Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Venres, 26 de maio de 2023 Páx. 31957

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 22 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Económicos, polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de interese autonómico denominado Novo Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), de clave AC/21/215.30.0, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referido.

Antecedentes:

O 18 de febreiro de 2022 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 10 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Económicos, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 29 de decembro de 2021, que establece:

«Primeiro. Declarar o interese autonómico, para os efectos previstos na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, do proxecto denominado Novo Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), situado no concello da Coruña.

Segundo. Determinar como órgano competente por razón da materia a Consellería de Sanidade.

Terceiro. Informar que, de acordo coa encomenda do conselleiro de Sanidade do 17 de marzo de 2021, o organismo tramitador do expediente será a Axencia Galega de Infraestruturas».

O 27 de outubro de 2022 publicouse no Diario Oficial de Galicia o Anuncio do 11 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do proxecto, de acordo co artigo 55 da Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia.

Pola Resolución do 16 de maio de 2023, por proposta da Axencia Galega de Infraestruturas, a Consellería de Sanidade aprobou inicialmente o proxecto de interese autonómico denominado Novo Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), de clave AC/21/215.30.0.

Considerando o exposto e o establecido na normativa vixente,

ACORDO:

Primeiro. Someter ao trámite de información pública o proxecto referido, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular, mediante escrito dirixido á Axencia Galega de Infraestruturas, as alegacións que crean convenientes, de acordo co disposto no artigo 55 da Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia.

Segundo. Someter ao tramite de información publica a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto, descritos na relación anexa, para que calquera persoa poida achegar por escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros da relación publicada ou opoñerse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade da ocupación. Neste caso, indicará os motivos polos que deba considerarse preferente a ocupación doutros bens ou a adquisición doutros dereitos distintos e non comprendidos na relación como máis conveniente ao fin que se persegue, de acordo co disposto nos artigos 17, 18 e 19 da Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa.

Terceiro. O prazo para presentar alegacións será dun (1) mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

A documentación que compón o proxecto estará á disposición da cidadanía na sede central da Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela) e no Servizo de Infraestruturas da Coruña (rúa Vicente Ferrer, 2, 15071 A Coruña).

Así mesmo, a documentación íntegra do proxecto e un extracto do documento cos obxectivos, localización e descrición da actuación, estará dispoñible na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade:

https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/novo-chuac

Santiago de Compostela, 22 de maio de 2023

María Jesús Piñeiro Bello
Directora xeral de Recursos Económicos

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Novo Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC).

Clave: AC/21/215.30.0.

Concello da Coruña.

Nº plano

Ref. catastral

Propietario/s

DNI/NIF

Cualificación urbanística

PXOM

Clasificación urbanística PXOM

Situación básica

Expropiación

(m2)

Bens afectados

1-1

9493203NH4999S0001FY

Sánchez Penas, Juan Carlos

Fariñas Perez, Eva Maria

***8299**

***8765**

SUC-Norma zonal 12 (PP Eirís)

S. Urbano

Urbanizado

215

30 m² piscina

10,2 m³ peche de formigón pp cimentación

45,5 m² muro de chanzos pedra granito

1-2

9593401NJ4999S0001LD

Barbeito Feito, José

Barbeito Vázquez, María Carmen

***8674**

***7367**

SUC 5.2

S. Urbano

Urbanizado

533

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

4,5 m³ peche de formigón pp cimentación

1 ud portal ferro forxado 1,5×2

100 m² muro de bloque e pp cimentación

30 m malla electrosoldada

56 m² soleira formigón

1 ud contador luz

1 ud palmeira nova

6 ud árbore xardín

10 ud arbusto xardín

1 ud pozo artesiano

1 ud lavadoiro formigón

1-3

9593410NJ4999S0001RD

Rivas Candal, José Antonio

***5562**

SUC 5.2

S. Urbano

Urbanizado

457

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

24 m² peche de bloque pp cimentación

6 m malla electrosoldada

1 ud contador luz

1 ud contador auga

1 ud árbore xardín

1-4

9593409NJ4999S0001XD

Pérez Touriñán, Faustino

Paz López, Dosinda Juana

***9899**

***5224**

SUC 5.2

S. Urbano

Urbanizado

354

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

7,2 m³ peche de formigón pp cimentación

1 ud contador luz

1 ud contador auga

11,68 m reixa ferro forxado

1 ud porta de acceso dobre folla 2,5×3

110 m² soleira perimetral de baldosa cerámica

10 ud arbusto xardín

1 ud pozo artesiano

1 ud lavadoiro formigón

6 m³ peche formigón e pp cimentación

1-5

9593408NJ4999S0001DD

Rocha Lage, José Manuel

Rocha Lage, Francisco

Rocha Lage, Miguel Ángel

***1729**

***4333**

***6018**

SUC 5.2

S. Urbano

Urbanizado

331

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

1 ud. portalón ferro forxado 3×2

4,5 m³ peche de formigón pp cimentación

69 m² peche de bloque pp cimentación

1 ud contador luz

1 ud contador auga

23 m² soleira de baldosa

19 m² soleira formigón

1 ud árbore xardín

1-6

9593412NJ4999S0001XD

López Vázquez, Manuel Ángel

Iglesias Rodríguez, Marta María

***0111**

***0715**

SUC 5.2

S. Urbano

Urbanizado

994

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

1 ud portalón panel metálico 3,5×2

3 m³ peche de formigón pp cimentación

14 m malla electrosoldada

195 m² peche de bloque pp cimentación

14 m³ de muro de cachotaría en seco pp de cimentación

1 ud contador luz

1 ud contador auga

125 m² soleira baldosa

1 ud árbore xardín

7 ud arbusto xardín

23 m sebe viva

1-7

9593407NJ4999S0001RD

García Mourelle, Manuel

Jallas Castro, María Estrella

***3835**

***8013**

SUC 5.2

S. Urbano

Urbanizado

310

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

2 ud contador luz

1 ud contador auga

1 ud contador gas

1 ud árbore de xardín

11 m sebe viva

16 m² soleira de baldosa cuberta

8 m² camiño pedra con baldosa

7 ud arbusto xardín

1 ud lavadoiro formigón

20 m² muro de bloque con malla de arame

1-8

9593405NH4999S0001OY

Pedreira Mañana, Manuel

Bestilleira Romero, María Elvira

***9183**

***0991**

SUC 5.2

S. Urbano

Urbanizado

1.232

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

25 m² peche de bloque pp cimentación

1 ud porta metálica de 1,5×2

1 ud portal ferro forxado 3×2

1 ud contador gas

1 ud contador luz

1 ud contador auga

1 ud cancela ferro forxado 1,5×2

1 m³ formigón columna chapada en pedra

9,45 m³ de muro de formigón chapado en pedra de granito

21 m reixa ferro forxado

213 m² soleira de granito

10 ud arbusto xardín

1 ud pozo artesiano

12,42 m³ peche formigón chapado en pedra

23 m reixa ferro forxado

1 ud cancela de 1,5×2

36 m² peche medianeiro de bloque

1-9

9593406NH4999S0001KY

Durán Gener, Miguel

López Pérez, María del Pilar

***4185**

***9461**

SUC 5.2

S. Urbano

Urbanizado

977

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

62,664 m³ peche de pedra formigonado pp cimentación

1 ud portal ferro forxado 3x3

1 ud contador luz

1 ud contador auga

1 ud contador gas

12 ud arbusto xardín

1 ud palmeira adulta

230 m² soleira de formigón

37,8 m² muro medianeiro bloque

1-10

9593404NH4999S0001MY

Castro Fuentes, José Manuel

Cividanes Botelo, Amelia Rosa

***4701**

***8960**

SUC 5.2

S. Urbano

Urbanizado

971

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

22,5 m³ peche de formigón pp cimentación

30 m malla de arame

1 ud portal ferro forxado 3×3

1 ud cancela 1,5×2

1 ud contador luz

1 ud contador auga

1 ud contador gas

180 m² soleira de formigón

10 ud arbusto xardín

24 m³ peche formigón pp cimentación

1-11A

9593403NJ4999S0000DS

Valderruten Vidal, Alberto

Cordeiro Lorenzana, María Lourdes

***1774**

***1432**

SUC 5.2

S. Urbano

Urbanizado

1.505

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

9 m³ peche de formigón pp cimentación

1 ud portal ferro forxado 4×2 en pro indiviso (1/3)

1 ud cancela de 2×2 en pro indiviso (1/3)

86,66 m² soleira formigón

1 ud contador luz

1 ud contador auga

1 ud contador gas

1 ud videoporteiro en pro indiviso (1/3)

1 ud caixa de correo

15 m sebe viva

10 arbustos xardín

1-11B

9593403NJ4999S0002GF

González Veiga, José Alfonso

Moreira Trillo, María Pilar

***5883**

***6512**

SUC 5.2

S. Urbano

Urbanizado

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

9 m³ peche de formigón pp cimentación

1 ud portal ferro forxado 4x2 en pro indiviso (1/3)

1 ud cancela de 2x2 en pro indiviso (1/3)

86,66 m² soleira formigón

1 ud contador luz

1 ud contador auga

1 ud contador gas

1 ud videoporteiro en pro indiviso (1/3)

1 ud caixa de correo

13 m sebe viva

10 arbustos xardín

1-11C

9593403NJ4999S0003HG

Prieto Rodríguez, Pedro Magín

López Real, María Rocío

***0378**

***2588**

SUC 5.2

S. Urbano

Urbanizado

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

9 m³ peche de formigón pp cimentación

1 ud portal ferro forxado 4×2 en pro indiviso (1/3)

1 ud cancela de 2×2 en pro indiviso (1/3)

86,66 m² soleira formigón

1 ud contador luz

1 ud contador auga

1 ud contador gas

1 ud videoporteiro en pro indiviso (1/3)

1 ud caixa de correo

16 m sebe viva

15 arbustos xardín

1-12

9692227NJ4999S0001JD

LMV Bluebarking, S.L.U.

B70417498

SUC 5.2/SUNC-POL S.32.3

S. Urbano

Urbanizado/Rural

868

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

12 m² peche de bloque pp cimentación

1 ud cancela de ferro 1,6 x 1,5

1 ud contador luz

1 ud contador auga

2 ud palmeira adulta

4 ud arbusto xardín

64,4 m² peche de bloque e pp cimentación

1-13

9692223NJ4999S0001RD

Monreal Pan, Pedro Enrique

Pereira Lureda, Mónica

***3125**

***9790**

SUC 5.2

S. Urbano

Urbanizado

621

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

5,61 m³ muro de formigón pp cimentación

1 ud cancela de ferro 1,6×1,5

1 ud contador luz

1 ud contador auga

79,2 m³ peche de bloque pp cimentación

48 m malla arame

64,4 m² peche de bloque e pp cimentación

1 ud portal 4×2

1-14

9692220NJ4999S0001MD

García Buitrón, José Manuel

***9310**

SUC 5.2/SUNC-POL S.32.3

S. Urbano

Urbanizado/Rural

563

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

7,8 m² peche de bloque pp cimentación

13 m celosía formigón

1 ud cancela de ferro 2×1,7

1 ud contador luz

1 ud contador auga

26 m² panel de formigón

99 m² peche de bloque e pp cimentación

1 ud portal de chapa galvanizada 3×2

1 ud palmeira adulta

3 ud arbusto xardín

1-15

9692219NJ4999S0001KD

Seco Requeijo, María Dolores

***5479**

SUC 5.2

S. Urbano

Urbanizado

793

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

16 m² peche de bloque pp cimentación

20 m reixa ferro forxado

1 ud portal ferro forxado 3×3

1 ud cancela 1,5×2

20 m tea de sombra

0,97 m³ de formigón columna

1 ud contador luz

1 ud contador auga

154 m² soleira formigón

22 m² soleira baldosa

5 ud arbusto xardín

16 m sebe viva

1-16

9692218NJ4999S0001OD

Silvosa Fernández, Carmen (Hros.)

