DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 175 Xoves, 14 de setembro de 2023 Páx. 52736

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social e Xuventude

ANUNCIO do 28 de agosto de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifican diversas resolucións ditadas nos procedementos BS650A, BS650G e BS650F (expediente 32/00264-I/03 e trinta e seis máis).

No uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial, e ao abeiro do disposto nos artigos 42, 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, intentada a notificación das resolucións ditadas pola Xefatura Territorial no último enderezo coñecido das persoas interesadas sen que esta se puidese efectuar por causas non imputables á Administración, notifícanselles a través deste anuncio as ditas resolucións ás persoas citadas no anexo, que se emprazan para que no prazo de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da data da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, comparezan en persoa ou debidamente representadas nas dependencias do Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social e Xuventude de Ourense (rúa Sáenz Díez, núm. 33, baixo), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para coñeceren o texto íntegro das resolucións. Transcorrido o dito prazo, de non o faceren, considerarase efectuada a notificación no momento do vencemento do prazo indicado para comparecer.

Este anuncio publicarase tamén no Diario Oficial de Galicia, ben que a notificación quedará supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Así mesmo, advírteselles que contra estas resolucións, que non esgotan a vía administrativa, poderán interpoñer a reclamación previa na vía xurisdicional social, perante esta xefatura territorial, no prazo de trinta (30) días seguintes ao da data da súa notificación, efectuada por comparecencia, segundo o disposto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social.

Ourense, 28 de agosto de 2023

María José Fernández Laso
Xefa territorial de Ourense

ANEXO

Procedemento BS650A

Nº de expediente

Persoa interesada

Resolución

Data da resolución

32/00264-I/03

34969858Z

Extinción

12.4.2023

32/00230-I/14

34998964W

Modificación

7.7.2022

32/00032-I/15

34978443C

Suspensión

28.6.2022

32/00127-I/15

53556541Y

Extinción

26.4.2023

32/00205-I/16

76728549C

Modificación

16.5.2023

32/00166-I/21

Y4311782D

Denegación

10.5.2022

32/00214-I/21

76714645P

Denegación

21.6.2022

32/00223-I/21

72903689Z

Arquivamento

25.5.2023

32/00049-I/22

76711206L

Denegación

25.8.2022

32/00134-I/22

34963106R

Modificación

19.1.2023

32/00148-I/22

44655417C

Denegación

20.10.2022

32/00200-I/22

34299899E

Suspensión

21.11.2022

32/00016-I/23

34975551A

Denegación

22.3.2023

32/00031-I/23

44660786F

Denegación

10.2.2023

32/00094-I/23

35959506H

Denegación

21.3.2023

Procedemento BS650G

Nº de expediente

Persoa interesada

Resolución

Data da resolución

32/00047-X/03

44491348X

Extinción

26.4.2023

32/00214-X/04

34659585B

Arquivamento

2.5.2023

32/00108-X/06

X7568886T

Extinción

26.4.2023

32/00210-X/11

34571010D

Modificación

12.6.2023

32/00002-X/18

37686877C

Modificación

2.3.2023

32/00007-X/19

44489250M

Extinción

20.4.2023

32/00088-X/19

34606469W

Extinción

17.2.2023

32/00187-X/21

45145814B

Modificación

3.5.2023

32/00194-X/21

X0451745W

Extinción

4.5.2023

32/00332-X/21

34908254G

Caducidade

27.10.2022

32/00337-X/21

34675157N

Caducidade

27.10.2022

32/00066-X/22

Y3164922K

Denegación

3.10.2022

32/00197-X/22

26567774Z

Denegación

12.7.2022

32/00127-X/22

X0866133E

Denegación

27.4.2022

32/00259-X/22

34919674Q

Extinción

8.3.2023

32/00343-X/22

76703947M

Denegación

3.11.2022

32/00353-X/22

32435259S

Denegación

3.11.2022

32/00399-X/22

34925777R

Denegación

28.3.2023

32/00419-X/22

34587895N

Desestimación

17.2.2023

32/00126-X/23

35959506H

Denegación

24.4.2023

32/00141-X/23

34908254G

Denegación

14.6.2023

Procedemento BS650F

Nº de expediente

Persoa interesada

Resolución

Data da resolución

32/00220-X/21

44657302L

Denegación

4.5.2023