Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 51 Martes, 14 de marzo de 2023 Páx. 17710

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2023 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 1 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría, artístico-recreativa e outros servizos (programa Bono enerxía peme), anualidade 2022 (código de procedemento IN417Z).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa, o crédito orzamentario a que se imputen, o/a beneficiario/a, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude esta dirección,

RESOLVE:

1. Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 1 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes, con actividade de comercio, hostalaría, artístico-recreativas e outros servizos (programa Bono Enerxía Peme), para a anualidade de 2022.

2. As presentes axudas destinadas a empresas incardínanse no réxime de axudas de minimis, establecido no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis; no Regulamento (UE) nº 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola, e no Regulamento (UE) nº 717/2014 da Comisión, do 27 de xullo de 2014, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector da pesca e da acuicultura.

Deberase garantir que, de recibir o/a beneficiario/a outras axudas baixo réxime de minimis, non se supera o límite de 200.000,00 € nun período de tres exercicios fiscais. Para as empresas do sector do transporte de mercadorías por estrada, este límite redúcese a 100.000,00 €. Para as empresas do sector da pesca, as axudas de minimis totais que se concedan a unha mesma empresa non poderán superar os 30.000,00 € durante calquera período de tres exercicios fiscais. Para as empresas do sector agrícola, o límite de minimis redúcese a 20.000,00 € durante calquera período de tres exercicios.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2023

Pablo Fernández Vila
Director do Instituto Enerxético de Galicia

Anexo

Subvencións concedidas

Finalidade: axudas para proxectos de mellora enerxética dirixidas a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría ou artístico-recreativas (programa Bono Enerxía Peme) para o ano 2022.

Aplicacións orzamentarias: estas axudas fináncianse con cargo á aplicación orzamentaria 06.A3.733A.774.0, cun orzamento de 3.000.000,00 €.

Beneficiarios/as das axudas concedidas: as subvencións concedidas aparecen ordenadas pola data e hora de presentación da solicitude de axuda.

Código de expediente

Persoa ou entidade solicitante

Investimento elixible (€)

Axuda resolución concesión (€)

Data e hora
de presentación

IN417Z-22A2

Adsens 360, S.L.

7.439,37

5.951,50

O 6.4.2022 ás 10.02 horas

IN417Z-22A1

Domen Ourense, S.L.

10.586,24

6.000,00

O 6.4.2022 ás 12.31 horas

IN417Z-22A13

Silicon Desarrollos Tecnológicos, S.L.

6.225,00

4.980,00

O 6.4.2022 ás 16.35 horas

IN417Z-22A32

Full Moto Adventure, S.L.

7.108,78

5.687,02

O 7.4.2022 ás 9.08 horas

IN417Z-22A54

Macavi A Guarda S.L.

7.550,00

6.000,00

O 7.4.2022 ás 17.48 horas

IN417Z-22A59

Hostelería Freixo, S.L.

8.944,00

6.000,00

O 7.4.2022 ás 18.44 horas

IN417Z-22A61

Estación de Servicio Manzaneda, S.A.U.

8.944,00

6.000,00

O 8.4.2022 ás 9.55 horas

IN417Z-22A81

Salume Cocinas, S.L.

8.006,35

6.000,00

O 8.4.2022 ás 13.34 horas

IN417Z-22A83

Muebles Villamor, S.L.

3.907,20

3.125,76

O 8.4.2022 ás 13.39 horas

IN417Z-22A64

Iluminacion Villagarcía, S.L.

7.683,15

6.000,00

O 8.4.2022 ás 14.07 horas

IN417Z-22A86

Eventos Señorans, S.L.

7.948,00

6.000,00

O 8.4.2022 ás 14.16 horas

IN417Z-22A78

Restaurante Sánchez S.L.

14.092,36

6.000,00

O 8.4.2022 ás 14.34 horas

IN417Z-22A100

Alsomate, S.L.

1.950,00

1.560,00

O 8.4.2022 ás 20.17 horas

IN417Z-22A8

Jacobo Lorenzo Gay

7.446,06

5.956,85

O 9.4.2022 ás 9.36 horas

IN417Z-22A36

Doble Pauta, S.L.

9.478,00

6.000,00

O 9.4.2022 ás 12.23 horas

IN417Z-22A103

Mosteirocar S.L. Unipersonal

4.493,80

3.595,04

O 10.4.2022 ás 12.58 horas

IN417Z-22A104

Apetéceme no Tambre, S.L.

7.498,00

5.998,40

O 10.4.2022 ás 20.17 horas

IN417Z-22A101

Talleres Jomabe, S.L.

4.994,26

3.995,41

O 11.4.2022 ás 9.24 horas

IN417Z-22A76

Tres Glorias, S.L.

21.692,17

6.000,00

O 11.4.2022 ás 13.40 horas

IN417Z-22A115

Boticas Rurais de Galicia Gc, S.L.

7.007,20

5.605,76

O 11.4.2022 ás 16.42 horas

IN417Z-22A118

Xardinor, S.L.

7.838,92

6.000,00

O 11.4.2022 ás 18.58 horas

IN417Z-22A51

José Antonio González Castelo

5.374,50

4.299,60

O 11.4.2022 ás 20.42 horas

IN417Z-22A122

José López Fernández

6.166,00

4.932,80

O 12.4.2022 ás 0.47 horas

IN417Z-22A16

Jesús Rodríguez Rodríguez

7.510,00

6.000,00

O 12.4.2022 ás 10.09 horas

IN417Z-22A98

Carnesforcarei, S.L.

11.105,00

6.000,00

O 12.4.2022 ás 12.25 horas

IN417Z-22A27

Promociones Auriense, S.L.

11.547,00

6.000,00

O 12.4.2022 ás 19.34 horas

IN417Z-22A28

Crossfit Galicia, S.L.

7.465,00

5.972,00

O 13.4.2022 ás 8.49 horas

IN417Z-22A22

Faragulla Empresarial, S.L.

7.292,00

5.833,60

O 13.4.2022 ás 9.21 horas

IN417Z-22A144

Ramona Pérez Domínguez

6.295,00

5.036,00

O 13.4.2022 ás 13.23 horas

IN417Z-22A150

Priscila Correia Rial

1.773,00

1.418,40

O 13.4.2022 ás 13.40 horas

IN417Z-22A151

Gran Taller e Hijos, S.L.

5.501,02

4.400,82

O 13.4.2022 ás 16.29 horas

IN417Z-22A134

Disfabial, S.L.

11.250,00

6.000,00

O 13.4.2022 ás 18.45 horas

IN417Z-22A155

María Elena Quintela Pazos

7.410,00

5.928,00

O 13.4.2022 ás 19.22 horas

IN417Z-22A39

Portomiño, S.L.

6.773,26

5.418,61

O 15.4.2022 ás 10.03 horas

IN417Z-22A162

Real Club Náutico de Ribadeo

6.332,00

5.065,60

O 18.4.2022 ás 12.13 horas

IN417Z-22A157

Davandoira, S.L.

4.571,00

3.656,80

O 18.4.2022 ás 13.51 horas

IN417Z-22A168

José María Estévez Mariño

7.500,00

6.000,00

O 18.4.2022 ás 18.58 horas

IN417Z-22A178

Paz María Soto Ramos

1.043,87

835,10

O 19.4.2022 ás 11.21 horas

IN417Z-22A179

Sanchilan, S.L.

1.454,00

1.163,20

O 19.4.2022 ás 12.16 horas

IN417Z-22A180

Cámping Suavila, C.B.

3.224,00

2.579,20

O 19.4.2022 ás 16.48 horas

IN417Z-22A195

Autos Ibáñez, S.A.

7.579,10

6.000,00

O 19.4.2022 ás 21.11 horas

IN417Z-22A188

Pescados y Mariscos Rafa Carbia, S.L.

7.600,00

6.000,00

O 20.4.2022 ás 10.17 horas

IN417Z-22A165

Ángela Aira Lago

12.053,00

6.000,00

O 20.4.2022 ás 15.00 horas

IN417Z-22A205

Camino Santo, S.L.

5.675,02

4.540,02

O 20.4.2022 ás 15.01 horas

IN417Z-22A207

Javier Beiro Rebollido

7.755,00

6.000,00

O 20.4.2022 ás 19.08 horas

IN417Z-22A214

María del Carmen Montero Faro

5.198,07

4.158,46

O 20.4.2022 ás 19.25 horas

IN417Z-22A215

Casa do Tella Portosín, S.L.

5.150,00

4.120,00

O 20.4.2022 ás 22.35 horas

IN417Z-22A220

Teira y García, S.C.

3.500,00

2.800,00

O 21.4.2022 ás 11.15 horas

IN417Z-22A232

Casa Rouco, S.L.

3.979,10

3.183,28

O 21.4.2022 ás 12.43 horas

IN417Z-22A225

Carmen Díaz López

5.102,00

4.081,60

O 21.4.2022 ás 13.26 horas

IN417Z-22A57

Grandes Pequeñas Casas, S.L.

6.964,00

5.571,20

O 21.4.2022 ás 14.56 horas

IN417Z-22A235

Promociones Turísticas Rías Baixas, S.L.

13.000,00

6.000,00

O 21.4.2022 ás 16.45 horas

IN417Z-22A239

Promociones Turísticas Jacobeas, S.A.

9.090,00

6.000,00

O 21.4.2022 ás 17.02 horas

IN417Z-22A240

María Luz Vidal Ramos

5.000,00

4.000,00

O 21.4.2022 ás 18.02 horas

IN417Z-22A242

Inmobiliaria Chairega, S.L.

7.639,95

6.000,00

O 21.4.2022 ás 18.27 horas

IN417Z-22A44

Titon Hostelería, S.L.

6.664,30

5.331,44

O 21.4.2022 ás 18.43 horas

IN417Z-22A244

Lucía de Fátima Rodríguez Jiménez

11.262,11

6.000,00

O 22.4.2022 ás 9.41 horas

IN417Z-22A245

Hotel Nuevo Astur, S.L.U.

7.500,00

6.000,00

O 22.4.2022 ás 10.56 horas

IN417Z-22A109

Celtiamshop, S.L.

9.050,00

6.000,00

O 22.4.2022 ás 13.47 horas

IN417Z-22A262

Villasenin, S.A.

4.280,00

3.424,00

O 22.4.2022 ás 14.15 horas

IN417Z-22A250

Pizzburguer, S.L.

10.698,98

6.000,00

O 22.4.2022 ás 14.47 horas

IN417Z-22A222

Carballosa, S.L.

7.803,00

6.000,00

O 22.4.2022 ás 19.30 horas

IN417Z-22A267

Rafael Fuentes Arán

2.305,00

1.844,00

O 23.4.2022 ás 8.51 horas

IN417Z-22A266

The Cooking Man Food Services, S.L.

5.651,38

4.521,10

O 25.4.2022 ás 9.13 horas

IN417Z-22A272

Casa Barreiro, S.L.

9.420,15

6.000,00

O 25.4.2022 ás 10.32 horas

IN417Z-22A277

Agarimo 2000, S.L.

1.010,10

808,08

O 25.4.2022 ás 11.37 horas

IN417Z-22A287

Canaima Mesón do Vento, S.L.

4.759,68

3.807,74

O 25.4.2022 ás 12.14 horas

IN417Z-22A23

María del Carmen Castro Juncal

2.450,00

1.960,00

O 25.4.2022 ás 12.23 horas

IN417Z-22A289

Pulpería Neira, C.B.

3.078,00

2.462,40

O 25.4.2022 ás 17.32 horas

IN417Z-22A292

Verónica Roca Galdo

1.952,30

1.561,84

O 25.4.2022 ás 17.58 horas

IN417Z-22A291

Duque Cafe Bar, C.B.

