DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 192 Luns, 9 de outubro de 2023 Páx. 56319

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Sanidade

ANUNCIO do 27 de setembro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifican as resolucións ditadas en expedientes de solicitude de asistencia sanitaria para persoas non aseguradas (expediente 75166 e cincuenta e cinco máis).

Tras intentar a notificación ás persoas interesadas que se especifican no anexo das resolucións das súas solicitudes de asistencia sanitaria para persoas non aseguradas, e ao non ser posible, notifícaselles por medio deste anuncio co fin de que poidan coñecer o seu contido íntegro e para constancia de tal coñecemento, en cumprimento do disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Para tal efecto, as persoas interesadas poderán comparecer no prazo de dez (10) días hábiles, contados densde o seguinte ao da publicación deste anuncio nas dependencias da Xefatura Territorial, sita na rúa Montevideo, nº 9, 2º andar, Lugo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Este anuncio publícase para que conste e lles sirva de notificación ás persoas interesadas, en cumprimento do disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Así mesmo, ponse en coñecemento das persoas interesadas que as resolucións relacionadas no anexo non esgotan a vía administrativa e poderán interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Sanidade no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido no artigo 122 da citada Lei 39/2015.

Lugo, 27 de setembro de 2023

María Begoña Seco Varela
Xefa territorial de Lugo

ANEXO

Nº de expediente

DNI/NIE/PAS

Data da resolución

75166

S712613

19.7.2023

75168

S712664 (rep. legal S712613)

19.7.2023

75695

A02912227

19.7.2023

77246

122024804 (rep. legal 122024849)

19.7.2023

77251

122128164 (rep. legal 122024849)

19.7.2023

77294

Y9772314L

19.7.2023

77583

00509 (rep. legal 122300684)

19.7.2023

78246

A935178 (rep. legal Y2396094Z)

19.7.2023

78292

GE324486 (rep. legal GC432109)

19.7.2023

78499

IU1073216

19.7.2023

78553

CO3099566

19.7.2023

78554

CO3100441

19.7.2023

78683

L623132

19.7.2023

78684

L623121

19.7.2023

78991

GB682761

19.7.2023

79487

AX983898

19.7.2023

79609

168109520

25.5.2023

79852

118316289

25.5.2023

80036

Y9123548Z

19.7.2023

80249

Z0468010B

21.7.2023

80250

Z0468011N

21.7.2023

80294

AU941852

19.7.2023

80508

Rep. legal 166235436

19.7.2023

80830

AZ017759

19.6.2023

80895

AY243776

1.6.2023

81393

120013743

19.7.2023

81496

120763020

19.7.2023

81678

JS0892676

28.6.2023

81685

BA559889 (rep. legal BA559800)

19.7.2023

81693

Z0207015C

12.5.2023

81943

Z0564803C

1.9.2023

81945

Z0564821S

1.9.2023

82314

Z0420936H

12.5.2023

82598

GC520130

28.6.2023

82884

X4574682M

18.5.2023

83026

Z0175901W

19.7.2023

83053

Y6830313V

10.7.2023

83235

117184525

28.6.2023

83325

164548350

25.5.2023

84102

AZ635009

9.8.2023

84141

Y9691868G

2.6.2023

84368

Z0790420F (rep. legal Z0311623R)

6.6.2023

84391

Y9987971M

7.6.2023

85084

Z0382014N

31.8.2023

85574

Z0562820S

16.6.2023

86420

119299891 (rep. legal 119299892)

7.7.2023

86541

Y1725414Z

7.7.2023

86875

Y7931094H

13.7.2023

87021

E0632194

31.8.2023

87416

Z0480747 (rep. legal Z0480725F)

17.8.2023

87872

Z0169522V

23.8.2023

88004

Z0929198A

22.8.2023

88088

Z0333064Y

23.8.2023

88490

Z0636503Y

6.9.2023

88511

Z0211132C

6.9.2023

89007

GB682761

11.8.2023