Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 53 Xoves, 16 de marzo de 2023 Páx. 18263

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

ACORDO do 14 de marzo de 2023, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019, pola que se dá publicidade de diversos acordos.

En sesión que tivo lugar o día 14 de marzo de 2023, o tribunal nomeado pola Resolución do 14 de setembro de 2020 (DOG núm. 188, do 16 de setembro) e modificado pola Resolución do 6 de outubro de 2020 (DOG núm. 206, do 13 de outubro), encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, unha vez recibido o informe da Escola Galega de Administración Pública da Consellería de Facenda e Administración Pública, formulado mediante escrito do 14 de marzo de 2023, a que se refire o punto sexto da Resolución do 7 de febreiro de 2023 pola que se regula o período de prácticas das persoas aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde de 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 224, do 25 de novembro), e de conformidade co establecido nas bases da convocatoria,

ACORDA:

Primeiro. Declarar aptas as persoas participantes no período de prácticas a que se refire a base III da convocatoria que figuran no anexo deste acordo, e que foron nomeadas funcionarias en prácticas en virtude da Resolución do 6 de febreiro de 2023 da Consellería de Facenda e Administración Pública (DOG núm. 28, do 9 de febreiro).

A orde de prelación, que se recolle no anexo deste acordo, establécese de acordo coa puntuación obtida no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019).

Segundo. Propor as persoas participantes relacionadas no anexo a que se refire o punto primeiro deste acordo para o seu nomeamento como persoal funcionario de carreira, de conformidade co disposto na normativa vixente.

Terceiro. De conformidade co disposto na base IV.13 da convocatoria, contra este acordo poderá interporse recurso de alzada nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2023

Rubén Plaza Martínez
Presidente do tribunal

ANEXO

Nº de orde

NIF

Apelido 1

Apelido 2

Nome

1º ex.

2º ex.

3º ex.

Conc.

Curso selectivo

Total

1

***1631**

Caulonga

Rivadulla

Montserrat

26,59

21,19

Exento/a

38,2

Apto/a

85,98

2

***7788**

Sampayo

Fernández

María Elena

27,87

20,25

Exento/a

36

Apto/a

84,12

3

***2024**

Martínez

Calles

María de los Ángeles

25,4

19,31

Exento/a

39,28

Apto/a

83,99

4

***9500**

Fernández

Posada

Monserrat

27,44

20,81

Exento/a

34,2

Apto/a

82,45

5

***9318**

Caamaño

Gómez

Susana

27,96

23,44

Exento/a

30,3

Apto/a

81,7

6

***6280**

Pereira

González

María Gemma

20,97

19,5

Exento/a

39,85

Apto/a

80,32

7

***8718**

Rubín

Moral

Javier

27,87

16,31

Exento/a

35,7

Apto/a

79,88

8

***8912**

Seoane

Mosquera

María Luisa

28,38

18,56

Exento/a

31,8

Apto/a

78,74

9

***6892**

Méndez

Ben

Beatriz

27,53

17,81

Exento/a

33,39

Apto/a

78,73

10

***2901**

Rodríguez

Osinde

Víctor

29,32

15,94

Exento/a

32,92

Apto/a

78,18

11

***9159**

Torres

Alonso

Dolores

21,56

16,31

Exento/a

40

Apto/a

77,87

12

***0713**

Rodríguez

Lago

Carmen

25,06

15,75

Exento/a

36,68

Apto/a

77,49

13

***3218**

Novo

Castro

Sonia

27,87

17,06

Exento/a

32,45

Apto/a

77,38

14

***6252**

Conde

Castro

Francisco J.

