Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 53 Xoves, 16 de marzo de 2023 Páx. 18298

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2023 pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 224, do 25 de novembro).

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 224, do 25 de novembro) e modificada pola Resolución do 28 de xaneiro de 2021 (DOG núm. 24, do 5 de febreiro); e verificada a concorrencia dos requisitos exixidos nas bases da convocatoria, esta consellería, de acordo co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, no Decreto 95/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de selección de persoal da Administración da Xunta de Galicia e nas bases da convocatoria do proceso selectivo,

DISPÓN:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 224, do 25 de novembro) e modificada pola Resolución do 28 de xaneiro de 2021 (DOG núm. 24, do 5 de febreiro), e que figuran no anexo ordenadas de acordo coa puntuación final obtida; e adxudicarlles como destinos provisionais, no mesmo posto adxudicado no seu nomeamento como persoal funcionario en prácticas, por Resolución do 6 de febreiro de 2023 (DOG núm. 28, do 9 de febreiro), segundo o disposto nas bases V.5 e V.6 os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira, as persoas ás que se refire o anexo desta resolución deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computarse a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2023

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Nomeamento de persoal funcionario de carreira no corpo auxiliar da Administración xeral
da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2

DNI

Apelidos e nome

Código do posto

Denominación

Cons.

Centro destino

Centro directivo

Concello

Subgr.

Niv.

Observ.

1

***1631**

Caulonga Rivadulla, Montserrat

MAK100000015770073

Auxiliar administrativo/a

MA

D.X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

C2

12

 

2

***7788**

Sampayo Fernández, María Elena

PSC991000027001089

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

3

***2024**

Martínez Calles, María de los Ángeles

PRC991000036001069

Posto base subgrupo C2 rexistro e información

PR

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

Horario especial

4

***9500**

Fernández Posada, Monserrat

EDC991000027001006

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

5

***9318**

Caamaño Gómez, Susana

SAC020000015770029

Posto base subgrupo C2

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

6

***6280**

Pereira González, María Gemma

FCC080000015770014

Posto base subgrupo C2

FC

D.X. de Avaliación e Reforma Administrativa

Dirección Xeral de Simplificación Administrativa

Santiago de Compostela

C2

12

 

7

***8718**

Rubín Moral, Javier

EDC991000015001009

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

8

***8912**

Seoane Mosquera, María Luisa

MRC050000015770035

Posto base subgrupo C2

MR

D.X. de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Santiago de Compostela

C2

12

 

9

***6892**

Méndez Ben, Beatriz

ED4020000215770058

Xefatura grupo

ED

S.X. de Recursos Humanos

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C1-C2

14

 

10

***2901**

Rodríguez Osinde, Víctor

EDC994020115190001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Monte Neme (Carballo)

Servizos periféricos

Carballo

C2

14

 

11

***9159**

Torres Alonso, Dolores

PRC991000036001080

Posto base subgrupo C2 rexistro e información

PR

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

Horario especial

12

***0713**

Rodríguez Lago, Carmen

EDC994020336001005

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

14

 

13

***3218**

Novo Castro, Sonia

EDC991000027001101

Xefatura grupo

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1-C2

14

 

14

***6252**

Conde Castro, Francisco J.

SAC991010132001058

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

15

***0774**

Amarelo Calvo, Rosa Ana

SAC991010115001085

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (A Coruña)

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

16

***1319**

Barreiro López, Fernando

EDC994030215570002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES María Casares (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

C2

14

 

17

***2733**

Regueiro Roca, Josefina

EDC991000027001003

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

18

***2326**

Fernández Docasal, Natalia

PSC994080036560530

Posto base subgrupo C2

PS

Complexo Residencial de Atención A Persoas Dependentes (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

19

***7141**

Magariños Abal, Ramona Elena

EDC994010136390006

Auxiliar administrativo/a

ED

CPI Domingo Fontán (Portas)

Servizos periféricos

Portas

C2

14

 

20

***0793**

Rochela Vilar, María Teresa

EDC994050115770001

Auxiliar administrativo/a

ED

Escola Oficial de Idiomas (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

14

 

21

***3602**

Cabanas Grandío, Beatriz

PRC993000027640002

Xefatura de grupo

PR

Oficina Comarcal (Vilalba)

Servizos periféricos

Vilalba

C1-C2

14

 

22

***8301**

Fernández Riveiro, María Isabel

EDC994040136560004

Auxiliar administrativo/a

ED

Conservatorio Superior de Música (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

14

 

23

***3153**

Romero Gándara, Miguel Ángel

EDC994030636560001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Álvaro Cunqueiro (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

14

 

24

***9807**

Otero Otero, Olga

INO110000015770003

Secretario/a

EI

Xerencia

Instituto Galego de Consumo (Xerencia)

Santiago de Compostela

C1-C2

16

 

25

***7810**

Tubío Franco, María del Carmen

PSC994080215770060

Posto base subgrupo C2

PS

Residencia Asistida de Maiores Volta do Castro (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

12

 

26

***2374**

Crecente Reguera, María Jesús

SAC991010127001053

Xefatura grupo

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C1-C2

14

 

27

***9912**

Ferreiro Casal, Óscar

FCC070000015770017

Posto base subgrupo C2

FC

D.X. da Función Pública

Dirección Xeral da Función Pública

Santiago de Compostela

C2

12

 

28

***7539**

Carreiras Cabado, José

EIC992090127640005

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Vilalba

Servizos periféricos

Vilalba

C2

12

 

29

***1136**

Pérez Señarís, María José

SAC020000015770031

Posto base subgrupo C2

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

30

***9849**

Canedo Añón, Katia

PSC020000015770050

Posto base subgrupo C2

PS

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

31

***2753**

Gómez Otero, Mónica

MRC992005127001025

Posto base subgrupo C2

MR

Oficina de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

32

***2324**

Alfonso Fernández, Judith

SAC020000415770001

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S.X. de Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1-C2

