DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 137 Mércores, 19 de xullo de 2023 Páx. 44192

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2023 pola que se concede o XXIV Premio Elías Valiña para distinguir o labor revitalizador dos valores propios dos Camiños de Santiago, así como a mención especial.

Á vista da proposta da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, sobre a convocatoria do Premio Elías Valiña 2023, mediante a Orde do 13 de marzo de 2023, para distinguir o labor revitalizador dos valores propios dos Camiños de Santiago, e estando conforme con esta en todos os seus termos,

RESOLVO:

Conceder, de maneira compartida, o Premio Elías Valiña 2023, para distinguir o labor revitalizador dos valores propios dos Camiños de Santiago, dotado cunha contía económica de 15.000 € (quince mil euros) con cargo á aplicación orzamentaria 10.05.433A.0781.0, que figura dotada no vixente orzamento de gastos da Comunidade Autónoma de Galicia, ás seguintes entidades:

«Asociación Amigos del Camino de Santiago y de la Santa Cruz (Cuenca)».

«Asociación de Amigos del Camino de Río Grande do Sul (Brasil)».

Facer a mención especial, prevista no artigo 2.1 da orde da convocatoria, a Paolo Caucci.

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades