Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 52 Mércores, 15 de marzo de 2023 Páx. 18060

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Portos de Galicia

RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2023 pola que se fai público o outorgamento de varias concesións administrativas en terreos de dominio público portuario.

Cumpridos os trámites previstos na Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, acordouse, en virtude do indicado no seu artigo 70.13, dar publicidade ás resolucións, que poñen fin á vía administrativa, dos outorgamentos das seguintes concesións en dominio público portuario, con suxeición ás condicións estipuladas nos pregos de condicións correspondentes:

Data da resolución: 22.10.2021.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-24-20-C-1.

Obxecto da concesión: outorgamento inicial de concesión administrativa para ocupación de edificio para o desenvolvemento da actividade comercial de lonxa para o sector pesqueiro e/ou marisqueiro.

Porto: Arcade.

Concesionaria: Confraría de Arcade.

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: 10 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 941,24 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe da taxa será de 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa.

Superficie concedida no título concesional: 872,2 m2.

Data da resolución: 8.11.2021.

Tipo de trámite: prórroga de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-43-14-C-1.

Obxecto da concesión: 1ª prórroga e modificación non substancial non acumulativa por substitución de instalacións frigoríficas na concesión para explotación de fábrica de xeo.

Porto: Portosín.

Concesionaria: Confraría de Portosín.

Investimento: 20.629,00 € (sen IVE).

Prazo da concesión: ata o 13.7.2023.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 1.026,65 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1 % das actividades portuarias de fábricas de xeo.

Superficie concedida no título concesional: 458,52 m2.

Data da resolución: 9.11.2021.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-46-21-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario soterrado para construción dunha liña eléctrica para o desenvolvemento da actividade de subministración eléctrica de baixa tensión.

Porto: Aguiño.

Concesionaria: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Investimento: 4.266,68 € (sen IVE).

Prazo da concesión: 10 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 3,85 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1 % das actividades non estritamente portuarias de subministración de electricidade ou gas que dan servizo ao porto.

Superficie concedida no título concesional: 3,50 m2.

Data da resolución: 18.11.2021.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-01-21-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación de edificio para o desenvolvemento de actividades de deportes náuticos.

Porto: Pontecesures.

Concesionario: Concello de Pontecesures.

Investimento: 617.502,13 € (sen IVE).

Prazo da concesión: 30 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 15.650,13 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1 % das actividades portuarias de ensinanzas náuticas.

Superficie concedida no título concesional: 1.254,88 m2.

Data da resolución: 30.11.2021.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-07-20-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación de dominio público portuario e do edificio quiosco para o desenvolvemento da actividade de venda de prensa, bebidas e comestibles.

Porto: Cambados.

Concesionaria: María Torres Prado.

Investimento: 0 € (sen IVE).

Prazo da concesión: 5 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 920,07 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 2 % das actividades non estritamente portuarias de venda de prensa, bebidas e comestibles.

Superficie concedida no título concesional: 17,81 m2.

Data da resolución: 15.12.2021.

Tipo de trámite: transmisión de titularidade (inter vivos) de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-36-03-C-2.

Obxecto da concesión: construción dun centro de procesado de vieiras, estación depuradora e centro de expedición de moluscos.

Porto: Tragove.

Concesionaria: Angulas Aguinaga, S.A.

Investimento: 0 € (sen IVE).

Prazo da concesión: ata o 11.12.2033.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 14126,80 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1 % das actividades propias de centro de procesado de vieiras, estación depuradora e centro de expedición de moluscos.

Superficie concedida no título concesional: 4.162,16 m2.

Data da resolución: 20.12.2021.

Tipo de trámite: transmisión de titularidade (inter vivos) de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-36-00-C-2.

Obxecto da concesión: construción dunha estación depuradora e centro de expedición de moluscos.

Porto: Tragove.

Concesionaria: Angulas Aguinaga, S.A.

Investimento: 0 € (sen IVE).

Prazo da concesión: ata o 25.11.2042.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 30.524,52 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1,5 % das actividades propias de estación depuradora e centro de expedición de moluscos.

Superficie concedida no título concesional: 9.049,50 m2.

Data da resolución: 25.1.2022.