5.313,60

4.250,88

O 25.4.2022 ás 18.14 horas

IN417Z-22A189

Cehosga Inversiones y Servicios, S.L.

8.732,00

6.000,00

O 25.4.2022 ás 21.48 horas

IN417Z-22A271

Lorena Castro Fernández

4.288,00

3.430,40

O 25.4.2022 ás 22.37 horas

IN417Z-22A201

Asociación Aixiña

9.106,41

6.000,00

O 26.4.2022 ás 10.57 horas

IN417Z-22A204

Asociación Aixiña

7.217,95

5.774,36

O 26.4.2022 ás 11.12 horas

IN417Z-22A294

Camping Baltar, S.L.

8.653,56

6.000,00

O 26.4.2022 ás 11.13 horas

IN417Z-22A301

Recambios y Neumáticos Touriño, S.L.

8.496,00

6.000,00

O 26.4.2022 ás 11.27 horas

IN417Z-22A253

Mesón A Ría de Viveiro, S.L.

7.835,00

6.000,00

O 26.4.2022 ás 11.38 horas

IN417Z-22A302

Daniel Labrada Otero

3.231,75

2.585,40

O 26.4.2022 ás 12.31 horas

IN417Z-22A306

Hotel Santiago, S.L.

10.655,01

6.000,00

O 26.4.2022 ás 14.42 horas

IN417Z-22A216

Complejo Montero, S.L.

14.210,00

6.000,00

O 26.4.2022 ás 19.11 horas

IN417Z-22A304

Real Aeroclub de Santiago

7.201,50

5.761,20

O 26.4.2022 ás 19.49 horas

IN417Z-22A318

Bigg Originals

2.690,00

2.152,00

O 27.4.2022 ás 12.12 horas

IN417Z-22A317

Maderas López Castro

7.700,00

6.000,00

O 27.4.2022 ás 12.42 horas

IN417Z-22A323

Maderas López Castro

8.200,00

6.000,00

O 27.4.2022 ás 13.03 horas

IN417Z-22A319

Albergue San José, S.L.

8.731,46

6.000,00

O 27.4.2022 ás 13.09 horas

IN417Z-22A325

Maderas López Castro

7.700,00

6.000,00

O 27.4.2022 ás 13.27 horas

IN417Z-22A326

Maderas López Castro

8.200,00

6.000,00

O 27.4.2022 ás 13.40 horas

IN417Z-22A313

Cristian Soutullo Bea

6.582,00

5.265,60

O 27.4.2022 ás 13.50 horas

IN417Z-22A224

Pastelería Cordo Cal

11.382,00

6.000,00

O 27.4.2022 ás 13.56 horas

IN417Z-22A324

Daniel Pérez Biot

7.411,80

5.929,44

O 27.4.2022 ás 15.39 horas

IN417Z-22A331

Carmen Juncal Costa

7.470,00

5.976,00

O 27.4.2022 ás 17.31 horas

IN417Z-22A332

Representaciones Cabarcos, S.L.

7.293,76

5.835,01

O 27.4.2022 ás 18.13 horas

IN417Z-22A334

Iván Núñez López

11.613,16

6.000,00

O 27.4.2022 ás 19.07 horas

IN417Z-22A337

Maderas López Castro

7.700,00

6.000,00

O 27.4.2022 ás 21.11 horas

IN417Z-22A338

Maderas López Castro

7.700,00

6.000,00

O 27.4.2022 ás 21.26 horas

IN417Z-22A333

Thais Castiñeira Montero

4.130,00

3.304,00

O 28.4.2022 ás 11.55 horas

IN417Z-22A140

O Dezasete Olmos, S.L.

7.456,00

5.964,80

O 28.4.2022 ás 12.19 horas

IN417Z-22A341

Isla Nova-Hotel, S.L.

1.059,00

847,20

O 28.4.2022 ás 12.54 horas

IN417Z-22A354

Mercedes Otero Otero

7.488,29

5.990,63

O 28.4.2022 ás 13.23 horas

IN417Z-22A359

Ag. Carabelos Espj.

2.483,00

1.986,40

O 28.4.2022 ás 14.20 horas

IN417Z-22A133

Susana Lorenzo Loureiro

6.239,71

4.991,77

O 28.4.2022 ás 18.52 horas

IN417Z-22A360

Muíño de Menade, S.L.

11.956,00

6.000,00

O 28.4.2022 ás 20.06 horas

IN417Z-22A281

Terreo Cocina Casual, S.C.

11.051,49

6.000,00

O 28.4.2022 ás 20.19 horas

IN417Z-22A152

Camping Coroso, S.L.

1.792,02

1.433,62

O 28.4.2022 ás 22.38 horas

IN417Z-22A279

Alberto González González

5.181,33

4.145,06

O 29.4.2022 ás 8.44 horas

IN417Z-22A142

E. Varela e Hijos, S.L.

3.854,80

3.083,84

O 29.4.2022 ás 10.01 horas

IN417Z-22A371

Flordeleite, S.L.

8.696,00

6.000,00

O 29.4.2022 ás 10.36 horas

IN417Z-22A166

Ollosverdes, S.L.

3.805,75

3.044,60

O 29.4.2022 ás 11.31 horas

IN417Z-22A373

Neuwalme Store, S.L.

5.449,42

4.359,54

O 29.4.2022 ás 11.54 horas

IN417Z-22A375

Francisco Costa Rellan

11.537,51

6.000,00

O 29.4.2022 ás 12.16 horas

IN417Z-22A327

Alberto Román García Cancio

1.722,00

1.377,60

O 29.4.2022 ás 13.56 horas

IN417Z-22A364

E.S. Mesón del Viento, S.L.

3.700,00

2.960,00

O 29.4.2022 ás 14.45 horas

IN417Z-22A370

Mónica Martínez Martínez

7.904,82

6.000,00

O 29.4.2022 ás 16.15 horas

IN417Z-22A374

María Esther Maceiras Caamaño

7.656,00

6.000,00

O 29.4.2022 ás 16.53 horas

IN417Z-22A127

Maite Fernández Cendoya

1.274,00

1.019,20

O 30.4.2022 ás 14.19 horas

IN417Z-22A382

Farmacia Marín, C.B.

45.267,33

6.000,00

O 2.5.2022 ás 0.25 horas

IN417Z-22A381

Manuel Ángel Bargo Casal

7.490,00

5.992,00

O 2.5.2022 ás 9.29 horas

IN417Z-22A378

María de los Ángeles Bermúdez Cereijo

5.603,14

4.482,51

O 2.5.2022 ás 10.27 horas

IN417Z-22A386

Lucía Vázquez Muñiz

2.550,00

2.040,00

O 2.5.2022 ás 12.13 horas

IN417Z-22A384

Hostelería Curro, S.L.

5.685,00

4.548,00

O 2.5.2022 ás 13.22 horas

IN417Z-22A385

Grupo B. y P. Vallemiñor, S.L.

8.317,81

6.000,00

O 2.5.2022 ás 13.43 horas

IN417Z-22A252

Harpazul Producións, S.C.

8.998,00

6.000,00

O 2.5.2022 ás 13.59 horas

IN417Z-22A394

Cañaveral, S. Coop. Galega

7.494,00

5.995,20

O 2.5.2022 ás 14.12 horas

IN417Z-22A396

María Teresa Rey Vidal

1.155,60

924,48

O 2.5.2022 ás 14.51 horas

IN417Z-22A376

Gandariña Consultoría y Servicios, S.L.

11.343,00

6.000,00

O 2.5.2022 ás 16.31 horas

IN417Z-22A18

María Teresa Pérez Maceiras

7.664,04

6.000,00

O 2.5.2022 ás 17.25 horas

IN417Z-22A399

Alquiler de Vehículos Nyt, S. Coop. Galega Xuvenil

1.984,98

1.587,98

O 2.5.2022 ás 17.27 horas

IN417Z-22A383

Iván Domínguez Fernández

7.500,00

6.000,00

O 2.5.2022 ás 19.10 horas

IN417Z-22A402

Ventura Devesa Rey

2.961,00

2.368,80

O 2.5.2022 ás 20.52 horas

IN417Z-22A392

José Manuel Babarro Rodríguez

3.165,00

2.532,00

O 3.5.2022 ás 9.12 horas

IN417Z-22A126

Pablo García Vivanco

3.400,00

2.720,00

O 3.5.2022 ás 9.54 horas

IN417Z-22A248

Restaurante Río Lea, S.L.

5.211,81

4.169,45

O 3.5.2022 ás 11.25 horas

IN417Z-22A170

Jorge Mella Calvo

2.940,00

2.352,00

O 3.5.2022 ás 11.28 horas

IN417Z-22A349

Mario Romero Rodríguez

11.093,50

6.000,00

O 3.5.2022 ás 11.42 horas

IN417Z-22A410

Ángel Alfonso Agis Gómez

3.072,00

2.457,60

O 3.5.2022 ás 12.57 horas

IN417Z-22A411

Carlos Álvarez Prol

2.152,00

1.721,60

O 3.5.2022 ás 13.29 horas

IN417Z-22A391

María del Carmen Pérez Crespo

9.247,00

6.000,00

O 3.5.2022 ás 17.39 horas

IN417Z-22A363

Riourense, S.L.

2.150,00

1.720,00

O 3.5.2022 ás 17.57 horas

IN417Z-22A414

Crasqui Servicios Integrales, S.L.

5.160,00

4.128,00

O 3.5.2022 ás 17.57 horas

IN417Z-22A351

Bodegón do Encoro

4.551,00

3.640,80

O 3.5.2022 ás 18.03 horas

IN417Z-22A200

Hotel Ego, S.L.

8.646,10

6.000,00

O 3.5.2022 ás 18.06 horas

IN417Z-22A175

Mercedes González Gil

3.517,00

2.813,60

O 3.5.2022 ás 20.40 horas

IN417Z-22A423

Puf Baranda, S.L.

5.423,60

4.338,88

O 4.5.2022 ás 11.15 horas

IN417Z-22A413

Expansión Hostelera de Arosa, S.L.

3.913,77

3.131,02

O 4.5.2022 ás 12.23 horas

IN417Z-22A430

Professionalsec, C.B.

12.369,44

6.000,00

O 4.5.2022 ás 13.36 horas

IN417Z-22A429

Francisco Vila Santos

6.715,00

5.372,00

O 4.5.2022 ás 13.59 horas

IN417Z-22A350

Daniel Ferreiro López

4.527,62

3.622,10

O 4.5.2022 ás 14.18 horas

IN417Z-22A160

Antonio García López

4.750,00

3.800,00

O 4.5.2022 ás 14.44 horas

IN417Z-22A437

El Fenicio Slim, S.L.

6.907,00

5.525,60

O 4.5.2022 ás 15.27 horas

IN417Z-22A236

A Fonte Auga Doce, S.L.

12.479,00

6.000,00

O 4.5.2022 ás 17.28 horas

IN417Z-22A441

Alberto Manuel González Benavides

3.971,00

3.176,80

O 4.5.2022 ás 18.47 horas

IN417Z-22A431

José Francisco Suárez Lestón

6.448,00

5.158,40

O 4.5.2022 ás 18.53 horas

IN417Z-22A443

Estrella Romero Sar, S.L.

5.980,00

4.784,00

O 4.5.2022 ás 19.13 horas

IN417Z-22A445

Alvarella Ecoturismo, S.L.

9.000,00

6.000,00

O 5.5.2022 ás 0.42 horas

IN417Z-22A361

Asociación Aixiña

6.269,76

5.015,81

O 5.5.2022 ás 9.48 horas

IN417Z-22A417

Casiano Barral Muñiz

10.885,80

6.000,00

O 5.5.2022 ás 11.09 horas

IN417Z-22A433

Germán Gómez Varela

10.153,35

6.000,00

O 5.5.2022 ás 12.56 horas

IN417Z-22A448

Hermanos Forjan Lueiro, S.L.

