Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Xoves, 25 de maio de 2023 Páx. 31376

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2023, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2023.

O artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, impón a cada consellería da Xunta de Galicia a obriga de publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios subscritos no cuadrimestre anterior.

En consecuencia, e para darlle cumprimento a esa obriga,

DISPOÑO:

Primeiro. Dar publicidade á relación dos convenios subscritos pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril, que se incorpora como anexo I a esta resolución.

Segundo. Así mesmo, dar publicidade aos convenios pendentes de publicar subscritos no segundo e terceiro cuadrimestre de 2022 pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, que se incorporan respectivamente como anexo II e III a esta resolución.

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2023

Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Denominación do convenio

Importe

Data da sinatura

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Fundación para o Fomento do coñecemento da construción naval e das actividades marítimas-Exponav, para contribuír ao mantemento do Museo da Construcción Naval no ano 2023.

75.000,00 €

9.1.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Comisión de Intercambio Cultural, Educativo e Científico entre España e os Estados Unidos de América en materia de Cultura.

140.000,00 €

9.1.2023

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia sostidos con fondos públicos no ano 2023 entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a entidade Faro de Vigo, S.A.U.

61.878,00 €

10.1.2023

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia sostidos con fondos públicos no ano 2023 entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a entidade Editorial La Capital –Diario de Ferrol–.

1.355,00 €

10.1.2023

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia sostidos con fondos públicos no ano 2023 entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a entidade Editorial La Capital –El Ideal Gallego–.

1.807,00 €

10.1.2023

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia sostidos con fondos públicos no ano 2023 entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a entidade Editorial La Opinión A Coruña, S.L.U.

5.871,00 €

10.1.2023

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia sostidos con fondos públicos no ano 2023 entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a entidade Editorial La Capital S.L.U. –Diario de Arousa–.

1.806,00 €

10.1.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Federación de Rondallas da Área Metropolitana de Vigo para o V Certame de Rondallas.

50.000,00 €

10.1.2023

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia sostidos con fondos públicos no ano 2023 entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a entidade El Progreso de Lugo.

28.003,00 €

11.1.2023

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia sostidos con fondos públicos no ano 2023 entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a entidade Lérez Ediciones, S.L.U.

8.582,00 €

11.1.2023

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia sostidos con fondos públicos no ano 2023 entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a entidade La Región, S.A.

23.486,00 €

11.1.2023

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia sostidos con fondos públicos no ano 2023 entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a entidade Rías Baixas Comunicación, S.A.

2.710,00 €

11.01.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e o Real Padroado de Sargadelos como contribución para o funcionamento e mantemento da casa de administración e realización do proxecto expositivo permanente do Museo Histórico de Sargadelos.

35.000,00 €

12.1.2023

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia sostidos con fondos públicos no ano 2023 entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a entidade La Voz de Galicia, S.A.

149.952,00 €

12.1.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Cisterciense Orden Santa María de Sobrado para a execución das obras para a conservación do Claustro Grande do Mosteiro de Santa María de Sobrado. Sobrado (A Coruña).

Sen custo

13.1.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e o Concello de Oímbra para a reconstrución da cuberta e reparación de danos na Capela de Santa Ana.

136.662,25 €

19.1.2023

Convenio de colaboración entre o Consello Xeral do Poder Xudicial e a Xunta de Galicia en materia de formación en patrimonio cultural para o ano 2023.

15.000,00 €

26.1.2023

Convenio entre o Ministerio de Defensa e a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia para o depósito e cesión dun avión TM-11 cos seus dous motores no Centro Público Integrado de Formación Profesional As Mercedes (Lugo), para ser empregado como material didáctico pola comunidade educativa do citado centro.

Sen custo

6.2.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Asociación Galega de Familias con Membros e Rapazada Xordos ou con Discapacidade Auditiva (Anpanxoga).

Sen custo

8.2.2023

Addenda de prórroga ao convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Universidade da Coruña para a divulgación da cultura chinesa.

Sen custo

8.2.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación Formación Profesional e Universidades e a Fundación Rosalía de Castro para difundir, estudar e preservar a obra de Rosalía de Castro.

25.000,00 €

16.2.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Asociación de Familias de Persoas con Trastornos da Comunicación Social de Ourense (Trascos).

Sen custo

20.2.2023

Convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia sostidos con fondos públicos no ano 2023 entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e EPI Prensa, S.L.U.

13.550,00 €

28.2.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística para actuacións en materia de normalización lingüística.

15.000,00 €

1.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e o Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela para realización dun programa de actuacións en materia de normalización lingüística.

19.000,00 €

1.3.2023

Addenda ao convenio de colaboración para o fomento da lectura da prensa escrita entre o alumnado dos centros docentes de Galicia sostidos con fondos públicos no ano 2023 entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a entidade Rías Baixas Comunicación, S.A.

Sen custo

2.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e os concellos de Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Cualedro, A Gudiña, Laza, Oímbra, Trasmiras e Vilardevós para a posta en marcha do servizo de biblioteca móbil na provincia de Ourense.

Sen custo

3.3.2023

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e as Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo para a realización do prácticum do máster universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas.

Sen custo

3.3.2023

Convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) para a realización do prácticum do máster universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas.

Sen custo

3.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Asociación Foro Enrique Peinador para actuacións de normalización e dinamización lingüística.

15.000,00 €

3.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Universidade da Coruña actuacións en materia de normalización lingüística.

23.500,00 €

3.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e ANPE Sindicato Independente para a realización dun programa de actuacións en materia de normalización lingüística.

1.000,00 €

3.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT-Galicia) para a realización dun programa de actuacións en materia de normalización lingüística.

1.000,00 €

3.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Fundación Castelao para a difusión, estudo e preservación da obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

5.600,00 €

3.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Confederación Intersindical Galega (CIG) para a realización dun programa de actuacións en materia de normalización lingüística.

1.000,00 €

8.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Universidade de Santiago de Compostela para promover e potenciar o galego a través da revista Dorna.

3.000,00 €

8.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F Galicia) para a realización dun programa de actuacións en materia de normalización lingüística.

1.000,00 €

8.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Asociación Cultural Colectivo Xelmírez para actuacións en materia de normalización lingüística.

5.000,00 €

8.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Fundación Vicente Risco para difusión, estudo e preservación da obra de Vicente e Antón Risco.

10.000,00 €

8.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a delegación territorial da ONCE en Galicia para actuacións en materia de normalización lingüística.

2.000,00 €

8.3.2023

Addenda ao Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e o Arcebispado de Santiago de Compostela para a restauración do pavillón historicista e o muro perimetral de San Martiño Pinario.

Sen custo

10.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Centros Católicos (Feregaceca) para realizar actuacións en materia de normalización lingüística.

11.500,00 €

10.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Fundación Isla Couto para difundir e preservar a vida e obra de Ramiro Isla Couto.

6.000,00 €

10.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e os concellos de Baleira, Cervantes, Folgoso do Courel, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Samos e Triacastela para a posta en marcha do servizo de biblioteca móbil na provincia de Lugo.

Sen custo

14.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e o Concello de Lalín para as actuacións de conservación na Casa de don Álvaro, Lalín (Pontevedra).

Sen custo

14.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Diocese de Mondoñedo-Ferrol para a posta á disposición dos terreos e inmobles necesarios para a execución das actuacións de conservación e restauración dos inmobles eclesiásticos incluídos no anexo de intervencións vinculadas ao presente convenio.

Sen custo

14.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e o Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia para a realización de charlas de concienciación do programa «Navega con rumbo».

Sen custo

14.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Universidade de Santiago de Compostela en materia de normalización lingüística.

37.000,00 €

22.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e Faro de Vigo, S.A.U. para potenciar o uso do idioma galego.

31.139,10 €

22.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e La Opinión de A Coruña, S.L.U. para potenciar o uso do idioma galego.

5.718,05 €

23.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e La Región, S.A. para potenciar o uso do idioma galego.

21.112,78 €

23.3.2023

Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, sobre a colaboración educativa para impartir as ensinanzas deportivas conducentes aos títulos de técnico deportivo e técnico deportivo superior en vela con aparello fixo e en vela con aparello libre.

Sen custo

24.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e o Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia para a realización dun programa de actuacións en materia de normalización lingüística.

1.000,00 €

24.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Universidade de Vigo en materia de normalización lingüística.

22.000,00 €

24.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e Corporación Voz de Galicia, S.L.U. para potenciar o uso do idioma galego.

149.988,72 €

24.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Fundación Repsol para a dotación das coleccións das bibliotecas públicas integradas na Rede de bibliotecas de Galicia coas obras do premio de narrativa breve Repsol.

Sen custo

27.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e o Grupo Compostela de Universidades, para a organización do XXVII Premio Internacional «Grupo Compostela-Xunta de Galicia», relacionado con actividades de investigación, estudo e divulgación do patrimonio cultural e universitario.

12.610,00 €

27.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Fundación Marco para a realización de actividades culturais, didácticas e de difusión durante o ano 2023.

100.000,00 €

27.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e Lérez Ediciones, S.L.U., para potenciar o uso do idioma galego a través do xornal Diario de Pontevedra que edita esta entidade.

6.597,74 €

28.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e El Progreso de Lugo, S.L., para potenciar o uso do idioma galego a través do xornal El Progreso de Lugo que edita esta entidade.

29.030,08 €

28.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación , Formación Profesional e Universidades e Rías Baixas Comunicación, S.A. para potenciar o uso do idioma galego a través do xornal Atlántico Diario.

2.639,10 €

28.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e Editorial La Capital, S.L., para potenciar o uso do idioma galego.

5.278,20 €

28.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua para colaborar no desenvolvemento de actuacións de normalización lingüística.

4.000,00 €

28.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Asociación de Escritores/as en Lingua Galega para actuacións en materia de normalización lingüística.

8.000,00 €

29.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Fundación Antonio Fraguas Fraguas para difusión, estudo e preservación da obra de Antonio Fraguas Fraguas.

12.000,00 €

29.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e o Consello da Cultura Galega en materia de normalización lingüística.

24.000,00 €

29.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e EPI Prensa, S.L.U. para potenciar o uso do idioma galego no xornal El Correo Gallego.

10.996,24 €

29.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Diocese de Santiago de Compostela para a posta á disposición dos terreos e inmobles necesarios para a execución das actuacións de conservación e restauración dos inmobles eclesiásticos incluídos no anexo de intervencións vinculadas ao presente convenio.

Sen custo

30.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Cisterciense Orden Franciscana Tercera Seglar de Lugo para a restauración do pavimento e eliminación de humidades na Capela da Soidade de Lugo.

Sen custo

30.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Diocese de Tui-Vigo para a posta á disposición dos terreos e inmobles necesarios para a execución das actuacións de conservación e restauración dos inmobles eclesiásticos incluídos no anexo de intervencións vinculadas ao presente convenio.

Sen custo

30.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Fundación Otero Pedrayo para o estudo e preservación da obra de Otero Pedrayo.

8.000,00 €

31.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e as Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para a realización da fase de prácticum do máster interuniversitario en investigación e innovación en didácticas específicas para a educación infantil e primaria.

Sen custo

31.3.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre para o desenvolvemento conxunto do programa «Naturacción».

24.239,79 €

4.4.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Real Academia Galega de Belas Artes de Nosa Señora do Rosario para o financiamento de gastos correntes e de capital destinados á realización de diversas actividades de investigación e divulgativas do noso patrimonio cultural.

55.000,00 €

11.4.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Federación Galega de Teatro Afeccionado para a realización dun circuíto teatral a nivel autonómico e festival Agustín Magán.

45.000,00 €

11.4.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Fundación Manuel María de Estudos Galegos para desenvolver un programa de actuacións para difundir, estudar e preservar a obra de Manuel María.

5.000,00 €

12.4.2023

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Asociación Amigos do Museo Casa do Patrón para a realización de actuacións de normalización lingüística e de fomento da cultura galega.

9.000,00 €

17.4.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Fundación de Banda de Gaitas de Pontevedra para a divulgación da música galega a través da realización de cursos de formación.

15.000,00 €

17.4.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Asociación Galega de Profesionais da Ilustración (AGPI) para a realización de actividades culturais.

6.000,00 €

17.4.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Fundación Carlos Casares para a realización de actividades culturais.

12.000,00 €

17.4.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Fundación Laxeiro para a realización de actividades culturais.

15.000,00 €

17.4.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Fundación Vicente Risco para a realización de actividades culturais.

10.000,00 €

17.4.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Asociación de Gaiteiros Galegos para a realización de xornadas sobre o baile comunal «O serán desta aldea» e XI Xornadas arredor da música tradicional.

6.000,00 €

18.4.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e Federación Coral Galega para a realización de concertos e cursos.

30.000,00 €

18.4.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Fundación Eugenio Granell para a realización de actividades culturais.

12.000,00 €

18.4.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Real Academia de Belas Artes Nosa Señora do Rosario para a realización de actuacións no día das artes dedicado a Martín Códax 2023.

45.000,00 €

20.4.2023

Convenio de colaboración entre la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Real Sociedade Española de Física (RSEF) para a organización e desenvolvemento da olimpíada de física e para o seu recoñecemento como actividade de innovación educativa.

Sen custo

21.4.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e Contemporánea –Asociación de Galerías de Arte Contemporánea de Galicia– para a produción, comunicación e difusión da programación das galerías asociadas e da propia asociación.

45.000,00 €

25.4.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Fundación Otero Pedrayo para o mantemento das dependencias da Casa Grande de Cima de Vila e actividade cultural festa literaria do Premio Trasalba.

15.000,00 €

25.4.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Fundación Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital de Ribeira para a realización do proxecto Pablo Picasso 2023.

25.000,00 €

25.4.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil para a realización de actividades culturais e o apoio ao libro infantil e xuvenil en Galicia.

13.000,00 €

25.4.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Asociación Cultural-Musical de Antiguos Tunos Compostelanos e Amigos do Museo Casa da Troia para a colaboración nos gastos da xestión das visitas do museo Casa da Troia para o ano 2023.

10.000,00 €

27.4.2023

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional Universidades da Xunta de Galicia e a Fundación Pazo de Mos para a colaboración nos gastos de funcionamento da fundación.

12.000,00 €

27.4.2023

ANEXO II

Denominación do convenio

Importe

Data da sinatura

Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia e a Fundación Repsol en materia de normalización lingüística.

Sen custo

15.5.2022

Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Consellería de Política Social e Xuventude para a utilización do albergue xuvenil de Gandarío (Bergondo) para a realización de actividades con alumnado de 6º de primaria a 4º de educación secundaria obrigatoria (ESO).

Sen custo

19.7.2022

ANEXO III

Denominación do convenio

Importe

Data da sinatura

Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, para a impartición, na modalidade a distancia, do bloque común do ciclo inicial e final de grao medio das actividades de formación deportiva.

Sen custo

27.12.2022