27,61

16,13

Exento/a

33,62

Apto/a

77,36

15

***0774**

Amarelo

Calvo

Rosa Ana

23,44

15,38

Exento/a

38,52

Apto/a

77,34

16

***1319**

Barreiro

López

Fernando

26,17

19,13

Exento/a

31,95

Apto/a

77,25

17

***2733**

Regueiro

Roca

Josefina

24,03

16,31

Exento/a

36,91

Apto/a

77,25

18

***2326**

Fernández

Docasal

Natalia

27,19

18,38

Exento/a

30,9

Apto/a

76,47

19

***7141**

Magariños

Abal

Ramona Elena

21,9

15,75

Exento/a

37,2

Apto/a

74,85

20

***0793**

Rochela

Vilar

María Teresa

20,28

15,19

Exento/a

39

Apto/a

74,47

21

***3602**

Cabanas

Grandío

Beatriz

26,17

18,56

Exento/a

29,55

Apto/a

74,28

22

***8301**

Fernández

Riveiro

María Isabel

26,85

16,5

Exento/a

30,86

Apto/a

74,21

23

***3153**

Romero

Gándara

Miguel Ángel

27,87

19,31

Exento/a

27

Apto/a

74,18

24

***9807**

Otero

Otero

Olga

28,38

18,75

Exento/a

26,8

Apto/a

73,93

25

***7810**

Tubio

Franco

María del Carmen

23,86

15,56

Exento/a

34,39

Apto/a

73,81

26

***2374**

Crecente

Reguera

María Jesús

25,31

15,38

Exento/a

32,91

Apto/a

73,6

27

***9912**

Ferreiro

Casal

Óscar

27,53

26,06

Exento/a

19,85

Apto/a

73,44

28

***7539**

Carreiras

Cabado

José

23,18

21,56

Exento/a

28,42

Apto/a

73,16

29

***1136**

Pérez

Señarís

María José

27,96

17,06

Exento/a

27,6

Apto/a

72,62

30

***9849**

Canedo

Añón

Katia

28,81

15,75

Exento/a

28

Apto/a

72,56

31

***2753**

Gómez

Otero

Mónica

27,44

21,38

Exento/a

23,45

Apto/a

72,27

32

***2324**

Alfonso

Fernández

Judith

24,21

15,75

Exento/a

31,7

Apto/a

71,66

33

***4239**

Pol

Fernández

Miguel Ángel

25,99

16,69

Exento/a

28,7

Apto/a

71,38

34

***7014**

Almuíña

González

María Fátima

21,31

18,56

Exento/a

31,45

Apto/a

71,32

35

***7622**

Monteagudo

Diz

Paula

29,15

18

Exento/a

23,6

Apto/a

70,75

36

***6950**

Laíño

Vázquez

Ramón Manuel

19,43

15,94

Exento/a

35

Apto/a

70,37

37

***3648**

López

Sampedro

Irene

27,02

22,69

Exento/a

20,5

Apto/a

70,21

38

***8300**

Celeiro

Crespo

Ana Belén

26,93

19,13

Exento/a

23,4

Apto/a

69,46

39

***0403**

Pérez

Castrillón

Paula María

29,57

16,5

Exento/a

23,35

Apto/a

69,42

40

***8419**

Villanueva

García

Manuel Alberto

29,57

21,38

Exento/a

18,2

Apto/a

69,15

41

***1339**

Rei

Gómez

Almudena

26,68

25,88

Exento/a

16,32

Apto/a

68,88

42

***1709**

Hernández

Rodríguez

Tania María

24,21

20,25

Exento/a

24,4

Apto/a

68,86

44

***1220**

Iglesias

Casas

David

23,35

17,44

Exento/a

27,33

Apto/a

68,12

45

***6694**

Viéitez

Prieto

Isabel

28,72

18,94

Exento/a

19,68

Apto/a

67,34

46

***2472**

Calvo

Rial

Miguel

22,16

17,25

Exento/a

27,8

Apto/a

67,21

47

***3810**

Martínez

Pulgar

Esther

27,53

18

Exento/a

20,75

Apto/a

66,28

48

***8758**

Alonso

Tejada

Carlos

29,57

20,25

Exento/a

16,05

Apto/a

65,87

49

***2553**

González

García

Alba

27,78

22,88

Exento/a

14,85

Apto/a

65,51

50

***2843**

Barral

Otero

Marlén

25,74

18,19

Exento/a

21,1

Apto/a

65,03

51

***2925**

Domínguez

Riobó

Beatriz

23,01

18,19

Exento/a

23,1

Apto/a

64,3

52

***7495**

Cruz

Lorenzo

María Eugenia

25,06

17,81

Exento/a

21,4

Apto/a

64,27

53

***0841**

Maroño

Vilaboa

Carlos Alberto

24,55

15,94

Exento/a

22,55

Apto/a

63,04

54

***4101**

Outeiral

Rial

Patricia

28,13

15

Exento/a

18,5

Apto/a

61,63

55

***1266**

Gómez

Pérez

Daniel

23,1

15,38

Exento/a

22,9

Apto/a

61,38

56

***9968**

López

Pena

Daniel

27,61

24,19

Exento/a

9,5

Apto/a

61,3

57

***0580**

García

Mosquera

Sandra

26,08

21,56