13.575,00

6.000,00

O 5.5.2022 ás 13.11 horas

IN417Z-22A451

Hermanos Forjan Lueiro, S.L.

8.455,00

6.000,00

O 5.5.2022 ás 13.20 horas

IN417Z-22A452

María Nieves Casal Marzoa

8.862,96

6.000,00

O 5.5.2022 ás 14.09 horas

IN417Z-22A344

Enrique Amoedo Fragueiro

4.036,00

3.228,80

O 5.5.2022 ás 15.05 horas

IN417Z-22A356

Enrique Amoedo Fragueiro

2.867,00

2.293,60

O 5.5.2022 ás 15.14 horas

IN417Z-22A442

Myg de Vicente, S.L.

7.938,35

6.000,00

O 5.5.2022 ás 17.19 horas

IN417Z-22A455

Remedios Santos Lema

1.601,00

1.280,80

O 5.5.2022 ás 17.47 horas

IN417Z-22A450

María Fátima Romay Caamaño

6.270,00

5.016,00

O 5.5.2022 ás 19.45 horas

IN417Z-22A462

Alnecana, S.L.

6.675,00

5.340,00

O 6.5.2022 ás 11.12 horas

IN417Z-22A463

Óscar Luis Casaldarnos Alonso

6.035,00

4.828,00

O 6.5.2022 ás 13.00 horas

IN417Z-22A466

Casa San Nicolás, S.L.

5.782,00

4.625,60

O 6.5.2022 ás 13.05 horas

IN417Z-22A469

Francisco Lema López

3.678,00

2.942,40

O 6.5.2022 ás 13.23 horas

IN417Z-22A473

José Janeiro Cazón

7.494,24

5.995,39

O 6.5.2022 ás 14.04 horas

IN417Z-22A474

María Isabel García Martínez

1.024,00

819,20

O 6.5.2022 ás 14.25 horas

IN417Z-22A468

Hotel Susuqui, S.L.

7.500,00

6.000,00

O 6.5.2022 ás 17.24 horas

IN417Z-22A422

María Yolanda Santomé Paredes

1.869,00

1.495,20

O 9.5.2022 ás 8.42 horas

IN417Z-22A489

Caldeirería 24 Restauración, S.L.

3.680,00

2.944,00

O 9.5.2022 ás 11.25 horas

IN417Z-22A365

Ababides Servicios, S.L.

7.760,31

6.000,00

O 9.5.2022 ás 11.53 horas

IN417Z-22A438

Ángel Bravo Gago

1.535,00

1.228,00

O 9.5.2022 ás 12.42 horas

IN417Z-22A493

Margarita Silva Loureiro

4.200,00

3.360,00

O 9.5.2022 ás 13.26 horas

IN417Z-22A470

Vicente Ordóñez Parada

1.628,76

1.303,01

O 9.5.2022 ás 13.27 horas

IN417Z-22A496

Bizarre Irmandiños, C.B.

7.057,60

5.646,08

O 9.5.2022 ás 14.05 horas

IN417Z-22A454

Electro Simil, S.L.

5.729,28

4.583,42

O 9.5.2022 ás 18.28 horas

IN417Z-22A343

Ginzo Hombre-Mujer, S.L.

5.552,50

4.442,00

O 9.5.2022 ás 19.16 horas

IN417Z-22A355

Ginzo Hombre-Mujer, S.L.

2.741,76

2.193,41

O 9.5.2022 ás 19.17 horas

IN417Z-22A505

Salones Cabu, S.L.

5.723,00

4.578,40

O 9.5.2022 ás 22.57 horas

IN417Z-22A483

Manuel Caneiro Delgado

4.961,00

3.968,80

O 10.5.2022 ás 9.41 horas

IN417Z-22A506

Esmerode y González, S.C.

7.487,00

5.989,60

O 10.5.2022 ás 10.07 horas

IN417Z-22A490

María Dolores Cortizas Castro

3.888,00

3.110,40

O 10.5.2022 ás 11.30 horas

IN417Z-22A482

Mª Luz Paredes Pérez

1.221,49

977,19

O 10.5.2022 ás 12.15 horas

IN417Z-22A511

Hotel Montemar O Grove, C.B.

7.945,00

6.000,00

O 10.5.2022 ás 12.52 horas

IN417Z-22A471

Turismo y Arquitectura Rural, S.L.

13.118,58

6.000,00

O 10.5.2022 ás 12.55 horas

IN417Z-22A516

Ártika, C.B.

7.499,99

5.999,99

O 10.5.2022 ás 18.07 horas

IN417Z-22A502

Adria Florería, S.L.

9.393,00

6.000,00

O 10.5.2022 ás 18.58 horas

IN417Z-22A497

Centauros Commerce, S. Coop. Gal.

6.847,00

5.477,60

O 11.5.2022 ás 8.30 horas

IN417Z-22A124

Arturo Gerardo Fernández de la Vega Senra

3.888,00

3.110,40

O 11.5.2022 ás 9.30 horas

IN417Z-22A484

Esperanza Cancio González

3.888,00

3.110,40

O 11.5.2022 ás 10.57 horas

IN417Z-22A522

Margarita Abeijón González

6.448,00

5.158,40

O 11.5.2022 ás 11.16 horas

IN417Z-22A512

Rober Food, S.L.

4.797,00

3.837,60

O 11.5.2022 ás 12.54 horas

IN417Z-22A527

Betanzos Fitness, S.C.

1.636,00

1.308,80

O 11.5.2022 ás 13.09 horas

IN417Z-22A513

Dobarrio Combo, C.B.

4.578,00

3.662,40

O 11.5.2022 ás 13.13 horas

IN417Z-22A530

Lavandería Botón, S.L.

7.635,51

6.000,00

O 11.5.2022 ás 15.10 horas

IN417Z-22A537

Basanta Souto, S.L.

6.192,21

4.953,77

O 11.5.2022 ás 19.05 horas

IN417Z-22A440

Sebastián Martín Ruíz

5.985,00

4.788,00

O 12.5.2022 ás 11.11 horas

IN417Z-22A541

Pazo de Orbán, S.L.

1.983,47

1.586,78

O 12.5.2022 ás 12.16 horas

IN417Z-22A542

Antonio y Argentina Fernández Salgado, S.C.

7.195,34

5.756,27

O 12.5.2022 ás 12.56 horas

IN417Z-22A544

Área Informática Galega, S.L.

2.456,60

1.965,28

O 12.5.2022 ás 13.16 horas

IN417Z-22A543

Fogar do Selmo, S.L.

8.476,97

6.000,00

O 12.5.2022 ás 13.22 horas

IN417Z-22A491

Roberto Pérez Estévez

12.327,00

6.000,00

O 12.5.2022 ás 14.03 horas

IN417Z-22A551

María Belén Martínez Carballa

7.415,00

5.932,00

O 12.5.2022 ás 14.05 horas

IN417Z-22A553

Apartamentos Atlántico Playa Montalvo, S.L.

7.590,50

6.000,00

O 12.5.2022 ás 15.16 horas

IN417Z-22A558

Santiago Figueroa Carpintero

7.780,00

6.000,00

O 12.5.2022 ás 23.08 horas

IN417Z-22A539

Alimentación Outón, S.L.

12.794,00

6.000,00

O 13.5.2022 ás 10.16 horas

IN417Z-22A531

Apartamentos Playa Canelas, S.L.

2.961,00

2.368,80

O 13.5.2022 ás 11.24 horas

IN417Z-22A561

Reatur, S.A.

4.546,00

3.636,80

O 13.5.2022 ás 11.25 horas

IN417Z-22A494

Pablo Santamarta Fernández

3.888,00

3.110,40

O 13.5.2022 ás 11.44 horas

IN417Z-22A449

Manuel Troncoso Poceiro

28.930,40

6.000,00

O 13.5.2022 ás 11.45 horas

IN417Z-22A557

Viviana Figueredo

3.380,68

2.704,54

O 13.5.2022 ás 12.28 horas

IN417Z-22A342

María José Cobas González

1.039,67

831,74

O 13.5.2022 ás 13.14 horas

IN417Z-22A564

Inversiones Marapa, S.L.

7.412,00

5.929,60

O 13.5.2022 ás 15.09 horas

IN417Z-22A570

David Martínez Hernández

5.858,00

4.686,40

O 13.5.2022 ás 16.52 horas

IN417Z-22A208

Óscar Medín Figueroa

1.615,00

1.292,00

O 13.5.2022 ás 18.02 horas

IN417Z-22A90

Rubén Fernández Fidalgo

2.484,23

1.987,38

O 13.5.2022 ás 18.34 horas

IN417Z-22A435

Mel e Canela Alimentación Sostible, S.L.

1.310,00

1.048,00

O 13.5.2022 ás 19.04 horas

IN417Z-22A575

Cabanas Calviño San Jaime, S.L.

7.157,00

5.725,60

O 13.5.2022 ás 19.44 horas

IN417Z-22A427

Emérita Vázquez Pereira

7.505,58

6.000,00

O 13.5.2022 ás 19.48 horas

IN417Z-22A579

Maderas López Castro

8.200,00

6.000,00

O 13.5.2022 ás 20.39 horas

IN417Z-22A586

María Evangelina Iglesias Deus

7.698,64

6.000,00

O 16.5.2022 ás 10.18 horas

IN417Z-22A121

Astresamigoc, S.L.

2.210,25

1.768,20

O 16.5.2022 ás 14.26 horas

IN417Z-22A554

Luis Antonio Quintana-Lacaci Míguez

3.888,00

3.110,40

O 18.5.2022 ás 9.56 horas

IN417Z-22A589

A Roda dos Yoruguas, S.L.

7.393,00

5.914,40

O 18.5.2022 ás 10.09 horas

IN417Z-22A603

Entrena y Salud, Soc. Coop. Galega

7.524,45

6.000,00

O 18.5.2022 ás 13.55 horas

IN417Z-22A498

Casa Villaronta, S.L.U.

24.242,13

6.000,00

O 18.5.2022 ás 17.40 horas

IN417Z-22A613

Talleres Tameba, S.L.

4.236,00

3.388,80

O 18.5.2022 ás 18.13 horas

IN417Z-22A615

Ardora Hotel Restaurante, S.L.

7.995,30

6.000,00

O 18.5.2022 ás 18.32 horas

IN417Z-22A529

Xaco, C.B.

1.825,62

1.460,50

O 19.5.2022 ás 11.40 horas

IN417Z-22A488

María Teresa Ochoa Daviña

3.888,00

3.110,40

O 19.5.2022 ás 11.50 horas

IN417Z-22A621

Club Náutico de Sada

7.555,97

6.000,00

O 19.5.2022 ás 11.53 horas

IN417Z-22A631

Viuda e Hijos de Bermúdez, S.L.

8.121,00

6.000,00

O 19.5.2022 ás 13.20 horas

IN417Z-22A636

Restaurante Estrada, S.L.

8.340,00

6.000,00

O 19.5.2022 ás 13.44 horas

IN417Z-22A633

Chacón Juguettos, S.L.

14.920,38

6.000,00

O 19.5.2022 ás 16.40 horas

IN417Z-22A507

Prefabricados Cándido, S.A.

1.780,00

1.424,00

O 19.5.2022 ás 16.55 horas

IN417Z-22A625

José Luis Otero Rodríguez

7.437,00

5.949,60

O 19.5.2022 ás 17.11 horas

IN417Z-22A640

Agrojoga, S.L.

