DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 150 Martes, 8 de agosto de 2023 Páx. 47761

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Vigo

ANUNCIO das bases específicas dos procesos selectivos destinados á execución da oferta de emprego público de estabilización do emprego temporal das prazas ofertadas polo sistema selectivo de concurso-oposición (expediente 41773/220).

No Boletín Oficial da provincia de Pontevedra, do 14 de xullo de 2023, publicáronse as bases específicas dos procesos selectivos destinados á execución da oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal do Concello de Vigo das prazas ofertadas polo sistema selectivo de concurso-oposición (expediente 41773/220), en cumprimento das obrigas previstas na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade nas administracións públicas.

Vigo, 14 de xullo de 2023

O alcalde
P.D. (Decretos da Alcaldía do 19.6.2023 e 20.6.2023)
Olga Alonso Suárez
Concelleira-delegada de Recursos Humanos e Formación

P.D. (Decretos da Alcaldía do 19.6.2023, 20.6.2023 e 28.6.2023;
Acordo da Xunta de Goberno Local do 22.6.2023)
Patricia Rodríguez Calviño
Concelleira da Área de Goberno de Seguridade,
Contratación, Festas e Xestión Municipal