DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 180 Xoves, 21 de setembro de 2023 Páx. 53752

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2023 (Diario Oficial de Galicia número 29, do 10 de febreiro).

O artigo 9.9 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno; no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas que se relacionan no anexo desta resolución, ao abeiro da Orde do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2023 (DOG núm. 29, do 10 de febreiro), con cargo ás aplicacións orzamentarias 11.50.322A.460.4 e 11.50.322A.481.1, código de proxecto 2015 00524, correspondentes a fondos finalistas recibidos do Servicio Público de Emprego Estatal.

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2023

Zeltia Lado Lago
Directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación

ANEXO

TR331A Orientación laboral 2023

Nº de expediente

Entidade

Aplicación orzamentaria

Importe 2023 en €

TR331A-2023-00000002-00

Concello de Vilanova de Arousa

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000003-00

Concello de Sanxenxo

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000004-00

Concello da Pobra do Caramiñal

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000006-00

Concello de Fene

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000009-00

Concello de Padrón

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000010-00

Concello de Salvaterra de Miño

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000011-00

Concello de Vilagarcía de Arousa

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000016-00

Concello de Ourense

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000018-00

Concello de Arteixo

11.50.322A.460.4

54.000,00 €

TR331A-2023-00000019-00

Concello de Boiro

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000020-00

Concello de Parada de Sil

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000022-00

Concello de Ribadeo

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000023-00

Concello de Salceda de Caselas

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000024-00

Concello de Noia

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000026-00

Concello de Cambados

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000027-00

Concello de Lugo

11.50.322A.460.4

54.000,00 €

TR331A-2023-00000028-00

Concello de Porqueira

11.50.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A-2023-00000029-00

Concello de Cambre

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000030-00

Concello de Santiago de Compostela

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000032-00

Concello de Narón

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000033-00

Concello de Oleiros

11.50.322A.460.4

54.000,00 €

TR331A-2023-00000034-00

Concello de Moaña

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000035-00

Concello da Estrada

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000038-00

Concello de Culleredo

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000040-00

Concello de Ribeira

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000041-00

Concello de Carballedo

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000045-00

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000046-00

Concello de Ponteareas

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000048-00

Concello de Nigrán

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000050-00

Concello de Ames

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000052-00

Concello do Carballiño

11.50.322A.460.4

67.500,00 €

TR331A-2023-00000055-00

Concello de Teo

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000060-00

Concello de Sarria

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000064-00

Concello de Camariñas

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000065-00

Concello da Coruña

11.50.322A.460.4

54.000,00 €

TR331A-2023-00000066-00

Concello do Pereiro de Aguiar

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000068-00

Concello de Sada

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000069-00

Mancomunidade Voluntaria de Municipios da Comarca de Ordes

11.50.322A.460.4

54.000,00 €

TR331A-2023-00000072-00

Concello de Carballo

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000073-00

Concello de Cuntis

11.50.322A.460.4

26.727,57 €

TR331A-2023-00000075-00

Mancomunidade de Concellos de Santa Águeda

11.50.322A.460.4

26.121,77 €

TR331A-2023-00000079-00

Concello de Burela

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000082-00

Concello de Ribadavia

11.50.322A.460.4

54.000,00 €

TR331A-2023-00000084-00

Mancomunidade do Salnés

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000087-00

Concello de Melide

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000088-00

Concello de Celanova

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000092-00

Concello de Curtis

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000093-00

Concello das Pontes de García Rodríguez

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000095-00

Concello de Cervo

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000096-00

Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000101-00

Concello de Irixoa

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000102-00

Concello de Abegondo

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000103-00

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria Terra de Celanova

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000104-00

Concello de Santa Comba

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000105-00

Concello de Lalín

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000107-00

Concello da Laracha

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000108-00

Concello de Outes

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000109-00

Concello de Rianxo

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000113-00

Concello de Ortigueira

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000120-00

Concello de Cee

11.50.322A.460.4

26.375,76 €

TR331A-2023-00000123-00

Concello de Negreira

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000124-00

Concello da Agolada

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000125-00

Concello de Ponteceso

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000126-00

Concello do Grove

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000130-00

Concello da Cañiza

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000133-00

Concello de Dodro

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000135-00

Concello de Laxe

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000136-00

Concello de Poio

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000139-00

Concello de Mos

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000142-00

Concello do Porriño

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000147-00

Concello de Cerceda

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000150-00

Concello de Viana do Bolo

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000054-00

Concello de Betanzos

11.50.322A.460.4

24.400,00 €

TR331A-2023-00000144-00

Concello de Allariz

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000017-00

Concello de Quiroga

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000078-00

Concello de Santiso

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000076-00

Concello de Sober

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000100-00

Mancomunidade Voluntaria de Municipios da Comarca de Ourense

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000077-00

Concello de Carnota

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000089-00

Concello de Valga

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000129-00

Concello de Vilar de Barrio

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000119-00

Concello de Láncara

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000025-00

Concello de Cervantes

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000056-00

Concello de Ferrol

11.50.322A.460.4

54.000,00 €

TR331A-2023-00000062-00

Concello de Foz

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000128-00

Concello de Monforte de Lemos

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000057-00

Concello de Monterrei

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000114-00

Concello de Bande

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000118-00

Concello de Cualedro

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000116-00

Concello de Boborás

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

TR331A-2023-00000137-00

Concello de San Xoán de Río

11.50.322A.460.4

27.000,00 €

Total: 11.50.322A.460.4 (2015 00524)

2.680.125,10 €

TR331A-2023-00000005-00

Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga

11.50.322A.481.1

27.000,00 €

TR331A-2023-00000007-00

Asociación de Centros Homologados (ACH)

11.50.322A.481.1

94.500,00 €

TR331A-2023-00000008-00

Fundación Érguete-Integración

11.50.322A.481.1

27.000,00 €

TR331A-2023-00000012-00

Asociación para a Promoción Social e a Inserción Laboral Plataforma polo Emprego

11.50.322A.481.1

27.000,00 €

TR331A-2023-00000013-00

Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra (CEP)

11.50.322A.481.1

25.000,00 €

TR331A-2023-00000014-00

Asociación Autismo Bata

11.50.322A.481.1

27.504,00 €

TR331A-2023-00000021-00

Asociación E-Deidades para a Integración Laboral e Social da Muller

11.50.322A.481.1

27.000,00 €

TR331A-2023-00000036-00

Fundación para a Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvemento Tecnolóxico, o Emprego e Formación en Galiza (Forga)

11.50.322A.481.1

297.000,00 €

TR331A-2023-00000037-00

Asociación Empresarios del Deza

11.50.322A.481.1

22.000,00 €

TR331A-2023-00000039-00

Asociación Cimo Entidad Prestadora de Servicios

11.50.322A.481.1

27.000,00 €

TR331A-2023-00000042-00

Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva)

11.50.322A.481.1

27.000,00 €

TR331A-2023-00000044-00

Confederación Empresarial de Ourense (CEO)

11.50.322A.481.1

54.000,00 €

TR331A-2023-00000047-00

Fundación Amigos de Galicia

11.50.322A.481.1

216.000,00 €

TR331A-2023-00000051-00

Federación de Asociacións de Familiares e Enfermos Mentais de Galicia (Feafes)

11.50.322A.481.1

300.000,00 €

TR331A-2023-00000053-00

Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT)

11.50.322A.481.1

594.000,00 €

TR331A-2023-00000058-00

Confederación Empresarial de la Provincia de Lugo (CEL)

11.50.322A.481.1

54.000,00 €

TR331A-2023-00000059-00

Asociación para a Prevención e a Educación Social (APES)

11.50.322A.481.1

27.000,00 €

TR331A-2023-00000063-00

Fundación CiP

11.50.322A.481.1

24.030,00 €

TR331A-2023-00000070-00

Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas

11.50.322A.481.1

26.098,00 €

TR331A-2023-00000074-00

Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual (Aceesca)

11.50.322A.481.1

26.800,00 €

TR331A-2023-00000080-00

Federación Gallega de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Fademga Plena Inclusión Galicia)

11.50.322A.481.1

330.000,00 €

TR331A-2023-00000083-00

Asociación Inserta Innovación

11.50.322A.481.1

116.922,00 €

TR331A-2023-00000085-00

Fundación Lar Pro Salud Mental Vilagarcía

11.50.322A.481.1

26.320,00 €

TR331A-2023-00000086-00

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)

11.50.322A.481.1

767.300,66 €

TR331A-2023-00000090-00

Asociación Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

11.50.322A.481.1

54.000,00 €

TR331A-2023-00000106-00

Asociación Ámbar

11.50.322A.481.1

26.185,36 €

TR331A-2023-00000110-00

Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)

11.50.322A.481.1

20.925,00 €

TR331A-2023-00000112-00

Asociación Amicos

11.50.322A.481.1

121.120,17 €

TR331A-2023-00000115-00

Federación Down Galicia

11.50.322A.481.1

90.000,00 €

TR331A-2023-00000117-00

Asociación de Empresarios de Mos

11.50.322A.481.1

27.000,00 €

TR331A-2023-00000121-00

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

11.50.322A.481.1

120.000,00 €

TR331A-2023-00000122-00

Asociación Dano Cerebral Compostela

11.50.322A.481.1

14.886,12 €

TR331A-2023-00000127-00

Federación Empresarios de Hostelería (Feprohos)

11.50.322A.481.1

19.225,86 €

TR331A-2023-00000134-00

Ecos do Sur

11.50.322A.481.1

27.000,00 €

TR331A-2023-00000138-00

Valoresc Innovation

11.50.322A.481.1

64.260,00 €

TR331A-2023-00000149-00

Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia (Apetamcor)

11.50.322A.481.1

64.719,00 €

TR331A-2023-00000067-00

Fundación Laboral de la Construcción (FLC)

11.50.322A.481.1

297.000,00 €

TR331A-2023-00000099-00

Fundación Formavigo

11.50.322A.481.1

10.132,14 €

TR331A-2023-00000131-00

Fundación Ecca Social

11.50.322A.481.1

19.171,75 €

TR331A-2023-00000140-00

Asociación Galega de Asperger (Asperga)

11.50.322A.481.1

14.000,00 €

Total: 11.50.322A.481.1 (2015 00524)

4.180.100,06 €