DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 192 Luns, 9 de outubro de 2023 Páx. 56315

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Industria e Innovación

ANUNCIO do 3 de outubro de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se corrixen erros do Anuncio do 20 de xuño de 2023 polo que se notifican aos interesados as afeccións por construción dunha instalación eléctrica prevista no concello de Baños de Molgas.

Detectado un erro no anexo do citado anuncio, publicado no Diario Oficial de Galicia número 126, do 4 de xullo de 2023, e no Boletín Oficial del Estado número 163, do 10 de xullo de 2023, con ID N2300604547, cómpre facer a seguinte corrección:

Na páxina 41398, onde di:

«Núm. de afección

Ref. catastral

Titular/es

Afección

Tipo de terreo

Lugar

Apoios

Voo

Núm.

Cant.

Sup. (m2)

Lonx.

Sup. (m2)

5

32008A066009710000EP

Constantino Gil

5,00

78,00

Prado

Chaira

10

32008A066009570000EU

Descoñecido

1

½

1

47,00

746,00

Prado

A de Maio»

Debe dicir:

«Núm. de afección

Ref. catastral

Titular/es

Afección

Tipo de terreo

Lugar

Apoios

Voo

Núm.

Cant.

Sup. (m2)

Lonx.

Sup. (m2)

5

32008A066009710000EP

Constantino Gil

5,00

78,00

Prado

Chaira

6

32008A066009700000EQ

Descoñecido

11,00

176,00

Prado

Chaira

10

32008A066009570000EU

Descoñecido

1

½

1

47,00

746,00

Prado

A de Maio»

Na páxina 41399, onde di:

«Núm. de afección

Ref. catastral

Titular/es

Afección

Tipo de terreo

Lugar

Apoios

Voo

Núm.

Cant.

Sup. (m2)

Lonx.

Sup. (m2)

35

32008A066008460000EM

Descoñecido

9,00

149,00

Prado

Pumariño

36

32008A066008450000EF

Clementina Taboada Casado

7,00

108,00

Prado

Pumariño

37

32008A066008440000ET

Descoñecido

7,00

107,00

Prado

Pumariño»

Debe dicir:

«Núm. de afección

Ref. catastral

Titular/es

Afección

Tipo de terreo

Lugar

Apoios

Voo

Núm.

Cant.

Sup. (m2)

Lonx.

Sup. (m2)

35

32008A066008460000EM

Descoñecido

9,00

149,00

Prado

Pumariño

37

32008A066008440000ET

Descoñecido

7,00

107,00

Prado

Pumariño»

Ourense, 3 de outubro de 2023

A xefa territorial de Ourense
P.S.L. (Decreto 116/2022, artigo 41.3)
José Luis Prada Suárez
Xefe do Servizo de Industria