DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 150 Martes, 8 de agosto de 2023 Páx. 47741

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 20 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común de Caxigal de San Martiño, concello do Corgo (Lugo) (expediente 2023_6DES).

Para os efectos previstos no artigo 54 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, dáselle publicidade á proposta de deslindamento parcial do monte veciñal en man común de Caxigal de San Martiño con propiedades particulares, presentada o 22 de xuño de 2023 pola comunidade propietaria do monte.

O 17 de xullo de 2023 o Servizo de Montes de Lugo emitiu un informe favorable relativo a esta proposta.

Contra o deslindamento proposto, no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio, as persoas interesadas poderán presentar ante a comunidade propietaria as alegacións e os títulos que acrediten a propiedade ou a posesión dos predios afectados.

Durante este prazo, a documentación estará dispoñible no Servizo de Montes de Lugo, sito na rolda da Muralla, 70, baixo 2º, de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, para os efectos de coñecer integramente o contido da dita proposta.

Lugo, 20 de xullo de 2023

A xefa territorial de Lugo
P.S. (Resolución do 1.7.2019)
María Pérez Folgueira
Xefa do Servizo de Infraestruturas Agrarias