Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 94 Venres, 19 de maio de 2023 Páx. 30722

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2023 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o exercicio orzamentario 2022.

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Dar publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o exercicio orzamentario 2022, que figuran como anexo desta resolución.

As ditas axudas aprobáronse con cargo á aplicación orzamentaria 14 A2 713D 7810, proxecto 2016 00194; cun crédito orzamentario para o ano 2022 e 2023 de 3.500.000,00 euros.

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2023

José Luis Cabarcos Corral
Director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria

ANEXO

Expediente

NIF

Beneficiario

Proxecto

Subvención (€)

O-001-13F-22

XXX2524XX

A.I.E. Agrupación para o Desenvolvemento e Formación do Sector Apícola Galego

Organización de feiras

8.179,60

P-002-13F-22

XXX5313XX

Asociación Adegas do Salnés

Estudos e xornadas

889,76

L-001-13F-22

XXX3197XX

Asociación Queixeiros San Simón da Costa

Organización de feiras

15.636,54

L-002-13F-22

XXX3197XX

Asociación Queixeiros San Simón da Costa

Promoción

3.500,00

P-001-13F-22/23

XXX5972XX

Asociación Ruta do Viño Rías Baixas

Promoción

52.200,32

G-008-13F-22/23

XXX5503XX

C.R.D.O. Rías Baixas

Promoción

884.713,14

G-009-13F-22

XXX5503XX

C.R.D.O. Rías Baixas

Organización de feiras

33.641,30

G-010-13F-22/23

XXX5503XX

C.R.D.O. Rías Baixas

Asistencia a feiras

9.940,00

G-011-13F-22

XXX5503XX

C.R.D.O. Rías Baixas

Asistencia a feiras

27.000,00

G-012-13F-22

XXX5503XX

C.R.D.O. Rías Baixas

Asistencia a feiras

27.839,70

G-032-13F-22/23

XXX5503XX

C.R.D.O. Rías Baixas

Estudos e xornadas

6.300,00

G-020-13F-22/23

XXX1965XX

C.R.D.O. Ribeira Sacra

Promoción

81.942,93

G-023-13F-22/23

XXX1965XX

C.R.D.O. Ribeira Sacra

Asistencia a feiras

32.900,00

G-028-13F-22

XXX1965XX

C.R.D.O. Ribeira Sacra

Asistencia a feiras

16.745,56

G-015-13F-22

XXX5500XX

C.R.D.O. Valdeorras

Promoción

45.166,64

G-016-13F-22/23

XXX5500XX

C.R.D.O. Valdeorras

Asistencia a feiras

30.526,28

G-026-13F-22

XXX5500XX

C.R.D.O. Valdeorras

Asistencia a feiras

7.138,40

G-057-13F-22/23

XXX5500XX

C.R.D.O. Valdeorras

Promoción

60.891,48

G-058-13F-22

XXX5500XX

C.R.D.O. Valdeorras

Organización de feiras

39.999,40

G-007-13F-22/23

XXX2186XX

Craega

Promoción

293.118,72

G-024-13F-22/23

XXX2186XX

Craega

Asistencia a feiras

83.264,93

G-056-13F-22

XXX2186XX

Craega

Estudos e xornadas

28.490,28

G-006-13F-22

XXX0034XX

D.O. Arzúa-Ulloa

Promoción

44.083,77

G-035-13F-22

XXX0034XX

D.O. Arzúa-Ulloa

Asistencia a feiras

3.478,92

G-061-13F-22/23

XXX0034XX

D.O. Arzúa-Ulloa

Promoción

83.189,91

G-013-13F-22

XXX5520XX

D.O. Monterrei

Promoción

69.808,56

G-014-13F-22

XXX5520XX

D.O. Monterrei

Asistencia a feiras

31.955,00

G-043-13F-22/23

XXX5520XX

D.O. Monterrei

Asistencia a feiras

17.150,00

G-044-13F-22

XXX5520XX

D.O. Monterrei

Organización de feiras

28.000,00

G-045-13F-22/23

XXX5520XX

D.O. Monterrei

Promoción

171.324,60

G-002-13F-22

XXX5520XX

D.O. Ribeiro

Promoción

45.540,60

G-004-13F-22/23

XXX5520XX

D.O. Ribeiro

Promoción

223.082,30

G-018-13F-22

XXX5520XX

D.O. Ribeiro

Asistencia a feiras

23.100,00

G-019-13F-22/23

XXX5520XX

D.O. Ribeiro

Asistencia a feiras

41.391,00

G-046-13F-22

XXX5520XX

D.O. Ribeiro

Organización de feiras

87.500,00

G-047-13F-22

XXX1524XX

D.O.P. Cebreiro

Promoción

1.044,33

G-054-13F-22

XXX1524XX

D.O.P. Cebreiro

Organización de feiras

777,62

G-060-13F-22/23

XXX1524XX

D.O.P. Cebreiro

Promoción

3.556,03

G-040-13F-22/23

XXX0035XX

D.O.P. Pemento de Herbón

Promoción

14.700,00

G-017-13F-22

XXX5560XX

D.O.P. Queixo Tetilla

Promoción

23.072,58

G-027-13F-22

XXX5560XX

D.O.P. Queixo Tetilla

Asistencia a feiras

2.519,75

G-036-13F-22/23

XXX5560XX

D.O.P. Queixo Tetilla

Promoción

40.235,48

G-022-13F-22

XXX1529XX

D.O.P. San Simón da Costa

Promoción

7.303,80

G-025-13F-22

XXX5520XX

C.R.das II.XX. Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia

Promoción

12.600,00

G-033-13F-22/23

XXX5520XX

C.R.das II.XX. Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia

Asistencia a feiras

2.187,81

G-062-13F-22/23

XXX5520XX

C.R.das II.XX. Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia

Promoción

16.800,00

G-005-13F-22

XXX0034XX

C.R.I.X.P. Vacún de Galicia

Promoción

94.500,00

G-050-13F-22

XXX0034XX

C.R.I.X.P. Vacún de Galicia

Asistencia a feiras

34.598,90

G-051-13F-22

XXX0034XX

C.R.I.X.P. Vacún de Galicia

Estudos e xornadas

18.000,00

G-052-13F-22/23

XXX0034XX

C.R.I.X.P. Vacún de Galicia

Promoción

221.795,00

G-055-13F-22/23

XXX2069XX

IXP Castaña de Galicia

Asistencia a feiras

7.299,18

G-059-13F-22/23

XXX2069XX

IXP Castaña de Galicia

Promoción

18.920,62

G-039-13F-22/23

XXX0101XX

IXP Faba de Lourenzá

Promoción

3.150,00

G-038-13F-22/23

XXX0101XX

IXP Grelos de Galicia

Promoción

11.200,00

G-003-13F-22

XXX2113XX

IXP Mel de Galicia

Promoción

14.403,66

G-021-13F-22/23

XXX2113XX

IXP Mel de Galicia

Promoción

56.121,35

G-053-13F-22

XXX2113XX

IXP Mel de Galicia

Asistencia a feiras

2.240,00

G-029-13F-22/23

XXX3214XX

IXP Pan de Cea

Asistencia a feiras

2.379,58

G-030-13F-22

XXX3214XX

IXP Pan de Cea

Organización de feiras

8.351,97

G-031-13F-22

XXX3214XX

IXP Pan de Cea

Promoción

2.572,91

G-034-13F-22/23

XXX3214XX

IXP Pan de Cea

Promoción

9.992,51

G-042-13F-22/23

XXX0043XX

IXP Pan Galego

Promoción

7.000,00

G-001-13F-22

XXX5506XX

IXP Pataca de Galicia

Promoción

8.731,99

G-048-13F-22/23

XXX5506XX

IXP Pataca de Galicia

Asistencia a feiras

7.652,39

G-049-13F-22/23

XXX5506XX

IXP Pataca de Galicia

Promoción

36.718,01

G-041-13F-22/23

XXX0036XX

IXP Pemento do Couto

Promoción

5.950,00

G-037-13F-22/23

XXX0036XX

IXP Tarta de Santiago

Promoción

16.800,00