Tipo de trámite: modificación substancial de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 14-05-94-C-1.

Obxecto da concesión: modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario da concesión de rampla varadoiro e edificios anexos.

Porto: Burela.

Concesionaria: Astilleros Armón Burela, S.A.

Investimento: 435.796,34 € (sen IVE).

Prazo da concesión: ata o 10.2.2032.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 30.723,96 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1 % das actividades portuarias desenvolvidas nas instalacións obxecto da concesión.

Superficie concedida no título concesional: 11.712 m2.

Data da resolución: 25.1.2022.

Tipo de trámite: modificación substancial de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 14-07-99-C-1.

Obxecto da concesión: modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario da concesión de construción de departamentos de armadores e outras actividades loxísticas, estratéxicas e complementarias da actividade pesqueira.

Porto: Viveiro-Celeiro.

Concesionaria: Servicios Logísticos de Celeiro, A.I.E.

Investimento: 213.676,00 € (sen IVE).

Prazo da concesión: ata o 15.7.2041.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 30.424,68 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1 % das actividades de almacenaxe de aparellos da pesca e o 1,5 % as actividades de loxística, estratéxicas e complementarias da actividade pesqueira.

Superficie concedida no título concesional: 11.712 m2.

Data da resolución: 4.2.2022.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-21-21-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación de dominio público portuario do edificio da lonxa, para o desenvolvemento das actividades de lonxa e fabricación e subministración de xeo.

Porto: Laxe.

Concesionaria: Confraría de Pescadores de Laxe.

Investimento: 0 € (sen IVE).

Prazo da concesión: ata o 5.2.2032.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 659,62 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe da taxa será de 0,015 € por quilogramo de pesca vendida en lonxa.

Superficie concedida no título concesional: 506,30 m2.

Data da resolución: 22.2.2022.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 14-07-21-C-2.

Obxecto da concesión: ocupación de dominio público portuario en superficie para construción dunha nave para o desenvolvemento da actividade de almacén e lavado de caixas de pesca.

Porto: Viveiro-Celeiro.

Concesionaria: Confraría de Pescadores de Celeiro.

Investimento: 490.600,00 € (sen IVE).

Prazo da concesión: 30 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 4.670,59 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1,5 % das actividades portuarias de naves de almacenaxe.

Superficie concedida no título concesional: 1.133,62 m2.

Data da resolución: 22.2.2022.

Tipo de trámite: prórroga de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-08-09-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación de edificio de usos pesqueiros para almacén de redes, cámaras frigoríficas e centro de descarga de produtos frescos.

Porto: Ares.

Concesionaria: Confraría de Pescadores de Ares.

Investimento: 0 € (sen IVE).

Prazo da concesión: ata o 16.4.2040.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 1.020,83 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1 % das actividades portuarias desenvoltas na concesión.

Superficie concedida no título concesional: 736,25 m2.

Data da resolución: 1.3.2022.

Tipo de trámite: prórroga de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 14-01-90-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación de parcela de dominio público portuario con destino á construción dun almacén para depósito de mercadorías.

Porto: Ribadeo.

Concesionaria: Granos del Noroeste, S.A.

Investimento: 0 € (sen IVE).

Prazo da concesión: ata o 15.1.2026.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 3.022,20 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1 % das actividades portuarias de naves de almacenamento de mercadoría expedida por vía marítima.

Superficie concedida no título concesional: 1.095 m2.

Data da resolución: 2.3.2022.

Tipo de trámite: prórroga de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-36-01-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario e do edificio da fábrica de xeo para o desenvolvemento da actividade de fabricación e subministración de xeo.

Porto: Tragove.

Concesionaria: Confraría de Cambados.

Investimento: 647.288,59 € (sen IVE).

Prazo da concesión: ata o 1.2.2027.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 1.536,31 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1 % das actividades portuarias de fabrica de xeo.

Superficie concedida no título concesional: 187 m2.

Data da resolución: 7.3.2022.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 14-08-20-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario e do edificio da lonxa para o desenvolvemento da actividade comercial de lonxa.

Porto: O Vicedo.

Concesionaria: Confraría de Pescadores do Vicedo.