Exento/a

13,25

Apto/a

60,89

58

***0302**

Lorenzo

Gómez

Verónica

28,72

20,63

Exento/a

11,4

Apto/a

60,75

59

***4702**

Eiras

Espiña

María Ángeles

29,23

19,5

Exento/a

11,4

Apto/a

60,13

60

***3909**

Fernández

Álvarez

Sara

25,48

15,94

Exento/a

18,63

Apto/a

60,05

61

***7790**

Pinto

Da Cunha

Irene

24,21

21,38

Exento/a

13,9

Apto/a

59,49

62

***8622**

Casal

Suárez

Juan Antonio

27,53

16,5

Exento/a

15,1

Apto/a

59,13

63

***4882**

Novoa

Ramos

Francisco

27,96

15,19

Exento/a

15,85

Apto/a

59

64

***6840**

Guerra

Rivas

Carolina

24,12

15,38

Exento/a

18,72

Apto/a

58,22

65

***9843**

Ballesteros

Díaz

Eva

28,3

18,75

Exento/a

10,9

Apto/a

57,95

66

***9438**

Portela

Tejero

Raquel

24,97

17,63

Exento/a

15

Apto/a

57,6

67

***3342**

Vidal

Lago

Rafael

27,19

15,19

Exento/a

15,07

Apto/a

57,45

68

***8281**

Santos

Garrido

José Antonio

28,04

23,44

Exento/a

5,6

Apto/a

57,08

69

***9204**

Iglesias

García

María Isabel

27,02

15,56

Exento/a

14,5

Apto/a

57,08

70

***1798**

Blanco

Pedreira

María Pilar

27,02

15,56

Exento/a

14,4

Apto/a

56,98

71

***1426**

Faya

Martínez

Fernando

27,87

19,69

Exento/a

9,4

Apto/a

56,96

72

***1396**

Cabeceiro

Castro

Daniel

29,15

16,69

Exento/a

10,8

Apto/a

56,64

73

***3274**

Piñeiro

González

Martín

28,3

28,13

Exento/a

0

Apto/a

56,43

74

***8939**

Rodríguez

Silva

Mª Cruz

24,21

16,31

Exento/a

15,75

Apto/a

56,27

75

***3690**

Cela

Núñez

María Carmen

25,4

16,88

Exento/a

13,7

Apto/a

55,98

76

***5298**

Lorenzo

Rico

Benito

24,55

15,75

Exento/a

15,56

Apto/a

55,86

77

***9526**

Sánchez

Díaz

María Natividad

26,08

16,31

Exento/a

13,4

Apto/a

55,79

78

***3991**

Vázquez

Hermo

María Elena

29,57

22,13

Exento/a

3,8

Apto/a

55,5

79

***9136**

Guimarey

Formoso

Antia

30

25,31

Exento/a

0

Apto/a

55,31

80

***2809**

Pernas

Carneiro

María José

28,38

15,94

Exento/a

10,89

Apto/a

55,21

81

***9080**

Rey

Ríos

María Dolores

24,29

23,44

Exento/a

7,41

Apto/a

55,14

82

***7435**

Grela

Ángel

César

25,31

21,56

Exento/a

8,1

Apto/a

54,97

83

***0703**

Santiso

Quintela

María Leonor

17,98

21,19

Exento/a

15,6

Apto/a

54,77

84

***6676**

Míguez

Quindimil

Vanessa

29,15

21,38

Exento/a

4

Apto/a

54,53

85

***4453**

Moirón

Cacharrón

Estefanía

27,87

20,63

Exento/a

5,8

Apto/a

54,3

86

***0440**

Pazo

Vila

María Esther

25,74

17,63

Exento/a

10,9

Apto/a

54,27

87

***9386**

Noriega

Morrondo

Miguel

30

24,19

Exento/a

0

Apto/a

54,19

88

***9768**

Comesaña

Martínez

Juan José

21,56

16,13

Exento/a

16,42

Apto/a

54,11

89

***7473**

Álvarez

Vázquez

Raquel

28,47

24,19

Exento/a

1,4

Apto/a

54,06

90

***8380**

Martín

Vicente

José Manuel

27,87

18,19

Exento/a

7,6

Apto/a

53,66

91

***0407**

Saavedra

Casais

Ana

29,23

24,38

Exento/a

0

Apto/a

53,61

93

***7296**

García

Fernández

Ana María

27,36

25,69

Exento/a

0,2

Apto/a

53,25

94

***4935**

López

Sande

Alberto

29,15

24

Exento/a

0

Apto/a

53,15

95

***8594**

Sebastián

Rodríguez

Jesús

26,59

22,5

Exento/a

4,05

Apto/a

53,14

96

***7661**

Castro

Castro

Carolina

28,38

19,31

Exento/a

5,4

Apto/a

53,09

97

***5881**

Penas

Roibas

María de los Ángeles

20,97

15

Exento/a

16,95

Apto/a

52,92

99

***3737**

Naveiro

González

Eva

22,16

18,75

Exento/a

11,88

Apto/a

52,79

100

***6863**

Sabarís

Diz

Diego

28,38

24,38

Exento/a

0

Apto/a

52,76

101

***4758**

Figueroa

Martínez

Eva María

25,82

17,81

Exento/a

9,1

Apto/a

52,73

102

