DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 179 Mércores, 20 de setembro de 2023 Páx. 53659

IV. Oposicións e concursos

Academia Galega de Seguridade Pública

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 29 de agosto de 2023 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso de provisión por mobilidade nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía (código de procedemento PR461D).

Advertido erro na dita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia do 7 de setembro de 2023 (número 170), é necesario facer a seguinte corrección:

Substituír o anexo polo seguinte ao se detectar erro na táboa:

«ANEXO

Listaxe definitiva de persoas excluídas. Proceso de provisión por mobilidade nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado pola Orde do 19 de abril de 2023

NIF cifrado

Nome

Primeiro apelido

Segundo apelido

Causa de exclusión

***0722**

Daniel

Bustabad

Santiago

1, 2

***3222**

Carlos

Cancela

Calvo

2

***4630**

Salvatore

De Fusco

Goyanes

2

***6961**

Víctor

Diz

González

2

***2453**

Iván

Pérez

Soto

2

***8039**

Juan José

Quiroga

García

2

***8784**

Ángel

Rial

González

1, 2, 3

***5267**

Brais

Roca

Acuña

2

***6239**

Eloy

Vázquez

Cedeira

2

***0761**

Alexander

Vila

Durán

2

Causas de exclusión

1

Modelo de instancia ou solicitude non válido ou incompleto

2

Non acreditar ou non cumprir o establecido no punto 3.3.1.g) da convocatoria-certificado

3

Non acreditar ou non cumprir o establecido no punto 3.3.1.e)-relación de méritos»