Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 131 Martes, 11 de xullo de 2023 Páx. 42714

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ANUNCIO do 30 de novembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización do aproveitamento das augas do pozo P-3 como mineromedicinais e termais, na parroquia de Merza, no concello de Vila de Cruces.

O 9 de abril de 2021, a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais resolve a declaración da ampliación do recoñecemento da condición mineromedicinal e termal das augas da captación denominada pozo nº 3, da sociedade Os Baños da Brea, S.L., titular do balneario Baños da Brea, situado en Paradela, parroquia de Merza, no concello de Vila de Cruces (Pontevedra).

Actualmente esta xefatura territorial está tramitando a solicitude da sociedade Baños da Brea, S.L. de autorización do aproveitamento das augas mineromedicinais e termais do pozo P-3.

De conformidade co disposto no artigo 13 do Decreto 402/1996, do 31 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de aproveitamento de augas mineromedicinais, termais e dos establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia,

ACORDO:

Primeiro. Someter á información pública, por un prazo de quince días hábiles que se contarán desde o día seguinte á publicación deste anuncio, a solicitude de autorización do aproveitamento das augas do pozo P-3 como mineromedicinais e termais coas seguintes características:

Empresa promotora: Os Baños da Brea, S.L. co NIF B36126563, titular do balneario Baños da Brea.

Dereito mineiro: sección B.

Situación do pozo P-3: dentro da parcela do balneario Os Baños da Brea en Paradela nº 4, parroquia de Merza, concello de Vila de Cruces, no perímetro de protección autorizado por Resolución do 9 de decembro 1997 da Consellería de Industria e Comercio da Xunta de Galicia.

Coordenadas UTM (Datum ETRS89, Fuso 29) do pozo P-3:

X = 561.355 e Y =4.734.366

Coordenadas UTM, Datum ETRS89, Fuso 29 do perímetro de protección autorizado por Resolución do 9 de decembro de 1997 da Consellería de Industria e Comercio da Xunta de Galicia.

Punto

X

Y

1

560.675,203

4.734.785,317

2

562.725,186

4.735.435,339

3

562.725,186

4.733.785,317

4

560.675,204

4.733.385,297

Profundidade: 96 metros.

Caudal: 6.000 l/h.

Temperatura: 24,8º C.

A solicitude e o proxecto xeral de aproveitamento das augas mineiro medicinais e termais do pozo P-3 poderán ser consultados no seguinte enlace:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica

Segundo. As persoas interesadas, dentro do prazo sinalado, poderán presentar as alegacións que consideren oportunas, preferiblemente, a través do formulario normalizado (PR004) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, ademais dos lugares e rexistros establecido na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Pontevedra, 30 de novembro de 2022

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra