DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 3 de agosto de 2023 Páx. 47028

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ANUNCIO do 17 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se notifica a resolución do expediente ANP-PO-0005/2023 e catro máis.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de ser intentada a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícaselles aos/ás interesados/as que se sinalan no anexo deste anuncio a resolución do expediente ANP-PO-0005/2023 e catro máis.

Os actos foron adoptados pola directora xeral de Patrimonio Natural.

Os/as interesados/as poderán comparecer, no prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, nas oficinas da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, situadas na rúa San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro da mencionada resolución e constancia de tal coñecemento.

Transcorrido o dito prazo sen que se efectúe a comparecencia, a notificación entenderase producida o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado.

A eficacia do presente anuncio queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado.

Santiago de Compostela, 17 de xullo de 2023

Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Patrimonio Natural

ANEXO

Expediente

DNI

Acto notificado

Acto adoptado

ANP-PO-0005/2023

Y4516771E

Resolución

Pola directora xeral de Patrimonio Natural por delegación da vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ANP-OU-0002/2023

46487071T

Resolución

Pola directora xeral de Patrimonio Natural por delegación da vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ANI-CO-0005/2023

44820313Y

Resolución

Pola directora xeral de Patrimonio Natural

ANI-OU-0032/2023

34902572A

Resolución

Pola directora xeral de Patrimonio Natural

ANI-CO-0001/2023

79327840N

Resolución

Pola directora xeral de Patrimonio Natural por delegación da vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda