Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 124 Venres, 30 de xuño de 2023 Páx. 40641

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2023 pola que se recoñecen as persoas deportistas de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base de Galicia e diferentes colectivos deportivos, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu número 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, aprobouse a Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, ditáronse o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, e a Orde do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnico-deportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especializado, e atribuíuse, así mesmo, á Comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo, do alto rendemento deportivo e do rendemento deportivo de base, que elevará a proposta de resolución á persoa titular do órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, o 19 de xuño de 2023, pola Secretaría Xeral para o Deporte, con base no informe da Comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo, a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes,

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento, rendemento deportivo de base de Galicia, árbitros, técnicos e deportistas recoñecidos vitalicios que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2023

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANEXO I

Persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base, técnicos, árbitros, xuíces e vitalicios

Apelidos

Nome

NIF

Modalidade

Recoñecemento

Vixencia

1

Abal Giráldez

Sara

***0894**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

22.6.2028

2

Abeijón Priegue

Daniel

***7146**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

3

Alonso Vilariño

María Victoria

***7081**

Deporte adaptado, baloncesto cadeira rodas

Deportista de alto nivel

12.12.2026

4

Alonso Villar

Denis

***6768**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.7.2027

5

Álvarez Fernández

Yadhira

***0456**

Baile deportivo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

6

Álvarez Núñez

Martín

***1451**

Esgrima

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

7

Álvarez Rodríguez

Jorge

***0446**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

8

Álvarez Saco

Carla

***3087**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

9

Amil Araújo

Mara

***7418**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

22.6.2028

10

Amorín Martín

Manuel

***7979**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

22.6.2028

11

Antelo Fernández

Pablo

***1740**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

12

Arias Sanjuán

Alejandro

***1983**

Fútbol

Deportista de alto nivel

10.8.2027

13

Baldomar Domínguez

Hugo

***1839**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

14

Bello Álvarez

Moisés

***9640**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

15

Benaches Gilsanz

Iria

***0894**

Balonmán

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

16

Bermúdez Vara

Rubén

***1977**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

17

Berrocal Mata

Manuel

***1449**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

18

Boullosa Zarraquiños

Iria

***2909**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.7.2027

19

Bouzada Quintá

Luis

***1758**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

20

Caeiro Mariño

Isabel

***0463**

Atletismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

21

Campos Tato

Uxía

***6291**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

18.6.2027

22

Campos Varón

Pablo

***2101**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

23

Carballido González

Lucía

***0516**

Remo

Deportista de alto rendemento

26.6.2027

24

Carballo López

Javier

***6625**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

23.7.2025

25

Carreira Martínez

David

***0051**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

26

Carro Cortés

Hugo

***5121**

Golf

Deportista de alto nivel

11.9.2027

27

Carulla Kocsis

Nikol

***7141**

Bádminton

Deportista de alto nivel

22.8.2027

28

Casañas Pedrares

Hugo

***1163**

Atletismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

29

Castro Albán

Nuno

***9639**

Atletismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

30

Costa Figueiras

Pedro

***3379**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

31

Costas Álvarez

Nahiara

***8888**

Balonmán

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

32

Cubela Morillo

Carmen Laia

***7343**

Esgrima

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

33

Currás Abasolo

Tomás

***8081**

Tenis

Deportista de alto nivel

22.6.2028

34

Díaz Figueiras

Alma

***0026**

Baile deportivo

Deportista rendemento deportivo de base

29.10.2023

35

Do Carmo Hermo

Pablo

***9927**

Remo

Deportista de alto nivel

29.5.2027

36

Domínguez Lago

Luisa María

***0330**

Natación

Técnico de alto nivel

10.7.2026

37

El Nabaoui

El Mehdi

***3225**

Atletismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

38

Espiñeira Ameijeiras

Álvaro

***7010**

Patinaxe

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

39

Estévez Fernández

Nerea

***9867**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.7.2027

40

Fariña Martínez

Paula

***7955**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

11.12.2023

41

Fernández Alonso

Iago

***4559**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

42

Fernández Mendía

Xavier Roberto

***7814**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

43

Fernández Nóvoa

Martín

***4851**

Atletismo adaptado

Deportista de alto nivel

23.7.2027

44

Fernández Ordóñez

Sabela

***4481**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

29.7.2023

45

Fernández Sánchez

Iván

***5586**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

46

Fernández-Villarenaga Fernández

Inés

***0895**

Judo e D.A.