1.713,00

1.370,40

O 19.5.2022 ás 18.49 horas

IN417Z-22A641

Iglesias Carreira, S.L.

21.836,00

6.000,00

O 19.5.2022 ás 19.11 horas

IN417Z-22A642

Garea y Otero, S.L.

7.386,00

5.908,80

O 19.5.2022 ás 19.14 horas

IN417Z-22A574

La Casita de Lu, S.C.

1.012,74

810,19

O 19.5.2022 ás 20.16 horas

IN417Z-22A644

La Sala del Sumiller, S.L.U.

3.863,80

3.091,04

O 20.5.2022 ás 8.46 horas

IN417Z-22A521

Concepción Domínguez Calvo

1.053,60

842,88

O 20.5.2022 ás 9.10 horas

IN417Z-22A649

Junor, S.L.

5.851,76

4.681,41

O 20.5.2022 ás 12.46 horas

IN417Z-22A573

Francisco Manuel Pajares Piñeiro

3.676,00

2.940,80

O 20.5.2022 ás 12.50 horas

IN417Z-22A614

Iván Fernández Fernández

1.761,87

1.409,50

O 20.5.2022 ás 12.57 horas

IN417Z-22A653

Restaurante España, S.L.

7.690,00

6.000,00

O 20.5.2022 ás 13.52 horas

IN417Z-22A167

Imagina Concepto Industrial, S.L.U.

11.360,00

6.000,00

O 20.5.2022 ás 13.58 horas

IN417Z-22A652

Nigrán Skate&Camps, S.L.

1.521,59

1.217,27

O 20.5.2022 ás 14.48 horas

IN417Z-22A659

María Almudena Carro Martínez

2.086,00

1.668,80

O 20.5.2022 ás 17.04 horas

IN417Z-22A609

Fernando López Fernández

7.510,82

6.000,00

O 20.5.2022 ás 17.25 horas

IN417Z-22A660

Elisabet Casais Romero

3.958,00

3.166,40

O 21.5.2022 ás 21.45 horas

IN417Z-22A560

José Benito Soto Domínguez

5.243,00

4.194,40

O 23.5.2022 ás 9.23 horas

IN417Z-22A601

Edgar Yaziji Lorenzo

3.888,00

3.110,40

O 23.5.2022 ás 11.55 horas

IN417Z-22A223

José Luis Montes Pedrouzo

3.450,00

2.760,00

O 23.5.2022 ás 12.44 horas

IN417Z-22A678

Luscofusco Selección, S.L.

7.623,57

6.000,00

O 23.5.2022 ás 13.31 horas

IN417Z-22A663

Hotel Fidel BP, S.L.

6.701,16

5.360,93

O 23.5.2022 ás 14.19 horas

IN417Z-22A618

Hotel Chancelas, C.B.

9.220,68

6.000,00

O 23.5.2022 ás 14.23 horas

IN417Z-22A556

José Luis Mato Ahcan

2.333,10

1.866,48

O 23.5.2022 ás 16.03 horas

IN417Z-22A682

Ho Gruf Producciones, S.L.

7.635,00

6.000,00

O 23.5.2022 ás 16.59 horas

IN417Z-22A684

José Pernas Yáñez

3.983,64

3.186,91

O 23.5.2022 ás 17.57 horas

IN417Z-22A668

Neapolis Fd, S.L.

5.047,84

4.038,27

O 23.5.2022 ás 18.44 horas

IN417Z-22A504

Alberto Gómez Díaz

1.890,00

1.512,00

O 23.5.2022 ás 18.50 horas

IN417Z-22A688

Camilo Macenlle Malvido

1.759,80

1.407,84

O 23.5.2022 ás 21.41 horas

IN417Z-22A620

Ponte Las Pilas, S.L.

8.485,66

6.000,00

O 24.5.2022 ás 10.07 horas

IN417Z-22A648

Ponte Las Pilas, S.L.

2.582,68

2.066,14

O 24.5.2022 ás 10.09 horas

IN417Z-22A689

Cecilia Rey López

1.518,00

1.214,40

O 24.5.2022 ás 10.53 horas

IN417Z-22A639

Carnicería Frebas, S.L.

7.989,08

6.000,00

O 24.5.2022 ás 11.51 horas

IN417Z-22A611

Florida Boiro, S.L.

4.168,75

3.335,00

O 24.5.2022 ás 14.00 horas

IN417Z-22A687

Verónica Pérez Meis

4.783,00

3.826,40

O 24.5.2022 ás 16.47 horas

IN417Z-22A646

Antonio Maseda Meitín

3.254,00

2.603,20

O 24.5.2022 ás 17.57 horas

IN417Z-22A320

Indume Moda, S.L.U.

2.290,03

1.832,02

O 25.5.2022 ás 10.41 horas

IN417Z-22A701

Indume Moda, S.L.U.

5.209,88

4.167,90

O 25.5.2022 ás 11.43 horas

IN417Z-22A699

Sandra Pérez Calvo

1.239,60

991,68

O 25.5.2022 ás 12.41 horas

IN417Z-22A686

Carnicería Cardelle, C.B.

8.014,00

6.000,00

O 25.5.2022 ás 13.37 horas

IN417Z-22A675

O Lar do Leitón, S.L.

3.347,87

2.678,30

O 25.5.2022 ás 15.57 horas

IN417Z-22A226

J.R.S., C.B.

5.588,00

4.470,40

O 25.5.2022 ás 16.30 horas

IN417Z-22A709

Débora Dayana Azuaje Sánchez

2.325,00

1.860,00

O 25.5.2022 ás 17.26 horas

IN417Z-22A717

Casa Horacio, S.L.

7.680,00

6.000,00

O 25.5.2022 ás 18.41 horas

IN417Z-22A721

Arume, C.B.

1.938,00

1.550,40

O 25.5.2022 ás 18.50 horas

IN417Z-22A720

Carlos de la Cierva Álvarez de Sotomayor

5.948,00

4.758,40

O 25.5.2022 ás 19.23 horas

IN417Z-22A481

José Ramón Vázquez Álvarez

8.315,00

6.000,00

O 25.5.2022 ás 23.33 horas

IN417Z-22A395

Matías de Cabo e Hijos, S.L.

9.895,00

6.000,00

O 26.5.2022 ás 10.10 horas

IN417Z-22A710

Cuvida, S.A.

6.770,58

5.416,46

O 26.5.2022 ás 12.35 horas

IN417Z-22A715

Misutonida, S.L.

4.287,00

3.429,60

O 26.5.2022 ás 13.23 horas

IN417Z-22A691

Malecón O Barco Invest, S.L.

7.615,04

6.000,00

O 26.5.2022 ás 17.14 horas

IN417Z-22A730

García Barbón, C.B.

2.678,03

2.142,42

O 26.5.2022 ás 19.28 horas

IN417Z-22A735

Camping Moreiras, C.B.

3.813,00

3.050,40

O 27.5.2022 ás 10.35 horas

IN417Z-22A733

Juan Diego Villar Pérez

7.482,30

5.985,84

O 27.5.2022 ás 13.12 horas

IN417Z-22A749

Myg de Vicente, S.L.

2.968,47

2.374,78

O 28.5.2022 ás 13.08 horas

IN417Z-22A750

Vermar Empresa de Turismo, S.L.

9.960,00

6.000,00

O 29.5.2022 ás 17.02 horas

IN417Z-22A695

Aria O Grove, S.L.

7.227,80

5.782,24

O 30.5.2022 ás 12.01 horas

IN417Z-22A736

Farmacia Álvarez Álvarez, C.B.

3.888,00

3.110,40

O 30.5.2022 ás 12.14 horas

IN417Z-22A753

Marina Rodríguez Uriarte

4.940,64

3.952,51

O 30.5.2022 ás 13.00 horas

IN417Z-22A747

Embalajes Armando, S.L.

6.239,20

4.991,36

O 30.5.2022 ás 14.25 horas

IN417Z-22A759

Carqueixa Textil, S.L.

2.109,34

1.687,47

O 30.5.2022 ás 14.43 horas

IN417Z-22A758

Nautico de San Vicente, S.L.

7.104,00

5.683,20

O 30.5.2022 ás 16.49 horas

IN417Z-22A762

María Perfecta González González

2.985,00

2.388,00

O 30.5.2022 ás 18.27 horas

IN417Z-22A744

A Meca O Grove, C.B.

6.038,00

4.830,40

O 30.5.2022 ás 18.59 horas

IN417Z-22A763

Ariosa Noroeste Transportes por Carretera, S.L.

3.800,50

3.040,40

O 30.5.2022 ás 22.04 horas

IN417Z-22A755

Porto Sada, S.L.U.

12.117,83

6.000,00

O 31.5.2022 ás 11.12 horas

IN417Z-22A734

Luis Eduardo Ruíz Gómez

5.429,00

4.343,20

O 31.5.2022 ás 11.47 horas

IN417Z-22A288

Alquimia Hoteles, S.L.

8.220,51

6.000,00

O 31.5.2022 ás 13.44 horas

IN417Z-22A769

Arte Utopía, S. Coop. Galega

7.126,10

5.700,88

O 31.5.2022 ás 15.24 horas

IN417Z-22A273

Ana María Porto Barca

1.100,00

880,00

O 31.5.2022 ás 16.33 horas

IN417Z-22A594

Hotel Carisan, S.L.

3.980,14

3.184,11

O 31.5.2022 ás 22.02 horas

IN417Z-22A777

Racing Stage Services Sociedade Cooperativa Galega

7.403,52

5.922,82

O 1.6.2022 ás 9.42 horas

IN417Z-22A783

Canoura Galdo, S.L.

5.995,00

4.796,00

O 1.6.2022 ás 12.59 horas

IN417Z-22A782

Quiteria María Martinho Ribeiro

6.200,00

4.960,00

O 1.6.2022 ás 13.46 horas

IN417Z-22A786

Méndez Misa, S.L.L.

1.160,00

928,00

O 1.6.2022 ás 18.27 horas

IN417Z-22A790

José Fosado Pumar

7.890,00

6.000,00

O 1.6.2022 ás 18.30 horas

IN417Z-22A791

Ares Rico, S.L.

4.830,00

3.864,00

O 1.6.2022 ás 18.38 horas

IN417Z-22A794

Ares Rico, S.L.

2.150,00

1.720,00

O 1.6.2022 ás 19.10 horas

IN417Z-22A779

Estación de Servicio Santa Lucía, S.L.

4.300,00

3.440,00

O 2.6.2022 ás 13.17 horas

IN417Z-22A797

Automoción Perauto, S.L.

4.145,13

3.316,10

O 2.6.2022 ás 13.44 horas

IN417Z-22A800

Sonia María París Rodríguez

7.500,00

6.000,00

O 2.6.2022 ás 17.07 horas

IN417Z-22A773

Fiba Catering, S.L.

6.144,00

4.915,20

O 2.6.2022 ás 19.13 horas

IN417Z-22A738

Tong y La Guardia, S.L.

1.453,85

1.163,08

O 2.6.2022 ás 20.20 horas

IN417Z-22A776

Sandogal, C.B.

3.780,00

3.024,00

O 2.6.2022 ás 20.33 horas

IN417Z-22A812

M. Caeiro, S.A.

14.879,16

6.000,00

O 3.6.2022 ás 12.51 horas

IN417Z-22A802

Alfonso Nogueira Rey

2.840,00

2.272,00

O 3.6.2022 ás 12.58 horas

IN417Z-22A772

Diana Centeno Costa

11.381,22

6.000,00

O 3.6.2022 ás 13.23 horas

IN417Z-22A629

María Pilar Piñeiro Gómez

5.378,03

4.302,42

O 3.6.2022 ás 13.58 horas

IN417Z-22A731

Creativa 23 Fotografía, S.C.

1.024,79

819,83

O 3.6.2022 ás 16.59 horas

IN417Z-22A819

María Carmen Tajes París

2.160,00

1.728,00

O 5.6.2022 ás 18.16 horas

IN417Z-22A811

Merca Sobrado, S.L.L.

14.179,56

6.000,00

O 6.6.2022 ás 9.40 horas

IN417Z-22A741

Miguel Vázquez López

2.125,00

1.700,00

O 6.6.2022 ás 10.32 horas

IN417Z-22A796

Pastelería Maceda, S.L.

1.344,63

1.075,70

O 6.6.2022 ás 11.31 horas

IN417Z-22A823

Maferliz, S.L.

10.696,21

6.000,00

O 6.6.2022 ás 12.52 horas

IN417Z-22A829

Gabriel Lestón Romero

7.480,00

5.984,00

O 6.6.2022 ás 13.16 horas

IN417Z-22A808

Rajoy Ricoy, S.L.

8.673,94

6.000,00

O 6.6.2022 ás 14.20 horas

IN417Z-22A813

Javier López Fernández

3.130,00

2.504,00

O 6.6.2022 ás 14.52 horas

IN417Z-22A838

Entre Fogones, S.C.

5.638,35

4.510,68

O 6.6.2022 ás 15.23 horas

IN417Z-22A803

Disbegal, S.A.U.

12.506,83

6.000,00

O 6.6.2022 ás 16.01 horas

IN417Z-22A833

Cía. de Refinados Estaciones de Servicios y Petroleos Oil, S.L.

9.840,00

6.000,00

O 6.6.2022 ás 16.59 horas

IN417Z-22A799

Petiscos Ziralla, S.L.

2.600,01

2.080,01

O 6.6.2022 ás 17.23 horas

IN417Z-22A840

Crisa Alimentación, S.L.U.

10.108,00

6.000,00

O 6.6.2022 ás 19.19 horas

IN417Z-22A403

Carmen Iglesias Prado

2.645,00

2.116,00

O 7.6.2022 ás 0.22 horas

IN417Z-22A842

Crisa Alimentación, S.L.U.

9.188,00

6.000,00

O 7.6.2022 ás 11.11 horas

IN417Z-22A743

Restaurante Carmen Sanxenxo, S.L.

5.710,40

4.568,32

O 7.6.2022 ás 12.20 horas

IN417Z-22A546

Turismo na Vila, S.L.

3.610,00

2.888,00

O 7.6.2022 ás 12.21 horas

IN417Z-22A848

Acende, C.B.

7.503,28

6.000,00

O 7.6.2022 ás 13.46 horas

IN417Z-22A854

Club Nautico Ría de Ares

7.500,05

6.000,00

O 7.6.2022 ás 16.48 horas

IN417Z-22A853

Abfitness Padrón, C.B.

7.505,23

6.000,00

O 7.6.2022 ás 17.37 horas

IN417Z-22A851

Juan Ignacio Davila Román

4.391,75

3.513,40

O 7.6.2022 ás 18.57 horas

IN417Z-22A683

Subuhousing, S.L.

3.554,12

2.843,30

O 7.6.2022 ás 20.28 horas

IN417Z-22A859

Prefabricados Dena, S.L.

12.972,12

6.000,00

O 8.6.2022 ás 9.48 horas

IN417Z-22A861

María José Moa Martínez

2.260,00

1.808,00

O 8.6.2022 ás 12.30 horas

IN417Z-22A864

Cafe Boiro Plaza, S.L.

7.272,00

5.817,60

O 8.6.2022 ás 13.44 horas

IN417Z-22A868

Operador Estrategico de Mercados Energéticos, S.L.

8.300,00

6.000,00

O 8.6.2022 ás 15.18 horas

IN417Z-22A869

Training Norte Vigo, S.L.

8.109,00

6.000,00

O 8.6.2022 ás 15.27 horas

IN417Z-22A871

José Alberto Carou Iglesias

2.600,00

2.080,00

O 8.6.2022 ás 19.04 horas

IN417Z-22A873

Padelprix Worldwide, S.L.

7.190,00

5.752,00

O 9.6.2022 ás 9.48 horas

IN417Z-22A874

Galega de Fusion Scalte, S. Coop. Galega

7.679,10

6.000,00

O 9.6.2022 ás 10.37 horas

IN417Z-22A876

Beermandiños, S.C.

7.336,13

5.868,90

O 9.6.2022 ás 12.01 horas

IN417Z-22A850

Claudia Maria Marques da Silva

3.327,90

2.662,32

O 9.6.2022 ás 13.53 horas

IN417Z-22A865

Jesús Manuel Arca Carballo

6.770,00

5.416,00

O 9.6.2022 ás 14.22 horas

IN417Z-22A844

Produtos Ecolóxicos Maruxas, S.L.

5.343,60

4.274,88

O 9.6.2022 ás 16.05 horas

IN417Z-22A562

Meraki Cakes & Food, S.L.

8.039,00

6.000,00

O 9.6.2022 ás 16.42 horas

IN417Z-22A881

Carpintería Carballo, S.L.

5.987,50

4.790,00

O 9.6.2022 ás 19.04 horas

IN417Z-22A885

Muebles, Accesorios y Estudio, S.L.

2.950,00

2.360,00

O 10.6.2022 ás 9.54 horas

IN417Z-22A592

Guarnicionería Hermanos Gómez, S.L.

5.920,00

4.736,00

O 10.6.2022 ás 10.21 horas

IN417Z-22A764

Balieiros Corrubedo, S.C.

7.590,00

6.000,00

O 10.6.2022 ás 11.21 horas

IN417Z-22A875

Raquel Castro Morodo

3.888,00

3.110,40

O 10.6.2022 ás 12.39 horas

IN417Z-22A880

Hotel Torre de Núñez, S.L.

7.500,00

6.000,00

O 10.6.2022 ás 13.34 horas

IN417Z-22A814

Thermopolium, S.L.

5.253,07

4.202,46

O 10.6.2022 ás 14.43 horas

IN417Z-22A889

Jomi Supermercado, S.L.

7.266,00

5.812,80

O 10.6.2022 ás 16.54 horas

IN417Z-22A804

Amelia Vila Arias

4.250,00

3.400,00

O 10.6.2022 ás 18.00 horas

IN417Z-22A824

Andrea Martínez Rivas

8.898,68

6.000,00

O 11.6.2022 ás 11.38 horas

IN417Z-22A882

Muro 2013, S.L.

4.107,00

3.285,60

O 11.6.2022 ás 11.51 horas

IN417Z-22A584

Frutas Taboada, S.L.

2.374,40

1.899,52

O 12.6.2022 ás 18.36 horas

IN417Z-22A585

Frutas Taboada, S.L.

1.488,07

1.190,46

O 12.6.2022 ás 18.48 horas

IN417Z-22A896

Polypiste Racing, S. Coop. Galega

7.499,70

5.999,76

O 13.6.2022 ás 9.48 horas

IN417Z-22A898

Luisa María Arias Peña

4.958,00

3.966,40

O 13.6.2022 ás 10.32 horas

IN417Z-22A617

Casaldomar

1.000,00

800,00

O 13.6.2022 ás 13.36 horas

IN417Z-22A902

Castanae Rural, S. Coop. Galega

7.491,30

5.993,04

O 13.6.2022 ás 15.31 horas

IN417Z-22A903

Supermercado Veiga López, S.L.

5.922,00

4.737,60

O 13.6.2022 ás 18.26 horas

IN417Z-22A404

Urogallo Capital, S.L.

5.310,00

4.248,00

O 14.6.2022 ás 9.17 horas

IN417Z-22A907

Cafetería Vidasema, S.L.

5.682,96

4.546,37

O 14.6.2022 ás 9.37 horas

IN417Z-22A673

Requirot, S.L.U.

3.065,00

2.452,00

O 14.6.2022 ás 11.23 horas

IN417Z-22A703

Nordul Lugo, S.L.

3.065,00

2.452,00

O 14.6.2022 ás 11.34 horas

IN417Z-22A911

Peirao, S.L.

1.748,00

1.398,40

O 14.6.2022 ás 11.51 horas

IN417Z-22A704

Pan y Panadería de Ousa, S.L.

6.677,00

5.341,60

O 14.6.2022 ás 11.52 horas

IN417Z-22A464

Colmados Atlanticos, S.L.

3.549,99

2.839,99

O 14.6.2022 ás 11.53 horas

IN417Z-22A912

Sandra María Caride González

7.500,70

6.000,00

O 14.6.2022 ás 11.58 horas

IN417Z-22A705

Ángel Lameiro Varela

2.334,00

1.867,20

O 14.6.2022 ás 12.25 horas

IN417Z-22A916

Parkezolo, S.C.

7.193,96

5.755,17

O 14.6.2022 ás 13.39 horas

IN417Z-22A918

Francisco Luis Fernández Escalante

5.790,00

4.632,00

O 14.6.2022 ás 16.18 horas

IN417Z-22A919

María Rosa Sánchez Aguiño

3.013,00

2.410,40

O 14.6.2022 ás 17.03 horas

IN417Z-22A888

Panadería Pastelería Migas, S.L.

1.788,00

1.430,40

O 14.6.2022 ás 17.37 horas

IN417Z-22A897

Naldo Costas Peluqueros, S.L.

8.030,00

6.000,00

O 15.6.2022 ás 9.15 horas

IN417Z-22A890

Taberna do Pepiño, S.L.

4.322,00

3.457,60

O 15.6.2022 ás 14.57 horas

IN417Z-22A723

E. S. Carballal, S.L.

4.356,48

3.485,18

O 15.6.2022 ás 16.52 horas

IN417Z-22A923

Hotel Torre de Núñez, S.L.

22.500,00

6.000,00

O 16.6.2022 ás 8.23 horas

IN417Z-22A525

Representaciones Celso Isla, S.L.

6.595,46

5.276,37

O 16.6.2022 ás 10.50 horas

IN417Z-22A922

JM Lavandeira, S.L.

6.099,28

4.879,42

O 16.6.2022 ás 12.53 horas

IN417Z-22A937

Luis Caneda Rey

9.298,00

6.000,00

O 16.6.2022 ás 13.19 horas

IN417Z-22A932

María Jesús Moar Lorenzo

1.765,80

1.412,64

O 16.6.2022 ás 13.25 horas

IN417Z-22A884

Farmacia Beiro Rozas, C.B.

6.013,00

4.810,40

O 16.6.2022 ás 13.35 horas

IN417Z-22A940

Dos Chata, C.B.

5.251,97

4.201,58

O 16.6.2022 ás 13.40 horas

IN417Z-22A939

Asoc. Club de Tenis Pontevedra

7.696,00

6.000,00

O 16.6.2022 ás 14.00 horas

IN417Z-22A879

Leticia Marta Durán Pérez

7.494,00

5.995,20

O 16.6.2022 ás 15.42 horas

IN417Z-22A942

Laura Caride Rocha

8.257,82

6.000,00

O 16.6.2022 ás 15.52 horas

IN417Z-22A943

Vigiven, S. Coop. Galega

8.160,28

6.000,00

O 16.6.2022 ás 16.22 horas

IN417Z-22A458

Bricourense, S.L.

2.662,00

2.129,60

O 16.6.2022 ás 18.02 horas

IN417Z-22A460

Alkioren, S.L.

6.037,00

4.829,60

O 16.6.2022 ás 18.53 horas

IN417Z-22A944

Confort, S.C.

2.516,00

2.012,80

O 16.6.2022 ás 19.06 horas

IN417Z-22A899

Agroliber, S.L.

