Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Mércores, 21 de xuño de 2023 Páx. 38880

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 2 de xuño de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica nos concellos de Mondoñedo e A Pastoriza (expediente 2021/109 ATE).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro), e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm. 310, do 27 de decembro), sométese a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública, en concreto, da seguinte instalación eléctrica.

Denominación: incremento dun circuíto na LAT 132 kV Mondoñedo-Meira entre o apoio 22 e a subestación de Meira (revisión 1).

Solicitante: Barras Eléctricas Galaico Asturianas, S.A. (Begasa).

Domicilio social: rúa Ramón María Aller Ulloa, 25, 27003 Lugo.

Características técnicas principais:

–Novo circuíto a 132 kV da LAT Mondoñedo-Meira, cunha lonxitude de 21.180 m, con orixe no apoio 22, condutor tipo LA-280 dúplex e final no apoio 106, adaptando os armados dalgúns apoios existentes e substituíndo outros. Neste tramo substituirase o cable de fibra óptica existente por cable OPGW 96 fibras 17 kA/0,3s. A instalación disporá, tras a modificación, de 3 circuítos entre os apoios 22 e 35, e de 2 circuítos entre os apoios 35 e 106.

– Liña de alta tensión a 132 kV soterrada, cunha lonxitude de 100 m, con orixe no apoio 106 de conversión proxectado entre os apoios 104 e 105 existentes da LAT Mondoñedo-Meira, condutor tipo RHZ1-OL 76/132 kV 1×1200 Cu+H205 Cu e final na subestación de Meira. Neste tramo instalarase cable de fibra óptica PVT 96 fibras.

A declaración de utilidade pública, segundo o sinalado no artigo 56 da citada Lei 24/2013, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa (BOE núm. 351, do 17 de decembro).

A relación concreta e individualizada de bens e dereitos afectados que se consideran de necesaria ocupación figura no anexo que se insire xunto con este acordo.

Aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións referidas ás posibles limitacións á constitución da servidume de paso de liñas eléctricas (artigo 144 do Real decreto 1955/2000) e aqueloutras que consideren oportunas no prazo de trinta días contados desde o día seguinte ao da última publicación ou ao da notificación individual.

A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da Sección de Enerxía desta Xefatura Territorial de Lugo da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación (rolda da Muralla, núm. 70, baixo 2º, 27071 Lugo), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico enerxia.lugo@xunta.gal ou no teléfono 982 29 46 76), así como nos concellos de Mondoñedo e A Pastoriza. Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://economia.xunta.gal/transparencia/instalacions-electricas/mondonedo-a-pastoriza

Ata o momento do levantamento das actas previas, os interesados poderán facer alegacións por escrito para os únicos efectos de corrixir posibles erros que se atopen ao relacionar os bens e dereitos afectados segundo dispón o artigo 56.2 do Regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm. 160, do 27 de xuño).

Esta publicación realízase igualmente para os efectos do artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), cando os titulares dos predios propostos sexan descoñecidos, non se saiba o lugar de notificación, ou ben, intentada a notificación, non se puidese realizar e así dirixirlle ao Ministerio Fiscal as dilixencias que se produzan de conformidade co artigo 5 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954.

Lugo, 2 de xuño de 2023

Gustavo José Casasola de Cabo
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados

Parcela

Ref. catastral

Termo
municipal

Nome e apelidos

Tipo cultivo

Afección LAT aérea

Accesos

Afección LAT subterránea

Apoio proxectado

Servidume existente

Servidume nova

Servidume total

Ref. catastral

Pol. nº

Parc. nº

Superf. ocupada
(m²)

Voo

Voo

Voo

Lonxit.
(m)

Superf. afectada
(m²)

Lonxit.(m)

Superf.afectada
(m²)

Lonxit.
(m)

Superf. afectada
(m²)

Lonxit.
(m)

Superf. afectada
(m²)

Lonxit.
(m)

Superf. afectada
(m²)

3

27030A03301301

33

1301

Mondoñedo

María Soledad Folgueira Chao

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

 

 

49

196

 

 

22

27030A03301883

33

1883

Mondoñedo

María Antonia Díaz Carballeira

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

40

159

 

 

23

27030A03301884

33

1884

Mondoñedo

María Antonia Díaz Carballeira

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

56

224

 

 

24

27030A03300636

33

636

Mondoñedo

María Antonia Díaz Carballeira

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

53

212

 

 

25

27030A03301885

33

1885

Mondoñedo

María Antonia Díaz Carballeira

Monte alto

 

 

 

 

 

 

 

 

30

118

 

 

48

27044G00500051

5

51

A Pastoriza

Carlos García Teijeiro

Monte baixo

36

71

188

3.759

 

 

188

3.759

133

534

 

 

49

27044G00500050

5

50

A Pastoriza

José Seivane López, Manuel Seivane López, Digna Seivane López

Monte baixo

 

 

101

2.022

 

 

101

2.022

21

85

 

 

51

27044G00510037

5

10037

A Pastoriza

Herdeiros de José Antonio López García: Enriqueta González Oseira, Milagros López González, Josefa Ramona López González, María Cristina López González

Monte baixo

37

Exist.

119

2.375

 

 

119

2.375

4

14

 

 

53

27044G00500037

5

37

A Pastoriza

Herdeiros de José Antonio López García: Enriqueta González Oseira, Milagros López González, Josefa Ramona López González, María Cristina López González

Monte baixo

 

 

25

490

 

 

25

490

 

 

 

 

54

27044G00510038

5

10038

A Pastoriza

Concello da Pastoriza

Monte baixo

 

 

12

227

 

 

12

227

 

 

 

 

57

27044G00510029

5

10029

A Pastoriza

Emilio Paz Eiras

Monte baixo

 

 

52

1.031

 

 

52

1.031

 

 

 

 

59

27044G00500027

5

27

A Pastoriza

Herdeiros de Domnino Candal Seco. Rpte. Marco Antonio Candal Quiroga

Monte baixo

38

Exist.

47

936

 

 

47

936

22

90

 

 

61

27044G00200086

2

86

A Pastoriza

Herdeiros de María Valiña Alvite.
Manuel García Obarrio

Monte baixo

39

Exist.

53

990

 

 

53

990

2

7

 

 

62

27044G00200059

2

59

A Pastoriza

Cándido López Valiña

Monte baixo

 

 

 

62

 

 

 

62

 

 

 

 

64

27044G00500020

5

20

A Pastoriza

Concello da Pastoriza

Monte baixo

40

Exist.

244

4.898

 

 

244

4.898

10

42

 

 

71

27044G00100050

1

50

A Pastoriza

Emilio Paz Eiras

Prado/labradío

44

Exist.

55

1.108

 

 

55

1.108

49

198

 

 

72

27044G00100099

1

99

A Pastoriza

Félix López Reigosa

Prado/labradío

 

 

142

2.761

 

224

142

2.985

127

508

 

 

75

27044G00100073

1

73

A Pastoriza

Concello da Pastoriza

Prado/labradío

 

 

44

868

 

4

44

872

 

 

 

 

76

27044G00100074

1

74

A Pastoriza

Félix López Reigosa

Prado/labradío

45

Exist.

56

1.119

 

 

56

1.119

82

326

 

 

77

27044G00100092

1

92

A Pastoriza

Félix López Reigosa

Prado/labradío

 

 

134

2.686

 

934

134

3.620

 

 

 

 

78

27044G00100048

1

48

A Pastoriza

Emilio Paz Eiras

Prado/labradío

 

 

37

732

 

426

37

1.158

 

 

 

 

83

27044G00100076

1

76

A Pastoriza

Emilio Paz Eiras

Monte baixo

 

 

 

31

 

 

 

31

 

 

 

 

84

27044F00700053

7

53

A Pastoriza

Félix López Reigosa

Prado/labradío

 

 

16

316

 

 

16

316

 

 

 

 

86

27044F00700051

7

51

A Pastoriza

José Ramón Legide Seco

Monte baixo

47

71

81

1.613

 

 

81

1.613

36

142

 

 

87

27044F00700050

7

50

A Pastoriza

María Manuela Castrillón Seivane

Monte baixo

 

 

98

1.951

 

 

98

1.951

 

 

 

 

88

27044F00700049

7

49

A Pastoriza

Jorge Pacio Gómez

Prado/labradío

48

Exist.

107

2.138

 

 

249

6.603

165

660

 

 

88

27044F00700049

7

49

A Pastoriza

Jorge Pacio Gómez

Monte alto

 

 

142

4.265

 

200

249

6.603

 

 

 

 

95

27044F00600065

6

65

A Pastoriza

Concello da Pastoriza

Prado/labradío

 

 

25

494

 

38

25

532

 

 

 

 

101

27044F00600018

6

18

A Pastoriza

Manuel García Obarrio

Prado/labradío

51

50

139

2.778

 

 

139

2.778

2

6

 

 

106

27044F00600007

6

7

A Pastoriza

Marisol Alvite Luaces, Alberto Mel Varela

Monte baixo

54

Exist.

