Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Martes, 6 de xuño de 2023 Páx. 34820

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2023, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade traballo social, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019, pola que se modifica a baremación definitiva da fase de concurso e se modifica a orde na relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

Na sesión que tivo lugar o día 29 de maio de 2023, o tribunal nomeado pola Resolución do 19 de outubro de 2020 (DOG núm. 250, do 14 de decembro), para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade traballo social, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019 (DOG núm. 213, do 8 de novembro), de conformidade co disposto nas bases da convocatoria,

ACORDOU:

Primeiro. Mediante a Resolución do 3 de marzo de 2023 (DOG núm. 50, do 13 de marzo), con corrección de erros no DOG núm. 58, do 23 de marzo, este tribunal acordou facer pública a baremación definitiva da fase de concurso. Así mesmo, mediante a Resolución do 15 de marzo de 2023, fíxose pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo (DOG núm. 59, do 24 de marzo), con corrección de erros no DOG núm. 65, do 3 de abril.

Por mor da estimación de recursos de alzada, este tribunal acorda modificar a Resolución do 3 de marzo de 2023 (DOG núm. 50, do 13 de marzo), con relación ás puntuacións das aspirantes afectadas, da quenda de acceso libre, pasando a ter as seguintes puntuacións:

NIF

Apelidos e nome

a

b

c

Experiencia

Cursos

Total

***6872**

Ameneiros Vilasánchez, Susana

11,80

0,00

7,15

18,95

5,00

23,95

***3632**

Fernández Rico, Paula

30,00

2,10

0,00

32,10

2,29

34,39

***1906**

González Torea, Mónica

34,80

0,00

0,00

34,80

1,66

36,46

***2823**

Rey Lista, María del Carmen

32,20

0,00

0,00

32,20

5,00

37,20

Segundo. En consecuencia da modificación da puntuación do baremo definitivo destas aspirantes, este tribunal acorda modificar a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo acordada pola Resolución do 15 de marzo de 2023 (DOG núm. 59, do 24 de marzo), con corrección de erros no DOG núm. 65, do 3 de abril, tanto en relación coa orde de prelación das aspirantes afectadas, pasando a ocupar as posicións número 25 (Mónica González Torea), 32 (María del Carmen Rey Lista), 49 (Paula Fernández Rico) e 65 (Susana Ameneiros Vilasánchez), e renumerar a relación de persoas aprobadas, tal e como se publica no cadro anexo.

Terceiro. Elevar esta nova relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que as persoas afectadas sexan propostas para o seu nomeamento como persoal funcionario de carreira.

Cuarto. De acordo co disposto na base III.13 da orde de convocatoria, contra este acordo poderase interpor recurso de alzada ante a persoa titular da consellería competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 30 de maio de 2023