***7674**

Alonso

Gómez

Laura

27,1

16,88

Exento/a

8,72

Apto/a

52,7

103

***5491**

González

Fernández

Estefanía

29,57

22,5

Exento/a

0,6

Apto/a

52,67

104

***7777**

Carreira

Méndez

Iván

29,15

23,44

Exento/a

0

Apto/a

52,59

105

***1393**

Regueiro

Tato

David

26,25

15

Exento/a

11,3

Apto/a

52,55

107

***6143**

Villar

Paris

Iván

28,72

23,81

Exento/a

0

Apto/a

52,53

108

***4341**

Cela

Santín

María del Mar

27,44

21,19

Exento/a

3,7

Apto/a

52,33

109

***2195**

Aller

Coucheiro

María Silvia

25,74

17,06

Exento/a

9,53

Apto/a

52,33

110

***3159**

Fernández

Núñez

Blanca María

29,15

23,06

Exento/a

0

Apto/a

52,21

111

***6251**

Pérez

Martínez

Camilo

27,1

22,31

Exento/a

2,8

Apto/a

52,21

112

***5841**

Lobo

García

César

26,08

18,38

Exento/a

7,45

Apto/a

51,91

113

***1565**

Castro

Vázquez

Beatriz

21,31

19,13

Exento/a

11,4

Apto/a

51,84

114

***6488**

Expósito

Mateo

Adrián

27,44

24,38

Exento/a

0

Apto/a

51,82

115

***2782**

Rodríguez

Vázquez

Jessica

28,72

20,25

Exento/a

2,8

Apto/a

51,77

116

***4416**

Maceda

Casas

Irene

30

20,63

Exento/a

1,1

Apto/a

51,73

117

***5572**

Anido

García

Tania

29,57

22,13

Exento/a

0

Apto/a

51,7

118

***9370**

Jácome

Belay

Alejandro

25,82

25,69

Exento/a

0

Apto/a

51,51

119

***6962**

Penelas

González

Lorena

23,61

16,88

Exento/a

11

Apto/a

51,49

120

***7325**

Ferreiros

Camiña

Paula

28,89

22,5

Exento/a

0

Apto/a

51,39

121

***7211**

Campos

Diz

Adriana

28,3

18,56

Exento/a

4,5

Apto/a

51,36

122

***6872**

Ruíz

Nieto

Ramón

27,02

21,94

Exento/a

2,4

Apto/a

51,36

123

***2767**

Rodríguez

Rodríguez

Blanca

19,94

15

Exento/a

16,4

Apto/a

51,34

124

***3538**

Esmoris

Lema

Jairo

28,72

22,5

Exento/a

0

Apto/a

51,22

125

***6599**

Santamaria

Búa

Iria

21,9

16,5

Exento/a

12,7

Apto/a

51,1

126

***9742**

García

Cardama

Olaya

28,3

22,69

Exento/a

0

Apto/a

50,99

127

***6070**

Mosquera

Caldas

Ariadna

27,1

23,81

Exento/a

0

Apto/a

50,91

128

***2279**

Diéguez

Carballo

Margarita

22,16

15,38

Exento/a

13,3

Apto/a

50,84

129

***4690**

Sicre

González

María del Mar

27,87

20,44

Exento/a

2,4

Apto/a

50,71

130

***1579**

Fernández

Montero

Ana Isabel

27,78

15,19

Exento/a

7,65

Apto/a

50,62

131

***8633**

Carles

Rabuñal

Digna

27,53

23,06

Exento/a

0

Apto/a

50,59

132

***9535**

Varela

Vázquez

Adrián

29,57

19,69

Exento/a

1,2

Apto/a

50,46

133

***3202**

Montoiro

González

Alba

27,87

18,75

Exento/a

3,8

Apto/a

50,42

134

***0417**

Cornide

González

Amanda María

29,57

20,81

Exento/a

0

Apto/a

50,38

135

***9038**

Rodríguez

Naveira

Rubén

29,15

21,19

Exento/a

0

Apto/a

50,34

136

***7239**

Fernández

Estévez

María de los Ángeles

27,61

22,5

Exento/a

0

Apto/a

50,11

137

***3478**

Abalo

Chouza

Narciso

26,59

23,44

Exento/a

0

Apto/a

50,03

138

***7229**

Gómez

López

Inmaculada Concepción

26,42

18,56

Exento/a

4,98

Apto/a

49,96

139

***5671**

Gamallo

Vilar

José Ramón

27,61

22,31

Exento/a

0

Apto/a

49,92

140

***4796**

Iglesias

Louzao

Sandra María

27,02

22,88

Exento/a

0

Apto/a

49,9

141

***4698**

Portela

Rubiños

Laura

29,15

20,63

Exento/a

0

Apto/a

49,78

142

***4839**

Gandoy

Bran

Jesús

27,53

20,06

Exento/a

2,1

Apto/a

49,69

143

***1446**

Raindo

Varela

David

28,3

21,38

Exento/a

0

Apto/a

49,68

144

***5854**

Carril

Nogueiras

Patricia

27,7

21,94

Exento/a

0

Apto/a

49,64

145

***3628**

Graña

Abad

María

28,47

17,25

Exento/a

3,8

Apto/a

49,52

146