Investimento: 0 € (sen IVE).

Prazo da concesión: 10 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 466,28 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa, sendo de aplicación os máximos establecidos na Lei 6/2003.

Superficie concedida no título concesional: 151 m2.

Data da resolución: 12.3.2022.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 14-05-20-C-3.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario e de nave para o desenvolvemento da actividade de taller de reparación de motores e demais da flota pesqueira.

Porto: Burela.

Concesionaria: Talleres Vizoso, S.L.

Investimento: 0 € (sen IVE).

Prazo da concesión: 10 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 4.138,56 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1 % das actividades portuarias de talleres de reparación de embarcacións e depósito de embarcacións.

Superficie concedida no título concesional: 324,10 m2.

Data da resolución: 21.3.2022.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-13-20-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario en superficie, soterrado e lámina de auga con construción de nave e tubaxes de captación e vertedura de auga de mar, para o desenvolvemento da actividade de cultivo intensivo de macroalgas e ourizo de mar.

Porto: Sada-Fontán.

Concesionaria: Algafrés, S.L.

Investimento: 264.607,89 € (sen IVE).

Prazo da concesión: 25 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 7.936,39 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe neto da cifra de negocio anual que corresponderá ao 1 % das actividades portuarias de viveiros.

Superficie concedida no título concesional: 2117,81 m2.

Data da resolución: 18.4.2022.

Tipo de trámite: prórroga de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-55-00-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario para explotación e xestión da lonxa.

Porto: Rianxo.

Concesionaria: Confraría de Rianxo.

Investimento: 0 € (sen IVE).

Prazo da concesión: ata o 14.7.2025.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 3.240,97 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe da taxa será de 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa, sendo de aplicación os máximos establecidos na Lei 6/2003.

Superficie concedida no título concesional: 1.229,37 m2.

Data da resolución: 25.4.2022.

Tipo de trámite: prórroga de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-08-91-C-2.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario para o desenvolvemento da actividade de praza de lecer público.

Porto: O Grove.

Concesionario: Concello do Grove.

Investimento: 0 € (sen IVE).

Prazo da concesión: ata o 14.10.2026.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 31.970,00 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario. Terán dereito á exención do 100 % da TODP as corporacións locais cando desenvolvan actividades encadradas entre as súas finalidades públicas e estas non sexan obxecto de explotación económica segundo o artigo 40.2.j.2 da Lei 6/2003.

Superficie concedida no título concesional: 6.394 m2.

Data da resolución: 5.5.2022.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-40-21-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario en superficie e do edificio da lonxa para o desenvolvemento de actividades inherentes á explotación e xestión da lonxa.

Porto: O Freixo.

Concesionaria: O Freixo.

Investimento: 0 € (sen IVE).

Prazo da concesión: 10 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 15.433,25 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos (ACIS), o importe da taxa será de 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa.

Superficie concedida no título concesional: 431,83 m2.

Data da resolución: 21.9.2022.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-20-20-C-1.

Obxecto da concesión: outorgamento inicial de concesión administrativa para o desenvolvemento da actividade comercial de lonxa para o sector pesqueiro e/ou marisqueiro.

Porto: Cangas.

Concesionaria: Confraría de Pescadores de Cangas.

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: 20 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 1.946,13 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe da taxa será de 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa.

Superficie concedida no título concesional: 850 m2.

Data da resolución: 29.9.2022.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-07-21-C-1.

Obxecto da concesión: outorgamento inicial de concesión administrativa para o desenvolvemento da actividade de venda de prensa, bebidas e comestibles.

Porto: Cambados.

Concesionaria: Beatriz Costa González.

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: 5 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 905,55 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe da taxa será do 2 % das actividades de venda de prensa, bebidas e comestibles.

Superficie concedida no título concesional: 18,10 m2.

Data da resolución: 25.10.2022.

Tipo de trámite: modificación substancial de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 14-07-86-C-1.

Obxecto da concesión: outorgamento da ampliación de prazo extraordinario da concesión de rampla varadoiro para buques de ata 500 toneladas e edificios anexos para talleres e oficinas.

Porto: Viveiro-Celeiro.

Concesionaria: Varaderos Cillero, S.L.

