DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 176 Venres, 15 de setembro de 2023 Páx. 53055

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Sanidade

ANUNCIO do 5 de setembro de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifican as resolucións ditadas en expedientes de solicitude de asistencia sanitaria para persoas non aseguradas (expediente 76098 e dezasete máis).

Tentada a notificación, ás persoas interesadas que se especifican no anexo, da resolución da súa solicitude de asistencia sanitaria para persoas non aseguradas, e non sendo posible a súa práctica, notifícaselles por medio deste anuncio co fin de que poidan coñecer o seu contido íntegro e para constancia de tal coñecemento, en cumprimento do disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Para tal efecto, os/as interesados/as poderán comparecer no prazo de (10) días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, nas dependencias da Xefatura Territorial (Tarxeta Sanitaria), sita na avenida de Zamora, núm. 13, 4ª planta, Ourense, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Este anuncio publícase para que conste e lles sirva de notificación aos/ás interesados/as en cumprimento do disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Así mesmo, ponse en coñecemento dos/das interesados/as que a resolución relacionada no anexo non esgota a vía administrativa e poderán interpor recurso de alzada, ante o conselleiro de Sanidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido no artigo 122 da Lei 39/2015 citada.

Ourense, 5 de setembro de 2023

Laura López del Castillo
Xefa territorial de Ourense

ANEXO

Nº de expediente

DNI/NIE/PAS

Data da resolución

76098

158821676

4.5.2023

79641

AV600224

19.5.2023

80233

AZ910595

4.5.2023

82806

Z0535982H

12.6.2023

83185

Z0442129M

5.6.2023

83347

216368975

2.8.2023

83567

IZ1298329

5.6.2023

83719

YC435841

12.6.2023

84002

AY584657

16.6.2023

84564

AX910055

5.6.2023

84677

R626690

22.6.2023

86242

169916679

10.7.2023

86427

122699434

19.7.2023

86675

FR444730

2.8.2023

86681

AZ223142

21.7.2023

87103

123240547

17.7.2023

87183

AH2383141

19.7.2023

88670

AX631967

9.8.2023