16

 

33

***4239**

Pol Fernández, Miguel Ángel

PRC991000027001060

Posto base subgrupo C2 rexistro e información

PR

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

Horario especial

34

***7014**

Almuíña González, María Fátima

EDC994080136560007

Auxiliar administrativo/a

ED

Centro Residencial Docente (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

14

 

35

***7622**

Monteagudo Diz, Paula

MRA113300336001007

Posto base subgrupo C2

MR

Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra)

Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria (Agacal)

Pontevedra

C2

12

 

36

***6950**

Laíño Vázquez, Ramón Manuel

EDC994030215720002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Leliadoura (Ribeira)

Servizos periféricos

Ribeira

C2

14

 

37

***3648**

López Sampedro, Irene

FCC020000015770016

Posto base subgrupo C2

FC

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

C2

12

 

38

***8300**

Celeiro Crespo, Ana Belén

MRC050010215010007

Posto base subgrupo C2

MR

Laboratorio de Sanidade Animal (Mabegondo)

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Abegondo

C2

12

 

39

***0403**

Pérez Castrillón, Paula María

EDC991000015001021

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

40

***8419**

Villanueva García, Manuel Alberto

EDC994030336001001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES A Xunqueira I (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

14

 

41

***1339**

Rei Gómez, Almudena

PX2010000115770045

Xefatura negociado I

PX

S.X. de Xestión e Coordinación de Medios

Secretaría Xeral de Medios

Santiago de Compostela

A2-C1-C2

18

 

42

***1709**

Hernández Rodríguez, Tania María

EDC994030815001001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Monte Das Moas (A Coruña)

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

14

 

44

***1220**

Iglesias Casas, David

PRC060000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PR

S.X. de Planificación e Protección Civil

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Santiago de Compostela

C1-C2

16

Horario especial

45

***6694**

Vieitez Prieto, Isabel

FCA291000015001050

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Coruña (A)

C2

12

 

46

***2472**

Calvo Rial, Miguel

FCC030003015001040

Posto base subgrupo C2

FC

Intervención Territorial A Coruña

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Coruña (A)

C2

12

 

47

***3810**

Martínez Pulgar, Esther

EDC991000027001008

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

48

***8758**

Alonso Tejada, Carlos

MRC991000032001070

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

49

***2553**

González García, Alba

CUA110000115770036

Posto base subgrupo C2

ED

Departamento de Xestión

Axencia Galega Das Industrias Culturais (Agadic)

Santiago de Compostela

C2

12

 

50

***2843**

Barral Otero, Marlén

PRO100000015770004

Posto base subgrupo C2

FC

Escola Galega de Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública

Santiago de Compostela

C2

12

 

51

***2925**

Domínguez Riobó, Beatriz

SAC991000536001007

Xefatura grupo

SA

Servizo de Control de Riscos Ambientais (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C1-C2

14

 

52

***7495**

Cruz Lorenzo, María Eugenia

SAC991010136560084

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

53

***0841**

Maroño Vilaboa, Carlos Alberto

ED2010000215770072

Xefatura grupo

ED

S.X. de Coordinación Económica e Contratación

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1-C2

14

 

54

***4101**

Outeiral Rial, Patricia

FCA291000036560031

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Vigo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Vigo

C2

12

 

55

***1266**

Gómez Pérez, Daniel

EDC994040115001003

Auxiliar administrativo/a

ED

Conservatorio Superior de Música (A Coruña)

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

14

 

56

***9968**

López Pena, Daniel

IVC991000027001044

Posto base subgrupo C2

IV

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

57

***0580**

García Mosquera, Sandra

EDC995010115001012

Posto base subgrupo C2

ED

Biblioteca da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

Xornada mañá ou tarde

58

***0302**

Lorenzo Gómez, Verónica

MRC995018036380010

Posto base subgrupo C2

MR

Distrito Forestal: XviiI - Vigo - Baixo Miño

Servizos periféricos

Porriño

C2

12

 

59

***4702**

Eiras Espiña, María Ángeles

EDC994010127200007

Auxiliar administrativo/a

ED

CPI Doutor López Suárez (Friol)

Servizos periféricos

Friol

C2

14

 

60

***3909**

Fernández Álvarez, Sara

EIC992090136560020

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de López Mora (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

61

***7790**

Pinto da Cunha, Irene

MAC991000032001047

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

62

***8622**

Casal Suárez, Juan Antonio

INO110000015770080

Auxiliar administrativo/a

EI

Xerencia

Instituto Galego de Consumo (Xerencia)

Santiago de Compostela

C2

12

 

63

***4882**

Novoa Ramos, Francisco

EDC994030315001002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Agra do Orzán (A Coruña)

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

14

 

64

***6840**

Guerra Rivas, Carolina

PEC993000036590018

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Comarcal Vilagarcía

Servizos periféricos

Vilagarcía de Arousa

C2

12

 

65

***9843**

Ballesteros Díaz, Eva

EIO291010136440027

Posto base subgrupo C2

EM

Centro Territorial do Issga en Pontevedra

Servizos periféricos - Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

Redondela

C2

12

 

66

***9438**

Portela Tejero, Raquel

PRC994000036560036

Posto base subgrupo C2 rexistro e información

PR

Edificio Administrativo (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

Horario especial

67

***3342**

Vidal Lago, Rafael

MRC992014336380018

Posto base subgrupo C2 (O Porriño)

MR

Oficina do Porriño

Servizos periféricos

Porriño

C2

12

 

68

***8281**

Santos Garrido, José Antonio

EDC994030436001002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES A Xunqueira II (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

14

 

69

***9204**

Iglesias García, María Isabel

EDC994010115840006

Auxiliar administrativo/a

ED

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz (Touro)

Servizos periféricos

Touro

C2

14

 

70

***1798**

Blanco Pedreira, María Pilar

MRC992002415170011

Posto base subgrupo C2 (Cambre)

