DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 209 Venres, 3 de novembro de 2023 Páx. 60714

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 25 de outubro de 2023, da Xerencia da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, polo que se dá publicidade da resolución da mesma data pola que se convoca a provisión, polo procedemento de avaliación colexiada, do posto de xefatura do Servizo de Radiodiagnóstico do Complexo Hospitalario Universitario de Lugo.

De conformidade co previsto no Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG núm. 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e na Orde da Consellería de Sanidade do 24 de maio de 2006 (DOG núm. 106, do 5 de xuño), pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión de postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, e en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 137/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 208, do 31 de outubro), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, e polo Decreto 134/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 204, do 25 de outubro), polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia, así como da Orde do 22 de abril de 2020 (DOG núm. 82, do 29 de abril), de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servicio Galego de Saúde e na Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, modificada pola Orde do 25 de maio de 2020 (DOG núm. 103, do 29 de maio), esta xerencia

DISPÓN:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para cubrir, polo procedemento de avaliación colexiada, a provisión do posto de xefatura do Servizo de Radiodiagnóstico do Complexo Hospitalario Universitario de Lugo que se cita no anexo.

Segundo. As retribucións do posto ofertado serán as que correspondan de acordo coas ordes vixentes polas que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica.

Terceiro. As bases íntegras da convocatoria estarán expostas no taboleiro de anuncios do Hospital Universitario Lucus Augusti (Complexo Hospitalario Universitario de Lugo) e na intranet da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, así como na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Cuarto. As solicitudes para participar na presente convocatoria, xunto coa documentación a que se refiren as súa bases, presentaranse, dirixidas ao xerente da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, preferentemente no Rexistro do Hospital Universitario Lucus Augusti (Complexo Hospitalario Universitario de Lugo), sito na rúa Doutor Ulises Romero, nº 1, 27003 Lugo, ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de trinta (30) días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Lugo, 25 de outubro de 2023

Ramón Ares Rico
Xerente da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña
e Monforte de Lemos

ANEXO

Denominación do posto

Centro

Nº de vacantes

Xefe/a do Servizo de Radiodiagnóstico

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

1