Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 76 Xoves, 20 de abril de 2023 Páx. 24381

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Cultura, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas públicas e/ou axencias de lectura de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CT236A).

O artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece a obrigatoriedade da publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con expresión da convocatoria, do programa e do crédito orzamentario a que se imputan, do beneficiario, da cantidade concedida e da finalidade ou finalidades da subvención.

Así mesmo, segundo o artigo 17 da Orde do 19 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas públicas e/ou axencias de lectura de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CT236A), a resolución de concesión de axudas publicarase no DOG e no portal da Rede de bibliotecas de Galicia (https://rbgalicia.xunta.gal). Esta publicación substituirá a notificación persoal e producirá os mesmos efectos.

En consecuencia,

RESOLVO:

1. Facer pública a relación das entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas que figuran como anexo I desta resolución, ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais, de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas públicas e/ou axencias de lectura de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CT236A).

Estas axudas foron aprobadas con cargo á aplicación orzamentaria 10.04.432A.760.3, proxecto 201500352, cun crédito orzamentario para o ano 2023 de cento noventa e cinco mil euros (195.000 €).

2. Facer pública a relación de solicitudes denegadas, así como as causas de denegación, que se relacionan no anexo II.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben impugnarse directamente a través do recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde a mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En todo caso, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición.

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2023

Anxo Manuel Lorenzo Suárez
Director xeral de Cultura

ANEXO I

Relación de concellos beneficiarios e cantidade concedida

CIF

Concello

Biblioteca/axencia de lectura

Importe

P1500100A

Abegondo

Biblioteca Pública Municipal de Abegondo

866,66 €

P2700200E

Alfoz

Biblioteca Pública Municipal de Alfoz

866,66 €

P3200200H

Allariz

Biblioteca Pública Municipal de Allariz

866,66 €

P1500200I

Ames

Biblioteca Pública Municipal Ames-Bertamiráns

1.733,32 €

Biblioteca Pública Municipal Ames-O Milladoiro

P2700300C

Antas de Ulla

Biblioteca Pública Municipal de Antas de Ulla

866,66 €

P1500300G

Aranga

Axencia de Lectura Municipal de Ponte Aranga

866,66 €

P3600100F

Arbo

Biblioteca Pública Municipal de Arbo

866,66 €

P1500400E

Ares

Biblioteca Pública Municipal de Ares

866,66 €

P1500500B

Arteixo

Biblioteca Central Henrique Rabuñal

4.333,30 €

Biblioteca de Meicende Antón Castro

Biblioteca do Froxel Franciso A. Vidal

Biblioteca de Oseiro Dora Vázquez

Biblioteca de Pastoriza Miguel Sande

P1500600J

Arzúa

Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro

866,66 €

P3200500A

Avión

Biblioteca Pública Municipal de Avión

866,66 €

P3600300B

Baiona

Biblioteca Pública Municipal de Baiona

866,66 €

P3200700G

Bande

Biblioteca Pública Municipal de Bande

866,66 €

P3200900C

Barbadás

Biblioteca Pública Municipal de Barbadás

866,66 €

P3201000A

O Barco de Valdeorras

Biblioteca Municipal Florencio Delgado Gurriarán

866,66 €

P2700500H

Barreiros

Biblioteca Pública Municipal de Barreiros

866,66 €

P3600200D

Barro

Biblioteca Pública Municipal de Barro

866,66 €

P3201200G

Beariz

Biblioteca Pública Municipal de Beariz

866,66 €

P1500800F

Bergondo

Axencia de Lectura Municipal de Bergondo

866,66 €

P1500900D

Betanzos

Biblioteca Pública Municipal A. Castelao

866,66 €

P1501100J

Boiro

Biblioteca Pública Municipal de Boiro

1.733,32 €

Axencia de Lectura Municipal de Escarabote

P3201500J

A Bola

Biblioteca Pública Municipal da Bola

866,66 €

P1501200H

Boqueixón

Biblioteca Pública Municipal de Boqueixón (Forte)

866,66 €

P2700800B

Bóveda

Axencia de Lectura Municipal de Bóveda

866,66 €

P1501300F

Brión

Biblioteca Pública Municipal de Brión

866,66 €

P2706800F

Burela

Biblioteca Pública Municipal de Burela

866,66 €

P1501400D

Cabana de Bergantiños

Biblioteca Pública Municipal María Baña

866,66 €

P3600500G

Caldas de Reis

Biblioteca Pública Municipal Padre Manuel Martínez Ferro

866,66 €

P1501600I

Camariñas

Biblioteca Pública Municipal de Camariñas

866,66 €

P3600600E

Cambados

Axencia de Lectura Municipal do Centro Sociocultural Gumersindo Márquez

4.333,30 €

Axencia de Lectura Municipal de Corvillón

Axencia de Lectura Municipal de Vilariño

Axencia de Lectura Municipal de Castrelo

Biblioteca Pública Municipal de Cambados Luis Rei

P1501700G

Cambre

Biblioteca Municipal Central de Cambre

2.599,98 €

Biblioteca Publica Municipal Xabier P. Docampo

Biblioteca Pública Municipal Os Templarios

P3600700C

Campo Lameiro

Biblioteca Pública Municipal Irmáns Ricoi

866,66 €

P3600800A

Cangas

Biblioteca Pública Municipal Central de Cangas

4.333,30 €

Biblioteca Pública Municipal de Aldán

Biblioteca Pública Municipal de Darbo

Biblioteca Pública Municipal do Hío

Axencia de Lectura Municipal de Coiro

P3600900I

A Cañiza

Biblioteca Pública Municipal da Cañiza

866,66 €

P1501800E

A Capela

Biblioteca Pública Municipal da Capela

866,66 €

P3201900B

Carballeda de Avia

Biblioteca Pública Municipal de Carballeda de Avia

866,66 €

P2700900J

Carballedo

Biblioteca Pública Municipal de Carballedo

866,66 €

P3202000J

O Carballiño

Biblioteca Pública Municipal do Carballiño

866,66 €

P1501900C

Carballo

Biblioteca Pública Municipal Rego da Balsa

1.733,32 €

Biblioteca Pública Municipal de Carballo

P1509500C

Cariño

Biblioteca Pública Municipal de Cariño

866,66 €

P1502000A

Carnota

Axencia de Lectura de Carnota

866,66 €

P1502100I

Carral

Biblioteca Pública Municipal de Carral

866,66 €

P2701000H

Castro de Rei

Biblioteca Pública Municipal Poeta Crecente Vega

866,66 €

P3601000G

Catoira

Biblioteca Pública Municipal de Catoira

866,66 €

P1502200G

Cedeira

Biblioteca Pública Municipal López Cortón

866,66 €

P1502300E

Cee

Biblioteca Pública Municipal Franciso Mayán

866,66 €

P3202500I

Celanova

Biblioteca Pública Municipal de Celanova

866,66 €

P3202600G

Cenlle

Biblioteca Pública Municipal de Cenlle

866,66 €

P3600048G

Cerdedo-Cotobade

Biblioteca Pública Municipal Rodríguez Fraiz

866,66 €

P2701300B

Cervo

Biblioteca Pública Municipal de San Cibrao

866,66 €

P2701600E

Chantada

Biblioteca Pública Municipal de Chantada

866,66 €

P1502800D

Corcubión

Biblioteca Pública Municipal de Corcubión

866,66 €

P1502900B

Coristanco

Biblioteca Pública Municipal de Coristanco

866,66 €

P3601300A

Covelo

Biblioteca Pública Municipal de Covelo

866,66 €

P1503100H

Culleredo

Biblioteca Pública Municipal Miguel González Garcés

1.733,32 €

Axencia de Lectura Municipal Xosé Caderso Liñares

P3601500F

Cuntis

Biblioteca Pública Municipal Roberto Blanco Torres

866,66 €

P1503200F

Curtis

Biblioteca Pública Municipal de Teixeiro

866,66 €

P1503300D

Dodro

Biblioteca Pública Municipal de Dodro

866,66 €

P1503400B

Dumbría

Biblioteca Pública Municipal do Ézaro

4.333,30 €

Axencia de Lectura Municipal de Berdeogas

Axencia de Lectura Municipal Lucín-Olveira

Axencia de Lectura Municipal de Dumbría

Axencia de Lectura Municipal de Buxantes

P3203100G

Entrimo

Biblioteca Pública Municipal de Entrimo

866,66 €

P3203200E

Esgos

Biblioteca Pública Municipal de Esgos

866,66 €

P3601700B

A Estrada

Biblioteca Pública Municipal da Estrada Mario Blanco

866,66 €

P1503600G

Fene

Biblioteca Pública Municipal Xosé María Pérez Parallé

866,66 €

P2701800A

A Fonsagrada

Biblioteca Pública Municipal da Fonsagrada

866,66 €

P2701900I

Foz

Biblioteca Pública Municipal de Foz Salgado Toimil

866,66 €

P1503900A

Frades

Axencia de Lectura Municipal de Frades

866,66 €

P3602100D

Gondomar

Biblioteca Pública Municipal de Gondomar

866,66 €

P3602200B

O Grove

Biblioteca Pública Municipal do Grove

1.733,32 €

Axencia de Lectura Municipal de San Vicente

P3602300J

A Guarda

Biblioteca Pública Municipal da Guarda

866,66 €

P2702200C

Guitiriz

Biblioteca Pública Municipal Guitiriz Casa Abanera

866,66 €

P1504000I

Irixoa

Biblioteca Pública Municipal de Irixoa

866,66 €

P3602400H

Lalín

Biblioteca Pública Municipal de Lalín

866,66 €

P2702600D

Láncara

Biblioteca Pública Municipal de Láncara

866,66 €

P1504100G

Laxe

Biblioteca Pública Municipal Antón Zapata García

866,66 €

P3204100F

Leiro

Biblioteca Pública Municipal de Leiro

866,66 €

P3204300B

Lobios

Biblioteca Pública Municipal de Lobios

866,66 €

P2702700B

Lourenzá

Biblioteca Pública Municipal Juana de Ibarbourou

866,66 €

P1504300C

Lousame

Axencia de Lectura Municipal de Lousame

866,66 €

P2702800J

Lugo

Biblioteca Municipal de Lugo Isidro Novo

866,66 €

P3204400J

Maceda

Biblioteca Pública Municipal de Maceda

866,66 €

P1504500H

Mañón

Biblioteca Pública Municipal do Barqueiro

866,66 €

P3602600C

Marín

Biblioteca Pública Municipal de Marín

866,66 €

P3602700A

Meaño

Axencia de Lectura Municipal de Meaño

866,66 €

P2702900H

Meira

Biblioteca Pública Municipal de Meira

866,66 €

P3602800I

Meis

Biblioteca Pública Municipal de Meis

866,66 €

P1504700D

Melide

Biblioteca Pública Municipal Xosé Vázquez Pintor

866,66 €

P1504800B

Mesía

Axencia de Lectura Municipal Victoria Armesto

866,66 €

P3204900I

A Mezquita

Axencia de Lectura Municipal da Mezquita

866,66 €

P1504900J

Miño

Biblioteca Pública Municipal de Miño

866,66 €

P3602900G

Moaña

Biblioteca Pública Municipal de Moaña

2.599,98 €

Axencia de Lectura Municipal de Domaio

Axencia de Lectura Municipal Tirán José María Castroviejo

P1505000H

Moeche

Biblioteca Pública Municipal de Moeche

866,66 €

P3603000E

Mondariz

Biblioteca Pública Municipal de Mondariz Xoán Xosé Pérez Labaca

866,66 €

P3603100C

Mondariz-Balneario

Biblioteca Pública Municipal de Mondariz-Balneario

866,66 €

P2703100D

Monforte de Lemos

Biblioteca Pública Municipal de Monforte de Lemos

866,66 €

P2703200B

Monterroso

Biblioteca Pública Municipal de Monterroso

866,66 €

P3603200A

Moraña

Biblioteca Pública Municipal de Moraña

866,66 €

P3603300I

Mos

Biblioteca Pública Municipal de Mos

866,66 €

P1505200D

Mugardos

Biblioteca Pública Municipal de Mugardos

866,66 €

P2703300J

Muras

Axencia de Lectura Municipal de Muras

866,66 €

P1505400J

Muros

Biblioteca Pública Municipal de Muros

1.733,32 €

Axencia de Lectura Municipal de Esteiro

P1505500G

Narón

Biblioteca Pública Municipal de Narón

866,66 €

P1505600E

Neda

Biblioteca Pública Municipal de Neda

866,66 €

P1505700C

Negreira

Biblioteca Pública Municipal de Negreira

866,66 €

P3603400G

As Neves

Biblioteca Pública Municipal das Neves

866,66 €

P3603500D

Nigrán

Biblioteca Pública Municipal de Nigrán

866,66 €

P1505800A

Noia

Biblioteca Pública Municipal de Noia

866,66 €

P1505900I

Oleiros

Biblioteca Pública Municipal Xograr Mendiño

6.066,62 €

Biblioteca Pública Municipal María José Trincado

Biblioteca Pública Municipal Manuel María

Biblioteca Central Rialeda

Biblioteca Pública Municipal María José Ruso

Biblioteca Pública Municipal e Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro

Biblioteca Pública Municipal Ánxel Fole de Nós

P1506000G

Ordes

Biblioteca Pública Municipal de Ordes

866,66 €

P1506100E

Oroso

Biblioteca Pública Municipal de Oroso

866,66 €

P1506200C

Ortigueira

Biblioteca Pública Municipal Juan Fernández Latorre

866,66 €

P3205500F

Ourense

Biblioteca Pública Municipal San Francisco

2.599,98 €

Biblioteca Pública Municipal da Ponte

Biblioteca Pública Municipal da Carballeira

P2703800I

Ourol

Biblioteca Pública Municipal de Ourol

866,66 €

P1506300A

Outes

Biblioteca Pública Municipal de Outes

866,66 €

P1506600D

Padrón

Biblioteca Pública Municipal de Padrón

866,66 €

P2704100C

Pantón

Axencia de Lectura Municipal de Pantón

866,66 €

P3205800J

Parada de Sil

Axencia de Lectura Municipal de Parada de Sil

866,66 €

P2704300I

O Páramo

Axencia de Lectura Municipal do Páramo

866,66 €

P2704400G

A Pastoriza

Biblioteca Pública Municipal da Pastoriza

866,66 €

P3603700J

Pazos de Borbén

Biblioteca Pública Municipal de Pazos de Borbén

866,66 €

P3205900H

O Pereiro de Aguiar

Biblioteca Pública Municipal do Pereiro Aguiar

866,66 €

P1506700B

O Pino

Biblioteca Pública Municipal do Pino

866,66 €

P2704700J

A Pobra do Brollón

Biblioteca Municipal da Pobra do Brollón

866,66 €

P1506800J

A Pobra do Caramiñal

Biblioteca Pública Municipal Victoriano García Martí

866,66 €

P3604100B

Poio

Biblioteca Pública Municipal de Poio

866,66 €

P3604300H

Ponte Caldelas

Biblioteca Pública Municipal de Ponte Caldelas

866,66 €

P3604200J

Ponteareas

Biblioteca Pública Municipal de Ponteareas

866,66 €

P1506900H

Ponteceso

Biblioteca Pública Municipal de Ponteceso

866,66 €

P3604400F

Pontecesures

Biblioteca Pública Municipal de Pontecesures

866,66 €

P1507000F

Pontedeume

Biblioteca Pública Municipal Poeta Ramiro Fonte

866,66 €

P1507100D

As Pontes de García Rodríguez

Biblioteca Pública Municipal das Pontes de García Rodríguez

866,66 €

P3603900F

O Porriño

Biblioteca Pública Municipal do Porriño

866,66 €

P3604000D

Portas

Biblioteca Pública Municipal de Portas

866,66 €

P1507200B

Porto do Son

Biblioteca Pública Municipal Xerardo Díaz Fernández

2.599,98 €

Axencia de Lectura Municipal de Portosín

Axencia de Lectura Municipal de San Pedro de Muro

P2705000D

Quiroga

Biblioteca Pública Municipal de Quiroga

866,66 €

P3604500C

Redondela

Biblioteca Pública Municipal Valle-Inclán

1.733,32 €

Biblioteca Pública Municipal Xela Arias de Chapela

P1507300J

Rianxo

Biblioteca Pública Municipal Castelao

866,66 €

P2705100B

Ribadeo

Biblioteca Pública Municipal de Ribadeo El Viejo Pancho

866,66 €

P3604600A

Ribadumia

Biblioteca Pública Municipal de Ribadumia

866,66 €

P1507400H

Ribeira

Biblioteca Pública Municipal de Ribeira

866,66 €

P3207200A

Riós

Axencia de Lectura Municipal de Riós

866,66 €

P2705400F

Riotorto

Biblioteca Pública Municipal de Riotorto

866,66 €

P3604700I

Rodeiro

Biblioteca Pública Municipal Manuel Lamazares

866,66 €

P3604800G

O Rosal

Biblioteca Pública Municipal do Rosal

866,66 €

P3207300I

A Rúa

Biblioteca Pública Municipal da Rúa

866,66 €

P1507600C

Sada

Biblioteca Pública Municipal Ramón Suárez Picallo

866,66 €

P3604900E

Salceda de Caselas

Biblioteca Alfonso D. Rodríguez Castelao

866,66 €

P3207600B

San Cibrao das Viñas

Axencia de Lectura Municipal de San Cibrao das Viñas

866,66 €

P1507800I

Santa Comba

Biblioteca Pública Municipal de Santa Comba

866,66 €

P1508000E

Santiso

Axencia de Lectura Municipal de Santiso

866,66 €

P2705700I

Sarria

Biblioteca Pública Municipal de Sarria Camilo Gonsar

866,66 €

P2705800G

O Saviñao

Biblioteca Pública Municipal do Saviñao

866,66 €

P3605200I

Silleda

Biblioteca Pública Municipal Daniel Castelao

866,66 €

P2705900E

Sober

