DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 3 de agosto de 2023 Páx. 47052

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

ANUNCIO do 18 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican diversos expedientes sancionadores por infraccións das persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións que non se puidesen efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), co contido sinalado no artigo 46 da mesma lei, e a súa eficacia quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Polo anterior, e despois de tentar a notificación persoal no domicilio que consta nos nosos arquivos, notifícanselles ás persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego que se sinalan no anexo, as comunicacións de inicio ou resolucións do procedemento sancionador, por infraccións na orde social. A seguir publícase o presente anuncio, que terá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE.

Para o caso de comunicacións de inicio do procedemento sancionador, outórgaselles un prazo de quince (15) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, para alegar o que consideren conveniente, presentando a documentación que xulguen oportuna.

Para o caso de resolucións do procedemento sancionador, a resolución sancionadora esgota a vía administrativa e poderá interpoñer, dentro do prazo de trinta (30) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, reclamación administrativa previa, conforme o previsto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. Contra as resolucións das reclamacións administrativas previas en materia de prestacións da Seguridade Social que esgotan a vía administrativa cabe formular demanda ante o xulgado do social competente, no prazo de dous meses seguintes a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

Para o coñecemento do texto íntegro do acto que se notifica e constancia deste coñecemento, a persoa interesada poderá comparecer debidamente acreditada na oficina de emprego que corresponda, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Sen prexuízo do anterior, e en virtude do disposto no citado artigo 44, parágrafo segundo da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia.

A Coruña, 18 de xullo de 2023

Judit Fontela Baró
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Interesado/a (DNI/NIE)

Nº de expediente

Acto que se notifica

Concello

32657651C

32657651C/09-06-2023/2.1.A

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ferrol

32695775X

32695775X/23-06-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Monfero

32766492W

32766492W/15-06-2023/2.1.A

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Arteixo

32916723C

32916723C/02-05-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

San Sadurniño

33263503Y

33263503Y/22-05-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ames

47238926P

47238926P/23-05-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

A Coruña

47249063W

47249063W/26-05-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ares

53607858X

53607858X/28-04-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Fene

58004177V

58004177V/16-06-2023/2.1.A

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Culleredo

Y5833607Q

Y5833607Q/07-06-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

Y7052684R

Y7052684R/25-05-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

A Coruña

32685302W

32685302W/19-05-2023/2.1.A

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

32808727D

32808727D/09-01-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Boiro

35622901H

35622901H/04-04-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Arteixo

46289627B

46289627B/17-04-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

58000709E

58000709E/27-02-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

76074195Q

76074195Q/13-04-2023/2.1.D

Resolución de procedemento sancionador

Ponteceso

Y6774544T

Y6774544T/14-03-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

47376444D

47376444D/18-04-2023/2.1.E

Resolución de reclamacións administrativas previas

A Coruña