DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 157 Luns, 21 de agosto de 2023 Páx. 49329

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social e Xuventude

ANUNCIO do 12 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifican diversas resolucións ditadas no procedemento BS626F (expediente 32/054/0342/15-R e noventa e dous máis).

No uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial e ao abeiro do disposto nos artigos 42, 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, intentada a notificación das resolucións ditadas pola xefatura territorial no último enderezo coñecido das persoas interesadas sen que esta se puidese efectuar por causas non imputables á Administración, notifícanse a través deste anuncio as ditas resolucións ás persoas citadas no anexo, que se emprazan para que no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da data da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, comparezan en persoa ou debidamente representadas, nas dependencias do Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social e Xuventude de Ourense (rúa Sáenz Díez, núm. 33, baixo), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para coñeceren o texto íntegro das resolucións. Transcorrido o dito prazo, de non facelo, terase por efectuada a notificación no momento do vencemento do prazo indicado para comparecer.

Este anuncio publicarase tamén no Diario Oficial de Galicia, ben que a notificación quedará supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Contra estas resolucións, que non esgotan a vía administrativa, cabe interpor o recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude no prazo dun (1) mes contado desde o día seguinte á data da súa notificación, efectuada por comparecencia, segundo o disposto nos artigos 38 e 53 da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, e os artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Ourense, 12 de xullo de 2023

María José Fernández Laso
Xefa territorial de Ourense

Anexo

Procedemento BS626F

Nº de expediente

Persoa interesada

Resolución

Data da resolución

32/054/0342/15-R

34999159J

Extinción

28.5.2021

32/054/0040/21-R

55145508H

Extinción

6.5.2021

32/054/0157/20-R

49714869R

Extinción

21.5.2021

32/054/0196/21-R

X6911060C

Extinción

13.12.2021

32/032/0035/18-R

76736575L

Extinción

21.5.2021

32/001/0005/20-R

76723723R

Extinción

3.9.2021

32/054/0334/17-R

44491504M

Extinción

13.12.2021

32/054/0034/20-R

49684097A

Extinción

1.2.2022

32/054/0274/21-R

X5059737J

Extinción

1.2.2022

32/054/0097/19-R

34939376F

Extinción

24.5.2022

32/054/0343/19-R

Y0374265T

Extinción

29.6.2022

32/054/0366/21-R

X0956260N

Extinción

2.8.2022

32/054/0056/20-R

34970803Q

Extinción

18.5.2022

32/054/0059/21-R

Y8041637T

Extinción

5.8.2022

32/054/0060/20-R

15355654A

Extinción

21.4.2022

32/054/0060/21-R

Y0238530B

Extinción

19.10.2022

32/054/0071/21-R

34991170M

Extinción

18.4.2022

32/054/0083/21-R

49709847Q

Extinción

5.9.2022

32/054/0076/21-R

X6011308M

Extinción

18.4.2022

32/054/0088/16-R

X4590954Q

Extinción

9.8.2022

32/054/0094/20-R

Y5901787R

Extinción

11.2.2022

32/054/0101/20-R

49707801V

Extinción

5.8.2022

32/054/0105/21-R

54675990E

Extinción

18.11.2022

32/054/0123/19-R

26211340B

Extinción

21.4.2022

32/054/0144/21-R

X9758331Y

Extinción

1.7.2022

32/008/0005/22-R

34999827Z

Extinción

17.11.2022

32/054/0009/21-R

76814674X

Extinción

18.11.2022

32/054/0013/19-R

44459300R

Extinción

27.9.2022

32/054/0016/21-R

Y7128280L

Extinción

28.4.2022

32/054/0020/11-R

X2547766X

Extinción

22.6.2022

32/054/0032/20-R

45164656Q

Extinción

19.10.2022

32/054/0034/18-R

44458646Z

Extinción

18.5.2022

32/054/0036/20-R

Y7235030A

Extinción

21.2.2022

32/054/0037/21-R

47369260R

Extinción

5.8.2022

32/054/0050/21-R

Y2292449F

Extinción

18.5.2022

32/054/0171/21-R

X6306105B

Extinción

23.9.2022

32/054/0176/20-R

Y7013153F

Extinción

19.10.2022

32/054/0197/16-R

45161697R

Extinción

2.8.2022

32/54/0208/20-R

34986108A

Extinción

21.4.2022

32/054/0210/20-R

X6864649T

Extinción

9.8.2022

32/054/0214/21-R

46904862L

Extinción

29.7.2022

32/054/0231/20-R

45145947Y

Extinción

23.9.2022

32/054/0225/21-R

54675122M

Extinción

2.12.2022

32/054/0232/21-R

45140582T

Extinción

22.6.2022

32/054/0242/21-R

55146694P

Extinción

17.11.2022

32/054/0242/20-R

44490440E

Extinción

18.5.2022

32/054/0246/14-R

44468710G

Extinción

28.7.2022

32/054/0247/17-R

44464836V

Extinción

17.11.2022

32/054/0253/21-R

Y6337753W

Extinción

29.7.2022

32/054/0258/21-R

54673602A

Extinción

29.6.2022

32/054/0275/21-R

21051200J

Extinción

29.7.2022

32/054/0281/17-R

49713020S

Extinción

23.9.2022

32/054/0282/21-R

Y8442246H

Extinción

29.6.2022

32/054/0309/20-R

54676240L

Extinción

27.9.2022

32/054/0314/21-R

Y7340983H

Extinción

19.10.2022

32/054/0315/17-R

34989225S

Extinción

2.8.2022

32/054/0320/20-R

51270792C

Extinción

4.5.2022

32/054/0321/20-R

X9877545B

Extinción

30.8.2022

32/054/0325/21-R

49710528F

Extinción

18.11.2022

32/054/0351/19-R

Y6690339K

Extinción

21.4.2022

32/054/0370/21-R

49669900C

Extinción

18.11.2022

32/054/0379/21-R

Y4993082A

Extinción

27.9.2022

32/087/0002/20-R

34939198J

Extinción

22.4.2022

32/087/0003/21-R

44488016J

Extinción

18.11.2022

32/064/0001/20-R

44479728M

Extinción

18.5.2022

32/073/0001/20-R

76725028H

Extinción

21.10.2022

32/017/0003/21-R

49915245R

Extinción

18.11.2022

32/054/0053/22-R

33545316T

Extinción

3.11.2022

32/019/0004/19-R

44470152C

Extinción

17.11.2022

32/019/0018/20-R

Y7277218D

Extinción

21.10.2022

32/019/0022/21-R

X1719935H

Extinción

22.6.2022

32/019/0025/17-R

76725277Z

Extinción

5.8.2022

32/019/0037/20-R

Y0599695F

Extinción

5.8.2022

32/045/0013/19-R

44483576N

Extinción

30.8.2022

32/085/0002/21-R

34728010B

Extinción

9.9.2022

32/085/0006/05-R

34982729M

Extinción

6.6.2022

32/085/0033/20-R

11084473Z

Extinción

21.10.2022

32/085/0060/19-R

76732070E

Extinción

5.9.2022

32/085/0019/08-R

34989473X

Extinción

18.5.2022

32/039/0004/18-R

32777723D

Extinción

4.5.2022

32/032/0001/21-R

X0633449Y

Extinción

4.4.2022

32/032/0009/21-R

71786966X

Extinción

27.9.2022

32/032/0015/21-R

44488847Q

Extinción

18.7.2022

32/001/0006/20-R

36108544Q

Extinción

21.10.2022

32/024/0011/20-R

34625054A

Extinción

19.10.2022

32/024/0013/21-R

Y5493002H

Extinción

21.10.2022

32/024/0017/21-R

76727524F

Extinción

5.9.2022

32/084/0004/21-R

71471560A

Extinción

13.6.2022

32/020/0001/22-R

44493390M

Extinción

21.10.2022

32/075/0005/19-R

44468258N

Extinción

27.9.2022

32/081/0004/21-R

X1542865W

Extinción

8.9.2022

32/026/0004/21-R

36172572N

Extinción

22.6.2022

32/002/0003/21-R

44462044P

Extinción

27.9.2022