DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 157 Luns, 21 de agosto de 2023 Páx. 49231

III. Outras disposicións

Axencia de Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 9 de agosto de 2023 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 23 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia, e se establece a súa convocatoria por anticipado de gasto para o ano 2023 (código de procedemento TU503A).

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como no artigo 25 das bases reguladoras da convocatoria,

RESOLVO:

Facer público no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Axencia Turismo de Galicia (http://turismo.xunta.es//) o resultado do proceso de concesión das subvencións previstas con cargo á aplicación orzamentaria 04 A2 761A 770.0, proxecto 2015 00005, cun crédito de 3.500.000 €, que figuran no anexo I e no anexo II desta resolución, concedidas ao abeiro da Resolución do 23 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia, e se establece a súa convocatoria por anticipado de gasto para o ano 2023 (código de procedemento TU503A).

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2023

José Manuel Merelles Remy
Director da Axencia Turismo de Galicia

ANEXO I

Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas
dos establecementos turísticos de aloxamento

Solicitante

Descrición da actuación

Importe da subvención en €

Hotel El Puente de Sanxenxo, S.L.

Actuacións relativas á renovación e modernización das instalacións e renovación dos equipamentos

58.595,09

Emilio Fernandez Monzonis, S.L.

AQS, grupo electróxeno, filtración de auga, bombas e adquisición de tendas

46.723,20

Alfonso Leiro, S.L.

Renovación de baños e insonorización de cuartos

57.911,59

Leidiz, S.L.

Renovación das instalacións

54.090,00

NCC Galicia

Renovación e modernización das instalacións

17.470,88

Arabamar GC, S.L.

Reforma e modernización do quinto andar do hotel

60.000,00

Davandoira, S.L.

Actuacións de mellora no hotel

40.739,62

Inversiones Marapa, S.L.

Renovación dos baños, creación dun servizo bufete e instalación céspede

59.999,71

Martín Rivera Búa

Modernización das instalacións

44.592,20

Hotel Apartamentos Cons da Garda Sociedad Limitada

Mellora tecnolóxica, ampliación de servizos e modernización das instalacións

11.142,39

Gran Vía de Vigo, S.L.

Renovación de instalacións eléctricas e reforma de cuartos

49.725,02

María Dolores de la Iglesia Vázquez

Instalación de pérgola en templete principal e mellora do xardín

13.316,00

Mercedes Mallo Olivera

Obras de mellora das infraestruturas dos apartamentos

19.610,83

Hotel Bosque Mar, S.L.

Actuacións de mellora nas instalacións do hotel

11.127,52

Hotel Puente de la Toja, S.L.

Mellora das instalacións

33.720,20

Ponte Ribeira, S.L.

Renovación, modernización e mellora de 14 cuartos e dos seus baños

49.945,63

Apartamentos Adeda, S.L.

Substitución de anteparos de ducha e colocación de toldo na terraza dun apartamento

2.696,55

Jaime Francisco José Martínez Alonso

Reforma e adquisición de equipamento

48.272,66

María José Méndez Domínguez

Mellora continua e mantemento do Q de calidade

29.431,50

Nest Style Santiago, Sociedad Limitada

Mellora do hotel

44.384,09

Hermanos Afonso Portonovo, S.L.

Mellora da fachada mediante substitución de xanelas

47.544,46

Celestino Eiroa Gallego

Renovación do establecemento

32.909,77

Romeda, S.L.

Renovación e modernización das instalacións, melloras enerxéticas

31.922,33

Hermida Manzaneque, S.L.

Equipamentos mobles necesarios para o funcionamento

2.779,25

Ciudad de Vigo, S.L.

Modernización das instalacións

44.680,97

Quinta de San Amaro, S.L.

Cambio de sistema antiincendios, cambio de sistema informático, reforma de instalación da piscina e cambio de xanela

8.895,60

Lorygar, S.L.

Compra de mobiliario e maquinaria

49.562,89

Gestion Hotelera Noroeste, S.L.

Renovación de equipamentos, adecuación e embelecemento do contorno

47.387,65

Baños Viejos de Carballo, S.A.

Renovación e modernización das instalacións

19.982,04

Gestión Hotelera Noroeste, S.L.

Renovación da zona infantil, corredores e bomba de calor

47.396,29

Gacamar, S.A.