Investimento: 92.238,02 €.

Prazo da concesión: ata o 26.2.2036.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 10.344,07 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe da taxa será do 1 % das actividades portuarias de estaleiros.

Superficie concedida no título concesional: 5.057,05 m2.

Data da resolución: 29.10.2022.

Tipo de trámite: prórroga de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-52-01-C-2.

Obxecto da concesión: outorgamento da cuarta prórroga da concesión e modificación non substancial non acumulativa para a modernización das instalacións da lonxa.

Porto: Cabo de Cruz.

Concesionaria: Confraría de Pescadores de Cabo de Cruz.

Investimento: 123.183,60 €.

Prazo da concesión: ata o 11.6.2027.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 3.006,09 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe da taxa será de 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa.

Superficie concedida no título concesional: 789,60 m2.

Data da resolución: 17.11.2022.

Tipo de trámite: prórroga de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-50-00-C-1.

Obxecto da concesión: outorgamento da cuarta prórroga da concesión e modificación non substancial non acumulativa para a instalación de placas fotovoltaicas da lonxa.

Porto: A Pobra do Caramiñal.

Concesionaria: Confraría de Pescadores da Pobra do Caramiñal.

Investimento: 16.673,80 €.

Prazo da concesión: ata o 24.8.2025.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 1.542,22 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de actividades comerciais, industriais e de servizos, o importe da taxa será de 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa.

Superficie concedida no título concesional: 743,80 m2.

Data da resolución: 17.11.2022.

Tipo de trámite: transmisión de titularidade (inter vivos) de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 14-01-94-C-3.

Obxecto da concesión: outorgamento de transmisión inter vivos ordinaria de concesión de pendello para depósito de mercadorías.

Porto: Ribadeo.

Concesionaria: Euroarce Caolines, S.L.

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: ata o 14.7.2024.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 1.184,40 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario.

Superficie concedida no título concesional: 360 m2.

Data da resolución: 17.11.2022.

Tipo de trámite: transmisión de titularidade (inter vivos) de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 14-01-00-C-3.

Obxecto da concesión: outorgamento de transmisión inter vivos ordinaria de concesión de alpendre para depósito de mercadorías.

Porto: Ribadeo.

Concesionaria: Euroarce Caolines, S.L.

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: ata o 25.11.2030.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 1.222,42 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario.

Superficie concedida no título concesional: 446,14 m2.

Data da resolución: 25.11.2022.

Tipo de trámite: prórroga de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-18-09-C-1.

Obxecto da concesión: outorgamento da segunda prórroga da concesión das actividades portuarias inherentes á explotación e xestión dos servizos de lonxa.

Porto: Caión.

Concesionaria: Confraría de Pescadores de Caión.

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: ata o 8.11.2025.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 194,87 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, o importe será de 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa.

Superficie concedida no título concesional: 101,64 m2.

Data da resolución: 23.11.2022.

Tipo de trámite: modificación substancial de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-17-04-C-1.

Obxecto da concesión: outorgamento da modificación substancial para ampliación de prazo extraordinario da concesión para subministración de combustible a embarcacións.

Porto: Bueu.

Concesionaria: Repsol Comercial de P.P., S.A.

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: ata o 19.1.2034.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 890,42 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, o importe será do 1 % do importe neto da cifra de negocio anual de todas as actividades portuarias desenvolvidas nas instalacións.

Superficie concedida no título concesional: 268 m2.

Data da resolución: 25.11.2022.

Tipo de trámite: prórroga de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-08-00-C-1.

Obxecto da concesión: outorgamento da prórroga de concesión para subministración de combustible a embarcacións.

Porto: O Grove.

Concesionaria: Repsol Comercial de P.P., S.A.

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: ata o 3.10.2030.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 1.018,69 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, o importe será do 1 % do importe neto da cifra de negocio anual de todas as actividades portuarias desenvolvidas nas instalacións.

Superficie concedida no título concesional: 226 m2.

Data da resolución: 30.11.2022.

Tipo de trámite: prórroga de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-28-16-C-2.

Obxecto da concesión: outorgamento da prórroga de concesión para subministración de combustible a embarcacións.

Porto: Baiona.