***7818**

SUC 5.2/SUNC-POL S-32.1

S. Urbano

Urbanizado/Rural

1.012

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

5,76 m³ muro de formigón pp cimentación

1 ud cancela de ferro 2×2

1 ud portal 3×2

8 m celosía formigón

8 m sebe viva

2 ud caixa de correo

1 ud contador luz

1 ud contador auga

204 m² peche de bloque e pp cimentación

0,5 m³ formigón columna

6 ud arbusto de xardín

1-17

9692217NJ4999S0001MD

López Fernández, Perfecto

**7560**

SUC 5.2/SUNC-POL S-32.1

S. Urbano

Urbanizado/Rural

1.262

1 ud. edificación-vivenda e construcións auxiliares

22,5 m² muro de formigón pp cimentación

20 m valo de formigón

1 ud cancela ferro forxado 1,5×2

1 ud contador luz

1 ud contador auga

1 ud portal ferro galvanizado 3×2

2 ud palmeira adulta

200 m² soleira formigón

9 ud arbusto de xardín

90 m malla arame

68 m² peche de bloque pp cimentación

1-18

9692221NJ4999S0001OD

Manteiga García, Benigno

***0621**

SUC 5.2/SUNC-POL S.32.3

S. Urbano

Urbanizado/Rural

344

1 ud edificación-vivenda

1 ud portal de ferro 3×2

1 ud contador luz

1 ud contador auga

1 ud caixa de correo

1 ud cancela de ferro 1×2

174 m² soleira formigón

26,4 m² peche de bloque e pp cimentación

1-19

9692222NJ4999S0001KD

Blanco Veiga, Asunción

***3130**

SUNC-POL S.32.3

S. Urbano

Rural

1.376

1 ud edificación-vivenda e peche perimetral

1,65 m³ peche de formigón pp cimentación

5,5 m reixa metálica

1 ud caixa de correo

1 ud contador luz

1 ud contador auga

1 ud portal de ferro

17 ud arbusto xardín

70 m² soleira formigón

196,80 m² peche de bloque e pp cimentación

1 ud cancela 1×2

1-21

9692208NJ4999S0001GD

Golfiño, S.L.

B15904337

SUC 5.2/SUNC-POL S-32.1

S. Urbano

Urbanizado/Rural

1.404

1 ud edificación-gardaría e construcións auxiliares

10,08 m³ peche de formigón chapado en pedra

92 m malla electrosoldada

1 ud portal de ferro 2,52

2 ud cancela 1,5×2

1 ud interfono

1 ud contador luz

1 ud contador auga

1 ud caixa de correo

1 m³ formigón en columna

1 ud portal chapa metálica 4×2

160 m² peche de bloque pp cimentación

12 ud arbusto xardín

2 ud palmeira adulta

1-22

9495722NJ4999S0001MD

Sánchez Valiño, María Jesús

***2967**

SUC-ORD 4.4

S. Urbano

Urbanizado

177

1 ud edificación-vivenda

24 m² peche de bloque pp cimentación

2 ud cancela de ferro 1,5×1,8

1 ud portal de chapa metálica 3×2

1 m³ formigón en columna

1 ud interfono

1 ud contador luz

1 ud contador auga

1 ud caixa de correo

2,7 m malla electrosoldada

24 m² soleira formigón

6 ud arbusto de xardín

1-23

9495714NJ4999S0001QD

Construcciones Raesima, S.L.

