Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 55 Luns, 20 de marzo de 2023 Páx. 19073

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

ANUNCIO do 6 de marzo de 2023 polo que se notifica a resolución do recurso de revisión interposto contra a Resolución do 29 de outubro de 2021, de execución subsidiaria da Resolución do 13 de xullo de 2016 (expediente OUR/10//2015-RP1).

O director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ditou, o 20 de decembro de 2022, resolución pola que non se admite a trámite o recurso de revisión interposto contra a Resolución do 29 de outubro de 2021, de execución subsidiaria da Resolución do 13 de xullo de 2016 (expediente OUR/10/2015-RP1), e confirma, en consecuencia, a resolución impugnada.

Ao non poderse realizar a notificación persoal daquela resolución a persoa interesada con documento nacional de identidade número 05410059E, mediante este anuncio, e ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, notifícaselle á persoa interesada a dita resolución por medio dun anuncio no Boletín Oficial del Estado.

Tendo en conta que, en atención ao previsto no artigo 46 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o acto non se publica na súa integridade, comunícaselle á persoa interesada que o texto íntegro da resolución que se notifica está ao seu dispor nas dependencias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, sitas no Edificio Witland, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para a súa consulta no prazo de dez (10) días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado. Transcorrido o dito prazo, a notificación entenderase producida.

Contra a dita resolución, que é definitiva en vía administrativa, a persoa interesada pode interpoñer recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o xulgado do contencioso-administrativo en cuxa circunscrición se sitúe o inmoble afectado, conforme o disposto no artigo 14.1, regra terceira da Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Para que conste e lle sirva de notificación a citada persoa interesada, en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido e asino este anuncio.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2023

Jacobo Hortas García
Director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística