DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Venres, 11 de agosto de 2023 Páx. 48168

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 19 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se adxudica a autorización de uso dos locais solicitados no procedemento con código PR701A, ao abeiro da Orde do 31 de maio de 2023 (Diario Oficial de Galicia número 103, do 1 de xuño), pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública, en réxime de concorrencia, para a ocupación temporal, para usos sociais, culturais ou sanitarios, dos locais destinados para tal fin no edificio administrativo da Xunta de Galicia na rúa Benito Corbal de Pontevedra.

Logo da sesión que tivo lugar o día 19 de xullo de 2023, a Comisión de Valoración recollida no artigo 10.3 da Orde do 31 de maio de 2023 (DOG núm. 103, do 1 de xuño), pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública, en réxime de concorrencia, para a ocupación temporal, para usos sociais, culturais ou sanitarios, dos locais destinados para tal fin no edificio administrativo da Xunta de Galicia na rúa Benito Corbal de Pontevedra, emitiu un informe coa mesma data.

Consonte o recollido no artigo 10.4 da dita orde, vista a proposta de resolución elaborada polo órgano instrutor do procedemento,

RESOLVO:

Primeiro. Desestimar a solicitude feita pola Asociación Alar Galicia Proxectos Inserción, por non cumprir cos requisitos que establece o artigo 4 da orde de convocatoria, para poder ser beneficiaria.

Segundo. Publicar no anexo I desta resolución a puntuación obtida polos solicitantes logo da valoración feita pola comisión.

Terceiro. Consonte o recollido no artigo 12.2 da orde de convocatoria, adxudicar a autorización de uso de locais aos solicitantes que se inclúen na relación recollida no anexo II desta resolución. Estes acadaron valoración suficiente ata o esgotamento dos locais dispoñibles. Tal e como establece o artigo 12.3 da orde da convocatoria, aos solicitantes dun local tipo B que non puideron acadar un local desta tipoloxía por se esgotaren adxudicóuselles un local do tipo A.

Os solicitantes que aparecen na relación do anexo II desta resolución, de conformidade co artigo 13 da orde da convocatoria, recibirán, mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), unha comunicación individual desta resolución. Unha vez recibida esta, o/a representante da/das entidade/s beneficiaria/s disporá dun prazo de dez (10) días, contados a partir do día seguinte ao da notificación, para comunicar, electronicamente, a aceptación da autorización para o uso do local e das condicións contidas nela, ou ben comunicar a súa renuncia ao concedido, empregando, en todo caso, o documento que se recolle no anexo IV da orde da convocatoria.

Cuarto. Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, nos termos previstos nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

Pontevedra, 19 de xullo de 2023

Ramón Pereiro Santín
Xefe territorial de Pontevedra

anexo I

Procedemento PR701A. Puntuación obtida polos solicitantes logo da valoración feita pola comisión

Asociación

Total

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

Asociación Sordos de Galicia Xoga

81

9

13

24

9

3

9

5

4

0

5

0

Ateneo de Pontevedra

51

9

0

14

9

3

6

5

0

0

5

0

Comunidade Evanxélica de Pontevedra

44

9

0

24

4

3

4

0

0

0

0

0

Asociación Solidaria Galicia (Asdegal)

57

9

0

24

6

3

6

0

4

5

0

0

Asociación Filantrópica Inclusión Social Activa

74

14

5

20

9

3

9

5

4

0

5

0

Asociación Diagnosticados de Cancro de Mama (Adicam)

61

14

0

24

6

3

4

5

5

0

0

0

Asociación Venezolanos en Pontevedra (Asovedra)

46

14

0

24

4

0

4

0

0

0

0

0

Fundación Amigos de Galicia

72

9

14

24

9

3

9

0

4

0

0

0

Peña de la Boina

70

14

10

24

6

3

4

5

4

0

0

0

Salgueiriños CF

39

14

0

10

6

3

6

0

0

0

0

0

Asociación Etnográfica Sete Espadelas

65,5

14

10

10

6

3

4

5

4

0

0

7

Asociación Cultural Gaiteiros Os de Algures

14

13

10

6

3

6

5

4

0

0

7

Amigos de Pontevedra

53

14

5

10

6

3

6

5

4

0

0

0

Asociación Jóvenes Empresarios de
Pontevedra

63

9

5

24

9

3

4

5

4

0

0

0

Aromon Pontevedra Montañeiros A Roelo

72,5

14

5

24

6

3

4

5

4

0

0

7

Asociación Socio Sanitaria Enfermedades Inflamatorias Instestinales y Ostomizados (ASSEII)

14

3

24

9

3

4

0

4

0

5

7

Asociación Huntington Galicia

43

9

0

24

4

2

4

0

0

0

0

0

Asociación Oficina de Voluntariado

54

14

0

24

9

3

4

0

0

0

0

0

Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia

51

9

0

24

6

3

4

0

0

5

0

0

Fundación Meniños

78

14

4

24

9

3

9

5

5

 

5

0

Asociación Cultural Amigos del Camino Portugués

70

9

9

24

9

3

6

5

0

0

5

0

Cruz Roja Española

82

9

14

24

9

3

9

5

4

0

5

0

Asociación de Persoas Xordas de
Pontevedra

82,8

9

13

24

4

3

9

5

4

0

0

7

Federación de Persoas Xordas de Galicia

9

13

24

6

3

9

5

4

5

5

7

Asociación Parkinson de la Provincia de Pontevedra

54

14

3

24

6

3

4

0

0

0

0

0

Asociación Teatral Pavis Pavos

68

14

10

14

9

3

4

5

4

0

5

0

Asociación Cultural Trepia

56

14

10

10

6

3

4

5

4

0

0

0

Asociación Red Madre Pontevedra

72

14

5

24

6

3

6

5

4

5

0

0

Club de Waterpolo Pontevedra

70

14

0

24

6

3

9

5

4

0

5

0

Asociación Amicos

80

14

5

24

6

3

9

5

4

5

5

0

Cofradía Nuestra Señora del Refugio La Divina Peregrina

68

14

0

24

9

3

9

5

4

0

0

0

Asociación Alcer

76

14

14

24

6

3

6

5

4

0

0

0

Agrupación Folklórica Celme

56

9

10

10

6

3

9

5

4

0

0

0

Sociedad Deportiva Teucro Pontevedra

70

14

5

24

9

3

6

5

4

0

0

0

Asociación de Amas de Casa
y Consumidores Rías Baixas

64

9

4

24

9

3

6

5

4

0

0

0

Asociación A Mochila da Luz dos Camiños de Santiago

69

14

5

24

9

2

6

5

4

0

0

0

anexo II

Procedemento PR701A. Relación de solicitantes aos cales se adxudica a autorización de uso de locais, por orde de puntuacións

Puntuación

Concedido

Asociación

Total

Local A

Local B

Andar

Núm. local

Asociación de Persoas Xordas de Pontevedra

24

82,8

 

1

3

6

Federación de Persoas Xordas de Galicia

25

 

Cruz Roja Española

23

82

 

1

4

6

Asociación Sordos de Galicia Xoga

2

81

 

1

4

9

Asociación Amicos

31

80

1

 

3

12

Fundación Meniños

21

78

1

 

3

3

Asociación Alcer

33

76

1

 

3

1

Asociación Filantrópica Inclusión Social Activa

6

74

1

 

3

13

Aromon Pontevedra Montañeiros A Roelo

16

72,5

1

 

3

5

Asociación Socio Sanitaria Enfermedades Inflamatorias Intestinales y Ostomizados (ASSEII)

20

Asociación Red Madre Pontevedra

29

72

1

 

3

2

Fundación Amigos de Galicia

9

72

 

1

3

9

Sociedad Deportiva Teucro Pontevedra

35

70

1

 

4

3

Peña de la Boina

10

70

1

 

4

2

Asociación Cultural Amigos del Camino Portugués

22

70

1

 

3

4

Club de Waterpolo Pontevedra

30

70

1

 

4

13

Asociación A Mochila da Luz dos Camiños de Santiago

37

69

1

 

3

14

Cofradía Nuestra Señora del Refugio «La Divina Peregrina»

32

68

1

 

4

7

Asociación Teatral Pavis Pavos

27

68

1

 

4

4

Puntuación

Concedido

Asociación

Total

Local A

Local B

Andar

Núm. local

Asociación Etnográfica Sete Espadelas

12

65,5

1

 

3

10

Asociación Cultural Gaiteiros Os de Algures

13

Asociación de Amas de Casa y Consumidores «Rías Baixas»

36

64

1

 

4

5

Asociación Jóvenes Empresarios de Pontevedra

15

63

1

 

4

11

Asociación Diagnosticados de Cancro de Mama (Adicam)

7

61

1

 

3

11

Asociación Solidaria Galicia (Asdegal)

5

57

1

 

4

10

Asociación Cultural Trepia

28

56

1

 

4

8

Agrupación Folklórica Celme

34

56

1

 

4

1

Asociación Parkinson de la Provincia de Pontevedra

26

54

1

 

4

14

Asociación Oficina de Voluntariado

18

54

1

 

4

12