DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 4 de agosto de 2023 Páx. 47186

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 5 de xullo de 2023 pola que se modifica a autorización do CPR Colegio Hogar Afundación, de Vigo.

Advertido un erro na orde que se cita, publicada no Diario Oficial de Galicia número 139, do 21 de xullo de 2023, cómpre facer a seguinte corrección:

No artigo 1, na «Composición resultante», páxina 44697, onde di:

«Réxime ordinario, modalidade presencial:

CM Impresión gráfica (2 unidades para 20 postos escolares por unidade).

CM Preimpresión gráfica (2 unidades para 30 postos escolares por unidade).

CM Instalacións de telecomunicacións (2 unidades para 30 postos escolares por unidade).

CM Instalacións eléctricas e automáticas (2 unidades para 30 postos escolares por unidade).

CM Mecanizado (4 unidades para 20 postos escolares por unidade).

CM Soldadura e caldeiraría (2 unidades para 20 postos escolares por unidade).

CS Mantemento electrónico (2 unidades para 30 postos escolares por unidade).

CS Produción e fabricación mecánica (2 unidades para 20 postos escolares por unidade)».

debe dicir:

«Réxime ordinario, modalidade presencial:

CM Impresión gráfica (2 unidades para 20 postos escolares por unidade).

CM Preimpresión dixital (2 unidades para 30 postos escolares por unidade).

CM Instalacións de telecomunicacións (2 unidades para 30 postos escolares por unidade).

CM Instalacións eléctricas e automáticas (2 unidades para 30 postos escolares por unidade).

CM Mecanizado (4 unidades para 20 postos escolares por unidade).

CM Soldadura e caldeiraría (2 unidades para 20 postos escolares por unidade).

CS Automatización e robótica industrial (2 unidades para 30 postos escolares por unidade).

CS Mantemento electrónico (2 unidades para 30 postos escolares por unidade).

CS Programación da produción en fabricación mecánica (2 unidades para 20 postos escolares por unidade)».