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

47

Ferreiro Naranjo

Manuel

***0515**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

48

Filgueiras Barcenilla

María

***2448**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

49

Forte Leyenda

Laura

***6404**

Tenis de mesa

Deportista rendemento deportivo de base

8.7.2023

50

Fraga García-Corona

Roi

***3884**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

51

Franco Herrero

Alba

***9959**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.7.2027

52

Gaitero Martín

Alberto

***7038**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

29.4.2027

53

Gaitero Martín

Marta

***3616**

Judo e D.A.

Deportista rendemento deportivo de base

24.3.2024

54

García Martínez

Iago

***2365**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.9.2027

55

García Martínez

Marco

***7719**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

56

García Neira

Xoel

***9250**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

26.6.2027

57

García Otero

Carolina

***7884**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.8.2027

58

García Varela

Caliope

***5119**

Voleibol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

59

Garnelo Hermida

Pilar

***8318**

Esgrima

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

60

Garrigós Rosa

Francisco

***8122**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

25.4.2027

61

Gómez Pérez

Diego

***4737**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

62

Gómez Redondas

Mario

***8345**

Fútbol

Deportista de alto nivel

10.8.2027

63

Gomillion

Evan Burel

***8777**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

64

González Cosque

Alberto

***6803**

Remo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

65

González Fermoso

Marta

***6900**

Voleibol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

66

González González

Rubén

***2053**

Remo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

67

González Izard

Pablo

***8571**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

22.6.2028

68

González Martín

María

***8285**

Remo

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

69

González Novoa

María

***9565**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

27.6.2026

70

Graña Alonso

Pablo

***0954**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.8.2027

71

Gudín Pérez

Andrea

***9960**

Natación

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

72

Guerreiro Sánchez

Antón

***1583**

Fútbol

Deportista de alto nivel

10.10.2027

73

Guerrero Mouriz

Adrián

***2778**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

74

Iglesias de Salvador

Nadia

***9353**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.7.2027

75

Jácome Couto

Martín

***8184**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

3.9.2026

76

Jarama Díaz

Iria

***7352**

Remo

Deportista de alto nivel

30.7.2027

77

Lamas Serrano

Xan

***0305**

Actividades subacuáticas

Deportista de alto nivel

22.6.2028

78

Lasarte Fernández

Irene

***2282**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.7.2027

79

Lastra Castillo

Manuela

***7253**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

80

Lavandeira Amado

Álvaro

***0488**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

81

Lemos Prieto

Hugo

***3263**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

82

Lois Rodríguez

Mateo

***6555**

Tenis de mesa

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

83

López Durán

Rubén

***3381**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

84

López Iglesias

Antón

***1603**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

85

López Lamas

Iago

***0483**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

86

López Rodríguez

Andrea

***9263**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.6.2027

87

Loureiro Mosquera

Daniel

***2443**

Atletismo

Deportista de alto nivel

2.4.2027

88

Louro Rodríguez

Aalyah

***2181**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

29.10.2027

89

Mallo Otero

Javier

***6931**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

90

Malov Castro

Alexander

***7086**

Tenis de mesa

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

91

Mardones Esplúguez

Álvaro

***2309**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

92

Martínez Gómez

Sofía

***5731**

Orientación

Deportista de alto nivel

22.6.2028

93

Martínez Quintana

Aranai

***9803**

Tenis

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

94

Martínez Suárez

Hugo

***7424**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

95

Mateo Álvarez

Roi Dae-In

***4192**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

22.6.2028

96

Mendes

Seydiba

***4301**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

97

Montero Peteira

Alejandro

***2683**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

98

Moraña Sobrada

Pedro

***2593**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

99

Mourenza Rocha

Inés

***1139**

Natación

Deportista de alto nivel

22.6.2028

100

Mourenza Rocha

Sofía

***1139**

Natación

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

101

Mouro Periscal

Joaquín

***7224**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

102

Mouro Periscal

Ricardo

***7224**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

103

Murado Gómez

David

***0402**

Fútbol

Deportista de alto rendemento

10.8.2027

104

Navarro Losada

Sergi

***4018**

Natación

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

105

Neo Suárez

Xurxo

***6954**

Motociclismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

106

Nieto Núñez

Marcos

***4004**

Remo

Deportista de alto nivel

29.5.2027

107

Nimo Álvarez

Xaido

***6965**

Atletismo

Deportista rendemento deportivo de base

8.10.2023

108

Novas Benavides

Lorena

***5567**

Fútbol

Árbitro alto nivel

22.6.2028

109

Ochoa Ruiz

Martín

***7937**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

110

Otero Undabeitia

Álvaro

***3739**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

111

Pallares Ferreiro

Juan Alejandro

***5324**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

20.10.2027

112

Pampín Blanco

Nerea

***0095**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

113

Parada Freijido

Pablo

***5161**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

114

Pardo Siota

Javier

***4512**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

31 12.2027

115

Pastoriza Gallego

Julio

***4770**

Remo

Deportista de alto nivel

29.5.2026

116

Pedreira Pedreira

Alejandro

***7432**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

117

Peña Cordeiro

Manuel

***3387**

Fútbol

Deportista de alto rendemento

11.8.2027

118

Pérez Garaboa

Pablo

***4481**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

119

Pérez Lema

Ana

***9559**

Remo

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

120

Pérez Lorenzo

Manuel

***0134**

Natación

Deportista de alto nivel

22.6.2028

121

Piñeiro Ouviña

Álvaro

***8935**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

1.10.2027

122

Porto de la Calle

Enrique

***5257**

Vela

Deportista de alto nivel

19.12.2027

123

Pose Busto

Adrián

***8929**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

124

Pose Pérez

Antía

***1842**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

27.7.2023

125

Pousa Dios

Lindia-Miel

***1985**

Vela

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

126

Puente-Dodd Álvarez

Noa

***6257**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

9.6.2027

127

Quintáns Vázquez

Germán

***7315**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

31.7.2023

128

Rebón Fedorova

Ekaterina

***4355**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

5.3.2027

129

Rivas Moure

Lucía

***3487**

Fútbol

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

130

Rodríguez Cancio

Marta

***4899**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

30 10.2026

131

Rodríguez Colferai

Gabriel

***9970**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

132

Rodríguez Domenech

Airi

***3066**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

16 11.2027

133

Rodríguez Loredo

Eva

***5606**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

27 11.2026

134

Rodríguez Queijas

Carlos

***1502**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

135

Rodríguez Rodríguez

Sara

***1170**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

136

Rodríguez Romero

Iker

***8297**

Motociclismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

137

Rodríguez Sousa

Damián

***8670**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2027

138

Rosa Moya

Alexis

***9210**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

139

Rosendo González

María Iria

***8417**

Fútbol

Árbitro alto nivel

22.6.2028

140

Rosendo Piñeiro

Hugo

***7244**

Ciclismo

Deportista rendemento deportivo de base

16.10.2023

141

Salaño Varela

Aris

***7676**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

17.12.2027

142

Salgado Freire

Pedro

***8904**

Vela

Deportista de alto nivel

23.7.2027

143

Salgueiro Montero

Jairo

***7779**

Atletismo adaptado

Deportista de alto nivel

22.6.2028

144

Salgueiro Montero

Roi

***7779**

Atletismo adaptado

Deportista de alto nivel

11.6.2027

145

Sampedro Lema

Lucía

***0546**

Remo

Deportista de alto nivel

11.10.2025

146

Sánchez Grandal

Samuel

***4177**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

147

Sánchez Rey

Kevin

***1203**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

148

Sánchez Rivas

Pablo

***8708**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

19.6.2027

149

Sánchez Rojo

Diego

***8909**

Fútbol

Árbitro alto nivel

22.6.2028

150

Saura Gómez

Lucía

***2972**

Tenis de mesa

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

151

Sherazadishvili Sakvarelidze

Nikoloz

***7826**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

29.4.2027

152

Sieiro Barreiro

Adrián

***6203**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

18.8.2027

153

Talín Maiz

Ramón

***4848**

Tenis

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

154

Tato Fernández

Samuel

***5203**

Judo e D.A.

Deportista rendemento deportivo de base

1.12.2024

155

Tojo Vara

Diego

***1934**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

156

Toro Prieto Puga

Sofía

***0253**

Vela

Vitalicio

Vitalicia

157

Torres Gestal

Marta

***2399**

Vela

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

158

Touriño Fernández

Candela

***4578**

Esgrima

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

159

Vallines Fernández

Fernando

***9114**

Atletismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

160

Varela Molejón

Lucía

***7897**

Atletismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

161

Varela Pena

Fabián

***0445**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto rendemento

25.7.2027

162

Varela Tubío

Daniel

***1128**

Golf

Deportista de alto nivel

22.6.2028

163

Varela Vieites

Gonzalo

***5231**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

164

Vázquez Brandón

Elena

***2105**

Fútbol

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

165

Vázquez Pérez

Hugo

***0353**

Atletismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

166

Vicente Ferreira

Yago

***0170**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

167

Videla Miguéns

Andrea

***7292**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

22.6.2024

168

Vilariño García

Gonzalo

***5439**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

169

Vilela Montes

Rubén

***0427**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

170

Villar Manteiga

Jorge

***5333**

Fútbol

Deportista de alto nivel

10.8.2027

171

Villaverde Varela

Hugo

***2722**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

ANEXO II

Solicitudes desestimadas e a causa

Apelidos

Nome

DNI

Causa

1

Cancelo Sánchez

Simón

***6806**

Non acada mérito deportivo, liga non é equivalente a campionato

2

Caneda Pájaro

Martiño

***6696**

Non, por non acadar mérito deportivo, primeira rolda

3

Carou Varela

Pablo

***9962**

Non pode ser adestrador porque o deportista é cadete

4

Castro Meilán

Silvia

***6114**

Non, por non acadar participación nas probas

5

Corbacho Zamis

Jacobo

***2844**

Non, por non acadar participación nas probas

6

Cuesta Fuentes

Noa

***2567**

Non, por non acadar participación nas probas

7

Da Silva Mojón

Lorena

***5648**

Non, por non acadar participación nas probas

8

Díaz Ferreiro

Marta

***0294**

Non acada mérito deportivo, liga non é o máximo nivel

9

Estrella Aradas

José

***3554**

Non, por non acadar participación nas probas

10

Guerreiro Alonso

Jorge

***9186**

Non, por non acadar mérito deportivo, posto na proba

11

Lazare Armesto

Lucía

***8391**

Non, por non acadar participación nas probas

12

Marta Pérez

Ana

***1575**

Non, por non acadar participación nas probas

13

Martínez Delgado

Alejandro José

***9848**

Non, por non ter mérito deportivo na fase final

14

Miranda Hermo

Natalia

***0997**

Non, por non acadar participación nas probas

15

Ogando Olivares

Adrián

***0417**

Non, por non acadar mérito deportivo, primeira rolda

16

Otero Caeiro

María Isabel

***9987**

Non, por non acadar participación nas probas

17

Penido López

Luis Antonio

***9753**

Non, por non acadar participación nas probas

18

Picallos Requeijo

Amelia

***9442**

Non, por non acadar participación nas probas

19

Places Mallo

Laura

***9657**

Non, por non acadar participación nas probas

20

Riveras Muíños

Paco

***8300**

Non, por non acadar mérito deportivo, non é proba de campionato de España

21

Rocha López

Alba

***3963**

Non, por non acadar participación nas probas

22

Rodríguez Ourille

Ana

***2522**

Non, por non acadar participación nas probas

23

Rodríguez Pérez

Hugo

***4658**

Non, por non acadar participación nas probas

24

Rodríguez Varela

Noah

***1433**

Non, por non ter mérito deportivo na fase final

25

Salvado Diéguez

Julia

***7164**

Non, por caducar o recoñecemento de base

26

Sánchez Vilarelle

Ainhoa

***5870**

Non, por non acadar participación nas probas

27

Santos Bazarra

Ainhoa

***2860**

Non, por non acadar participación nas probas

28

Teijo Rico

Enrique

***5140**

Non, por non ter mérito deportivo na fase final

29

Tubío Cadabal

Nuria

***9795**

Non, por non acadar participación nas probas

30

Verdes Pazos

Laura

***3736**

De base caducado

31

Vizcaya Rey

Mauro

***2659**

Non, por non acadar mérito e participación nas probas