B15492457

SUC 5.2

S. Urbano

Urbanizado

2.126

1 ud edificación-vivenda

17 m² peche de bloque pp cimentación

17 m malla electrosoldada

6 ud columna bloque formigón 2 m

1 ud portal de chapa metálica 4×2

1 ud contador auga

72,8 m² peche de bloque e pp cimentación

37 m malla arame

2 ud palmeira adulta

8 ud. arbusto xardín

2-4

9692211NJ4999S0001GD

Santiso Blanco, Leonor (Hros.)

***6638**

SUNC-POL S-32.1

S. Urbano

Rural

790

2-5

9692212NJ4999S0001QD

Blanco Moreno, Elvira

---

SUNC-POL S-32.1

S. Urbano

Rural

770

2-6

9692213NJ4999S0001PD

En Investigación

---

SUNC-POL S-32.1

S. Urbano

Rural

1.179

2-7

9692214NJ4999S0001LD

En Investigación

---

SUNC-POL S-32.1

S. Urbano

Rural

1.887

2-8

9692216NJ4999S0001FD

Bahamonde Santiso, Ramón Francisco

***2721**

SUNC-POL S-32.1

S. Urbano

Rural

1.714

2-9

9692225NJ4999S0001XD

Bahamonde Santiso, Ramón Francisco

***2721**

SUC-Equip. sanitario público/

SUNC-POL S-32.1

S. Urbano

Urbanizado/Rural

3.616

2-11

9692226NJ4999S0001ID

Manteiga García, Benigno

***0621**

SUNC-POL S-32.1

S. Urbano

Rural

1.104

40 m² piscina

2-12

9692224NJ4999S0001DD

LMV Bluebarking, S.L.U.

B70417498

SUNC-POL S.32.3/

SUC 5.2

S. Urbano

Rural/Urbanizado

447

58,8 m² peche de bloque pp cimentación

1 ud portal 3*2

2 ud columna bloque

2-13

9593402NJ49999S0001TD

Aparcamiento Ciudad Sanitaria, S.A.

A15083538

SUNC–Equip. público/

SUNC-POL S.32.3

S. Urbano

Urbanizado/Rural

3.557

3.557 m² soleira asfáltica

2-17

9583101NH4998S0001KS

Gervasio y Santiago García Lafuente, C.B.

E15203615

Equip. sanitario público/SUD-4

S. Urbano/S. Urbanizable

Rural

4.445

181 m² soleira asfáltica

72 m² soleira formigón

2-18

9583102NH4998S0000EA

Fomento de La Coruña, S.A.

A15007008

SUD-4

S. Urbanizable

Rural

14.769

2-19

9681916NH4998S0001WS

De la Iglesia Santos, María Fernanda

De la Iglesia Santos, María del Carmen

F. Vilaseco, S.L.

Del Fraile Vicioso, Roberto

Del Fraile Vicioso, Francisco Javier

Del Fraile Vicioso, Josefina

***1473**

***2635**

B15801038

***1503**

***1918**

***4538**

SUD-4

S. Urbanizable

Rural

4.978

2-20

9681906NH4998S0001IS

Fomento de La Coruña, S.A.

A15007008

SUD-4

S. Urbanizable

Rural

214

2-21

9581203NH4998S0001US

Fomento de La Coruña, S.A.

A15007008

SUD-4

S. Urbanizable

Rural

75

2-22

9481410NH4998S0001DS

Vérez Galán, Antonio

***4916**

SUD-4

S. Urbanizable

Rural

2.007

1 ud portal de chapa 5×3

100 m² invernadoiro

38,76 m³ peche de formigón e pp cimentación

17,40 m² galpón bloque tella ondulada fibrocemento

92,80 m² peche de bloque e pp cimentación

57 m malla electrosoldada

35 m sebe viva

12 ud árbore de xardín

2-23

9583103NH4998S0000SA

Seoane Couceiro, María Manuela

Mejuto Lorenzo, Santiago

***6914**

***8835**

SUD-4

S. Urbanizable

Rural

30