Concesionaria: Patricia Gómez Alonso.

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: ata o 18.5.2024.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 7.968,68 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, o importe será do 2 % do importe neto da cifra de negocio anual de todas as actividades non estritamente portuarias de hostalaría desenvolvidas nas instalacións.

Superficie concedida no título concesional: 222,16 m2.

Data da resolución: 13.12.2022.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-04-22-C-1.

Obxecto da concesión: outorgamento da concesión de ocupación de guindastre e nave para actividades de carga/descarga de mexillón, pesaxe de camións, garaxe de medios mecánicos, taller de reparacións menores, almacenamento en superficie de elementos de transporte de mexillón.

Porto: A Illa de Arousa.

Concesionaria: Viñas Dios, S.L.

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: 10 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 3.315,99 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, o importe será do 1 % do importe neto da cifra de negocio anual das actividades portuarias de medios mecánicos, talleres de reparación de embarcacións e depósito de embarcacións e do 1,5 % do importe neto da cifra de negocio anual das actividades portuarias de naves de almacenaxe.

Superficie concedida no título concesional: 723,18 m2.

Data da resolución: 13.12.2022.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-02-21-C-1.

Obxecto da concesión: outorgamento da concesión de ocupación en superficie por edificio municipal para o desenvolvemento de actividades de servizos sociais e cafetaría.

Porto: Ortigueira.

Concesionario: Concello de Ortigueira.

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: 30 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 1.622,21 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, o importe será do 2 % do importe neto da cifra de negocio anual das actividades non estritamente portuarias de hostalaría.

Superficie concedida no título concesional: 580,52 m2.

Data da resolución: 13.12.2022.

Tipo de trámite: prórroga de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-03-03-C-1.

Obxecto da concesión: outorgamento da concesión de ocupación en superficie para o desenvolvemento da actividade de explotación do mercado municipal.

Porto: Cariño.

Concesionario: Concello de Cariño.

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: ata o 5.9.2027.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 3.474,04 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, o importe será do 2 % do importe neto da cifra de negocio anual das actividades non estritamente portuarias de actividade comercial diversa.

Superficie concedida no título concesional: 995,57 m2.

Data da resolución: 13.12.2022.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-02-21-C-1.

Obxecto da concesión: outorgamento da concesión de ocupación en superficie por edificio municipal para o desenvolvemento de actividades de servizos sociais e cafetaría.

Porto: Ortigueira.

Concesionario: Concello de Ortigueira.

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: 30 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 1.622,21 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, o importe será do 2 % do importe neto da cifra de negocio anual das actividades non estritamente portuarias de hostalaría.

Superficie concedida no título concesional: 580,52 m2.

Data da resolución: 14.12.2022.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-07-22-C-1.

Obxecto da concesión: outorgamento da ocupación en superficie e do edificio lonxa titularidade de Portos de Galicia para o desenvolvemento da actividade comercial de lonxa para o sector pesqueiro e marisqueiro.

Porto: Mugardos.

Concesionaria: Confraría de Pescadores de Mugardos.

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: 10 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 1.192,80 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, o importe será de 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa.

Superficie concedida no título concesional: 162,50 m2.

Data da resolución: 20.12.2022.

Tipo de trámite: modificación substancial de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 13-36-03-C-2.

Obxecto da concesión: outorgamento da modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario e por incremento da superficie e do volume construído da concesión para construción dun centro de procesado de vieiras, estación depuradora e centro de expedición de moluscos.

Porto: Tragove.

Concesionaria: Angulas Aguinaga, S.A.U.

Investimento: 307.469,36 €.

Prazo da concesión: ata o día 11.12.2045.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 14.111,13 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, será do 1 % do importe neto da cifra de negocio anual das actividades portuarias de depuradoras de moluscos e do 1,5 % do importe neto da cifra de negocio anual das actividades portuarias de transformación e manipulación da pesca.

Superficie concedida no título concesional: 4.203,61 m2.

Data da resolución: 11.1.2023.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-48-22-C-1.

Obxecto da concesión: outorgamento da ocupación de parcela e edificacións para desenvolvemento das actividades comerciais portuarias inherentes á explotación e xestión da lonxa.