2.206,61

1.765,29

O 17.6.2022 ás 10.37 horas

IN417Z-22A713

Blanco y Díaz Inversiones, S.L.

4.452,00

3.561,60

O 17.6.2022 ás 10.56 horas

IN417Z-22A948

André Lores Varela

7.480,40

5.984,32

O 17.6.2022 ás 12.29 horas

IN417Z-22A938

Lavado Higia, S.L.

3.294,00

2.635,20

O 17.6.2022 ás 12.43 horas

IN417Z-22A952

Vasile Ion Suciu

11.204,00

6.000,00

O 19.6.2022 ás 13.30 horas

IN417Z-22A935

Imanol Hernández Ramos

3.704,41

2.963,53

O 19.6.2022 ás 18.03 horas

IN417Z-22A807

María Belén Cobián Rodríguez

3.888,00

3.110,40

O 20.6.2022 ás 9.43 horas

IN417Z-22A950

Metrópolis Comics Vilagarcía, S.L.

1.400,00

1.120,00

O 20.6.2022 ás 10.57 horas

IN417Z-22A929

Actividades Deportivas Galisur, S.L.

3.140,00

2.512,00

O 20.6.2022 ás 11.09 horas

IN417Z-22A954

Legufrut Agro, S.L.

9.249,15

6.000,00

O 20.6.2022 ás 11.25 horas

IN417Z-22A693

Nelson Fernández Rodríguez

3.657,50

2.926,00

O 20.6.2022 ás 12.00 horas

IN417Z-22A956

Herederos de Suárez, S.L.

7.392,05

5.913,64

O 20.6.2022 ás 13.14 horas

IN417Z-22A820

María Yolanda Fernández González

1.191,20

952,96

20.6.2022 ás 16.05 horas

IN417Z-22A886

Eficiencia Ecólogica, S.L.

7.510,00

6.000,00

O 21.6.2022 ás 12.40 horas

IN417Z-22A957

María Candelaria Álvarez Salgueiro

5.618,80

4.495,04

O 21.6.2022 ás 12.57 horas

IN417Z-22A968

María Jo. Domínguez Pereira

5.329,00

4.263,20

O 21.6.2022 ás 14.06 horas

IN417Z-22A974

Pizza Carballo, S.L.

2.039,95

1.631,96

O 21.6.2022 ás 14.13 horas

IN417Z-22A978

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

4.153,36

3.322,69

O 21.6.2022 ás 16.11 horas

IN417Z-22A852

Margarita Lima Piñeiro

6.532,00

5.225,60

O 22.6.2022 ás 9.57 horas

IN417Z-22A983

Carina Torres Seijo

3.536,00

2.828,80

O 22.6.2022 ás 10.37 horas

IN417Z-22A975

Elisabet Castro Vázquez

7.848,00

6.000,00

O 22.6.2022 ás 10.51 horas

IN417Z-22A980

Jesús María López Rey

2.500,00

2.000,00

O 22.6.2022 ás 12.29 horas

IN417Z-22A988

Castro y Tizón, S.L.

7.838,00

6.000,00

O 22.6.2022 ás 15.07 horas

IN417Z-22A774

Mapipe Gestión, S.L.

6.792,00

5.433,60

O 22.6.2022 ás 19.47 horas

IN417Z-22A993

Convite Gourmet, S.L.

7.894,30

6.000,00

O 22.6.2022 ás 21.04 horas

IN417Z-22A994

Isabel García Penas

4.237,31

3.389,85

O 23.6.2022 ás 10.23 horas

IN417Z-22A997

Andrés Boullosa García

4.237,31

3.389,85

O 23.6.2022 ás 10.59 horas

IN417Z-22A959

Talleres Demicar, S.L.

1.210,00

968,00

O 23.6.2022 ás 12.41 horas

IN417Z-22A1004

Francisco José Vázquez Vila

3.921,00

3.136,80

O 23.6.2022 ás 14.50 horas

IN417Z-22A1003

Antonio Fidalgo Domínguez

7.259,00

5.807,20

O 23.6.2022 ás 16.35 horas

IN417Z-22A981

Ana Belén Castro López

7.901,39

6.000,00

O 27.6.2022 ás 9.02 horas

IN417Z-22A1010

Elarca, S.L.

14.433,47

6.000,00

O 27.6.2022 ás 10.13 horas

IN417Z-22A989

Paula Gómez Rosende

7.618,98

6.000,00

O 27.6.2022 ás 10.57 horas

IN417Z-22A1009

Catering San Vicente, S.L.U.

3.068,00

2.454,40

O 27.6.2022 ás 13.41 horas

IN417Z-22A1015

El Dotmas, S.C.

14.640,00

6.000,00

O 27.6.2022 ás 16.34 horas

IN417Z-22A1005

Belén Fraga Sanmartín

1.385,00

1.108,00

O 27.6.2022 ás 19.15 horas

IN417Z-22A872

Gasoleos Abelleira, S.L.U.

7.916,00

6.000,00

O 28.6.2022 ás 10.46 horas

IN417Z-22A1019

Ana Belén Rial Beiroa

13.500,00

6.000,00

O 28.6.2022 ás 11.10 horas

IN417Z-22A1000

Erma, S.L.

8.659,14

6.000,00

O 28.6.2022 ás 13.15 horas

IN417Z-22A1024

Fabián Mata Caamaño

6.936,20

5.548,96

O 28.6.2022 ás 16.33 horas

IN417Z-22A930

O Paseo Fontiñas, S.L.U.

7.270,00

5.816,00

O 29.6.2022 ás 11.32 horas

IN417Z-22A941

Autos Fermovil, S.L.

6.370,00

5.096,00

O 29.6.2022 ás 13.45 horas

IN417Z-22A1025

Conxelados Ouro-Mar, S.L.

1.085,75

868,60

O 29.6.2022 ás 16.40 horas

IN417Z-22A1032

María Dotel Beltre

2.107,00

1.685,60

O 29.6.2022 ás 18.29 horas

IN417Z-22A241

José Jacobo Domínguez Fernández

6.698,00

5.358,40

O 29.6.2022 ás 18.49 horas

IN417Z-22A1012

José Manuel López Armesto

3.464,00

2.771,20

O 30.6.2022 ás 11.57 horas

IN417Z-22A1039

Lujo, S.C.

2.147,00

1.717,60

O 30.6.2022 ás 12.30 horas

IN417Z-22A977

María Ángeles Estévez Rey

3.400,00

2.720,00

O 30.6.2022 ás 13.05 horas

IN417Z-22A1036

Club Nautico de Portonovo

6.676,52

5.341,22

O 30.6.2022 ás 13.20 horas

IN417Z-22A1042

Majeja Restaurantes, S.L.

7.762,50

6.000,00

O 30.6.2022 ás 13.27 horas

IN417Z-22A987

Gasolinera El Jardín, S.L.U.

7.916,00

6.000,00

O 30.6.2022 ás 13.37 horas

IN417Z-22A1051

Padín e Hijos, S.L.

3.754,00

3.003,20

O 1.7.2022 ás 10.40 horas

IN417Z-22A1049

Ana Gabriela Nieto García

12.000,00

6.000,00

O 1.7.2022 ás 11.05 horas

IN417Z-22A1052

Majeja Restaurantes, S.L.

7.545,00

6.000,00

O 1.7.2022 ás 11.21 horas

IN417Z-22A1053

Hotel Hermanos Irimia Rega, S.L.

9.600,00

6.000,00

O 1.7.2022 ás 12.25 horas

IN417Z-22A1054

Santiago Mariño Granja

9.000,00

6.000,00

O 1.7.2022 ás 13.08 horas

IN417Z-22A1055

Distribuciones Almir Noroeste, S.L.

4.863,38

3.890,70

O 1.7.2022 ás 13.25 horas

IN417Z-22A913

Nelross Café Lounge

1.460,00

1.168,00

O 1.7.2022 ás 14.10 horas

IN417Z-22A1058

Vanesa Dosantos Veiga

5.218,00

4.174,40

O 1.7.2022 ás 15.10 horas

IN417Z-22A1057

Peteiro Hernández, S.L.

4.300,00

3.440,00

O 1.7.2022 ás 18.01 horas

IN417Z-22A1059

Centro Ocio Infantil Xove, S.L.

1.890,00

1.512,00

O 1.7.2022 ás 19.02 horas

IN417Z-22A1063

Grupo By P Vallemiñor, S.L.

4.245,00

3.396,00

O 4.7.2022 ás 9.02 horas

IN417Z-22A973

Hotel Restaurante Lusitano, S.L.

14.902,50

6.000,00

O 4.7.2022 ás 16.54 horas

IN417Z-22A967

Vanellus, S.L.

8.014,00

6.000,00

O 4.7.2022 ás 16.58 horas

IN417Z-22A1064

Ashe Sabela, S.L.U.

12.625,60

6.000,00

O 4.7.2022 ás 17.45 horas

IN417Z-22A1068

Ocio Infantil Máis que Brincos, S.L.

4.548,40

3.638,72

O 5.7.2022 ás 9.53 horas

IN417Z-22A1069

Izar Proyectos Empresariales, S.L.

6.737,00

5.389,60

O 5.7.2022 ás 11.05 horas

IN417Z-22A1013

José Luís Fernández Rodríguez

8.244,00

6.000,00

O 5.7.2022 ás 12.04 horas

IN417Z-22A1075

José Antonio Asorey Torres

3.984,00

3.187,20

O 6.7.2022 ás 1.00 horas

IN417Z-22A1031

Hospederia O Noso, S.L.

8.712,50

6.000,00

O 6.7.2022 ás 11.40 horas

IN417Z-22A1033

Esteban Constenla Bonet

2.295,00

1.836,00

O 6.7.2022 ás 13.01 horas

IN417Z-22A1087

Adospi Events, S.L.

6.836,00

5.468,80

O 6.7.2022 ás 13.51 horas

IN417Z-22A1090

Raquel Estévez Pombo

4.295,00

3.436,00

O 6.7.2022 ás 14.00 horas

IN417Z-22A1091

Adospi Events, S.L.

3.094,00

2.475,20

O 6.7.2022 ás 16.59 horas

IN417Z-22A1092

Adospi Events, S.L.

3.094,00

2.475,20

O 6.7.2022 ás 17.33 horas

IN417Z-22A1079

Carlos Lorenzo Álvarez

4.844,00

3.875,20

O 6.7.2022 ás 17.55 horas

IN417Z-22A1093

Paladar Fscil, S.L.

6.556,00

5.244,80

O 7.7.2022 ás 10.53 horas

IN417Z-22A1098

Asociación Cultural Xacarandaina

1.936,45

1.549,16

O 7.7.2022 ás 11.25 horas

IN417Z-22A1101

Felipe Fernández Barcia

6.435,00

5.148,00

O 7.7.2022 ás 14.17 horas

IN417Z-22A1103

María José y Susana, S.C.

2.347,16

1.877,73

O 7.7.2022 ás 21.53 horas

IN417Z-22A1104

Loyraflor do Baixo Miño, S.L.

3.050,00

2.440,00

O 8.7.2022 ás 9.45 horas

IN417Z-22A1105

Hipercas Lugo, S.L.

4.735,00

3.788,00

O 8.7.2022 ás 12.33 horas

IN417Z-22A1096

González Conde, S.C.

8.342,00

6.000,00

O 8.7.2022 ás 12.43 horas

IN417Z-22A895

Ladeleo, S.C.

5.865,00

4.692,00

O 8.7.2022 ás 13.15 horas

IN417Z-22A1106

Paola Lorena Martínez Giri

7.520,00

6.000,00

O 8.7.2022 ás 14.21 horas

IN417Z-22A1099

Nuevo Hexágono 2018, S.L.