Biblioteca Pública Municipal de Sober

866,66 €

P1508100C

Sobrado

Axencia de Lectura Municipal de Sobrado

866,66 €

P3605300G

Soutomaior

Biblioteca Pública Municipal Luís Seoane

866,66 €

P2706000C

Taboada

Biblioteca Pública Municipal de Taboada

866,66 €

P3208000D

Taboadela

Axencia de Lectura Municipal de Taboadela

866,66 €

P1508300I

Teo

Biblioteca Pública Municipal do Grilo

1.733,32 €

Axencia de Lectura Municipal Os Tilos

P3600021D

Terra de Sanxenxo

Biblioteca Pública Municipal de Portonovo

2.599,98 €

Biblioteca Central Emilia Pardo Bazán

Axencia de Lectura Municipal de Vilalonga

P1508500D

Tordoia

Axencia de Lectura Municipal de Tordoia

866,66 €

P1508600B

Touro

Axencia de Lectura Municipal de Touro Xosé Neira Vilas

866,66 €

P1508700J

Trazo

Biblioteca Pública Municipal de Trazo

866,66 €

P3605500B

Tui

Biblioteca Pública Municipal de Tui

866,66 €

P1508900F

Val do Dubra

Biblioteca Pública Municipal de Val do Dubra

866,66 €

P2706300G

O Valadouro

Biblioteca Pública Municipal do Valadouro

866,66 €

P1508800H

Valdoviño

Biblioteca Pública Municipal de Valdoviño

866,66 €

P3605600J

Valga

Biblioteca Pública Municipal de Cordeiro

1.733,32 €

Biblioteca Pública Municipal de Valga

P3208700I

Viana do Bolo

Biblioteca Pública Municipal de Viana do Bolo

866,66 €

P2706400E

O Vicedo

Biblioteca Pública Municipal do Vicedo

866,66 €

P3605900D

Vila de Cruces

Biblioteca Pública Municipal Neira Vilas de Vila de Cruces

866,66 €

P3605800F

Vilaboa

Biblioteca Pública Municipal de Vilaboa

866,66 €

P3606000B

Vilagarcía de Arousa

Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro

866,66 €

P2706500B

Vilalba

Biblioteca Pública Municipal de Vilalba

866,66 €

P1502900B

Vilanova de Arousa

Biblioteca Pública Municipal Irmáns Camba

866,66 €

P3209000C

Vilar de Barrio

Biblioteca Pública Municipal de Vilar de Barrio

866,66 €

P3209100A

Vilar de Santos

Biblioteca Pública Municipal de Vilar de Santos

866,66 €

P1509100B

Vilasantar

Axencia de Lectura Municipal de Vilasantar

866,66 €

P1509300H

Vimianzo

Biblioteca Pública Municipal de Vimianzo

866,66 €

P2706700H

Viveiro

Biblioteca Pública Municipal de Viveiro

866,66 €

P2702100E

Xermade

Biblioteca Pública Municipal de Xermade

866,66 €

P2702500F

Xove

Biblioteca Pública Municipal de Xove

866,66 €

P3203700D

Xunqueira de Ambía

Biblioteca Pública Municipal de Xunqueira de Ambía

866,66 €

P1509400F

Zas

Axencia de Lectura Municipal de Baio

1.733,32 €

Biblioteca Pública Municipal de Zas

ANEXO II

Bibliotecas excluídas

CIF

Concello

Biblioteca/axencia de lectura

Causa de exclusión

P1500700H

A Baña

Axencia de Lectura Municipal da Baña

3

P3207000E

Ribadavia

Biblioteca Pública Municipal de Ribadavia

3

P1507700A

San Sadurniño

Axencia de Lectura Municipal de San Sadurniño

3

P3208600A

Verín

Biblioteca Pública Municipal de Verín

8

Código

Causa de exclusión

1

Non estar integrada na Rede de bibliotecas de Galicia (artículo 7.a)

2

Non ter un horario de apertura ao público mínimo de 15 horas (artículo 7.b)

3

Non ter cuberta e remitida ao Servizo do Sistema de Bibliotecas a estatística de bibliotecas de 2021 (artículo 7.c)

4

Non ter informatizada a xestión da biblioteca ou da axencia de lectura (artículo 7.d)

5

Non estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias fronte á Administración estatal (artículo 6.1.b)

6

Non estar ao día no cumprimento das obrigas fronte á Seguridade Social (artículo 6.1.b)

7

Non estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou ter pendente o pagamento dalgunha débeda coa Administración autonómica (artículo 6.1.b)

8

Non ter remitida ao Consello de Contas de Galicia a conta xeral do exercicio 2021 (artículo 6.1.c)