DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 3 de agosto de 2023 Páx. 47044

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social e Xuventude

ANUNCIO do 6 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican os actos administrativos ditados nos procedementos BS618D e BS626F (expediente 15002001623E e corenta e un máis).

De conformidade co disposto nos artigos 42, 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e en uso da competencia atribuída a esta xefatura territorial, intentada a notificación dos requirimentos de emenda das solicitudes ditados nos procedementos no último domicilio das persoas interesadas citadas no anexo sen que esta se puidese efectuar por causas non imputables á Administración, a través deste anuncio emprázanse para ser notificadas dos ditos actos administrativos.

Así, no prazo de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte á publicación do dito anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), poderán comparecer para teren coñecemento do contido íntegro dos referidos actos e dos seus expedientes e advírteselles que, de non facelo, se entenderá efectuada a notificación ao vencer o prazo indicado para comparecer.

As persoas interesadas poderán comparecer persoal ou debidamente representadas na Xefatura Territorial da Consellería de Política Social e Xuventude da Coruña, Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración (rúa Gregorio Hernández, nº 2-4), das 9.00 ás 14.00 horas.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia (DOG), ben que a notificación quedará supeditada á súa publicación no BOE.

Advírtese que, transcorrido o prazo que se indique no requirimento, contado desde o día seguinte á súa notificación por comparecencia sen ter realizado a emenda, se terán por desistidas das súas solicitudes logo de ditar a correspondente resolución, atendendo ao establecido nos artigos 21 e 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

A Coruña, 6 de xullo de 2023

María Blanco Aller
Xefa territorial da Coruña

ANEXO I

Procedemento BS618D

Nº de expediente

DNI/NIE/ID

Acto administrativo

Data do acto administrativo

15002001623E

X9596746L

Requirimento de emenda da solicitude

18.4.2023

15077000223E

X8118600Z

Requirimento de emenda da solicitude

2.5.2023

15078007223E

Y9943112L

Requirimento de emenda da solicitude

21.4.2023

15054002323E

I20011055

Requirimento de emenda da solicitude

18.5.2023

15078010123E

I20011073

Requirimento de emenda da solicitude

22.5.2023

15011000823E

I20011078

Requirimento de emenda da solicitude

29.5.2023

15030013423E

759900524M

Requirimento de emenda da solicitude

5.6.2023

15078011323E

Y4610445V

Requirimento de emenda da solicitude

2.6.2023

15036006222E

32925371C

Requirimento de emenda da solicitude

29.3.2023

15030030322E

I20010338

Requirimento de emenda da solicitude

31.5.2023

15030013023E

Y8031706M

Requirimento de emenda da solicitude

31.5.2023

15030013723E

I20011129

Requirimento de emenda da solicitude

5.6.2023

15058001023E

I20011114

Requirimento de emenda da solicitude

2.6.2023

15007000123E

76468383F

Requirimento de emenda da solicitude

9.3.2023

15031001723E

I20011133

Requirimento de emenda da solicitude

6.6.2023

15030039222E

Y9795309Z

Requirimento de emenda da solicitude

25.4.2023

15058001122E

Y5125196M

Requirimento de emenda da solicitude

11.4.2023

15078010623E

X9589464M

Requirimento de emenda da solicitude

19.5.2023

ANEXO II

Procedemento BS626F

Nº de expediente

DNI/NIE/ID

Acto administrativo

Data do acto administrativo

15030021323R

Y9783865R

Requirimento de emenda da solicitude

26.6.2023

15030050222R

79340382L

Requirimento de emenda da solicitude

10.5.2023

15036003223R

32700287Z

Requirimento de emenda da solicitude

2.5.2023

15030015323R

Y9465870G

Requirimento de emenda da solicitude

10.5.2023

15066000123R

Y3703699T

Requirimento de emenda da solicitude

4.5.2023

15030033622R

Y6227827Q

Requirimento de emenda da solicitude

5.5.2023

15046000223R

Z0579437A

Requirimento de emenda da solicitude

2.5.2023

15019000923R

52433085P

Requirimento de emenda da solicitude

5.5.2023

15036003923R

Y0116736W

Requirimento de emenda da solicitude

10.5.2023

15030016023R

32763153K

Requirimento de emenda da solicitude

30.5.2023

15030015923R

Z0069400Z

Requirimento de emenda da solicitude

23.5. 2023

15030020823R

Z0212380A

Requirimento de emenda da solicitude

2.6. 2023

15078004123R

45861270Y

Requirimento de emenda da solicitude

2.6. 2023

15030022223R

Y9830746P

Requirimento de emenda da solicitude

12.6. 2023

15036004323R

32679514X

Requirimento de emenda da solicitude

2.6. 2023

15901000523R

Y9690035B

Requirimento de emenda da solicitude

2.6.2023

15030022823R

47368301P

Requirimento de emenda da solicitude

15.6.2023

15030017323R

Y9904874F

Requirimento de emenda da solicitude

13.6.2023

15030022923R

Z0008193X

Requirimento de emenda da solicitude

12.6.2023

15030003623R

Y9824361V

Requirimento de emenda da solicitude

15.6.2023

15030007823R

Z0057979R

Requirimento de emenda da solicitude

20.6.2023

15901001123R

Y9593759J

Requirimento de emenda da solicitude

15.6.2023

15030018623R

Y9976425M

Requirimento de emenda da solicitude

13.6.2023

15078013817R

34731325Z

Requirimento de emenda da solicitude

6.6.2023