190

3.789

 

 

190

3.789

26

104

 

 

107

27044F00600008

6

8

A Pastoriza

Descoñecido

Monte baixo

 

 

8

162

 

 

8

162

 

 

 

 

109

27044F00600005

6

5

A Pastoriza

Efigenia María Seivane Carracedo

Monte alto

55

Exist.

165

4.942

 

1.437

165

6.379

15

60

 

 

111

27044F00200001

2

1

A Pastoriza

Concello da Pastoriza

Prado/labradío

 

 

96

1.920

 

2.016

96

4.460

 

 

 

 

111

27044F00200001

2

1

A Pastoriza

Concello da Pastoriza

Monte alto

 

 

 

 

 

524

96

4.460

 

 

 

 

112

27044F00200002

2

2

A Pastoriza

Alfredo Legide Reigosa

Prado/labradío

 

 

116

2.327

 

1.450

206

7.610

 

 

 

 

112

27044F00200002

2

2

A Pastoriza

Alfredo Legide Reigosa

Monte alto

56

71

90

2.856

 

977

206

7.610

9

35

 

 

124

27044N00700061

7

61

A Pastoriza

Manuel Salgado Rey

Monte alto

 

 

70

2.257

 

 

70

2.257

 

 

 

 

127

27044N00700057

7

57

A Pastoriza

Manuel García Iglesias

Monte alto

60

71

36

712

 

356

36

1.068

21

85

 

 

130

27044N01400112

14

112

A Pastoriza

José Pena López. Rpte. Manuel García Pena

Prado/labradío

 

 

55

1.107

 

4

55

1.111

 

 

 

 

133

27044N01500077

15

77

A Pastoriza

María Pena López

Monte alto

 

 

128

2.551

 

2.292

276

9.313

 

 

 

 

133

27044N01500077

15

77

A Pastoriza

María Pena López

Prado/labradío

 

 

148

2.963

 

1.507

276

9.313

 

 

 

 

136

27044N01500066

15

66

A Pastoriza

Manuel Pena Coroas

Prado/labradío

 

 

126

2.513

 

651

126

3.164

 

 

 

 

142

27044N01410012

14

10012

A Pastoriza

Manuel Pena Coroas

Prado/labradío

64

61

76

1.514

 

 

76

1.514

72

288

 

 

143

27044N01400002

14

2

A Pastoriza

Manuel García Iglesias

Prado/labradío

 

 

 

58

 

 

0

58

 

 

 

 

146

27044N01500019

15

19

A Pastoriza

Manuel García Iglesias

Prado/labradío

 

 

118

2.368

 

185

118

2.553

 

 

 

 

149

27044N01500027

15

27

A Pastoriza

José Antonio Rico Rico

Prado/labradío

66

71

102

1.954

 

85

102

2.039

93

373

 

 

151

27044N01500029

15

29

A Pastoriza

Carlos García Pena

Prado/labradío

 

 

33

652

 

 

33

652

 

 

 

 

157

27044N01500036

15

36

A Pastoriza

José Alonso Castelo García

Prado/labradío

 

 

69

1.374

 

290

69

1.664

 

 

 

 

158

27044N01500037

15

37

A Pastoriza

Herdeiros de José Gerardo Bouso Gutiérrez. Rpte. Miguel Folgueira Bouso

Prado/labradío

68

71

67

1.342

 

 

67

1.342

47

189

 

 

174

48513A0PH3945S
48513A0PH3945S0001FF

48513

A0

A Pastoriza

Instituto Galego da Vivenda e Solo

Monte baixo

 

 

138

2.761

 

166

138

2.927

74

296

 

 

176

27044E00200083

2

83

A Pastoriza

Herdeiros de María Onega Ferreiro

Prado/labradío

 

 

17

351

 

9

17

360

 

 

 

 

178

27044E00200086

2

86

A Pastoriza

Herdeiros de Dolores Castro Otero

Monte alto

 

 

1

29

 

51

1

80

 

 

 

 

183

27044E00200089

2

89

A Pastoriza

Araceli Valiña Pérez

Prado/labradío

 

 

52

1.042

 

412

52

1.454

 