Luis Miguel Vázquez Carreira
Presidente do tribunal

ANEXO

Nº orde

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1º exercicio

2º exercicio

Concurso

Total

1

***3883**

Lastra Rodríguez, Beatriz

Libre

53,32

Exento/a

38,38

91,70

2

***6563**

Martínez Rey, Modesta

Libre

51,74

Exento/a

36,22

87,96

3

***9452**

Castro Porto, María Jesús

Libre

46,88

Exento/a

40,00

86,88

4

***4538**

Becerra Mouzo, Marta Dolores

Libre

56,60

Exento/a

29,80

86,40

5

***8832**

Torres Fernández, María Dolores

Libre

47,37

Exento/a

37,80

85,17

6

***1934**

Budiño Fernández, Rosa María

Libre

45,30

Exento/a

39,10

84,40

7

***5183**

López Varela, Yolanda

Libre

45,79

Exento/a

37,85

83,64

8

***2639**

Prezado Alonso, Patricia

Libre

49,07

Exento/a

33,60

82,67

9

***3722**

Conde Bruces, Patricia

Promoción interna

50,56

Exento/a

31,91

82,47

10

***5627**

Penedo Pita, María de los Ángeles

Base I.1.1

47,13

Exento/a

35,00

82,13

11

***6349**

Meijide Chas, Ana Iria

Libre

43,48

Exento/a

38,60

82,08

12

***1655**

Pérez Sánchez Orozco, Tania

Libre

43,24

Exento/a

38,34

81,58

13

***2753**

Fernández Martínez, Beatriz

Libre

41,54

Exento/a

39,00

80,54

14

***7100**

Alonso Rodríguez, Ana Belén

Libre

50,65

Exento/a

29,85

80,50

15

***8855**

Castro Outón, Luz María

Libre

46,64

Exento/a

33,20

79,84

16

***9075**

Ocampo Fernández, Natalia

Libre

49,31

Exento/a

29,80

79,11

17

***0997**

Uceira Criado, María América

Libre

38,14

Exento/a

40,00

78,14

18

***9533**

Torre Malvido, María Eugenia de la

Libre

38,02

Exento/a

39,99

78,01

19

***3810**

Mella Rosende, Mónica

Libre

38,99

Exento/a

39,00

77,99

20

***1415**

Estévez Nogueira, Inés

Libre

42,75

Exento/a

35,20

77,95

21

***8783**

Suárez Amoedo, Angélica

Libre

43,60

Exento/a

34,30

77,90

22

***7398**

Pérez Rodríguez, Elisabeth

Libre

39,35

Exento/a

38,40

77,75

23

***2990**

Arias Lombao, Mónica

Promoción interna

38,63

Exento/a

39,00

77,63

24

***5354**

Naveira Otero, Diana

Libre

44,09

Exento/a

33,40

77,49

25

***1906**

González Torea, Mónica

Libre

40,45

Exento/a

36,46

76,91

26

***1577**

Taibo Rey, Carlos

Libre

41,05

Exento/a

35,80

76,85

27

***9865**

Pousada Carballo, Concepción

Libre

35,95

Exento/a

40,00

75,95

28

***1973**

Mesura Souto, Xose Iván

Libre

38,87

Exento/a

36,80

75,67

29

***6758**

Carracedo Aldrey, Ana

Libre

43,00

Exento/a

32,40

75,40

30

***8340**

Pérez Iglesias, Sonia

Libre

35,34

Exento/a

40,00

75,34

31

***0560**

Álvarez González, Rebeca

Libre

41,54

Exento/a

33,55

75,09

32

***2823**

Rey Lista, María del Carmen

Libre

37,77

Exento/a

37,20

74,97

33

***1543**

Salgado Fernández, Sandra

Libre

37,17

Exento/a

37,80

74,97

34

***6100**

Regueira Fandiño, María Lourdes

Libre

38,74

Exento/a

36,17

74,91

35

***7282**

Rodríguez Fernández, Ana María

Libre

39,47

Exento/a

35,10

74,57

36

***8940**

Rodríguez Barreiro, Carmela

Libre

36,92

Exento/a

37,28

74,20

37

***2033**

Outeiro Suárez, Adriana

Libre

34,62

Exento/a

39,40

74,02

38

***7683**

Gómez Rúa, Raquel

Libre

34,01

Exento/a

40,00

74,01

39

***7594**

Rodríguez Vázquez, María Jesús

Base I.1.1

38,74

Exento/a

35,20

73,94

40

***4643**

Sandiás Vázquez , Montserrat

