DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 159 Mércores, 23 de agosto de 2023 Páx. 50118

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Oia

EDICTO de orde de execución de limpeza de predios, ditada ao abeiro do artigo 22 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

En aplicación do disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (última redacción pola Lei 9/2017, de medidas fiscais e administrativas), publícase a referencia de catro expedientes e as referencias catastrais das respectivas parcelas en situación de risco de incendio, por resultar descoñecido o lugar de notificación ou infrutuoso, co fin de poder continuar co procedemento previsto na normativa, para garantir a protección de vivendas e núcleos habitados, fronte a incendios forestais, e advírtese expresamente de execución subsidiaria por parte do Concello, de acordo co disposto no artigo 22.4 da Lei 3/2007.

O texto íntegro da orde de execución atópase á disposición do/da interesado/a no Servizo de Urbanismo do Concello de Oia.

Expediente

Polígono-parcela

Interesado/a

Referencia catastral

Xestiona 1074/2023

Polígono 39 parcela 1110

J.A.P.

36036A039011100000QH

Xestiona 661/2023

Urb 06/2023

Polígono 39 parcela 1001

M.I.G.M.

36036A039010010000QR

Xestiona 1038/2023

Polígono 21 parcela 541

M.A.A.

36036A021005410001QM

Xestiona 1624/2022

Urb 57/2022

Polígono 23 parcela 446

S.T.C.A.

36036A023004460001WE

En todo caso, o cómputo dos prazos comenzará a contar a partir do día seguinte ao da correspondente notificación, que neste caso coincidirá coa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Oia, 27 de xullo de 2023

Cristina Correa Pombal
Alcaldesa