DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 157 Luns, 21 de agosto de 2023 Páx. 49344

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se emprazan as partes interesadas no recurso contencioso-administrativo que se tramita na Sala do Contencioso-Administrativo, Sección Primeira, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, co procedemento ordinario 330/2023.

Na Sala do Contencioso-Administrativo, Sección Primeira, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tramítase o recurso 330/2023 (procedemento ordinario), interposto pola Federación de Sanidade e Servizos Sociosanitarios do Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia contra a Resolución do 26 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o primeiro Programa temporal para a transición xeracional do persoal facultativo de institucións hospitalarias deste organismo, dirixido ao novo persoal especialista, e se establece o prazo para a presentación de solicitudes (DOG núm. 105, do 5 de xuño).

O que se notifica para xeral coñecemento de todas as persoas interesadas no procedemento, que son emprazadas para que poidan comparecer no xulgado como demandadas no prazo de nove días, de conformidade co previsto no artigo 49 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2023

Ana Mª Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos