Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Luns, 17 de abril de 2023 Páx. 23860

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

ANUNCIO do 30 de marzo de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifican diversos expedientes sancionadores por infraccións das persoas traballadoras ou asimiladas beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego (lote 301).

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións que non se puidesen efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), co contido sinalado no artigo 46 da mesma lei, e a súa eficacia quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Polo anterior, e logo de intentar a notificación persoal no domicilio que consta nos nosos arquivos, notifícanselles ás persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego que se sinalan no anexo, as comunicacións de inicio ou resolucións do procedemento sancionador por infraccións na orde social. A seguir publícase o presente anuncio, que terá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE.

Para o caso de comunicacións de inicio do procedemento sancionador, outórgaselles un prazo de quince (15) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, para alegar o que consideren conveniente, presentando a documentación que xulguen oportuna.

Para o caso de resolucións do procedemento sancionador, a resolución sancionadora esgota a vía administrativa e poderá interpoñer, dentro do prazo de trinta (30) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, reclamación administrativa previa, conforme o previsto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. Contra as resolucións das reclamacións administrativas previas en materia de prestacións da Seguridade Social que esgotan a vía administrativa cabe formular demanda ante o xulgado do social competente, no prazo de dous meses seguintes a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

Para o coñecemento do texto íntegro do acto que se notifica e constancia deste coñecemento, a persoa interesada poderá comparecer debidamente acreditado na oficina de emprego que corresponda, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Sen prexuízo do anterior, e en virtude do disposto no citado artigo 44, parágrafo segundo da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia.

Vigo, 30 de marzo de 2023

Marta Mariño Regueiro
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

Interesado/a (DNI/NIE)

Nº de expediente

Acto que se notifica

Concello

01853623F

01853623F/03-02-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

33283478V

33283478V/21-02-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Illa de Arousa, A

36068334X

36068334X/12-01-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

39459924C

39459924C/19-01-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

53170237X

53170237X/29-12-2022/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

76583443K

76583443K/15-02-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

Y4837144M

Y4837144M/15-02-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

01847410G

01847410G/17-08-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

35583561P

35583561P/15-12-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Porriño, O

36066057X

36066057X/03-10-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

39462461G

39462461G/25-01-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

39468673Y

39468673Y/23-08-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

47656953X

47656953X/06-10-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

53118553F

53118553F/10-01-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Cangas