 

 

 

184

27044E00200090

2

90

A Pastoriza

Flora Castelo Seivane
Clara Castelo López

Prado/labradío

 

 

17

330

 

132

17

462

 

 

 

 

185

27044E00200091

2

91

A Pastoriza

Josefa Castelo
Clara Castelo López

Prado/labradío

 

 

23

458

 

169

23

627

 

 

 

 

188

27044E00200094

2

94

A Pastoriza

Francisca Seijo Iglesias, Otilia Murado Folgueira

Prado/labradío

 

 

35

694

 

50

35

744

 

 

 

 

189

27044E00200095

2

95

A Pastoriza

Otilia Murado Folgueira

Prado/labradío

 

 

24

485

 

 

24

485

 

 

 

 

214

27044D00300078

3

78

A Pastoriza

Concepción Legaspi Folgueira

Monte alto

 

 

3

270

 

181

3

451

 

 

 

 

218

27044D00300055

3

55

A Pastoriza

Concepción Legaspi Folgueira

Prado/labradío

80

Exist.

54

1.078

 

 

54

1.078

7

27

 

 

219

27044D00300060

3

60

A Pastoriza

Herdeiros de Josefa Acebedo Ledo. Rpte. Pedro Murado Acebedo

Prado/labradío

81

71

243

4.863

 

39

243

4.902

27

110

 

 

222

27044D00300040

3

40

A Pastoriza

María Fe López Vidal

Prado/labradío

 

 

102

2.016

 

 

102

2.016

100

400

 

 

224

27044D00300004

3

4

A Pastoriza

Concepción Legaspi Folgueira

Prado/labradío

 

 

6

185

 

 

6

185

 

 

 

 

225

27044D00300039

3

39

A Pastoriza

Concepción Legaspi Folgueira

Prado/labradío

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 

226

27044D00300005

3

5

A Pastoriza

Ceferino Legaspi Rodríguez

Prado/labradío

83

Exist.

107

2.082

 

 

0

2.082

57

228

 

 

229

27044D00300008

3

8

A Pastoriza

Juan José Barreira Carballo

Prado/labradío

 

 

26

526

 

39

107

565

 

 

 

 

232

27044D00300011

3

11

A Pastoriza

María Felisa Tella Paz

Prado/labradío

84

Exist.

75

1.482

 

 

26

1.482

61

244

 

 

238

27044Y00200120

2

120

A Pastoriza

José García Vidal

Prado/labradío

85

71

89

1.783

 

 

75

1.783

65

261

 

 

249

27044Y00210141

2

10141

A Pastoriza

Alicia García Mazoy

Prado/labradío

 

 

 

119

 

 

 

119

 

 

 

 

250

27044Y00200141

2

141

A Pastoriza

Alberto Gutiérrez Costeira

Prado/labradío

 

 

128

2.542

 

 

128

2.542

 

 

 

 

252

27044Y00200085

2

85

A Pastoriza

Alberto Gutiérrez Costeira

Prado/labradío

88

Exist.

169

3.374

 

 

169

3.374

162

648

 

 

259

27044Y00100019

1

19

A Pastoriza

María Rosa Morado Pereira

Prado/labradío

 

 

63

1.259

 

9

63

1.268

 

 

 

 

260

27044Y00100028

1

28

A Pastoriza

Justo Estoa Muíña

Prado/labradío

 

 

92

1.816

 

92

92

1.908

 

 

 

 

264

27044Y00100031

1

31

A Pastoriza

María José Rodríguez Touron

Monte alto

 

 

38

1.151

 

157

38

1.308

 

 

 

 

266

27044Y00100033

1

33

A Pastoriza

Consuelo Barreiro Ferreiro

Monte alto

 

 

64

1.933

 

23

64

1.956

 

 

 

 

268

27044Y00100040

1

40

A Pastoriza

José Ángel Folgueira Tella

Prado/labradío

 

 

11

417

 

 

11

417

 

 

 

 

269

27044Y00100041

1

41

A Pastoriza

José Ángel Folgueira Tella

Prado/labradío

 

 

165

3.118

 

410

165

3.528

 

 

 

 

279

27044Y00100214

1

214

A Pastoriza

José Pérez Folgueira

Prado/labradío

 

 

60

1.195

 

79

60

1.274

 

 

 

 

280

27044Y00100096

1

96

A Pastoriza

Galán SAT nº 994 Xuga

Prado/labradío

 

 

10

231

 

10

10

241

 

 

 

 

299

27044X00100027

1

27

A Pastoriza

Josefina Rodríguez Fernández

Monte alto

 

 

 

189

 

 

 

189

 

 

 

 

300

27044X00110027

1

10027

A Pastoriza

Josefina Rodríguez Fernández

Monte alto

96

Exist.

