DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Martes, 7 de novembro de 2023 Páx. 61351

III. Outras disposicións

Valedor do Pobo

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 9 de outubro de 2023 pola que se aproba a convocatoria da cuarta edición dos premios Valedora do Pobo aos mellores traballos fin de grao (TFG) e traballos fin de máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres.

Detectado erro na Resolución do 9 de outubro de 2023 pola que se aproba a convocatoria da cuarta edición dos premios Valedora do Pobo aos mellores traballos fin de grao (TFG) e traballos fin de máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres, publicado no Diario Oficial de Galicia nº 194, do 11 de outubro de 2023, procede a súa corrección:

Na páxina 56599, o anexo I debe ser substituído polo que figura a continuación:

ANEXO I

Solicitude de participación na cuarta edición dos premios Valedora do Pobo
aos mellores traballos fin de grao (TFG) e traballos fin de máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres (anonimizada ou sen datos persoais)

Documentos que achega

� Traballo (anonimizado ou sen datos persoais) fin de grao (TFG) en formato de papel e electrónico (CD ou pendrive en word, libreoffice ou LaTeX) titulado:

� Traballo (anonimizado ou sen datos persoais) fin de máster (TFM) en formato de papel e electrónico (CD ou pendrive en word, libreoffice ou LaTeX) titulado:

� Síntese descritiva do traballo: