresa

7.000,00 €

Penas Ess, Alejandra Soledad

10.000,00 €

Pereira Gamboa, Ana Cristina

10.000,00 €

Pérez Pérez, Beatriz Betsabe

7.000,00 €

Pérez Senande, Camila

10.000,00 €

Pita Zuleta, Valentina Cristina

10.000,00 €

Portela Leiro, Carlos

6.000,00 €

Pousadas Alonso, María Soledad

7.000,00 €

Prado Durand, Gonzalo Enrique

9.000,00 €

Prado Fernández, Jorge

6.000,00 €

Prado Queijo, Ricardo Alberto

6.000,00 €

Pujadas Regueiro, Lucía Sibila

7.000,00 €

Reza Angulo, Andrés Roberto

6.000,00 €

Riol Martínez, Julián

9.000,00 €

Rodríguez Aldariz, Lidia

10.000,00 €

Rodríguez Ares, Laura

7.000,00 €

Rodríguez Bernardo, Roi

9.000,00 €

Rodríguez Farias, Diego Damián

6.000,00 €

Rodríguez Gálvez, María Alejandra

10.000,00 €

Rodríguez Iglesias, Silvia

10.000,00 €

Rodríguez Rodríguez, José Alejandro

9.000,00 €

Rodríguez Rodríguez, Ignacio

9.000,00 €

Romar Landeira, Francisco

9.000,00 €

Salvador Cob, Sara

7.000,00 €

Sánchez Gómez, María del Carmen

7.000,00 €

Sánchez González, David

6.000,00 €

Sandomingo Castillo, Juan Carlos

6.000,00 €

Sotelo López, Julián

6.000,00 €

Suárez Marcano, Datzaimy José

7.000,00 €

Suárez Rey, Thais

7.000,00 €

Teira Otero, Luis Manuel

9.000,00 €

Terlizzi Torres, Belén Soledad

7.000,00 €

Tielas Fernández, Alicia Fernanda

10.000,00 €

Traspuesto Lemos, Beatriz

10.000,00 €

Varela Rivera, María Andrea

7.000,00 €

Varela Varela, Lucía

10.000,00 €

Vázquez Fernández, Tania

10.000,00 €

Vázquez Iglesias, Isabel

7.000,00 €

Vázquez Ríos, Jael

7.000,00 €

Vázquez Silva, Luis Aníbal

9.000,00 €

Ventoso Rañon, Lara

7.000,00 €

Ventura Ferreira, Eliana

10.000,00 €

Villameriel Pérez, María José

10.000,00 €

Voto Liñares, Carlos Amado

6.000,00 €