***1671**

Taboada

Vázquez

Belén

23,27

18,56

Exento/a

7,52

Apto/a

49,35

147

***3870**

Fernández

Fontaíña

Sara

27,96

21,38

Exento/a

0

Apto/a

49,34

148

***7394**

Pardal

Pardal

Natividad

26,59

22,69

Exento/a

0

Apto/a

49,28

149

***0769**

López

Orois

Eva María

24,46

17,06

Exento/a

7,7

Apto/a

49,22

150

***6343**

Baltar

Iglesias

Rodrigo Alejandro

25,74

23,44

Exento/a

0

Apto/a

49,18

151

***9591**

Muñoz

González

Idrialis

28,13

21

Exento/a

0

Apto/a

49,13

152

***7737**

Rodríguez

Pazo

Octavio

28,3

20,81

Exento/a

0

Apto/a

49,11

153

***5381**

Menor

Grande

María Lourdes

28,3

17,25

Exento/a

3,4

Apto/a

48,95

154

***4370**

Parapar

Seijas

Iván

27,36

21,56

Exento/a

0

Apto/a

48,92

155

***4755**

Muñiz

Rodríguez

María Lorena

29,57

19,31

Exento/a

0

Apto/a

48,88

156

***4774**

Ramos

Arias

Iris

28,81

20,06

Exento/a

0

Apto/a

48,87

157

***8778**

Carrera

Rodríguez

Rocío

27,87

21

Exento/a

0

Apto/a

48,87

158

***6652**

García

Formoso

Diana

27,87

21

Exento/a

0

Apto/a

48,87

159

***6549**

Aballe

Rodríguez

Rubén

26,68

16,31

Exento/a

5,88

Apto/a

48,87

160

***3482**

Blanco

Carballeira

Alejandro

25,82

18,38

Exento/a

4,6

Apto/a

48,8

161

***3527**

López

Varela

Denis

26,25

22,5

Exento/a

0

Apto/a

48,75

162

***9900**

Pardo-Ciorraga

Meléndrez

Elsa

18,49

15

Exento/a

15,08

Apto/a

48,57

164

***1891**

Lores

Guiance

Ana

22,93

24,38

Exento/a

1,15

Apto/a

48,46

165

***4560**

Blanco

Freire

Francisco José

28,72

19,69

Exento/a

0

Apto/a

48,41

166

***3941**

Meijide

Losada

Patricia

27,7

19,5

Exento/a

1,2

Apto/a

48,4

167

***4977**

Rial

Barroso

Zoraida

28,38

19,88

Exento/a

0

Apto/a

48,26

168

***6749**

Emparanza

Barrenengoa

Amaya

26,68

21,56

Exento/a

0

Apto/a

48,24

169

***8105**

Triñanes

Romero

Sara

25,48

15

Exento/a

7,7

Apto/a

48,18

170

***6573**

Lema

Suárez

Manuel

26,59

21,56

Exento/a

0

Apto/a

48,15

171

***5236**

López

Vázquez

José Ricardo

28,72

19,31

Exento/a

0

Apto/a

48,03

172

***0055**

Torres

Manteiga

Francisco Javier

27,36

20,63

Exento/a

0

Apto/a

47,99

173

***1345**

Míguez

Míguez

Jesús Manuel

28,47

17,81

Exento/a

1,6

Apto/a

47,88

174

***9725**

Blanco

Yáñez

Raquel

27,96

19,88

Exento/a

0

Apto/a

47,84

175

***6640**

Pérez

Sánchez

Concepción

27,96

19,88

Exento/a

0

Apto/a

47,84

176

***6594**

Troncoso

Lorenzo

Francisco

28,89

18,94

Exento/a

0

Apto/a

47,83

177

***7540**

Novoa

del Valle

Andrea

28,47

18,75

Exento/a

0,6

Apto/a

47,82

178

***2583**

Fontenla

Cerviño

Lara

27,19

20,63

Exento/a

0

Apto/a

47,82

179

***8785**

Varela

Vázquez

Julia

27,61

18

Exento/a

2,2

Apto/a

47,81

180

***9189**

García

Anello

María Elena

27,53

20,25

Exento/a

0

Apto/a

47,78

181

***4858**

Vázquez

Santos

Balbi

23,61

16,13

Exento/a

7,95

Apto/a

47,69

182

***4647**

Vázquez

Seoane

Eva

28,89

18,75

Exento/a

0

Apto/a

47,64

183

***4917**

Gómez

Pereira

Patricia

28,72

17,63

Exento/a

1,2

Apto/a

47,55

184

***3120**

Rodríguez

Brocos

Vanesa

25,74

21,75

Exento/a

0

Apto/a

47,49

185

***0877**

Núñez

Sánchez

Cristina

28,3

19,13

Exento/a

0

Apto/a

47,43

186

***4666**

Deus

Sande

Iván

26,59

20,81

Exento/a

0

Apto/a

47,4

187

***6711**

Bravo

Ogea

Graciela

26,76

20,63

Exento/a

0

Apto/a

47,39

188

***6074**

Fernández

Acebedo

Pablo

24,8

19,88

Exento/a

2,7

Apto/a

47,38

189

***5541**

Canedo

Facal

María Otilia

25,23

22,13

Exento/a

0

Apto/a

47,36

190

***4310**

López