MR

Oficina de Cambre

Servizos periféricos

Cambre

C2

12

 

71

***1426**

Faya Martínez, Fernando

PSC070000015770032

Posto base subgrupo C2

PS

D.X. de Xuventude, Participación e Voluntariado

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Santiago de Compostela

C2

12

 

72

***1396**

Cabeceiro Castro, Daniel

MRC991000036001057

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

73

***3274**

Piñeiro González, Martín

PEC030000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PE

S.X. de Pesca e Mercados da Pesca

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Santiago de Compostela

C1-C2

16

 

74

***8939**

Rodríguez Silva, Ma. Cruz

PEC010000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PE

Subdirección Xeral Gardacostas de Galicia

Gabinete Conselleiro/a

Santiago de Compostela

C1-C2

16

 

75

***3690**

Cela Núñez, María Carmen

EDC991000027001187

Xefatura grupo

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1-C2

14

 

76

***5298**

Lorenzo Rico, Benito

EDC994030215170004

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Alfonso X O Sabio (Cambre)

Servizos periféricos

Cambre

C2

14

 

77

***9526**

Sánchez Díaz, María Natividad

SAC991010136560086

Posto base subgrupo C2 (Serv. Insp. Sanit.)

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

78

***3991**

Vázquez Hermo, María Elena

PEC993000036590015

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Comarcal Vilagarcía

Servizos periféricos

Vilagarcía de Arousa

C2

12

 

79

***9136**

Guimarey Formoso, Antía

EDC995030136001012

Posto base subgrupo C2

ED

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

Xornada mañá ou tarde

80

***2809**

Pernas Carneiro, María José

MRC060000115770011

Xefatura grupo

MR

S.X. de Infraestruturas Agrarias

Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural

Santiago de Compostela

C1-C2

14

 

81

***9080**

Rey Ríos, María Dolores

PXA200000115770002

Secretario/a Xerente

PX

Xerencia

Axencia Turismo de Galicia

Santiago de Compostela

C1-C2

16

 

82

***7435**

Grela Ángel, César

EIC992090136560022

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de López Mora (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

83

***0703**

Santiso Quintela, María Leonor

FCC070000015770011

Posto base subgrupo C2

FC

D.X. da Función Pública

Dirección Xeral da Función Pública

Santiago de Compostela

C2

12

 

84

***6676**

Míguez Quindimil, Vanessa

EDC994030115310001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Curtis (Curtis)

Servizos periféricos

Curtis

C2

14

 

85

***4453**

Moirón Cacharrón, Estefanía

EDC991000027001018

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

86

***0440**

Pazo Vila, María Esther

EIC992090136090005

Axudante Administración

EM

Oficina de Emprego da Cañiza

Servizos periféricos

Cañiza (A)

C1-C2

16

 

87

***9386**

Noriega Morrondo, Miguel

PEC040000015770012

Posto base subgrupo C2

PE

D.X. de Desenvolvemento Pesqueiro

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Santiago de Compostela

C2

12

 

88

***9768**

Comesaña Martínez, Juan José

FCA291000036560032

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Vigo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Vigo

C2

12

 

89

***7473**

Álvarez Vázquez, Raquel

EIC991000036560038

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

90

***8380**

Martín Vicente, José Manuel

EDC994040227001001

Auxiliar administrativo/a

ED

Conservatorio de Danza (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

14

 

91

***0407**

Saavedra Casais, Ana

EI5020000315770120

Posto base subgrupo C2

EM

S.X. das Cualificacións

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

C2

12

 

93

***7296**

García Fernández, Ana María

MAC991000015001039

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

94

***4935**

López Sande, Alberto

FCC070000015770012

Posto base subgrupo C2

FC

D.X. da Función Pública

Dirección Xeral da Función Pública

Santiago de Compostela

C2

12

 

95

***8594**

Sebastián Rodríguez, Jesús

FCA291000036560033

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Vigo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Vigo

C2

12

 

96

***7661**

Castro Castro, Carolina

PRC030000115770003

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PR

S.X. de Persoal da Administración de Xustiza

Dirección Xeral de Xustiza

Santiago de Compostela

C1-C2

16

 

97

***5881**

Penas Roibas, María de los Ángeles

MAA992000027001013

Auxiliar administrativo/a

IV

Demarcación Concas Intercomunitarias (Lugo)

Augas de Galicia (servizos periféricos)

Lugo

C2

12

 

99

***3737**

Naveiro González, Eva

EDC994030215770003

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Plurilingüe Rosalía de Castro (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

14

 

100

***6863**

Sabarís Diz, Diego

PEC993000036590019

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Comarcal Vilagarcía

Servizos periféricos

Vilagarcía de Arousa

C2

12

 

101

***4758**

Figueroa Martínez, Eva María

EIC992090136030010

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Baiona

Servizos periféricos

Baiona

C2

12

 

102

***7674**

Alonso Gómez, Laura

FCA291000036560043

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Vigo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Vigo

C2

12

 

103

***5491**

González Fernández, Estefanía

EIC992090132001017

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Ourense-Centro

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

104

***7777**

Carreira Méndez, Iván

SAC991010227300002

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Monforte de Lemos)

Servizos periféricos

Monforte de Lemos

C2

12

 

105

***1393**

Regueiro Tato, David

SAS020000215770001

Secretario/a do/da Vicexerente/a

SA

Vicexerencia (Sergas)

Xerencia do Servizo Galego de Saúde

Santiago de Compostela

C1-C2

16

 

107

***6143**

Villar París, Iván

EIC991000036560040

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

108

***4341**

Cela Santín, María del Mar

PSC991000027001464

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

109

***2195**

Aller Coucheiro, María Silvia

PRO200000136170014

Posto base subgrupo C2

PR

Secretaría Xeral

Academia Galega de Seguridade Pública

Estrada (A)

C2

12

 

