DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Luns, 6 de novembro de 2023 Páx. 61104

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 5 de outubro de 2023, do tribunal do proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, subgrupo C2, nas especialidades de emisorista/vixilante fixo/a, bombeiro/a forestal-condutor/a de motobomba e bombeiro/a forestal, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 28 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 44, do 4 de marzo), pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

Advertido erro na resolución antes citada, publicada no Diario Oficial de Galicia número 195, do 13 de outubro de 2023, cómpre facer a seguinte corrección:

Nas páxinas 56914 e 56915, onde di:

«Nº orde

DNI

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Nota

Baremo

Total

77

***1878**

Sole

Dos Ramos

Pedro

35,11

25,92

61,03

78

***3020**

Alonso

Muíño

Sergio

54,03

7

61,03»

Debe dicir:

«Nº orde

DNI

Apelido 1

Apelido 2

Nome

Nota

Baremo

Total

77

***3020**

Alonso

Muíño

Sergio

54,03

7

61,03

78

***1878**

Sole

Dos Ramos

Pedro

35,11

25,92

61,03»