Renovación e modernización das instalacións e equipamentos mobles

49.845,15

Hotel Montemar O Grove CB

Modernización do equipamento de cuartos: substitución de televisores e instalación de minibar

11.331,82

Promociones Turísticas Rías Baixas, S.L.

Substitución de caldeiras, creación de parque infantil con ampliación da zona de piscina

30.491,47

Miguel Vázquez Caneda

Cambio de colchóns e instalación de equipamento de frío

2.542,44

Hotelera Pontevedresa, S.L.

Modernización do hotel

17.027,00

Iniciativas turísticas de Ons, S.A.

Renovación (zona de lecer infantil, website, AQS, tellado) e adquisición de mobiliario

41.040,34

Explotaciones Turísticas Canabal, S.L.

Implementación de channel manager e implementación do sistema de xestión dixitalizada de documentos

1.249,08

Ideas Peregrinas, C.B.

Actuacións de renovación e modernización das instalacións e embelecemento do contorno

8.534,31

La Lanzada CB Sanxenxo

Renovación e modernización das instalacións

38.678,85

Canaima Mesón do Vento, S.L.

Mellora da infraestrutura

17.640,00

Turis-Baxe, S.L.

Reforma das instalacións e adquisición de mobiliario

8.544,19

Hotel Los Naranjos, S.L.

Mellora da climatización e actuacións de dixitalizacion

34.128,00

Rúa Villar Restauracion, S.L.

Reformas e equipamentos

5.342,60

Complejo Hotelero Santamaría, S.L.

Reforma de baños e mellora de equipamentos mobles

12.834,20

Cehosga Inversiones y Servicios, S.L.

Renovación e modernización de instalacións e equipamentos mobles

18.793,64

Camping Baltar, S.L.

Renovación de mobiliario de terraza, sistema informático, acceso automatizado, lavavaixelas

8.706,03

Portuguesa, S.L.

Actuacións de renovación e modernización das instalacións e embelecemento da contorna

2.161,08

Apartamentos Playa Canelas, S.L.

Adquisición de equipamento e dixitalización

5.386,75

Hotel Villa de Marín, S.L.

Mellora en sistemas de seguridade. Sistema de detección de incendios.

1.695,55

Punta Cabicastro, S.L.

Equipamiento da sala de ximnasio

2.995,76

Bienestar Moaña, S.L.

Renovación e modernización das instalacións

2.721,16

Ría de Lires, S.L.

Renovación da zona de piscina

10.734,37

Hoteles Fidel BP, S.L.

Renovación e modernización das instalacións

19.817,94

Hoteles Fidel BP, S.L.

Reforma do establecemento

20.918,40

Pereira y Bermúidez, S.L.U

Renovación e modernización, equipamentos e climatizacion

36.334,00

Apartamentos Puerto Basella, S.L.

Renovación, modernización, mellora da climatización, equipamentos mobles

3.177,52

Silgar Hoteles y Viajes, S.L.U.

Modernización de cuartos

39.936,80

Aequor Hoteles

Reforma do hotel

39.253,00

Miniño García, S.L.

Reforma do hotel

39.405,76

Dolores Vázquez Vázquez Comunidad de Herederos

Renovación do establecemento: gas, contraincendios, iluminación, xanelas, equipamento, etc.

31.057,71

Mª Esther Martínez Bugallo

Instalación fotovoltaica

15.835,68

Hostal San Lorenzo, S.L.

Mellora e modernizacion das instalacións

22.906,80

Hotel Mirador Ría de Arosa, S.L.

Mellora de instalacións e equipamento

14.417,62

Marsil Playa, S.L.

Renovación e modernización das instalacións e embelecemento do contorno

40.000,00

Hoteles Cuatro Punto Cero, S.L.U.

Reforma do hotel

39.919,17

Carlos Cortés Vaz

Renovación das instalacións

13.695,39

Hoteles Fidel BP, S.L.

Automatización de pechaduras de de acceso aos cuartos

3.718,20

Coia Hotel Tur, S.A.

Renovación e modernización e equipamentos mobles

28.617,60

Bernardo Pazos Alba

Renovación e modernización das instalacións

2.769,26

Hotel Carlos I, S.A.

Modernización completa do Spa e mellora de 35 cuartos

39.300,28

Carballosa, S.L.

Ampliación e mellora do cámping

39.898,16

Turismo y Arquitectura Rural, S.L.

Pavillón de cristal para invernadoiro

12.296,00

Cativelos, S.L.

Mellora do establecemento

24.792,12

Rahid, S.A.

Renovación e modernización de instalacións, adquisición de mobles, instalación de cámaras de videovixilancia

28.622,45

Alvarella Ecoturismo, S.L.

Mellora nas infraestruturas

1.058,40

Hotel Balneario Aguas Santas, S.L.

Instalación de bomba de calor-arrefriadora

39.824,96

Camping Coroso, S.L.

Actuacións varias de embelecemento, pavimentacións, adaptación á normativa e dixitalización

21.428,40

Termas de Cuntis, S.L.

Adquisición de novo equipamento

3.137,06

López Sangil, María Concepción 000546634S, S.L.

Substitución de colchóns, anteparos, billame, baños, pechaduras

14.821,89

Arume, C.B.

Ampliación de superficie de terraza e realización de porche

39.261,47

Belu Restauración, S.L.

Cambio de ascensor

39.501,64

Padín e Hijos, S.L.

Mellora das instalacións

22.245,02

Marina’s Family, S.L.

Mellora da climatización e aforro enerxético

34.267,68

Albergue San José, S.L.

Ampliación del albergue

9.709,34

Hostal Mapoula, S.L.

Subministración e instalación de LED

1.252,61

Dolores López Fernández

Melloras nos apartamentos

6.119,72

Caluma 2022, S.L.

Renovación de instalacións e adquisición de tendas glamping e equipamento

39.123,86

Alsisol, S.L.

Instalación dunha piscina

6.528,41

Óscar Manuel Cortés Araújo

Mellora da accesibilidade, modernización e dixitalización

3.931,51

Iniciativas Turísticas Gallegas, S.L.

Mellora das instalacións

13.131,69

Hostal Naval do Espiño, S.L.

Actuacións de renovación e modernización das instalacións, compra de mobles e mellora da climatización

12.478,21

Francisco Otero Veiga

Renovación de portas e xanelas, adquisición de equipamento

4.615,15

Isla Nova Hotel, S.L.

Reforma das terrazas e mellora dos equipamentos de climatización

2.889,45

Andrade Villar, S.L.

Cartelaría dixital

5.712,00

Bernardo Xavier Niño Neira

Mellora do establecemento

39.849,04

Hijos de Campante, S.L.

Reforma de apartamentos e construción de piscina

39.920,00

Paraísos de Galicia, S.L.

Mellora de accesibilidade, renovación e modernización das instalacións, equipamento e mobiliario

28.441,60

Hollywood Hostelera, S.L.

Modernización das instalacións

39.884,90

Hotel Terraza Miramar, S.L.

Reforma de cuartos e adquisición de equipamento

15.076,82

Ikki El Puercoespín S.L.

Renovación e modernización do establecemento

16.528,93

Hostelería Barreiro, S.L.

Reforma, acondicionamento e dixitalización

23.069,98

Lugar Costa Verde, S.L.

Mellora de infraestruturas

39.583,04

Ardora Hotel Restaurante, S.L.

Mellora da eficiencia enerxética integral

34.302,12

Promotora de Hostelería Gallega, S.L.

Renovación do establecemento

29.428,00

Talaso Atlántico H, S.L.

Instalación de sistema de automatización e control en sala de máquinas

14.474,42

Inversiones Mar 2000, S.L.

Adquisición de equipamento moble

7.015,54

Hotel O Cruceiro

Climatización e revestimento de fachada

15.824,00

Adolfo Cascallar Rubines

Reforma de instalacións e adquisición de mobiliario

5.307,44

Hermanos Arias Expósito, S.L.

Renovación e modernización das instalacións

34.629,20

ANEXO II

Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas
dos establecementos turísticos de restauración

Solicitante

Descrición da actuación

Importe da

subvención en €

Davandoira, S.L.

Maquinaria, acústica, interiorismo e informática

59.941,89

Grupo Blum Cabala, S.L.

Renovación do establecemento

17.402,27

Susiacuña, S.L.

Renovación, instalación de cámara de frío, vaso de marisco e melloras no mobiliario

49.971,22

Majeja Restaurantes, S.L.

Modernización e embelecemento

40.224,06

Hotel Ego, S.L.

Melloras no equipamento na cociña e instalación de cava/expositor refrixerado

49.926,87

Majeja Restaurantes, S.L.

Implementación de medidas de aforro enerxético, instalación de placas solares e bombas de calor de aerotermia

20.712,79

Raxería Río Sil, S.L.

Renovación e modernización das instalacións e embelecemento do contorno

25.007,40

Indalecio Fernández Barreira

Adquisición de inmobilizado e campá extractora

14.475,16

Crepe Meseta, S.L.

Obras de mellora da barra e cociña para mellora da accesibilidade e mellora enerxética

6.405,65

Restaurante La Robleda, S.L.

Mellora do illamento do comedor e adquisición de mobiliario novo

14.221,60

Hnos. Cabanas Lalín, S.L.

Renovación e adquisición de equipamento

9.287,34

Zanfoña Galaica, S.L.

Cambio e renovación de equipamentos na cociña

39.612,24

Restauración Juanito, S.L.

Equipamentos mobles necesarios para o funcionamento

19.298,80

Refuxio Merza, S.L.

Dixitalización das notas de pedimento

11.097,60

Hoteles Fidel BP, S.L.

Cambio de porta e mellora da climatización

1.535,15

Xantar A Guarda, S.L.

Renovación do tellado

2.792,19

Pazo Vista Alegre, S.L.

Renovación, modernizacion, embelecemento, mobiliario e dixitalización

13.800,00

Pazo de Vilaboa Resorts, S.L.

Renovación e modernización das instalacións

38642,22

Laureano Calviño Groba

Mobiliario do comedor

1.388,00

Bodeguilla de San Lázaro, S.L.

Modernización do restaurante

1.672,56

Abetur, S.L.

Dixitalización e substitución do equipamento de cociña

3.408,00

Central Pork Vigo, S.L.

Renovación e adquisición de equipamento

14.511,52

Restaurante Islas Cíes, C.B.

Equipamento moble necesario para o funcionamento

10.125,90

Francisco López Restaurante España, S.L.

Renovación do equipamento de cociña e actuacións de mellora que favorezan o aforro enerxético

4.320,00

Manuel Ferreiro y Julio Castro, S.L.

Reforma integral de cociña e aseos

1077,60

Mesón O Cruce, S.L.

Mellora das condicións de accesibilidade, climatización e equipamento moble

38.500,00

Restauración Ruosmar 2013, S.L.U.

Maquinaria para a mellora do restaurante

16813,53

Vimi Calafigueira, S.L.

Mellora de equipamento mobiliario

12.136,00

Hostelería Dberto, S.L.

Actuacións de mellora

12.880,00

Serhole, S.L.

Ampliación do local

38.574,00

Porcillán Hostelería, S.L.U.

Renovación do establecemento

40.000,00

Mª del Carmen Pérez Crespo

Mellora de infraestruturas

13.247,94

Daniel Ferreiro López

Instalación de aire acondicionado

6.582,80

Rey y Mirón-Boiro, S.L.

Equipamentos mobles necesarios para o funcionamento do establecemento

14.980,00

A Noiesa Restaurantes, S.L.

Dixitalización de sistemas de xestión e comercialización

5.114,42

A Finca do Parrulo, C.B.

Compra de armario fresco e amasadora

2.496,80

Rincón de Tlaquepaque, S.L.

Renovación e modernización das instalacións e equipamentos mobles

1.940,00

Jesús Asorey Carril

Adquisición de campá e obra (teito e chan)

7.923,21

Gonzalo Manuel Insua Fernández

Modernización das instalacións

14.386,81

Aníbal Javier Romarís Freire

Acondicionamento interior e exterior do establecemento

865,30

Horta de Leire, S.L.

Mellora na terraza e na zona de lavandaría

10.421,92

María Angelines Otero Villares

Mellora de equipamento de cociña, plataforma elevadora para discapacitados e climatización

17.795,62

Daniel Carballo Ramos

Renovación, modernización e adquisición de equipamentos necesarios

36.972,74

Casa Goás, S.L.

Mellora e actualización do restaurante

15.321,34