110

***3159**

Fernández Núñez, Blanca María

EDC991000027001009

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

111

***6251**

Pérez Martínez, Camilo

PRC991000015001107

Posto base subgrupo C2 rexistro e información

PR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

Horario especial

112

***5841**

Lobo García, César

EDC991000015001022

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

113

***1565**

Castro Vázquez, Beatriz

PSC994010115080010

Posto base subgrupo C2

PS

Complexo Xuvenil As Mariñas

Servizos periféricos

Bergondo

C2

12

 

114

***6488**

Expósito Mateo, Adrián

EDC994030127001003

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Lucus Augusti (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

14

 

115

***2782**

Rodríguez Vázquez, Jessica

TRI010000015770013

Auxiliar administrativo/a

EM

Consello Galego de Relacións Laborais

Consello Galego de Relacións Laborais

Santiago de Compostela

C2

12

 

116

***4416**

Maceda Casas, Irene

EIC991000036560044

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

117

***5572**

Anido García, Tania

EDC991000027001518

Posto base subgrupo C2

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

118

***9370**

Jácome Belay, Alejandro

MRC992013136240027

Posto base subgrupo C2 (Lalín)

MR

Oficina de Lalín

Servizos periféricos

Lalín

C2

12

 

119

***6962**

Penelas González, Lorena

EDC994030515001005

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Ramón Menéndez Pidal (A Coruña)

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

14

 

120

***7325**

Ferreiros Camiña, Paula

EDC991000036001003

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

121

***7211**

Campos Diz, Adriana

EDC994010215050001

Auxiliar administrativo/a

ED

CEIP de Arteixo

Servizos periféricos

Arteixo

C2

14

 

122

***6872**

Ruíz Nieto, Ramón

MAO191000032001020

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial Ourense

IGVS/Áreas Provinciais

Ourense

C2

12

 

123

***2767**

Rodríguez Rodríguez, Blanca

SAC991000232001008

Posto base subgrupo C2 (tarxeta sanitaria)

SA

Servizo de Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

124

***3538**

Esmorís Lema, Jairo

EDC995010115001013

Posto base subgrupo C2

ED

Biblioteca da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

Xornada mañá ou tarde

125

***6599**

Santamaría Búa, Iria

MAO191000036001017

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial Pontevedra

IGVS/Áreas Provinciais

Pontevedra

C2

12

 

126

***9742**

García Cardama, Olaya

PX4010000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PR

S.X. de Plans e Programas

Secretaría Xeral para o Deporte

Santiago de Compostela

C1-C2

16

 

127

***6070**

Mosquera Caldas, Ariadna

SAC020000015770032

Posto base subgrupo C2

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

128

***2279**

Diéguez Carballo, Margarita

MAO110000115770015

Posto base subgrupo C2

MA

Secretaría Xeral do IGVS.

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

 

129

***4690**

Sicre González, María del Mar

EIC991000036560049

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

130

***1579**

Fernández Montero, Ana Isabel

EDC991000015001522

Posto base subgrupo C2

ED

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

131

***8633**

Carles Rabuñal, Digna

FCA200000015770022

Xefatura grupo

FC

Axencia Tributaria de Galicia

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

C1-C2

14

 

132

***9535**

Varela Vázquez, Adrián

FCC030000015770010

Posto base subgrupo C2

FC

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C2

12

 

133

***3202**

Montoiro González, Alba

PRC040000015770007

Posto base subgrupo C2

PR

D.X. de Administración Local

Dirección Xeral de Administración Local

Santiago de Compostela

C2

12

 

134

***0417**

Cornide González, Amanda María

EDC994030115050001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Manuel Murguía (Arteixo)

Servizos periféricos

Arteixo

C2

14

 

135

***9038**

Rodríguez Naveira, Rubén

PRO100000015770005

Posto base subgrupo C2

FC

Escola Galega de Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública

Santiago de Compostela

C2

12

 

136

***7239**

Fernández Estévez, María de los Ángeles

FCA291000036001043

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Pontevedra

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Pontevedra

C2

12

 

137

***3478**

Abalo Chouza, Narciso

MRA112100315120013

Xefatura grupo

MR

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (A Coruña)

Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria (Agacal)

Boqueixón

C1-C2

14

Xornada especial

138

***7229**

Gómez López, Inmaculada Concepción

IVC991000032001049

Posto base subgrupo C2

IV

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

139

***5671**

Gamallo Vilar, José Ramón

EM6010090115770023

Posto base subgrupo C2

EM

Centro de Novas Tecnoloxías

Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación

Santiago de Compostela

C2

12

 

140

***4796**

Iglesias Louzao, Sandra María

ED2010000015770033

Auxiliar administrativo/a

ED

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

141

***4698**

Portela Rubiños, Laura

MAA992000027001012

Auxiliar administrativo/a

IV

Demarcación Concas Intercomunitarias (Lugo)

Augas de Galicia (servizos periféricos)

Lugo

C2

12

 

142

***4839**

Gandoy Bran, Jesús

MRC991000027001061

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

143

***1446**

Raindo Varela, David

IVC020000015770041

Posto base subgrupo C2

IV

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

144

***5854**

Carril Nogueiras, Patricia

FCA291000032001025

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

 

145

***3628**

Graña Abad, María

MRC991000015001041

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

146

***1671**

Taboada Vázquez, Belén

INO110020015001032

Auxiliar administrativo/a

EI

Laboratorio de Consumo de Galicia (A Coruña)

Instituto Galego de Consumo (Xerencia)

Coruña (A)

C2

12

 

147

***3870**

Fernández Fontaíña, Sara

MAO191000036001024

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial Pontevedra

IGVS/Áreas Provinciais

Pontevedra

C2

12

 

148

***7394**

Pardal Pardal, Natividad

FCA200000015770023

Xefatura grupo

FC

Axencia Tributaria de Galicia

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

C1-C2

14

 

149

***0769**

López Orois, Eva María

MRC992013336580011

Posto base subgrupo C2 (Vila de Cruces)