8.342,00

6.000,00

O 8.7.2022 ás 14.44 horas

IN417Z-22A1100

Nuevo Hexágono 2018, S.L.

8.342,00

6.000,00

O 8.7.2022 ás 15.05 horas

IN417Z-22A1102

A.M.C. Carpinteros y Ebanistas, S.L.

5.396,83

4.317,46

O 8.7.2022 ás 17.55 horas

IN417Z-22A1108

Vitalia Cordero Seijo

3.938,00

3.150,40

O 8.7.2022 ás 19.26 horas

IN417Z-22A1011

Generxia San Roque, S.L.

6.400,00

5.120,00

O 8.7.2022 ás 23.11 horas

IN417Z-22A1109

Adoración Fariña González

3.617,00

2.893,60

O 9.7.2022 ás 10.49 horas

IN417Z-22A818

El Pingallo de Alberto, S.L.

6.516,00

5.212,80

O 9.7.2022 ás 12.38 horas

IN417Z-22A1065

Carlos Caneda Otero

10.757,50

6.000,00

O 10.7.2022 ás 19.21 horas

IN417Z-22A1074

Jorge Luis Martínez Lobariñas

8.076,00

6.000,00

O 11.7.2022 ás 8.23 horas

IN417Z-22A1083

Adad 2000, S.L.

3.187,13

2.549,70

O 11.7.2022 ás 8.32 horas

IN417Z-22A1085

Adad 2000, S.L.

3.804,06

3.043,25

O 11.7.2022 ás 8.49 horas

IN417Z-22A1095

Miguel Ángel López Neira

7.911,76

6.000,00

O 11.7.2022 ás 9.42 horas

IN417Z-22A1114

Carmen Lojo Negreiro

5.800,00

4.640,00

O 11.7.2022 ás 12.12 horas

IN417Z-22A1116

Majeja Mariscos, S.L.

7.490,00

5.992,00

O 11.7.2022 ás 12.32 horas

IN417Z-22A1123

R.T. Escher, S.C.

2.558,00

2.046,40

O 11.7.2022 ás 18.42 horas

IN417Z-22A1113

Francisco Pazos Martínez

2.820,97

2.256,78

O 12.7.2022 ás 9.25 horas

IN417Z-22A995

María Soledad López Villanueva

1.629,71

1.303,77

O 12.7.2022 ás 10.04 horas

IN417Z-22A117

González Almacén Fotográfico, S.L.U.

1.784,00

1.427,20

O 12.7.2022 ás 10.27 horas

IN417Z-22A1078

Tintorería E&D, S.R.L.

25.321,58

6.000,00

O 12.7.2022 ás 11.12 horas

IN417Z-22A1125

Xantoki, S.L.

7.091,00

5.672,80

O 12.7.2022 ás 12.20 horas

IN417Z-22A1122

Conxelados Vilanova Espj.

3.527,70

2.822,16

O 12.7.2022 ás 12.58 horas

IN417Z-22A1131

Debalt Up, S.L.

6.622,00

5.297,60

O 12.7.2022 ás 13.27 horas

IN417Z-22A1133

Xantoki, S.L.

6.999,00

5.599,20

O 12.7.2022 ás 14.07 horas

IN417Z-22A1070

Real Club Nautico Portosín

3.860,00

3.088,00

O 12.7.2022 ás 14.39 horas

IN417Z-22A1136

C. Vázquez e Hijos, S.L.

6.811,30

5.449,04

O 12.7.2022 ás 15.29 horas

IN417Z-22A1062

Nancy Herica Valdez Almanza

29.581,70

6.000,00

O 12.7.2022 ás 16.07 horas

IN417Z-22A1140

Francisco Jacobo Otero Garrido

8.196,00

6.000,00

O 12.7.2022 ás 18.03 horas

IN417Z-22A1146

Javier Martínez Barreiro

9.526,00

6.000,00

O 13.7.2022 ás 9.10 horas

IN417Z-22A1148

Peirao, S.L.

2.832,00

2.265,60

O 13.7.2022 ás 11.06 horas

IN417Z-22A1149

Xantoki, S.L.

7.563,00

6.000,00

O 13.7.2022 ás 11.56 horas

IN417Z-22A1142

Casa Manolo, S. Coop. Galega

2.040,00

1.632,00

O 13.7.2022 ás 12.01 horas

IN417Z-22A1151

Pádel And Food, S.L.

4.877,00

3.901,60

O 13.7.2022 ás 12.14 horas

IN417Z-22A1152

S. Mariz y E. Pérez, C.B.

10.902,17

6.000,00

O 13.7.2022 ás 12.38 horas

IN417Z-22A1150

María de los Ángeles Ramos Searas

3.329,48

2.663,58

O 13.7.2022 ás 13.06 horas

IN417Z-22A533

La Fuga Spazio, S.L.

5.148,00

4.118,40

O 13.7.2022 ás 15.19 horas

IN417Z-22A1147

Amelia Amoedo Seoane

1.312,00

1.049,60

O 13.7.2022 ás 17.54 horas

IN417Z-22A1160

La Campana, S.C.

5.212,20

4.169,76

O 14.7.2022 ás 9.23 horas

IN417Z-22A1162

José Antonio Rodríguez Román

4.945,00

3.956,00

O 14.7.2022 ás 9.50 horas

IN417Z-22A1164

Xantoki, S.L.

7.735,00

6.000,00

O 14.7.2022 ás 11.05 horas

IN417Z-22A1163

Efroita, S.L.

1.092,15

873,72

O 14.7.2022 ás 11.33 horas

IN417Z-22A1153

Libros para Soñar

3.320,00

2.656,00

O 14.7.2022 ás 12.14 horas

IN417Z-22A1130

David Estévez Camiña

3.444,00

2.755,20

O 14.7.2022 ás 12.40 horas

IN417Z-22A1072

María Rosario Durán Macho

2.542,29

2.033,83

O 14.7.2022 ás 13.43 horas

IN417Z-22A1121

Juana Díaz Fernández

2.767,60

2.214,08

O 14.7.2022 ás 13.44 horas

IN417Z-22A1111

Ana Queiruga Castro

8.643,00

6.000,00

O 14.7.2022 ás 14.19 horas

IN417Z-22A1159

Toctoc Lardabe, S.L.U.

7.414,59

5.931,67

O 14.7.2022 ás 14.24 horas

IN417Z-22A419

Sergio Iglesias Álvarez

3.330,17

2.664,14

O 14.7.2022 ás 17.55 horas

IN417Z-22A1171

El Hispano Mesón Restaurante, S.L.

13.554,00

6.000,00

O 14.7.2022 ás 18.47 horas

IN417Z-22A1172

Carmatec Hostelería, S.L.

2.562,00

2.049,60

O 14.7.2022 ás 19.15 horas

IN417Z-22A1174

Mª Dolores Rodríguez Alonso

10.829,96

6.000,00

O 14.7.2022 ás 19.58 horas

IN417Z-22A1175

María Begoña López Rodríguez

7.936,48

6.000,00

O 14.7.2022 ás 22.29 horas

IN417Z-22A1181

Xosé Manuel Ledo Fernández

6.738,72

5.390,98

O 16.7.2022 ás 11.41 horas

IN417Z-22A1145

Asunción López López

3.600,00

2.880,00

O 18.7.2022 ás 14.43 horas

IN417Z-22A475

Marisol Batán Torres

6.695,96

5.356,77

O 19.7.2022 ás 1.09 horas

IN417Z-22A1173

María Carmen Lorenzo López

2.932,00

2.345,60

O 19.7.2022 ás 19.38 horas

IN417Z-22A1183

Manuel Núñez Rúa

8.840,00

6.000,00

O 22.7.2022 ás 17.34 horas

IN417Z-22A1193

Xesport Galicia, S.L.

8.275,00

6.000,00

O 26.7.2022 ás 12.16 horas

IN417Z-22A1203

Bodeguilla de San Lazaro, S.L.

9.382,50

6.000,00

O 28.7.2022 ás 13.56 horas

IN417Z-22A1155

Restaurante Avenida, C.B.

2.480,00

1.984,00

O 29.7.2022 ás 14.12 horas

IN417Z-22A1191

Pedro Francisco Núñez

7.433,51

5.946,81

O 1.8.2022 ás 10.42 horas

IN417Z-22A754

Invergal 2014, S.L.

6.134,00

4.907,20

O 1.8.2022 ás 23.20 horas

IN417Z-22A1187

Ana Dacuña Pereira

2.900,00

2.320,00

O 2.8.2022 ás 11.33 horas

IN417Z-22A1211

A Nave de Vidán, S.L.

5.374,48

4.299,58

O 2.8.2022 ás 13.46 horas

IN417Z-22A1037

Evelia González Fuertes

1.090,00

872,00

O 2.8.2022 ás 14.15 horas

IN417Z-22A910

Mercedes Inmaculada Fontenla Alonso

2.540,00

2.032,00

O 3.8.2022 ás 12.09 horas

IN417Z-22A1217

Röto Vilagarcía Espj.

4.628,10

3.702,48

O 3.8.2022 ás 14.27 horas

IN417Z-22A1202

Teresa Rocío Pampín García

3.348,91

2.679,13

O 5.8.2022 ás 12.33 horas

IN417Z-22A1220

Lombiña Sifa, S.L.

10.167,00

6.000,00

O 5.8.2022 ás 17.29 horas

IN417Z-22A1222

A Muralla Allariz Muíños, S.C.

6.695,00

5.356,00

O 8.8.2022 ás 9.52 horas

IN417Z-22A1218

Lucía Cid Blanco

5.991,70

4.793,36

O 9.8.2022 ás 10.25 horas

IN417Z-22A1189

María Begoña Vázquez Carpente

5.281,00

4.224,80

O 9.8.2022 ás 14.24 horas

IN417Z-22A1179

Mirna Hernández González

5.240,00

4.192,00

O 10.8.2022 ás 9.11 horas

IN417Z-22A1237

Carnicería Villanueva Penerbosa, S.L.

6.000,00

4.800,00

O 10.8.2022 ás 16.48 horas

IN417Z-22A1243

Carlos Otero Otero

8.118,99

6.000,00

O 12.8.2022 ás 9.00 horas

IN417Z-22A1245

Carlos Sande Sande

7.447,00

5.957,60

O 14.8.2022 ás 21.24 horas

IN417Z-22A1246

Francisco José Maroñas Hombre

7.800,00

6.000,00

O 16.8.2022 ás 0.48 horas

IN417Z-22A1076

Casa Isolina, S.L.

2.939,25

2.351,40

O 16.8.2022 ás 13.19 horas

IN417Z-22A1244

Cafe Bar Casa Pancho, S.R.L.

12.169,00

6.000,00

O 16.8.2022 ás 15.00 horas

IN417Z-22A1247

Daniel Rivadulla Creo

7.484,00

5.987,20

O 16.8.2022 ás 19.19 horas

IN417Z-22A1248

Clapajo, S.L.

4.800,00

3.840,00

O 17.8.2022 ás 11.00 horas

IN417Z-22A1254

Francisco Javier Rodal Diéguez

7.380,00

5.904,00

O 18.8.2022 ás 12.53 horas

IN417Z-22A1258

Torea Abelleira, S.L.

6.477,00

5.181,60

O 18.8.2022 ás 14.07 horas

IN417Z-22A1239

Vinosobroso, S.L.

2.474,37

1.979,50

O 18.8.2022 ás 14.58 horas

IN417Z-22A1260

Jesús Manuel Rodríguez Coiradas

7.287,00

5.829,60

O 18.8.2022 ás 17.50 horas

IN417Z-22A1261

Antonio Pérez Otero

4.112,00

3.289,60

O 19.8.2022 ás 9.25 horas

IN417Z-22A1262

Iria Álvarez Rodríguez

1.345,00

1.076,00

O 19.8.2022 ás 10.10 horas

IN417Z-22A1253

Vivendas de Galicia 2007, S.L.

