Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 112 Mércores, 14 de xuño de 2023 Páx. 36847

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

RESOLUCIÓN do 23 de maio de 2023 pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 18 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca, polo procedemento anticipado de gasto, o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais (código de procedemento SA500A).

Segundo o artigo 17 das bases reguladoras da dita orde, e de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia.

Segundo o artigo 3.1 para o financiamento destas axudas prevese un crédito por un importe total dun millón douscentos trinta e catro mil catrocentos vinte e dous euros (1.234.422,00 €) que se financiarán con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023. Do dito importe, catrocentos mil euros (400.000,00 €) corresponden á asignación do Plan de acción de saúde mental 2022-2024 para o ano 2023, cento sesenta e cinco mil trescentos dezaoito (165.318,00 €) corresponden á asignación tributaria do 0,7 % do IRPF destinado á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario, e o resto a fondos propios libres.

Liñas de actuación

Aplicación

Código

Importe

Liña I:

5001.413A.781.30

201800005

165.318,00 €

Liña II:

5001.413A.481.32

2021 00001

460.836,00 €

Liña III:

5001.413A.481.21

2014 00027

104.134,00 €

Liña IV:

5001.413A.481.21

2014 00027

104.134,00 €

Liña V:

5001.413A.481.34

2022 00004

400.000,00 €

Unha vez finalizada a fase de instrución das solicitudes recibidas e de teren sido estas avaliadas pola Comisión de Valoración prevista no artigo 13 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder ás entidades que se relacionan no anexo I, ao abeiro da indicada orde, as axudas reflectidas na dita relación, a consecuencia da aplicación dos criterios de baremación previstos no artigo 14 da orde.

Segundo. Denegar a subvención ás solicitudes que se relacionan no anexo II por aplicación do artigo 13.2.a) da orde.

Terceiro. Excluír as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa concreta que motivou a súa exclusión.

Cuarto. Denegar a subvención ás solicitudes que se relacionan no anexo IV, por non acadar a puntuación mínima exixible.

Quinto. De conformidade co artigo 24 das bases reguladoras, farase un único pagamento anticipado, por importe equivalente ao 100 % da contía outorgada.

Sexto. A data límite de presentación da documentación xustificativa da realización do programa subvencionado, segundo o artigo 25 das bases reguladoras, é o 28 de febreiro de 2024.

Santiago de Compostela, 23 de maio de 2023

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO I

Axudas concedidas

Liña I. Proxectos de investimento en melloras nos centros sanitarios cuxa actividade principal sexa o desenvolvemento de programas asistenciais e psicosociais ou preventivos en materia de trastornos mentais (incluídos os trastornos adictivos).

Núm.

expediente

NIF

Entidade solicitante

Programa

Puntos

Importe

solicitado

Importe

subvencionable

Importe

asignado

SA500A-I-18

G70264999

Asociación Andaina pro Saúde Mental

Vehículo de transporte para CRPL Dodro

64

35.582,00 €

35.582,00 €

35.582,00 €

SA500A-I-21

G36302776

Fundación Lar pro Saúde Mental

Adquisición de equipamento para curso formativo

61,5

12.315,35 €

12.315,35 €

12.315,35 €

SA500A-I-3

G15072010

ASFEDRO

Substitución da cuberta envolvente da CT O Confurco

58

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

SA500A-I-10

G15545353

Federación de Asociacións de Familiares e Enfermos Mentais de Galicia

Aulas de formación e accións grupais

56,5

15.950,00 €

15.950,00 €

15.950,00 €

SA500A-I-2

G15258213

Fundación Monte do Gozo

Melloras no centro Proxecto Home Galicia Vigo

56

33.804,98 €

33.804,98 €

33.804,98 €

SA500A-I-12

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga

Conservación, reparacións Comunidad Terapéutica Alborada

53,5

39.140,59 €

37.915,83 €

17.665,67 €

Crédito da liña: 165.318 €.

Crédito restante: 0 €.

Liña II. Programas de intervención comunitaria en persoas con trastorno mental severo.

