DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 142 Xoves, 27 de xullo de 2023 Páx. 46069

IV. Oposicións e concursos

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

CORRECCIÓN DE ERROS. Anuncio do 13 de xullo de 2023 sobre a publicación da baremación provisional do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso en diversas categorías profesionais.

Advertido erro no citado anuncio, publicado no Diario Oficial de Galicia número 138, do xoves 20 de xullo de 2023, cómpre facer a seguinte corrección:

Na páxina 44509, no parágrafo segundo, onde di: «O acordo pode consultarse no portal web corporativo da axencia, no enderezo https://www.agader.xunta.gal», debe dicir: «O acordo pode consultarse no portal web corporativo da Axencia, no enderezo https://agader.xunta.gal».