5.000,00

4.000,00

O 19.8.2022 ás 11.20 horas

IN417Z-22A1263

Posito Moaña, S.L.

2.232,96

1.786,37

O 19.8.2022 ás 13.18 horas

IN417Z-22A1250

Joyería López Romero, S.L.

3.568,50

2.854,80

O 19.8.2022 ás 13.41 horas

IN417Z-22A1170

Robaleira, S.L.

3.710,74

2.968,59

O 19.8.2022 ás 14.12 horas

IN417Z-22A1266

Ángel Valero García

7.463,00

5.970,40

O 20.8.2022 ás 18.15 horas

IN417Z-22A1267

Marco Antonio Reboredo Balboa

12.170,00

6.000,00

O 22.8.2022 ás 10.02 horas

IN417Z-22A1275

Vidalferrs, S.L.

14.127,00

6.000,00

O 22.8.2022 ás 14.08 horas

IN417Z-22A1259

Juan José Ardao López

6.005,00

4.804,00

O 23.8.2022 ás 11.37 horas

IN417Z-22A1282

José Luís Bande Rodríguez

4.979,01

3.983,21

O 23.8.2022 ás 11.37 horas

IN417Z-22A1283

Hortensia Rielo, S.L.

10.571,93

6.000,00

O 23.8.2022 ás 18.10 horas

IN417Z-22A1077

Arabamar Gc, S.L.

9.011,58

6.000,00

O 24.8.2022 ás 11.28 horas

IN417Z-22A1144

Arabamar Gc, S.L.

9.201,89

6.000,00

O 24.8.2022 ás 12.30 horas

IN417Z-22A1221

Jesusa Guede Vila

2.298,72

1.838,98

O 24.8.2022 ás 14.10 horas

IN417Z-22A1286

Javier García Lema

4.600,00

3.680,00

O 25.8.2022 ás 0.47 horas

IN417Z-22A1287

Pepe Vieira, S.L.

15.043,00

6.000,00

O 25.8.2022 ás 9.49 horas

IN417Z-22A1289

Antonio Maseda Meitín

7.382,50

5.906,00

O 25.8.2022 ás 14.02 horas

IN417Z-22A1277

Taberna Atlantica, S.L.

3.507,00

2.805,60

O 25.8.2022 ás 19.41 horas

IN417Z-22A1295

Rosa María Brea Troncoso

5.549,00

4.439,20

O 26.8.2022 ás 14.20 horas

IN417Z-22A1292

Gasthof, S.L.

6.715,00

5.372,00

O 26.8.2022 ás 18.01 horas

IN417Z-22A1300

Estación de Servicio Lapido, S.L.U.

17.436,00

6.000,00

O 27.8.2022 ás 19.17 horas

IN417Z-22A1301

Manuel Ramón Abelleira Bardanca

11.795,00

6.000,00

O 28.8.2022 ás 18.41 horas

IN417Z-22A1212

Rosa María Martínez Bugallo

1.487,00

1.189,60

O 29.8.2022 ás 11.36 horas

IN417Z-22A1317

Núñez Materiales de Construcción, S.L.

4.836,56

3.869,25

O 29.8.2022 ás 14.14 horas

IN417Z-22A1307

Talleres Santaballa, S.L.U.

14.636,00

6.000,00

O 29.8.2022 ás 14.43 horas

IN417Z-22A1313

Álvaro Villasante Armas

10.000,00

6.000,00

O 29.8.2022 ás 14.59 horas

IN417Z-22A1327

Josefa Gutiérrez Sampedro

6.768,00

5.414,40

O 30.8.2022 ás 9.27 horas

IN417Z-22A535

Angar, C.B.

5.597,00

4.477,60

O 30.8.2022 ás 9.35 horas

IN417Z-22A1306

Panadería Pastelería Migas, S.L.

1.017,00

813,60

O 30.8.2022 ás 10.57 horas

IN417Z-22A1334

Joaquín Padín Aido

2.880,00

2.304,00

O 30.8.2022 ás 12.01 horas

IN417Z-22A1315

Hostelera Xexam, S.L.

1.900,83

1.520,66

O 30.8.2022 ás 12.32 horas

IN417Z-22A1331

Aurea Lage Núñez

4.926,00

3.940,80

O 30.8.2022 ás 12.51 horas

IN417Z-22A1229

Bar Restaurante Cuntis Don Manuel, S.L.

3.841,00

3.072,80

O 30.8.2022 ás 12.59 horas

IN417Z-22A1345

Bianco Vilagarcía, S.L.

8.160,00

6.000,00

O 30.8.2022 ás 14.27 horas

IN417Z-22A1326

Andrade Villar, S.L.

7.250,00

5.800,00

O 30.8.2022 ás 19.50 horas

IN417Z-22A1343

Juncal Alimentación, S.L.

9.300,00

6.000,00

O 30.8.2022 ás 19.58 horas

IN417Z-22A1325

Carmen María Rodríguez López

2.371,00

1.896,80

O 30.8.2022 ás 20.13 horas

IN417Z-22A1350

César González, S.L.

14.721,14

6.000,00

O 30.8.2022 ás 21.21 horas

IN417Z-22A1354

La Cumbre Salceda, S.L.

7.317,16

5.853,73

O 31.8.2022 ás 9.52 horas

IN417Z-22A1353

Rosario González Domínguez

3.475,00

2.780,00

O 31.8.2022 ás 9.57 horas

IN417Z-22A1328

Beatriz Regueira Portela

1.064,94

851,95

O 31.8.2022 ás 10.08 horas

IN417Z-22A1356

La Cumbre Distribución, S. Coop. Galega

7.493,00

5.994,40

O 31.8.2022 ás 10.19 horas

IN417Z-22A1355

Pablo Padín Dasilva

1.900,00

1.520,00

O 31.8.2022 ás 10.34 horas

IN417Z-22A1349

Todo Consolas, S.L.

3.580,00

2.864,00

O 31.8.2022 ás 10.48 horas

IN417Z-22A1357

Alma e Coraxe, S.L.

4.235,71

3.388,57

O 31.8.2022 ás 11.23 horas

IN417Z-22A1371

Jesica Muñóz Cerro

2.777,00

2.221,60

O 31.8.2022 ás 12.15 horas

IN417Z-22A1370

Ana María Pereira Iglesias

1.000,00

800,00

O 31.8.2022 ás 12.42 horas

IN417Z-22A1372

José Matanza González

1.751,88

1.401,50

O 31.8.2022 ás 12.44 horas

IN417Z-22A1376

Jesús Capeáns Gómez

4.041,00

3.232,80

O 31.8.2022 ás 12.49 horas

IN417Z-22A1375

Cafetería Buxos, S.C.

2.316,50

1.853,20

O 31.8.2022 ás 12.53 horas

IN417Z-22A1207

Rivas Seivane, S.L.

7.500,00

6.000,00

O 31.8.2022 ás 13.12 horas

IN417Z-22A1366

Portas Hostelería, S.L.U.

7.459,99

5.967,99

O 31.8.2022 ás 13.31 horas

IN417Z-22A1360

Recreativos Portas, S.L.

7.500,00

6.000,00

O 31.8.2022 ás 13.35 horas

IN417Z-22A1323

Deza Orcellon, S.L.

2.088,33

1.670,66

O 31.8.2022 ás 13.35 horas

IN417Z-22A1373

Maderas José Pérez, S.L.

3.277,60

2.622,08

O 31.8.2022 ás 13.46 horas

IN417Z-22A1384

Carnicas de Pontevedra, C.B.

4.728,28

3.782,62

O 31.8.2022 ás 13.50 horas

IN417Z-22A1143

Teatro Ensalle, S.L.L.

8.107,20

6.000,00

O 31.8.2022 ás 13.54 horas

IN417Z-22A1387

Grupo Hnos. Dalmau, E.S.P.J.

7.646,00

6.000,00

O 31.8.2022 ás 13.57 horas

IN417Z-22A1050

Noelia Pedrouzo Sande

2.343,08

1.874,46

O 31.8.2022 ás 14.09 horas

IN417Z-22A1330

Ignacio Zaera Suárez

4.503,30

3.602,64

O 31.8.2022 ás 14.17 horas

IN417Z-22A1390

Miguel Ángel Jubeto Palomares

4.405,48

3.524,38

O 31.8.2022 ás 14.33 horas

IN417Z-22A1389

José Luis Álvarez Álvarez

5.200,00

4.160,00

O 31.8.2022 ás 14.34 horas

IN417Z-22A1388

Todo Consolas, S.L.

3.100,00

2.480,00

O 31.8.2022 ás 14.46 horas

IN417Z-22A1351

Restaurante Carlos Grobas Antúnez Cocina de Producto, S.L.

2.990,00

2.392,00

O 31.8.2022 ás 14.54 horas

IN417Z-22A1365

Carmelo Abollo Castro

4.840,00

3.872,00

O 31.8.2022 ás 15.17 horas

IN417Z-22A1386

José Fajardo, S.L.

9.650,00

6.000,00

O 31.8.2022 ás 15.24 horas

IN417Z-22A1393

Laura Caride Rocha

7.427,94

5.942,35

O 31.8.2022 ás 15.25 horas

IN417Z-22A1394

José Ramón López Peña

4.897,00

3.917,60

O 31.8.2022 ás 16.03 horas

IN417Z-22A1395

Todo Consolas, S.L.

3.950,00

3.160,00

O 31.8.2022 ás 16.19 horas

IN417Z-22A1369

Talleres Turquino, S.L.

9.773,89

6.000,00

O 31.8.2022 ás 17.02 horas

IN417Z-22A1196

Pansogal, S.L.

16.469,00

6.000,00

O 31.8.2022 ás 17.56 horas

IN417Z-22A1403

Jorge Martínez Lorenzo

1.560,00

1.248,00

O 31.8.2022 ás 18.14 horas

IN417Z-22A1359

Cecoagro Central de Compras, S.L.

8.000,00

6.000,00

O 31.8.2022 ás 18.17 horas

IN417Z-22A792

Promociones Sant-Yago Noroeste, S.L.

7.466,00

5.972,80

O 31.8.2022 ás 18.22 horas

IN417Z-22A1398

Sacra Pan, S.L.

12.980,00

6.000,00

O 31.8.2022 ás 19.12 horas

IN417Z-22A1408

Amador Álvarez López

8.390,00

6.000,00

O 31.8.2022 ás 19.43 horas

IN417Z-22A1409

Galicia Villas, S.L.

1.980,00

1.584,00

O 31.8.2022 ás 20.05 horas

IN417Z-22A1411

Talleres Hecar Ourense, S.L.

6.880,00

5.504,00

O 31.8.2022 ás 20.30 horas

IN417Z-22A1412

Paloma Riveiro Lois

2.419,50

1.935,60

O 31.8.2022 ás 21.28 horas

IN417Z-22A1413

Nora e Rúa, S.L.U.

8.100,75

6.000,00

O 31.8.2022 ás 21.35 horas

IN417Z-22A1316

Biorecunchos, S.L.

7.334,80

5.867,84

O 31.8.2022 ás 22.50 horas

IN417Z-22A1303

Igor Bellu

4.800,00

3.840,00

O 31.8.2022 ás 23.07 horas

IN417Z-22A1416

Gacamar, S.A.

7.732,32

6.000,00

O 31.8.2022 ás 23.29 horas

IN417Z-22A1269

Prescor Phone, S.L.

3.350,00

2.680,00

O 31.8.2022 ás 23.34 horas