MR

Oficina de Vila de Cruces

Servizos periféricos

Vila de Cruces

C2

12

 

150

***6343**

Baltar Iglesias, Rodrigo Alejandro

EIC992090132001019

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Ourense-Centro

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

151

***9591**

Muñoz González, Idrialis

FCA200000415770026

Xefatura grupo

FC

Área de Recadación

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

C1-C2

14

 

152

***7737**

Rodríguez Pazo, Octavio

EDC994030536001002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Gonzalo Torrente Ballester (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

14

 

153

***5381**

Menor Grande, María Lourdes

EIC991000036560050

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

154

***4370**

Parapar Seijas, Iván

IVC991000027001049

Posto base subgrupo C2

IV

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

155

***4755**

Muñiz Rodríguez, María Lorena

EDC991000027001004

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

156

***4774**

Ramos Arias, Iris

SAC991000227001009

Posto base subgrupo C2 (tarxeta sanitaria)

SA

Servizo de Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

157

***8778**

Carrera Rodríguez, Rocío

EIC991000036560550

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial de Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

158

***6652**

García Formoso, Diana

IVC991000032001050

Posto base subgrupo C2

IV

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

159

***6549**

Aballe Rodríguez, Rubén

SAC991000036560036

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial de  Pontevedra (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

160

***3482**

Blanco Carballeira, Alejandro

MAC991000015001040

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

161

***3527**

López Varela, Denis

PSC991000036560067

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

162

***9900**

Pardo-Ciorraga Meléndrez, Elsa

EDC995030115001028

Posto base subgrupo C2

ED

Arquivo do Reino de Galicia

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

Xornada mañá ou tarde

164

***1891**

Lores Guiance, Ana

EDC991000036001005

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

165

***4560**

Blanco Freire, Francisco José

SAC020000015770033

Posto base subgrupo C2

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

166

***3941**

Meijide Losada, Patricia

FCC070000015770122

Posto base subgrupo C2

FC

D.X. da Función Pública

Dirección Xeral da Función Pública

Santiago de Compostela

C2

12

 

167

***4977**

Rial Barroso, Zoraida

ED5010000315770030

Posto base subgrupo C2

ED

Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC)

Secretaría Xeral de Cultura

Santiago de Compostela

C2

12

 

168

***6749**

Emparanza Barrenengoa, Amaya

MAO110000515770012

Posto base subgrupo C2

MA

Dirección Técnica de Xestión Económica e Orzamentos

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

 

169

***8105**

Triñanes Romero, Sara

FCA200000015770039

Auxiliar administrativo/a

FC

Axencia Tributaria de Galicia

Axencia Tributaria de Galicia

Santiago de Compostela

C2

12

 

170

***6573**

Lema Suárez, Manuel

PRC991000015001111

Posto base subgrupo C2 rexistro e información

PR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

Horario especial

171

***5236**

López Vázquez, José Ricardo

MAO191000015001012

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial A Coruña

IGVS/Áreas Provinciais

Coruña (A)

C2

12

 

172

***0055**

Torres Manteiga, Francisco Javier

INO110000015770040

Auxiliar administrativo/a

EI

Xerencia

Instituto Galego de Consumo (Xerencia)

Santiago de Compostela

C2

12

 

173

***1345**

Míguez Míguez, Jesús Manuel

PX4010000015770018

Posto base subgrupo C2

PR

Secretaría Xeral para o Deporte

Secretaría Xeral para o Deporte

Santiago de Compostela

C2

12

 

174

***9725**

Blanco Yáñez, Raquel

PEC991000027650009

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Territorial de Lugo (Celeiro)

Servizos periféricos

Viveiro

C2

12

 

175

***6640**

Pérez Sánchez, Concepción

MRC991000015001047

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

176

***6594**

Troncoso Lorenzo, Francisco

SAC991000032001022

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

177

***7540**

Novoa del Valle, Andrea

FCC030000015770011

Posto base subgrupo C2

FC

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C2

12

 

178

***2583**

Fontenla Cerviño, Lara

PSC991000036560085

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

179

***8785**

Varela Vázquez, Julia

FCA291000015001025

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Coruña (A)

C2

12

 

180

***9189**

García Anello, María Elena

PRC030000015770011

Posto base subgrupo C2

PR

D.X. de Xustiza

Dirección Xeral de Xustiza

Santiago de Compostela

C2

12

 

181

***4858**

Vázquez Santos, Balbi

EDC991000027001012

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

182

***4647**

Vázquez Seoane, Eva

PRC991000027001070

Posto base subgrupo C2 rexistro e información

PR

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

Horario especial

183

***4917**

Gómez Pereira, Patricia

IVA100000015770060

Posto base subgrupo C2

IV

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

C2

12

 

184

***3120**

Rodríguez Brocos, Vanesa

MAO110000115770018

Posto base subgrupo C2

MA

Secretaría Xeral do IGVS

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

 

185

***0877**

Núñez Sánchez, Cristina

EI5010000015770034

Posto base subgrupo C2

EM

S.X. de Emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

C2

12

 

186

***4666**

Deus Sande, Iván

MAC991000015001041

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

187

***6711**

Bravo Ogea, Graciela

PSC991000036560071

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C2

12

 

188

***6074**

Fernández Acebedo, Pablo

EDC991000027001520

Posto base subgrupo C2

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

189

***5541**

Canedo Facal, María Otilia

FCA291000015001026

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Coruña (A)

C2

12

 

190

***4310**

López Berdeal, María Mónica

MRC992007227190008

Posto base subgrupo C2 (Foz)

MR

Oficina de Foz

Servizos periféricos

Foz

C2

12

 

191

***6137**

Regueira Fernández, Noemí

MAO110000415770006

Posto base subgrupo C2

MA

Dirección Técnica de Solo, Edificación e Calidade

IGVS/ Dirección Xeral do IGVS.