Berdeal

María Mónica

26,51

15,38

Exento/a

5,4

Apto/a

47,29

191

***6137**

Regueira

Fernández

Noemi

28,3

18,94

Exento/a

0

Apto/a

47,24

192

***3108**

Guldrís

Rodríguez

Raquel

28,3

18,94

Exento/a

0

Apto/a

47,24

193

***5627**

Martínez

Pérez

José Ramón

26,59

20,63

Exento/a

0

Apto/a

47,22

194

***0488**

Martínez

Álvarez

Alba

26,34

20,81

Exento/a

0

Apto/a

47,15

195

***8065**

Núñez

Valverde

Javier

27,44

19,69

Exento/a

0

Apto/a

47,13

196

***7919**

Briz

Cid

Jonathan

27,96

19,13

Exento/a

0

Apto/a

47,09

197

***2990**

Franco

Carreira

Ángeles

26,59

16,5

Exento/a

3,9

Apto/a

46,99

198

***3577**

Martínez

Sánchez

Paula

27,61

19,31

Exento/a

0

Apto/a

46,92

199

***4871**

Veiga

Piñeiro

Irene

27,1

19,31

Exento/a

0,5

Apto/a

46,91

200

***4003**

Vivero

González

Marta

29,57

17,25

Exento/a

0

Apto/a

46,82

201

***6945**

Martínez

Banet

Begoña

26,68

20,06

Exento/a

0

Apto/a

46,74

202

***9035**

Quinteiro

Ben

Susana

26,76

19,88

Exento/a

0

Apto/a

46,64

203

***3364**

Cotelo

Pose

Rosa Ana

29,15

17,44

Exento/a

0

Apto/a

46,59

204

***4832**

Román

Castro

Aurora

22,84

15,75

Exento/a

8

Apto/a

46,59

205

***9780**

Pozo

Dos Santos

Tamara

27,27

19,31

Exento/a

0

Apto/a

46,58

206

***4606**

Bacariza

Goiri

Natalia

26,25

19,13

Exento/a

1,2

Apto/a

46,58

207

***6926**

Vigo

Caamaño

Miriam

27,44

19,13

Exento/a

0

Apto/a

46,57

208

***6366**

Santiago

Limeres

Alejandra

25,91

20,63

Exento/a

0

Apto/a

46,54

209

***7446**

Ojea

Vázquez

Tania

27,53

18,94

Exento/a

0

Apto/a

46,47

210

***3643**

Rodas

Rodríguez

Eva María

26,59

19,88

Exento/a

0

Apto/a

46,47

211

***0391**

Pérez

Carral

David

27,1

18,56

Exento/a

0,8

Apto/a

46,46

212

***7711**

Álvarez

Rodríguez

Marta

27,7

18,75

Exento/a

0

Apto/a

46,45

213

***4485**

Montero

Torreiro

María Inés

24,89

21,56

Exento/a

0

Apto/a

46,45

214

***7265**

Andrade

Regos

Yolanda

28,04

18,38

Exento/a

0

Apto/a

46,42

215

***1026**

Amedo

Otero

Álvaro

26,93

17,06

Exento/a

2,3

Apto/a

46,29

216

***1064**

Couce

Sousa

Leticia

26,42

16,13

Exento/a

3,7

Apto/a

46,25

217

***7669**

Freijeiro

Villar

Claudio

22,33

23,81

Exento/a

0

Apto/a

46,14

218

***4254**

Furelos

Couselo

Judit Rocío

26,34

15,38

Exento/a

4,4

Apto/a

46,12

219

***6044**

Gómez

Rodríguez

Lucía

29,57

16,5

Exento/a

0

Apto/a

46,07

220

***4420**

Diez

Castro

Andrea

28,72

17,25

Exento/a

0

Apto/a

45,97

221

***0957**

Rivera

Puerta

Alberto

25,31

20,63

Exento/a

0

Apto/a

45,94

222

***9759**

Lago

Fernández

Carmen María

27,36

18,56

Exento/a

0

Apto/a

45,92

223

***0765**

Rodríguez

Quintián

Samuel

28,04

17,81

Exento/a

0

Apto/a

45,85

224

***8929**

Pose

Castro

Manuel

26,59

17,81

Exento/a

1,4

Apto/a

45,8

225

***0751**

Giráldez

Carracedo

Ana

24,89

15

Exento/a

5,9

Apto/a

45,79

226

***8920**

González

Iglesias

Lourdes

28,72

17,06

Exento/a

0

Apto/a

45,78

227

***7507**

Rodríguez

Escribano

Felipe

27,02

17,81

Exento/a

0,9

Apto/a

45,73

228

***0256**

Aguín

Iglesias

Rebeca

26,59

19,13

Exento/a

0

Apto/a

45,72

229

***7923**

González

Castro

José Antonio

25,14

18,75

Exento/a

1,8

Apto/a

45,69

230

***3312**

Vázquez

Núñez

María Luisa

24,46

20,63

Exento/a

0,6

Apto/a

45,69

231

***4631**

Martínez

Hervés

Alicia

27,87

17,81

Exento/a

0

Apto/a

45,68

232

***2697**

Martínez

Abastida

Eva María

27,1

18,56

Exento/a

0

Apto/a

45,66

233

***4263**

Fernández

Menéndez

Beatriz

27,44

