DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 3 de agosto de 2023 Páx. 47069

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ANUNCIO do 17 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica o inicio do expediente PSC-FE-0193/2023-PPM e oito máis.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), logo de ser intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícaselles ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio o inicio do expediente PSC-FE-0193/2023-PPM e oito máis.

A eficacia do acto queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado, polo que o prazo para presentar alegacións computarase desde esa publicación.

As persoas interesadas poderán comparecer nas oficinas da sede da Xefatura Territorial da Consellería do Mar, sitas na avenida Gerardo Harguindey Banet, 2, Viveiro, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro do acordo de inicio e constancia de tal coñecemento.

O procedemento desenvolverase de conformidade co principio de acceso permanente. Para estes efectos, en calquera momento do procedemento, as persoas interesadas teñen dereito a coñecer o seu estado de tramitación e a acceder e obter copias dos documentos contidos nel, de acordo co artigo 53.1.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sen prexuízo do anterior, as persoas interesadas dispoñen dun prazo de 15 días para presentar cantas alegacións, documentos ou informacións consideren pertinentes e, se é o caso, propoñer proba concretando os medios de que pretendan valerse, segundo o disposto no artigo 64.2.f) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

De non efectuar alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo anteriormente citado, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución, cos efectos previstos para esta no artigo 89.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de conformidade co disposto no artigo 64.2.f) citado.

A Coruña, 17 de xullo de 2023

María José Cancelo Baquero
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Nº de expediente

DNI/NIF/NIE

Acto que se notifica

Enderezo

PSC-FE-0193/2023-PPM

53305454X

Inicio

R/ Villa de Negreira, 35, 1º, A Coruña

PSC-FE-0194/2023-PPM

53119497P

Inicio

R/ Touro, 28, 1º D, Ribeira

PSC-FE-0224/2023-PPM

47374549T

Inicio

O Portiño, 64, A Coruña

PSC-FE-0229/2023-PRE

79314255C

Inicio

Lugar San Pantaleón, 59, Porto, Paderne

PSC-FE-0232/2023-PPM

47363884F

Inicio

O Portiño, nº 61, baixo, A Coruña

PSC-FE-0233/2023-PPM

51295165J

Inicio

Portiño, 1, baixo dta., A Coruña

PSC-FE-0236/2023-PPM

47385130R

Inicio

O Portiño, 27, baixo, A Coruña

PSC-FE-0237/2023-PPM

47375860T

Inicio

Portiño, 2º D, A Coruña

PSC-FE-0238/2023-PPM

53483528H

Inicio

R/ Magdalena, 65, 2º, Escarabote, Boiro