Núm.

expediente

NIF

Entidade

Programa

Puntos

Importe

solicitado

Importe

subvencionable

Importe

asignado

SA500A-II-10

G15545353

Federación de Asociacións de Familiares e Enfermos Mentais de Galicia

Mente Activa-Mente Viva

75,50

150.125,26

150.125,26

24.781,87 €

SA500A-II-24

G20486825

EMAUS, Fundación Social

Coidado en rede. Programa de intervención psicolóxica e socioeducativa dirixida a mulleres con trastorno mental e adictivo en situación de exclusión residencial do municipio de Vigo

74,50

29.370,72

29.370,72

24.453,63 €

SA500A-II-21

G27473677

Fundación Educativa e Social Dignidade

Protexemente: Programa de Protección e Prevención en Saúde Mental Infantil

70,50

38.295,45

38.295,45

23.140,69 €

SA500A-II-17

Q2866001G

Cruz Roja Española

Atención integral a persoas vulnerables con trastornos de saúde mental

69,00

64.000,00

64.000,00

22.648,33 €

SA500A-II-22

G36119253

Asociación Lar Pro Salud Mental de Familiares, Amigos y Enfermos Mentales

Un hácker no meu cerebro

68,50

13.138,66

13.138,66

13.138,66 €

SA500A-II-14

G79408696

PROVIVIENDA

SAUDADE: acompañamento psicolóxico a través da vivenda

67,00

71.578,22

71.578,22

21.991,86 €

SA500A-II-20

G36302776

Fundación Lar pro Saúde Mental

Calidade de vida no domicilio

66,50

17.857,36

17.857,36

17.857,36 €

SA500A-II-1

G32187049

Asociación de Familiares y Enfermos Mentales MOREA

Servizo de atención no domicilio

65,50

15.377,68

15.377,68

15.377,68 €

SA500A-II-18

G36044295

DOA Saúde Mental

Programa de intervención precoz en psicose

64,50

41.041,27

41.041,27

21.171,27 €

SA500A-II-8

G32429300

Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e Adolescencia

Programa Alento atención comunitaria a adolescentes con trastornos mentais graves

64,00

12.706,80

12.706,80

12.706,80 €

SA500A-II-12

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

TI PODES. Tratamento asertivo comunitario

64,00

28.500,00

28.500,00

21.007,15 €

SA500A-II-25

G15784978

Instituto Galego Xestión para o Terceiro Sector

Na túa mente: intervención e detección dos trastornos mentais

64,00

27.500,00

27.500,00

21.007,15 €

SA500A-II-2

G27021120

Asociación ALIAD ULTREIA

Programa de detección e restablecemento de mulleres vítimas de trata e/ou explotación sexual

63,50

38.160,00

38.160,00

20.843,03 €

SA500A-II-23

G15983570

Asociación ITINERA de Voluntarios en Saúde Mental

Programa HERMES

63,50

26.000,00

26.000,00

20.843,03 €

SA500A-II-4

G15582695

Asociación de Bulímicos e Anoréxicos da Coruña

Programa intensivo para o tratamento ambulatorio de adolescentes e mulleres no TCA

63,00

73.692,80

73.692,80

20.678,91 €

SA500A-II-11

R1500444C

Cáritas Federadas prov. Eclesiástica Santiago de Compostela Galicia

Programa Senda

63,00

60.777,45

60.777,45

20.678,91 €

SA500A-II-16

G36642726

Érguete Vigo

E-MULLER

62,00

23.818,40

23.818,40

20.350,68 €

SA500A-II-13

G27198977

Alume Saúde Mental

Atención Comunitaria, rural e urbana a domicilio para persoas con trastorno mental

61,50

23.000,00

23.000,00

20.186,56 €

SA500A-II-7

G70394374

Fundación Ingada

Intervención comunitaria no TDAH

60,50

5.400,00

5.400,00

5.400,00 €

SA500A-II-19

G27252279

Asociación Albores Saúde Mental

A túa saúde en mente

56,25

29.911,96

29.911,96

18.463,31 €

SA500A-II-9

G27746486

Asociación Xaruma

FIARES: proxecto de intervención familiar no eido da saúde mental

54,00

37.791,71

37.791,71

17.724,78 €

SA500A-II-6

G70021571

Asociación Gallega para la Asistencia e Investigación de los Trastornos de Personalidad

Abordaxe dos trastornos da personalidade

53,50

33.131,03

33.131,03

17.560,66 €

SA500A-II-3

G15462633

Agalure

Teams

51,50

34.078,50

34.078,50

16.904,19 €

SA500A-II-5

G36730059

Asociación Galega de Xogadores Anónimos

Intervención en persoas con trastorno mental

48,50

24.000,00

24.000,00

15.919,48 €

SA500A-II-15

G36248011

Asociación Lenda de saúde mental

Emociona saúde mental

46,50

6.000,00

6.000,00

6.000,00 €

Crédito da liña: 460.836 €.

Crédito restante: 0 €.

Liña III. Programas de promoción do desenvolvemento de contornos protectores no ámbito dixital e prevención terciaria en adiccións comportamentais e outras adiccións.

Núm.

expediente

NIF

Entidade

Programa

Puntos

Importe

solicitado

Importe

subvencionable

Importe

asignado

SA500A-III-9

R1500444C

Cáritas Federadas prov. Eclesiástica Santiago de Compostela Galicia

Programa No Vieiro Preto de ti

66,00

55.048,28

55.048,28

13.280,47 €

SA500A-III-6

G58579806

Red Española de Entidades por el Empleo Red Araña

Conectad@s

64,50

8.111,62

8.111,62

8.111,62 €

SA500A-III-12

G36642726

Asociación de Ayuda al Toxicómano Érguete

Proxecto Contrólate

63,50

9.694,90

9.694,90

9.694,90 €

SA500A-III-1

G15462633

Agalure

Kintsugi

63,00

11.328,50

11.328,50

11.328,50 €

SA500A-III-10

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

Programa NO enREDES. Prevención uso inadecuado TRIC

61,00

36.500,00

36.500,00

12.274,37 €

SA500A-III-2

G15116239

Unidad de Tratamiento del Alcohol y Conductas Adictivas Luis Miguel Morás

ECA+60

56,00

21.796,37

21.796,37

11.268,28 €

SA500A-III-14

G36119253

Asociación Lar pro Saúde Mental

Programa de Promoción do uso seguro e responsable das Tecnoloxías, TEC-L@R

53,00

14.154,92

14.154,92

10.664,62 €

SA500A-III-3

G15280837

Asociación de alcohólicos. Adiante

Programa de apoio á abstinencia no alcoholismo e outras adiccións

51,00

20.066,13

20.066,13

10.262,18 €

SA500A-III-13

G15413321

Axuda integral Santiaguesa do Alcohólico

Traballando na nosa abstinencia

49,00

7.791,75

7.791,75

7.791,75 €

SA500A-III-5

G36730059

Asociación Galega de Xogadores Anónimos

Prevención de recaídas en trastornos comportamentais

47,00

19.000,00

19.000,00

9.457,31 €

Crédito da liña: 104.134 €.

Crédito restante: 0 €.

Liña IV: Programas de incorporación social e fomento do emprego en persoas con trastornos mentais (incluídos os trastornos adictivos).

Núm.

expediente

NIF

Entidade

Programa

Puntos

Importe

solicitado

Importe

subvencionable

Importe

asignado

SA500A-IV-4

G36861078

Fundación Érguete Integración

Proxecto VIRADA

65,00

13.446,00 €

13.446,00 €

9.322,56 €

SA500A-IV-7

R1500444C

Cáritas Federadas prov. Eclesiástica Santiago de Compostela Galicia

Resiliencia

64,50

16.486,46 €

16.486,46 €

9.250,86 €

SA500A-IV-9

G79408696

PROVIVIENDA

Compartindo ENXEÑO: Inserción Laboral de Persoas con Trastornos Mentais ou Adictivos en Vigo

64,00

33.594,56 €

33.594,56 €

9.179,15 €

SA500A-IV-8

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

PROGRAMA REFORZA. Inserción Socio-laboral reclusos e exreclusos CP C.A. Galicia

59,00

27.900,00 €

26.400,00 €

8.462,02 €

SA500A-IV-14

G15983570

Asociación ITINERA de Voluntarios en Saúde Mental

Programa ECO

59,00

18.000,00 €

18.000,00 €

8.462,02 €

SA500A-IV-1

G15462633

Agalure

Traballo para ti

57,00

10.878,50 €

10.878,50 €

8.175,18 €

SA500A-IV-5

G27746486

Asociación Xaruma

Sementando habilidades: proxecto de formación en habilidades sociais, valores e competencias para persoas con trastornos mentais menores de 35 anos

56,50

8.444,62 €

8.444,62 €

8.103,46 €

SA500A-IV-10

G27198977

Asociación Alume Saúde Mental

Programa para a recuperación do itinerario educativo e laboral nos primeiros episodios psicóticos

56,50

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

SA500A-IV-13

G27252279

Asociación Albores Saúde Mental

O teu emprego

55,75

18464,4

18464,4

7.995,90 €

SA500A-IV-3

G58579806

Red Española de Entidades por el Empleo. RED ARAÑA

Brújula

55,00

19.144,54 €

19.144,54 €

7.888,33 €

SA500A-IV-12

G70264999

Asociación Andaina pro Saúde Mental

Capazitando: Programa para a mellora da empregabilidade das persoas con trastorno mental no rural 2023

51,50

13.308,00 €

13.308,00 €

7.386,34 €

SA500A-IV-2

G15072010

ASFEDRO

Programas dirixidos á procura de emprego das persoas con trastorno mental ou adictivo mediante a adquisición de valores, competencias e habilidades

45,00

20.120,00 €

20.120,00 €

6.454,09 €

SA500A-IV-6

G15154230

Asociación ex-Alcohólicos de Ferrolterra

Programa de apoio na reinserción sociolaboral en persoas con condutas adictivas

45,00

9.522,76 €

9.522,76 €

6.454,09 €

Crédito da liña: 104.134 €.

Crédito restante: 0 €.

Liña V: Programas de prevención de suicidio en poboación xeral, trastornos mentais (incluídos os trastornos adictivos).

Núm.

expediente

NIF

Entidade

Programa

Puntos

Importe

solicitado

Importe

subvencionable

Importe

asignado

SA500A-V-13

Q2866001G

Cruz Roja Española

Prevención do suicidio en persoas maiores

76,00

65.000,00 €

65.000,00 €

65.000,00 €

SA500A-V-5

G15545353

Federación de Asociacións de Familiares e Enfermos Mentais de Galicia

Conecta coa Vida

74,00

103.522,14 €

103.522,14 €

103.522,14 €

SA500A-V-6

R1500444C

Cáritas Federadas prov. Eclesiástica Santiago de Compostela Galicia

Agarimo

74,00

39.290,36 €

39.290,36 €

39.290,36 €

SA500A-V-8

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

Aférrate. Prevención do

suicidio

69,50

60.300,00 €

60.300,00 €

60.300,00 €

SA500A-V-9

G27198977

Asociación Alume Saúde Mental

Programa de atención integral da conduta suicida

68,00

19.000,00 €

19.000,00 €

19.000,00 €

SA500A-V-2

G15462633

Agalure

Philautia

64,50

34.078,50 €

34.078,50 €

34.078,50 €

SA500A-V-10

G36298867

Avelaiña

Sensibiliza

64,00

21.424,85 €

21.424,85 €

21.424,85 €

SA500A-V-12

G36642726

Érguete Vigo

Proxecto ECOS

63,50

6.100,00 €

6.100,00 €

6.100,00 €

SA500A-V-16

G36302776

Fundación Lar pro Saúde Mental

Programa: VIDA-S: Vixilantes de Axuda en Seguimento. Prevención da Conduta Suicida en Menores do Sistema de Protección

63,50

6.968,82 €

6.968,82 €

6.968,82 €

SA500A-V-1

G27262799

Asociación Saúde Mental A Mariña

Conéctate coa Vida

63,00

16.300,00 €

16.300,00 €

16.300,00 €

SA500A-V-15

G27252279

Asociación Albores Saúde Mental

Acompañamento integral para prevención do suicidio

62,75

15.586,10 €

15.586,10 €

15.586,10 €

SA500A-V-20

G15775901

Alar Galicia

VOITHEIA

60,00

28.015,33 €

28.015,33 €

12.429,23 €

Crédito da liña: 400.000 €.

Crédito restante: 0 €.

ANEXO II

Solicitudes aprobadas sen subvención

Liña I. Proxectos de investimento en melloras nos centros sanitarios cuxa actividade principal sexa o desenvolvemento de programas asistenciais e psicosociais ou preventivos en materia de trastornos mentais (incluídos os trastornos adictivos).

No caso da liña I e V, a orde indica, no seu artigo 13.2.2.a que o importe que se vai adxudicar:

«Irase asignando seguindo a orde de prelación o importe subvencionable a cada un dos proxectos que superaron o limiar mínimo ata o esgotamento do crédito».

Deste xeito, algúns programas a pesar de superar o limiar mínimo de puntuación non acadan subvención por terse esgotado o crédito antes de chegar ao seu posto na prelación:

Núm.

expediente

NIF

Entidade

Programa

Puntuación
entidade

Puntuación

programa

Puntuación
total

(mínimo 45)

SA500A-I-20

G36302776

Fundación Lar pro Saúde Mental

Obra de conservación e mantemento de 2 baños na minirresidencia LAR

23,50

29,00

52,5

SA500A-I-17

G36044295

DOA Saúde Mental

Substitución sistemas de calefacción CRPL e vivendas protexidas

19,50

33,00

52,5

SA500A-I-26

G27262799

Asociación Saúde Mental A Mariña

Integración sen fronteiras

24,50

28,00

52,5

SA500A-I-22

G36119253

Asociación Lar pro Salud Mental de Familiares, Amigos y Enfermos Mentales

Proxecto de Investimento para a realización de obras: cancha deportiva

20,50

31,00

51,5

SA500A-I-14

G36298867

Avelaíña

Dixitalmente

18,00

33,00

51

SA500A-I-13

G36624963

Asociación Ciudadana de lucha contra la droga

Conservación, reparacións unidade de dia Alborada

22,50

28,00

50,5

SA500A-I-23

G36730059

Asociación Galega de Xogadores Anónimos

Adquisición equipos

17,00

33,00

50

SA500A-I-15

G36248011

Asociación Lenda de Saúde Mental

Equipamento dixital

15,50

33,00

48,5

SA500A-I-1

G15462633

Agalure

Ti podes

21,00

25,00

46

Liña V: Programas de prevención de suicidio en poboación xeral, trastorno mental (incluídos os trastornos adictivos).

Núm.

expediente

NIF

Entidade

Programa

Puntuación
entidade

Puntuación

programa

Puntuación
total

(mínimo 45)

SA500A-V-19

G36119253

Asociación Lar

Programa «STOP»

20,50

39

59,50

SA500A-V-3

G27746486

Xaruma

Podcast para a saúde mental: Programa de prevención do suicidio

24,50

33,50

58,00

SA500A-V-17

G70179189

Asociación Arraianas

Candea. Programa de prevención de suicidio en mulleres do rural

10,00

47

57,00

SA500A-V-14

G36044295

DOA Saúde Mental

Programa de intervención e prevención do suicidio na depresión e posvención

19,50

37

56,50

SA500A-V-4

G15154230

Asociación ex-Alcohólicos Ferrolterra.