Porto: Ribeira.

Concesionaria: Lonxa de Ribeira, S.L.

Investimento: 4.388.636,51 €.

Prazo da concesión: 50 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 292.062,76 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, será de 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa, do 1,01 % do importe neto da cifra de negocio anual das actividades portuarias de fábricas de xeo, cámaras de frío, departamentos, vendedorías, medios mecánicos vinculados a explotación, do 1,5 % do importe neto da cifra de negocio anual das actividades portuarias de oficinas e do 2 % do importe neto da cifra de negocio anual das actividades non estritamente portuarias.

Superficie concedida no título concesional: 13.318,50 m2.

Data da resolución: 25.1.2023.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 14-07-20-C-2.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público en superficie, soterrado, caseta e instalacións para o desenvolvemento da actividade de subministración de combustible a embarcacións.

Porto: Viveiro-Celeiro.

Concesionaria: Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos, S.A.

Superficie concedida no título concesional: 390,49 m2.

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: 10 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 5.264,38 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, será do 1 % do importe neto da cifra de negocio anual das actividades.

Data da resolución: 3.2.2023.

Tipo de trámite: prórroga de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-32-06-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario en superficie e parcial do edificio 12.32.edf.004 (nova lonxa e 10 departamentos) titularidade de Portos de Galicia para o desenvolvemento das actividades inherentes á explotación e xestión de lonxa, cámaras de frío.

Porto: Fisterra.

Concesionaria: Confraría de Pescadores de Fisterra.

Superficie concedida no título concesional: 1.467,10 m2.

Investimento: 0 €.

Prazo da concesión: 5 anos (prórroga).

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 3.790,61 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, será de 0,0015 € por quilogramo de pesca vendida na lonxa e do 1 % do importe neto da cifra de negocio anual das actividades de cámaras de frío.

Data da resolución: 7.2.2023.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-33-22-C-1.

Obxecto da concesión: ocupación do dominio público portuario en superficie e da construción dun edificio para o desenvolvemento da actividade de almacenaxe de aparellos de pesca, vestiario, aseo e arquivo.

Porto: Corcubión.

Concesionaria: Confraría de Pescadores de Corcubión.

Superficie concedida no título concesional: 131,22 m2.

Investimento: 72.945,33 €.

Prazo da concesión: 15 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 257,61 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, será o 1 % do importe neto da cifra de negocio anual das actividades de almacenaxe de aparellos de pesca.

Data da resolución: 22.2.2023.

Tipo de trámite: modificación substancial de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 12-29-18-C-1.

Obxecto da concesión: regularización das liñas eléctricas existentes de MT e BT soterrada e centro de transformación.

Porto: Camelle.

Concesionaria: Electra del Gayoso, S.L.

Superficie concedida no título concesional: 196,85 m2.

Investimento: 161.455,18 €.

Prazo da concesión: 50 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 145,10 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, será o 2 % do importe neto da cifra de negocio anual das actividades de subministración eléctrica.

Data da resolución: 1.3.2023.

Tipo de trámite: outorgamento de concesión no dominio público portuario.

Código da concesión: 14-05-20-C-2.

Obxecto da concesión: construción dunha planta tecnolóxica de cría de salmón.

Porto: Burela.

Concesionaria: Seafood Legacy Spain, S.L.U.

Superficie concedida no título concesional: 23.403,80 m2.

Investimento: 39.539.929,65 €.

Prazo da concesión: 50 anos.

Taxas que se devindicarán a Portos de Galicia: 53.611,68 € anuais (IVE excluído) en concepto de taxas de ocupación do dominio público portuario e, en concepto de taxa por desenvolvemento de actividades comerciais ou industriais e de servizos, será o 1 % do importe neto da cifra de negocio anual das actividades de acuicultura.

Contra os citados actos administrativos, que esgotan a vía administrativa, cabe interpor recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous (2) meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución que faga público o outorgamento.

Non obstante, os interesados poderán interpor contra esta resolución recurso potestativo de reposición, no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao desta publicación, ante o mesmo órgano que a ditou, de acordo co disposto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2023

Susana Lenguas Gil
Presidenta de Portos de Galicia