DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Luns, 18 de setembro de 2023 Páx. 53284

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2023, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se lle dá publicidade ás axudas concedidas da Orde do 4 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 11.04.322C.481.3, código de proxecto 2015 00494, ao abeiro da Orde do 4 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas e se procede á súa convocatoria para 2021.

Convocatoria: Orde do 4 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas e se procede á súa convocatoria para 2021.

Finalidade: TR358A Axudas ás entidades asociativas das persoas traballadoras autónomas a través da aplicación orzamentaria 11.04.322C.481.3:

Nome da entidade

Concedido

Asociación Intersectorial e Interterritorial de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia (APE Galicia)

65.000 €

Asociación de Traballadores por Conta Propia da Comunidade de Galicia (ATA Galicia)

65.000 €

Asociación Galega de Traballadores Autónomos e do Mar (Agtamar)

65.000 €

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2023

Pablo Fernández López
Secretario xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo
e Economía Social