Prevención do suicidio nos usuarios/as da asociación de ex-alcohólicos Ferrolterra

15,00

41,00

56,00

SA500A-V-11

G36248011

Asociación Lenda de Saúde Mental

Prevención do suicidio

15,50

39,50

55,00

SA500A-V-7

G36627453

Asociación Viguesa de Alcohología Asvidal

Prevención do suicidio en adiccións (alcoholismo e comportamentais)

14,75

36,00

50,75

ANEXO III

Solicitudes excluídas

Núm.

expediente

NIF

Entidade

Programa

Liña

Motivo da exclusión

SA500A-III-8

G15154230

Asociación Ex-alcohólicos Ferrolterra

Programa de apoio á abstinencia de alcol dentro do proceso de rehabilitación e fomento das competencias psicoemocionais protectoras

III

Non cumprir co artigo 7.1: «a percepción destas axudas non é compatible coas outorgadas por parte da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria a través de subvencións nominativas consignada nos orzamentos do ano 2023 para esa mesma actividade ou programa»

SA500A-IV-11

G36786986

Asociación Remar Galicia

Vivendas de apoio á incorporación social para persoas en situación ou risco de exclusión social con trastornos adictivos e patoloxía mental crónica en Galicia

IV

Non axeitarse ás liñas especificadas na orde

SA500A-V-18

G15552987

Liga Reumatolóxica Galega contra o Reumatismo

Loita contra as enfermidades reumáticas

V

Incumprir o artigo 4.1.e) relativo aos fins estatutarios da entidade

ANEXO IV

Solicitudes denegadas

Liña I. Proxectos de investimento en melloras nos centros sanitarios cuxa actividade principal sexa o desenvolvemento de programas asistenciais e psicosociais ou preventivos en materia de trastornos mentais (incluídos os trastornos adictivos).

Segundo indica o artigo 13.2 «A orde de prelación para a concesión das subvencións determinarase en función da puntuación obtida por valoración dos criterios establecidos no artigo 14, non podéndose conceder subvención ás solicitudes que non obteñan unha puntuación mínima global de 45 puntos».

Núm.

expediente

NIF

Entidade

Programa

Puntuación
entidade

Puntuación

programa

Puntuación
total

(mínimo 45)

SA500A-I-8

G36861078

Fundación Érguete-Integración

Mellora dos centros de atención do programa SISIFO

27,50

15,00

42,5

SA500A-I-9

G27746486

Asociación Xaruma

Autonomamente

24,50

18,00

42,5

SA500A-I-16

G36642726

Asociación de Ayuda al Toxicómano Érguete

Rehabilitación entidade

22,50

20,00

42,5

SA500A-I-19

G36302776

Fundación Lar Pro Saúde Mental

Adquisición de un vehículo

23,50

17,00

40,5

SA500A-I-25

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

Equipamento Comunidad Terapéutica Alborada

22,50

14,00

36,5

SA500A-I-6

G36730059

Asociación Galega de Xogadores Anónimos

Inversión mejoras centro sociosanitario

17,00

18,00

35

SA500A-I-11

G27198977

Asociación Alume Saúde Mental

Adquisición de equipamiento que facilite la prestación del centro de rehabilitación

20,00

15,00

35

SA500A-I-24

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

Equipamento u. día Alborada

22,50

11,00

33,5

SA500A-I-7

G36849883

Autismo VIGO

Furgoneta

16,00

17,00

33

SA500A-I-4

G15476310

Asociación pro Salud Mental A Creba

Adquisicións de equipamento de cociña e humidades

16,50

16,00

32,5

SA500A-I-5

G15476310

Asociación pro Salud Mental A Creba

Reparación de pintura e fachadas de protección

16,50

16,00

32,5

Liña III. Programas de promoción do desenvolvemento de contornos protectores no ámbito dixital e prevención terciaria en adiccións comportamentais e outras adiccións.

Núm.

expediente

NIF

Entidade

Programa

Puntuación
entidade

Puntuación

programa

Puntuación
total

(mínimo 45)

SA500A-III-11

G36254811

Asociación Alcohólicos Rehabilitados de Pontevedra

Programas sociosanitarios de apoio á abstinencia no alcoholismo e outras adiccións

13,00

29,5

42,5

SA500A-III-7

G27155894

Asociación Alcohólicos Rehabilitados de Chantada

Apoio ao mantemento da abstinencia

13,00

26,5

39,5

SA500A-III-4

G36484616

AREVA

Prevención de recaídas de persoas afectadas pola enfermidade alcohólica

10,00

26,50

36,5