Santiago de Compostela

C2

12

 

192

***3108**

Guldrís Rodríguez, Raquel

MAC991000015001056

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

193

***5627**

Martínez Pérez, José Ramón

FCA291000032001027

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

 

194

***0488**

Martínez Álvarez, Alba

MAC991000036001041

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

195

***8065**

Núñez Valverde, Javier

FCA291000036001033

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Pontevedra

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Pontevedra

C2

12

 

196

***7919**

Briz Cid, Jonathan

SAC991000032001023

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

197

***2990**

Franco Carreira, Ángeles

EDC991000027001014

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

198

***3577**

Martínez Sánchez, Paula

PRV200000015770010

Posto base subgrupo C2

EM

Secretaría Xeral da Igualdade

Secretaría Xeral de Igualdade

Santiago de Compostela

C2

12

 

199

***4871**

Veiga Piñeiro, Irene

EDC991000027001013

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

200

***4003**

Vivero González, Marta

SAC030020127001020

Posto base subgrupo C2

SA

Laboratorio de Saúde Pública de Galicia (Lugo)

Dirección Xeral de Saúde Pública

Lugo

C2

12

 

201

***6945**

Martínez Banet, Begoña

EDC991000036001009

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

202

***9035**

Quinteiro Ben, Susana

SAC030000015770019

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública

Santiago de Compostela

C2

12

 

203

***3364**

Cotelo Pose, Rosa Ana

EIC992090115190005

Axudante Administración

EM

Oficina de Emprego de Carballo

Servizos periféricos

Carballo

C1-C2

16

 

204

***4832**

Román Castro, Aurora

EDC995010115001015

Posto base subgrupo C2

ED

Biblioteca da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

Cando sexa vacante pasar a xornada de mañá ou tarde

205

***9780**

Pozo dos Santos, Tamara

FCA291000032001029

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

 

206

***4606**

Bacariza Goiri, Natalia

MRC991000015001058

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

207

***6926**

Vigo Caamaño, Miriam

FCA291000015001027

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Coruña (A)

C2

12

 

208

***6366**

Santiago Limeres, Alejandra

EDC991000036001010

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

209

***7446**

Ojea Vázquez, Tania

EDC991000027001016

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

210

***3643**

Rodas Rodríguez, Eva María

PX5991000036001010

Posto base subgrupo C2

PX

Gabinete Territorial de Pontevedra

Gabinetes Xurídicos-Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

Pontevedra

C2

12

 

211

***0391**

Pérez Carral, David

EIC992090136001018

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Pontevedra Concello

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

212

***7711**

Álvarez Rodríguez, Marta

EDC991000036001012

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

213

***4485**

Montero Torreiro, María Inés

PRO100000015770023

Posto base subgrupo C2

FC

Escola Galega de Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública

Santiago de Compostela

C2

12

 

214

***7265**

Andrade Regos, Yolanda

FCC030000015770012

Posto base subgrupo C2

FC

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C2

12

 

215

***1026**

Amedo Otero, Álvaro

SAC991000036001024

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

216

***1064**

Couce Sousa, Leticia

MRC991000015001060

Posto base subgrupo C2

MR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

217

***7669**

Freijeiro Villar, Claudio

EIC991000015001040

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

218

***4254**

Furelos Couselo, Judit Rocío

MAO110000315770004

Posto base subgrupo C2

MA

Dirección Técnica de Xestión Patrimonial, Fianzas e Inspección

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C2

12

 

219

***6044**

Gómez Rodríguez, Lucía

FCA291000032001030

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

 

220

***4420**

Díez Castro, Andrea

EDC991000036001016

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

221

***0957**

Rivera Puerta, Alberto

MAO191000015001019

Posto base subgrupo C2

MA

Área Provincial A Coruña

IGVS/Áreas Provinciais

Coruña (A)

C2

12

 

222

***9759**

Lago Fernández, Carmen María

EIC991000015001041

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

223

***0765**

Rodríguez Quintián, Samuel

MAO110000315770005

Posto base subgrupo C2

MA

Dirección Técnica de Xestión Patrimonial, Fianzas e Inspección

IGVS/ Dirección Xeral do IGVS.

Santiago de Compostela

C2

12

 

224

***8929**

Pose Castro, Manuel

MRC992002215920010

Posto base subgrupo C2 (Baio)

MR

Oficina de Baio

Servizos periféricos

Zas

C2

12

 

225

***0751**

Giráldez Carracedo, Ana

PRC991000036001011

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

226

***8920**

González Iglesias, Lourdes

FCC080000015770013

Posto base subgrupo C2

FC

D.X. de Avaliación e Reforma Administrativa

Dirección Xeral de Simplificación Administrativa

Santiago de Compostela

C2

12

 

227

***7507**

Rodríguez Escribano, Felipe

EDC991000036001017

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

228

***0256**

Aguín Iglesias, Rebeca

EDC991000036001018

Auxiliar administrativo/a

ED

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

229

***7923**

González Castro, José Antonio

MAC991000036001043

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

230

***3312**

Vázquez Núñez, María Luisa

IVA100000015770069

Posto base subgrupo C2

IV

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

C2

12

 

231

***4631**

Martínez Hervés, Alicia

EIO291000015001024

Posto base subgrupo C2

EM

Centro Territorial do Issga na Coruña

Servizos periféricos - Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

Coruña (A)

C2

12

 

232

***2697**

Martínez Abastida, Eva María

SAC020000315770056

Posto base subgrupo C2

SA

S.X. de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

233

***4263**

Fernández Menéndez, Beatriz

MRC995019036001014

Posto base subgrupo C2

MR

Distrito Forestal: XIX - Caldas - Salnés

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

234

***3674**

Devesa Rarís, Víctor Hugo

PSC050000015770059

Posto base subgrupo C2

PS

D.X. de Maiores e Persoas con Discapacidade

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

C2

12

 

235

***9797**

Míguez de Francisco, Manuel

FCA291000036001035

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Pontevedra

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Pontevedra

C2

12

 

236

***4700**

Eiras Díaz, Jenifer

EIC992090227001032

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Lugo - Sur

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

237

***6008**

Suárez -Noguerol Calvet, Sandra Noemí

MAA010000115770011

Auxiliar Administrativo

IV

S.X. de Xestión do Dominio Público Hidráulico

Augas de Galicia

Santiago de Compostela

C2

12

 

238

***0690**

Matesanz Salgado, María de los Ángeles

FCA291000036001036

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Pontevedra

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Pontevedra

C2

12

 

239

***7169**

Blanco Calviño, Alba

EI2010000015770055

Posto base subgrupo C2

EM

S.X. Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

240

***8425**

Forneas Rey, Francisco José

MRC050010127001049

Posto base subgrupo C2

MR

Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia (Lugo)

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Lugo

C2

12

 

241

***7227**

Chan Nieto, Laura

PRC040000015770010

Posto base subgrupo C2

PR

D.X. de Administración Local

Dirección Xeral de Administración Local

Santiago de Compostela

C2

12

 

242

***1482**

Prado Croas, María del Carmen

EDC991000027001519

Posto base subgrupo C2

ED

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

243

***4904**

Taboada Otero, Uxía

PSC020000015770061

Posto base subgrupo C2

PS

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

244

***8451**

Fernández Rodríguez, Pablo

FCA291000032001032

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Ourense

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Ourense

C2

12

 

245

***8455**

García Lorenzo, Sabela

SAC991000015001028

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

246

***6756**

Saa Pazo, Clemente

PSC993010315770051

Posto base subgrupo C2

PS

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

12

 

247

***8568**

Álvarez Caamaño, Jessica

PSC991000015001120

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

248

***4596**

Fernández Díaz, Mónica

EIC991000027001041

Posto base subgrupo C2

EI

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

249

***3520**

Vila Vázquez, Rubén José

MAC991000036001063

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

250

***7491**

Pérez Fernández, Sarai

PRC991000015001029

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

251

***0329**

Curras González, María Dolores

PX5991000027001008

Posto base subgrupo C2

PX

Gabinete Territorial de Lugo

Gabinetes Xurídicos-Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

Lugo

C2

12

 

252

***3516**

Veloso Pérez, Roi

MAC991000036001064

Posto base subgrupo C2

MA

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

253

***0358**

Mourelle Schusselin, Stefani

IVA191000015001036

Posto base subgrupo C2

IV

Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas da Coruña

Axencia Galega de Infraestruturas (servizos periféricos)

Coruña (A)

C2

12

 

254

***8850**

Loureda González, María del Rocío

EIC992090115001014

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego A Coruña - Monelos

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

255

***8828**

Losada Vidal, Álvaro

MRC992010332240020

Posto base subgrupo C2 (Celanova)

MR

Oficina de Celanova

Servizos periféricos

Celanova

C2

12

 

256

***5312**

Pereira Fernández, Sandra María

SAC991010236001018

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

257

***9717**

Fernández González, Patricia

PSC994080132230007

Posto base subgrupo C2

PS

Residencia de Maiores (Castro Caldelas)

Servizos periféricos

Castro Caldelas

C2

12

 

258

***5720**

Becerra López, Ángel David

EDC995010127001015

Posto base subgrupo C2

ED

Biblioteca Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

Xornada mañá ou tarde

259

***9921**

Bouza Rodríguez, Carlos

PRC991000015001021

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

260

***7405**

Manzano Pérez, Alejandra

PRC991000036001013

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C2

12

 

261

***4327**

García Méndez, María Dolores

PEC991000027650007

Auxiliar Información Á Cidadanía

PE

Xefatura Territorial de Lugo (Celeiro)

Servizos periféricos

Viveiro

C2

12

 

262

***8893**

Rama Varela, Lorena

EDC994010315190001

Auxiliar administrativo/a

ED

CEIP Bergantiños (Carballo)

Servizos periféricos

Carballo

C2

14

 

263

***3649**

Lobeiras Seijo, Ángela María

MAK100000015770070

Auxiliar administrativo/a

MA

D.X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

C2

12

 

264

***7391**

Beiro Figueira, Jessica María

PRC991000015001025

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

265

***0613**

Fontao García, Ana

MAK100000015770071

Auxiliar administrativo/a

MA

D.X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

C2

12

 

266

***3276**

Taboada Camba, Isaac

PSC994080115570074

Posto base subgrupo C2

PS

Residencia Asistida de Maiores (Oleiros)

Servizos periféricos

Oleiros

C2

12

 

267

***9743**

Río Friol, Romina María

FCA291000015001029

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Coruña (A)

C2

12

 

268

***2058**

Losada Acero, María Goretti

EIC991000015001043

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

269

***7081**

Abalde González, Jorge Javier

PSC991000015001080

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

270

***0595**

Martínez Villate, Daniel

MAA992000015770013

Auxiliar Administrativo

IV

Demarcación Galicia - Centro (Santiago de Compostela)

Augas de Galicia (servizos periféricos)

Santiago de Compostela

C2

12

 

271

***9127**

Romagnoli Gil, María del Sol

EI5020000015770031

Posto base subgrupo C2

EM

D.X. de Orientación e Promoción Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

C2

12

 

272

***1910**

Calo Jabois, Beatriz

MAK100000015770079

Auxiliar administrativo/a

MA

D.X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

C2

12

 

273

***6367**

González Díaz, María Loreto

PRC991000027001014

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

274

***6126**

Gesteira Cardoso, Marta

SAC030000015770011

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública

Santiago de Compostela

C2

12

 

275

***6571**

Goberna Otero, Ángel

MAK100000015770080

Auxiliar administrativo/a

MA

D.X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

C2

12

 

