Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 85 Xoves, 4 de maio de 2023 Páx. 27476

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores e para o acceso ás ensinanzas deportivas de grao superior para o curso 2023/24.

As resolucións da Dirección Xeral de Formación Profesional, do 4 de abril de 2023, polas que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática, de Conservación e Restauración de Bens Culturais, de Deseño e de Música para o curso 2023/24 (DOG do 20 de abril), e a resolución da Dirección Xeral de Formación Profesional, do 4 de abril de 2023, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2023/24 (DOG do 20 de abril), establecen que o tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato será designado pola persoa titular da Dirección Xeral de Formación Profesional.

De conformidade co establecido nas citadas resolucións do 4 de abril de 2023,

RESOLVO:

Primeiro. Designar os membros do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores e para o acceso ás ensinanzas deportivas de grao superior para o curso 2023/24, e facer pública a súa composición, que é a que figura no anexo desta resolución.

Segundo. Os membros deste tribunal terán dereito á percepción de asistencias de acordo co establecido no capítulo IV do Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño).

Terceiro. Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2023

María Eugenia Pérez Fernández
Directora xeral de Formación Profesional

ANEXO

Tribunal titular

Tribunal suplente

Presidenta

Verónica Martínez Delgado

Presidenta

Rosalía Polo Cal

Secretario

Fernando Fernández Fraga

Secretario

Rubén Vázquez Rodríguez

Vogal 1º

David Cobas Medín

Vogal 1ª

María Victoria Cerviño Ferrín

Vogal 2ª

Silvia Duro Couso

Vogal 2º

Xián Otero Camaño

Vogal 3º

Manuel Mira Martínez

Vogal 3ª

Nuria Campo Campo

Vogal 4ª

Marina Carlota Mascareñas García

Vogal 4ª

Ana María López Díaz

Vogal 5º

Francisco Javier Poch Gutiérrez

Vogal 5º

Antonio Pedro Doñate Mañeru

Vogal 6ª

Raquel Rodríguez Blanco

Vogal 6º

Juan José Lago Leis