18,19

Exento/a

0

Apto/a

45,63

234

***3674**

Devesa

Rarís

Víctor Hugo

25,74

19,88

Exento/a

0

Apto/a

45,62

235

***9797**

Míguez

de Francisco

Manuel

29,66

15,94

Exento/a

0

Apto/a

45,6

236

***4700**

Eiras

Díaz

Jenifer

28,72

16,88

Exento/a

0

Apto/a

45,6

237

***6008**

Suárez-Noguerol

Calvet

Sandra Noemi

26,17

16,88

Exento/a

2,55

Apto/a

45,6

238

***0690**

Matesanz

Salgado

María de los Ángeles

25,14

20,44

Exento/a

0

Apto/a

45,58

239

***7169**

Blanco

Calviño

Alba

26,25

19,31

Exento/a

0

Apto/a

45,56

240

***8425**

Forneas

Rey

Francisco José

29,57

15,94

Exento/a

0

Apto/a

45,51

241

***7227**

Chan

Nieto

Laura

27,44

17,25

Exento/a

0,8

Apto/a

45,49

242

***1482**

Prado

Croas

María del Carmen

27,1

16,69

Exento/a

1,7

Apto/a

45,49

243

***4904**

Taboada

Otero

Uxía

29,15

16,31

Exento/a

0

Apto/a

45,46

244

***8451**

Fernández

Rodríguez

Pablo

24,46

21

Exento/a

0

Apto/a

45,46

245

***8455**

García

Lorenzo

Sabela

28,13

17,25

Exento/a

0

Apto/a

45,38

246

***6756**

Saa

Pazo

Clemente

26,59

18,75

Exento/a

0

Apto/a

45,34

247

***8568**

Álvarez

Caamaño

Jessica

27,1

18,19

Exento/a

0

Apto/a

45,29

248

***4596**

Fernández

Díaz

Mónica

25,74

16,69

Exento/a

2,85

Apto/a

45,28

249

***3520**

Vila

Vázquez

Rubén José

25,65

15,94

Exento/a

3,6

Apto/a

45,19

250

***7491**

Pérez

Fernández

Sarai

24,55

20,63

Exento/a

0

Apto/a

45,18

251

***0329**

Curras

González

María Dolores

27,02

17,81

Exento/a

0,2

Apto/a

45,03

252

***3516**

Veloso

Pérez

Roi

27,96

17,06

Exento/a

0

Apto/a

45,02

253

***0358**

Mourelle

Schusselin

Stefani

27,02

18

Apto/a

0

Apto/a

45,02

254

***8850**

Loureda

González

María del Rocío

27,53

16,88

Exento/a

0,6

Apto/a

45,01

255

***8828**

Losada

Vidal

Álvaro

25,06

19,88

Exento/a

0

Apto/a

44,94

256

***5312**

Pereira

Fernández

Sandra María

27,87

17,06

Exento/a

0

Apto/a

44,93

257

***9717**

Fernández

González

Patricia

27,53

16,5

Exento/a

0,9

Apto/a

44,93

258

***5720**

Becerra

López

Ángel David

23,69

21,19

Exento/a

0

Apto/a

44,88

259

***9921**

Bouza

Rodríguez

Carlos

27,53

17,25

Exento/a

0

Apto/a

44,78

260

***7405**

Manzano

Pérez

Alejandra

27,78

16,69

Exento/a

0,3

Apto/a

44,77

261

***4327**

García

Méndez

María Dolores

28,81

15,94

Exento/a

0

Apto/a

44,75

262

***8893**

Rama

Varela

Lorena

26,08

18,56

Apto/a

0

Apto/a

44,64

263

***3649**

Lobeiras

Seijo

Ángela María

26,25

18,38

Exento/a

0

Apto/a

44,63

264

***7391**

Beiro

Figueira

Jessica María

27,87

16,69

Exento/a

0

Apto/a

44,56

265

***0613**

Fontao

García

Ana

24,29

20,25

Exento/a

0

Apto/a

44,54

266

***3276**

Taboada

Camba

Isaac

24,46

20,06

Exento/a

0

Apto/a

44,52

267

***9743**

Río

Friol

Romina María

26,51

18

Exento/a

0

Apto/a

44,51

268

***2058**

Losada

Acero

María Goretti

23,95

15,75

Exento/a

4,8

Apto/a

44,5

269

***7081**

Abalde

González

Jorge Javier

26,68

17,81

Exento/a

0

Apto/a

44,49

270

***0595**

Martínez

Villate

Daniel

27,19

17,25

Exento/a

0

Apto/a

44,44

271

***9127**

Romagnoli

Gil

María del Sol

28,38

15,94

Exento/a

0

Apto/a

44,32

272

***1910**

Calo

Jabois

Beatriz

25,91

18,38

Exento/a

0

Apto/a

44,29

273

***6367**

González

Díaz

María Loreto

17,13

15,75

Exento/a

11,4

Apto/a

44,28

274

***6126**

Gesteira

Cardoso

Marta

26,08

18,19

Exento/a

0

Apto/a

44,27

275

***6571**

Goberna

Otero

Ángel

22,33

21,94

Apto/a

0

Apto/a

44,27

276

***4856**

Eguren

García