26

583

 

 

26

583

21

83

 

 

301

27044Q00200057

2

57

A Pastoriza

José Benito Barreiro López

Monte alto

 

 

 

27

 

 

 

27

 

 

 

 

302

27044X00100026

1

26

A Pastoriza

Josefina Rodríguez Fernández

Monte alto

 

 

15

458

 

 

15!

458

15

61

 

 

305

27044X00100024

1

24

A Pastoriza

Sociedade Anonima Xestora Bantegal

Monte alto

 

 

 

134

 

 

 

134

 

 

 

 

311

27044X00100016

1

16

A Pastoriza

María Emilia Pérez Cabo

Prado/labradío

 

 

49

974

 

531

49

1.505

 

 

 

 

315

27044X00100012

1

12

A Pastoriza

José Ángel López Salgado

Monte alto

98

Exist.

33

984

 

 

33

984

 

3

 

 

320

27044X00100005

1

5

A Pastoriza

María Victoria Fernández García

Monte alto

 

 

22

669

 

 

22

669

 

 

 

 

321

27044X00100549

1

549

A Pastoriza

Olga Fernández García

Monte alto

 

 

14

406

 

 

14

406

 

 

 

 

322

27044X00100550

1

550

A Pastoriza

María Dulcina Fernández García

Monte alto

 

 

16

480

 

 

16

480

 

 

 

 

323

27044X00100004

1

4

A Pastoriza

Jesús Folgueira Ferreiros

Monte alto

 

 

20

586

 

 

20

586

 

 

 

 

324

27044X00100003

1

3

A Pastoriza

Manuel Fernando Amoroso Cando

Monte alto

 

 

51

1.526

 

 

51

1.526

 

 

 

 

326

27044X00100001

1

1

A Pastoriza

Pilar Andión Teijeiro

Monte alto

100

88

15

431

 

5

15

436

28

113

 

 

328

27044Q00200002

2

2

A Pastoriza

Manuel García Valiña

Monte alto

 

 

118

3.505

 

50

118

3.555

118

474

 

 

329

27044Q00200003

2

3

A Pastoriza

María del Pilar Onega Lodos

Monte alto

101

71

46

1.228

 

162

46

1.390

46

185

 

 

330

27044Q00200004

2

4

A Pastoriza

Elisa Ferreiro Carballeira

Monte alto

 

 

83

2.508

 

 

83

2.508

83

331

 

 

331

27044Q00200005

2

5

A Pastoriza

Ramón Mazoy Chain

Monte alto

 

 

59

1.753

 

 

59

1.753

58

232

 

 

333

27044Q00200007

2

7

A Pastoriza

Constantino Lodos Onega

Monte alto

102

71

49

2.734

50

109

100

2.844

53

211

 

 

334

27044Q00200008

2

8

A Pastoriza

José Luis Lodos Ferreiro

Monte alto

 

 

 

138

 

 

0

138

 

 

 

 

340

27044W00200164

2

164

A Pastoriza

Matías Pérez Saavedra

Prado/labradío

 

 

 

27

85

1.674

85

1.701

 

 

 

 

342

27044W00200154

2

154

A Pastoriza

Emilia Pérez Cabo María

Prado/labradío

103

51

 

 

 

892

0

892

 

4,22

 

 

347

27044W00200143

2

143

A Pastoriza

Concello da Pastoriza

Prado/labradío

 

 

 

12

 

46

0

59

 

 

 

 

348

27044W00200133

2

133

A Pastoriza

Adelaida Abraira Tella

Prado/labradío

 

 

 

222

1

10

1

232

 

 

 

 

353

27044W00110178

1

10178

A Pastoriza

Dolores García Valiña

Monte alto

 

 

 

206

 

 

41

1.026

 

 

 

 

353

27044W00110178

1

10178

A Pastoriza

Dolores García Valiña

Monte baixo

105

Exist.

41

820

 

 

41

1026

10

39

 

 

354

27044W00100178

1

178

A Pastoriza

Manuel García Valiña

Prado/labradío

106

88

186

3.730

 

 

186

3.730

57

229

70

92