276

***4856**

Eguren García, Olalla

SAS020000015770018

Posto base subgrupo C2

SA

Xerencia do Servizo Galego de Saúde

Xerencia do Servizo Galego de Saúde

Santiago de Compostela

C2

12

 

277

***0046**

Juncal Froján, Evaristo

MAA992000015770014

Auxiliar Administrativo

IV

Demarcación Galicia - Centro (Santiago de Compostela)

Augas de Galicia (servizos periféricos)

Santiago de Compostela

C2

12

 

278

***2769**

Soto Fernández, Luis Ángel

SAC991000015001032

Posto base subgrupo C2

SA

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

279

***1617**

Gil Vázquez, Rubén

SAC020000515770020

Posto base subgrupo C2 (tarxeta sanitaria)

SA

S.X. de Planificación Sanitaria e Aseguramento

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C2

12

 

280

***6162**

López García, Sonia

SAC030000015770015

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública

Santiago de Compostela

C2

12

 

281

***1972**

Cribeiro Malvido, Aurea

SAC030000015770023

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública

Santiago de Compostela

C2

12

 

282

***6466**

Martín Oreiro, Lorena

PSC993010315770050

Posto base subgrupo C2

PS

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

12

 

283

***5587**

Seguín Outeiriño, Leticia

SAC991010215770011

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

12

 

284

***9054**

López Castro, David

PRC991000027001018

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

285

***2949**

Portela Leiro, Bruno

SAS040000015770017

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Santiago de Compostela

C2

12

 

286

***3127**

Santoalla Lorenzo, Ruth

PRC991000015001026

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

287

***7016**

González del Río, Laura

SAC030000015770024

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública

Santiago de Compostela

C2

12

 

288

***7377**

Fernández Pérez, Guadalupe

FCA291000015001031

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Coruña (A)

C2

12

 

289

***2557**

Domínguez Carballo, María Teresa

EIC992090115580003

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Ordes

Servizos periféricos

Ordes

C2

12

 

290

***7461**

Díaz Justo, Antía

SAS040000015770019

Posto base subgrupo C2

SA

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Santiago de Compostela

C2

12

 

291

***3997**

Fernández Losada, Ángela

IVC991000015001045

Posto base subgrupo C2

IV

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

292

***4870**

Roel Agrelo, Lorena

SAC991010215770013

Posto base subgrupo C2

SA

Inspección Sanitaria (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C2

12

 

293

***4235**

Pérez Taboada, Mirian

PSC991000015001078

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

294

***1359**

Arnoso Fernández, Sandra

IVC991000015001047

Posto base subgrupo C2

IV

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

295

***8243**

García Fabello, Daniel

EDC994030132620001

Auxiliar administrativo/a

ED

IES Xermán Ancochea Quevedo (Pobra de Trives)

Servizos periféricos

Pobra de Trives (A)

C2

14

 

296

***6798**

Roibal Vales, Enrique

EIC991000015001048

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

297

***7916**

Martínez Couce, Silvia

PRC991000015001028

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

298

***4862**

Rama Uruburu, Rocío

MRC992004615550012

Posto base subgrupo C2 (Negreira)

MR

Oficina de Negreira

Servizos periféricos

Negreira

C2

12

 

299

***0186**

Pazos Rodríguez, Vanesa

EIC991000015001051

Posto base subgrupo C2

EM

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

300

***6162**

Iglesias Lores, José Ramón

PEC991000015001025

Posto base subgrupo C2

PE

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

301

***4327**

Pedreira Casas, Patricio

FCA291000015001033

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Coruña (A)

C2

12

 

302

***4502**

Pérez Farto, Marta

EIC992090115001015

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego A Coruña - Monelos

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

303

***4595**

Gómez Cerreda, María Montserrat

EDC994030115450002

Auxiliar administrativo/a

ED

IES de Melide

Servizos periféricos

Melide

C2

14

 

304

***6618**

Armesto Fernández, Monserrat

PRC991000027001021

Posto base subgrupo C2

PR

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

305

***5659**

Puente Blanco, Alberto

FCA291000027001020

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación Lugo

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Lugo

C2

12

 

306

***4704**

Cendán Teijeiro, César

PSC991000015001466

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

307

***6117**

Miranda López, Rocío

PSC991000027001083

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C2

12

 

308

***1727**

Novas Garrido, María Isabel

PSC991000015001103

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

309

***5380**

Castro Martínez, Pablo

EIC992090215001017

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego A Coruña - Centro

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

310

***4242**

López López, Lorena

EIC992090315001013

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Tornos (A Coruña)

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

311

***3686**

García Pérez, Noe

FCA291000015001034

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Coruña (A)

C2

12

 

312

***8064**

Franesqui Fernández, Eva María

EIC992090315001020

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Tornos (A Coruña)

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

313

***4169**

Fraga Romero, Verónica

PSC991000015001465

Posto base subgrupo C2

PS

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

314

***8769**

López Rodríguez, Manuel

MRC992003715600005

Posto base subgrupo C2 (Ortigueira)

MR

Oficina de Ortigueira

Servizos periféricos

Ortigueira

C2

12

 

315

***2164**

Amorín Gallego, María de los Ángeles

EIC992090315001040

Posto base subgrupo C2

EM

Oficina de Emprego de Tornos (A Coruña)

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

316

***5541**

Fernández Díaz, Marcos Joaquín

PSC994080132001029

Posto base subgrupo C2

PS

Residencia de Maiores Nª Sª Miragres (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

C2

12

 

317

***0535**

Casal García, Paula

SAC991000215001022

Posto base subgrupo C2 (tarxeta sanitaria)

SA

Servizo de Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria (A Coruña)

Servizos periféricos

Coruña (A)

C2

12

 

318

***3537**

Carro Mariño, Alejandro

FCA291000015001038

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Coruña (A)

C2

12

 

319

***9074**

Crespo Castro, Alexandre

FCA291000015001047

Auxiliar administrativo/a

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

Coruña (A)

C2

12