Olalla

28,13

16,13

Exento/a

0

Apto/a

44,26

277

***0046**

Juncal

Froján

Evaristo

23,78

18,94

Exento/a

1,5

Apto/a

44,22

278

***2769**

Soto

Fernández

Luis Ángel

24,29

19,88

Exento/a

0

Apto/a

44,17

279

***1617**

Gil

Vázquez

Rubén

28,72

15,38

Exento/a

0

Apto/a

44,1

280

***6162**

López

García

Sonia

26,93

15,94

Exento/a

1,2

Apto/a

44,07

281

***1972**

Cribeiro

Malvido

Aurea

26,93

16,5

Exento/a

0,6

Apto/a

44,03

282

***6466**

Martín

Oreiro

Lorena

27,96

15,94

Exento/a

0,12

Apto/a

44,02

283

***5587**

Seguin

Outeiriño

Leticia

27,87

16,13

Exento/a

0

Apto/a

44

284

***9054**

López

Castro

David

24,29

19,69

Exento/a

0

Apto/a

43,98

285

***2949**

Portela

Leiro

Bruno

25,4

18,56

Exento/a

0

Apto/a

43,96

286

***3127**

Santoalla

Lorenzo

Ruth

27,27

16,13

Exento/a

0,55

Apto/a

43,95

287

***7016**

González

del Río

Laura

27,44

16,5

Exento/a

0

Apto/a

43,94

288

***7377**

Fernández

Pérez

Guadalupe

26,68

17,25

Exento/a

0

Apto/a

43,93

289

***2557**

Domínguez

Carballo

María Teresa

28,72

15,19

Exento/a

0

Apto/a

43,91

290

***7461**

Díaz

Justo

Antía

26,08

17,81

Exento/a

0

Apto/a

43,89

291

***3997**

Fernández

Losada

Ángela

28,13

15,75

Exento/a

0

Apto/a

43,88

292

***4870**

Roel

Agrelo

Lorena

26,59

17,25

Exento/a

0

Apto/a

43,84

293

***4235**

Pérez

Taboada

Mirian

28,81

15

Exento/a

0

Apto/a

43,81

294

***1359**

Arnoso

Fernández

Sandra

24,12

19,69

Exento/a

0

Apto/a

43,81

295

***8243**

García

Fabello

Daniel

24,12

19,69

Exento/a

0

Apto/a

43,81

296

***6798**

Roibal

Vales

Enrique

26,51

17,25

Exento/a

0

Apto/a

43,76

297

***7916**

Martínez

Couce

Silvia

25,74

17,81

Exento/a

0,2

Apto/a

43,75

298

***4862**

Rama

Uruburu

Rocío

26,68

17,06

Exento/a

0

Apto/a

43,74

299

***0186**

Pazos

Rodríguez

Vanesa

26,85

16,88

Exento/a

0

Apto/a

43,73

300

***6162**

Iglesias

Lores

José Ramón

24,97

16,13

Exento/a

2,5

Apto/a

43,6

301

***4327**

Pedreira

Casas

Patricio

26,51

17,06

Exento/a

0

Apto/a

43,57

302

***4502**

Pérez

Farto

Marta

28,3

15,19

Exento/a

0

Apto/a

43,49

303

***4595**

Gómez

Cerreda

María Montserrat

26,17

17,25

Exento/a

0

Apto/a

43,42

304

***6618**

Armesto

Fernández

Monserrat

28,3

15

Exento/a

0

Apto/a

43,3

305

***5659**

Puente

Blanco

Alberto

24,55

18,75

Exento/a

0

Apto/a

43,3

306

***4704**

Cendán

Teijeiro

César

21,22

17,44

Exento/a

4,64

Apto/a

43,3

307

***6117**

Miranda

López

Rocío

25,48

17,81

Exento/a

0

Apto/a

43,29

308

***1727**

Novas

Garrido

María Isabel

27,53

15,75

Exento/a

0

Apto/a

43,28

309

***5380**

Castro

Martínez

Pablo

27,87

15,38

Exento/a

0

Apto/a

43,25

310

***4242**

López

López

Lorena

27,44

15,75

Exento/a

0

Apto/a

43,19

311

***3686**

García

Pérez

Noe

26,68

16,5

Exento/a

0

Apto/a

43,18

312

***8064**

Franesqui

Fernández

Eva María

24,03

19,13

Exento/a

0

Apto/a

43,16

313

***4169**

Fraga

Romero

Verónica

24,29

18,75

Exento/a

0

Apto/a

43,04

314

***8769**

López

Rodríguez

Manuel

25,57

17,44

Exento/a

0

Apto/a

43,01

315

***2164**

Amorín

Gallego

María de los Ángeles

26,85

16,13

Exento/a

0

Apto/a

42,98

316

***5541**

Fernández

Díaz

Marcos Joaquín

24,03

17,44

Exento/a

0

Apto/a

41,47

317

***0535**

Casal

García

Paula

18,67

16,88

Exento/a

0

Apto/a

35,55

318

***3537**

Carro

Mariño

Alejandro

18,84

15,56

Exento/a

0

Apto/a

34,4

319

***9074**

Crespo

Castro

Alexandre

16,96

16,88

Exento/a

0

Apto/a

33,84