Libre

34,74

Exento/a

38,80

73,54

41

***1503**

Albor Taboada, Esperanza

Promoción interna

36,65

Exento/a

36,72

73,37

42

***5971**

Rey López, María Angeles

Promoción interna

38,80

Exento/a

34,55

73,35

43

***0093**

Torre Muñoz, Raquel de la

Libre

33,40

Exento/a

39,19

72,59

44

***0946**

Cons Castiñeiras, Almudena

Libre

43,85

Exento/a

28,00

71,85

45

***8025**

Cao Feijoo, María José

Libre

34,49

Exento/a

36,88

71,37

46

***9417**

Rey Docampo, Paz

Libre

34,49

Exento/a

36,76

71,25

47

***0458**

Campos Paz, Olaya

Libre

41,17

Exento/a

30,01

71,18

48

***7171**

Aguiar Martínez, Ana María

Libre

33,89

Exento/a

36,77

70,66

49

***3632**

Fernández Rico, Paula

Libre

34,86

Exento/a

34,39

69,25

50

***4694**

González Rodríguez, María del Carmen

Libre

32,43

Exento/a

36,21

68,64

51

***2705**

Hermida Arias, María Isabel

Libre

34,86

Exento/a

33,32

68,18

52

***0598**

Pereira Pereira, María Isabel

Libre

33,89

Exento/a

34,26

68,15

53

***2768**

Mosteiro Valle, Xosé Manoel

Libre

35,10

Exento/a

32,90

68,00

54

***6600**

Bouzada Damaso, Beatriz

Libre

35,83

Exento/a

31,90

67,73

55

***9332**

Ruibal López, Yolanda

Libre

32,67

Exento/a

34,76

67,43

56

***8442**

González García, Beatriz

Libre

36,07

Exento/a

31,00

67,07

57

***0040**

Antelo García, Pablo

Libre

39,60

Exento/a

26,57

66,17

58

***7763**

Blanco Pacios, María Begoña

Libre

32,67

Exento/a

33,40

66,07

59

***2933**

Sánchez Roura, María Begoña

Libre

31,82

Exento/a

34,19

66,01

60

***1907**

Pantojo Fuentes, María Isabel

Libre

47,25

Exento/a

18,62

65,87

61

***8210**

Souto Taboada, María Julia

Libre

44,94

Exento/a

20,49

65,43

62

***3200**

Méndez Castro, María Luz

Libre

40,20

Exento/a

24,80

65,00

63

***9710**

Franco Vidal, Natalia

Libre

48,58

Exento/a

16,40

64,98

64

***6144**

Justo Rodríguez, Ángela

Libre

41,78

Exento/a

22,00

63,78

65

***6872**

Ameneiros Vilasánchez, Susana

Libre

39,72

Exento/a

23,95

63,67

66

***7775**

Rial Martínez, Jorge

Libre

51,01

Exento/a

12,20

63,21

67

***9538**

Gómez Escourido, María Cristina

Libre

37,29

Exento/a

25,80

63,09

68

***7760**

Pinal Lorenzo, José

Base I.1.1

33,64

Exento/a

29,30

62,94

69

***1129**

Piñeiro Pintos, Berónica

Libre

32,67

Exento/a

30,20

62,87

70

***6369**

Molanes Piñeiro, Elena

Libre

30,36

Exento/a

32,40

62,76

71

***3591**

Vilar Pumares, Maira

Libre

33,40

Exento/a

29,04

62,44

72

***4288**

Martínez Guede, Silvia

Libre

30,12

Exento/a

32,25

62,37

73

***1818**

Patiño Egea, Loreto

Libre

52,11

Exento/a

10,00

62,11

74

***6728**

Dios Núñez, María Mercedes

Libre

50,89

Exento/a

10,60

61,49

75

***9940**

Novoa García, María Reyes

Libre

35,71

Exento/a

24,80

60,51

76

***3775**

Seoane Martínez, María del Pilar

Libre

32,43

Exento/a

28,00

60,43

77

***5731**

Rodríguez Fernández, Yolanda

Libre

45,30

Exento/a

14,90

60,20

78

***1406**

Rodiño Medrano, Ángeles

Libre

39,60

Exento/a

20,60

60,20

79

***2041**

Fernández Cañas, Ana María

Libre

30,61

Exento/a

29,40

60,01

80

***6509**

Freijeiro Pose, Ana

Base I.1.1

34,74

Exento/a

9,54

44,28

81

***6155**

Iglesias Lorenzo, Manuela

Base I.1.1

35,95

Exento/a

1,80

37,75