DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 215 Luns, 13 de novembro de 2023 Páx. 62534

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2023, conxunta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e da Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se conceden as axudas da Orde do 30 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2023 (códigos de procedementos ED431C, IN607A, ED431B, IN607B, ED431F e IN607D).

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación (actualmente Consellería de Economía, Industria e Innovación), a través da Axencia Galega de Innovación (Gain), por medio da Orde do 30 de maio de 2023 (DOG núm. 110, do 12 de xuño), estableceron as bases reguladoras e convocaron conxuntamente, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i.

Unha vez finalizada a tramitación establecida no artigo 10 da convocatoria para as solicitudes presentadas na modalidade A, grupos de referencia competitiva; na modalidade B, grupos con potencial de crecemento; e na modalidade C, proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente, realizouse o proceso de avaliación e selección, de acordo co establecido no artigo 11 da Orde do 30 de maio de 2023.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e á persoa titular da Presidencia da Gain, de acordo co artigo 12 da Orde do 30 de maio de 2023.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 11 da Orde do 30 de maio de 2023 e atendendo á proposta de concesión elevada polo órgano instrutor a partir do informe da Comisión de Selección, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da Gain,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Concederlles ás entidades que a seguir se relacionan (con indicación da persoa coordinadora do grupo destinatario) as axudas da modalidade A, grupos de referencia competitiva; da modalidade B, grupos con potencial de crecemento; e da modalidade C, proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente, para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, convocadas pola Orde do 30 de maio de 2023.

Modalidade A: grupos de referencia competitiva (GRC).

Universidades do SUG.

Nº de expediente

Apelidos

Nome

Univ.

Importe

2023 (€)

Importe

2024 (€)

Importe

2025 (€)

Importe

2026 (€)

Total (€)

ED431C 2023/34

Abad López

María José

UDC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2023/05

Antelo Suárez

Manel

USC

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

ED431C 2023/17

Criado Boado

Cecilia

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2023/01

Cuadrado Aranda

Francisco Javier

UDC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2023/33

Esteban Gómez

David

UDC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2023/14

Faraldo Cabana

Patricia

UDC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2023/27

Fernández Covelo

Emma

UVigo

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2023/06

Fernández Mosquera

Santiago

USC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2023/19

García González

Ignacio

USC

80.000

80.000

80.000

80.000

320.000

ED431C 2023/29

García Novoa

César

USC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2023/32

Gewerc Barujel

Adriana

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2023/31

Gómez Tato

Antonio

USC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2023/28

Gómez Touriño

Iria

USC

80.000

80.000

80.000

80.000

320.000

ED431C 2023/15

Lojo Rodríguez

Laura María

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2023/11

López García

Xosé

USC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2023/02

Maneiro Maneiro

Marcelino

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2023/30

Mosquera Losada

María Rosa

USC

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

ED431C 2023/12

Nieto Roig

Juan José

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2023/16

Panadero Fontán

Rosario

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2023/26

Pino García

Antonio

UVigo

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

ED431C 2023/25

Pou Saracho

Juan María

UVigo

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2023/07

Romero Rodríguez

María de los Ángeles

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2023/21

Sánchez García

Jesús Ángel

USC

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431C 2023/22

Señarís Rodríguez

Rosa

USC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

ED431C 2023/09

Woodhoo

Ashwin

USC

80.000

80.000

80.000

80.000

320.000

ED431C 2023/10

Zalvide Torrente

Bautista

USC

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

Outras entidades.

Nº de expediente

Apelidos

Nome

Entidade

Importe 2023 (€)

Importe 2024 (€)

Importe 2025 (€)

Importe 2026 (€)

Total (€)

IN607A2023/04

González Barcia

Miguel

FIDIS

70.000

70.000

70.000

70.000

280.000

IN607A2023/03

González Juanatey

José Ramón

FIDIS

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

IN607A2023/01

Lorenzo Rodríguez

José Manuel

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

99.999

100.000

100.000

99.995

399.994

IN607A2023/05

Mayán Santos

María Dolores

FPNS

60.000

60.000

60.000

60.000

240.000

IN607A2023/02

Salas Ellacuriaga

Antonio

FIDIS

100.000

100.000

100.000

100.000

400.000

Modalidade B: grupos con potencial de crecemento (GPC).

Universidades do SUG.

Nº de expediente

Apelidos

Nome

Univ.

Importe

2023 (€)

Importe

2024 (€)

Importe

2025 (€)

Total (€)

ED431B 2023/36

Aguado Agelet

Fernando

UVigo

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/33

Álvarez Dacosta

Estrella

UVigo

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/09

Arce Fernández

Ramón

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/55

Arias Rodríguez

Juan Enrique

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/28

Blanco García

Carmen

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/15

Cagiao Vila

Pilar

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/49

Calvo Rolle

José Luis

UDC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/40

Casarejos Ruiz

Enrique

UVigo

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/13

Cruz Freire

José Manuel

UVigo

30.000

45.000

45.000

120.000

ED431B 2023/58

Díaz Prado

Silvia María

UDC

30.000

45.000

45.000

120.000

ED431B 2023/12

Doval Gandoy

Jesús

UVigo

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/03

Fanego Lema

Teresa

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/47

Feijó Torres

Elías José

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/60

Fernández Trillo

Francisco

UDC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/07

Flores Arias

María Teresa

USC

30.000

45.000

45.000

120.000

ED431B 2023/35

Gago Martínez

Ana María Consuelo

UVigo

30.000

45.000

45.000

120.000

ED431B 2023/04

García Jares

Carmen María

USC

30.000

45.000

45.000

120.000

ED431B 2023/20

Garrido González

Josefa

UVigo

30.000

45.000

45.000

120.000

ED431B 2023/17

Gil Docampo

María de la Luz

USC

30.000

45.000

45.000

120.000

ED431B 2023/25

González de Prado

Begoña

UVigo

30.000

45.000

45.000

120.000

ED431B 2023/21

Lameiras Fernández

María

UVigo

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/37

Llamas Nistal

Martín

UVigo

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/08

López Alonso

María Marta

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/48

López Fernández

María Teresa

UDC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/43

Loureiro García

María Luz

USC

30.000

45.000

45.000

120.000

ED431B 2023/24

Martínez Vidal

Concepción

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/45

Nogueira López

Alba

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/41

Otero Casal

Ana María

USC

30.000

45.000

45.000

120.000

ED431B 2023/14

Pansera

Mario

UVigo

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/19

Pelaz García

Beatriz

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/42

Porto Castro

Ana María

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/27

Rey García

Daniel

UVigo

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/39

Rodríguez Lago

José Ramón

UVigo

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/52

Sendón García

Raquel

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/59

Seoane Rodríguez

José Antonio

UDC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/05

Sobrino Heredia

José Manuel

UDC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/23

Sotelo Pérez

Eddy

USC

30.000

45.000

45.000

120.000

ED431B 2023/22

Soto Campos

Ana María

USC

20.000

35.000

35.000

90.000

ED431B 2023/51

Yáñez Casal

Armando José

UDC

20.000

35.000

35.000

90.000

Outras entidades.

Nº de expediente

Apelidos

Nome

Entidade

Importe 2023 (€)

Importe 2024 (€)

Importe 2025 (€)

Total (€)

IN607B 2023/04

Balsa Canto

Eva

IIM-CSIC

29.995,90

44.999,90

44.999,90

119.995,70

IN607B 2023/09

Cubiella Fernández

Joaquín

FBGS

30.000

45.000

45.000

120.000

IN607B 2023/12

Figueroa Conde-Valvis

Angélica

FPNS

20.000

35.000

35.000

90.000

IN607B 2023/11

Figueroa Pérez

Rosa Isabel

IEO Vigo-CSIC

19.920,00

34.920,00

34.920,00

89.760,00

IN607B 2023/07

García González

Miguel Ángel

FIDIS

30.000

45.000

45.000

120.000

IN607B 2023/05

Medina Méndez

María Isabel

IIM-CSIC

29.790

45.000

45.000

119.790

IN607B 2023/08

Ortolano

Saida

FBGS

20.000

35.000

35.000

90.000

Modalidade C: persoal investigador con traxectoria excelente.

Universidades do SUG.

Nº de expediente

Apelidos

Nome

Univ.

Liña

Importe 2023 (€)

Importe 2024 (€)

Importe 2025 (€)

Importe 2026 (€)

Importe 2027 (€)

Total (€)

ED431F 2023/21

Alejo Alonso

Aarón José

USC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2023/22

Bergueiro Álvarez

Julián

USC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2023/33

Bermúdez García

Juan Manuel

UDC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2023/36

Blanco Calvo

Alejandro

UDC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2023/19

Borsato

Riccardo

USC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2023/14

Castro Tubio

José Manuel

USC

Consolidada

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431F 2023/40

Chobanova

Veronika Georgieva

UDC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2023/30

Fafian Labora

Juan Antonio

UDC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2023/24

Insua López

Ignacio

USC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2023/12

Montenegro García

Javier

USC

Consolidada

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431F 2023/15

Nieto Fontarigo

Juan José

USC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2023/28

Novoa Carballal

Ramón

UVigo

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2023/37

Ojea Fernández-Colmeiro

Elena

UVigo

Consolidada

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

ED431F 2023/03

Rivas Siota

Sandra

UVigo

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2023/27

Rodríguez Porto

Rosa María

USC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2023/43

Rodríguez Sánchez

José Luis

UDC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2023/09

Salonen

Laura María

UVigo

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2023/42

Tomás Gamasa

María

USC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2023/17

Vecino Bello

Xanel

UVigo

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

ED431F 2023/10

Wu

Bin

USC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

Outras entidades.

Nº de expediente

Apelidos

Nome

Entidade

Liña

Importe 2023 (€)

Importe

2024 (€)

Importe 2025 (€)

Importe 2026 (€)

Importe

2027 (€)

Total (€)

N607D 2023/10

González Álvarez

David

Incipit-CSIC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

N607D 2023/06

González Salvado

Violeta

FIDIS

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

N607D 2023/12

López Armada

María José

FPNS

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

N607D 2023/05

Mondelo García

Cristina

FIDIS

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

N607D 2023/13

Pereira Pardo

Lucía

Incipit-CSIC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

N607D 2023/04

Pérez Camiña

Jesús

FIDIS

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

N607D 2023/02

Quiñones Téllez

María del Mar

FIDIS

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

N607D 2023/08

Ruiz Bañobre

Juan

FIDIS

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

N607D 2023/11

Saintenoy

Thibault

Incipit-CSIC

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

N607D 2023/09

Torres Andón

Fernando

FPNS

Emerxente

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

115.000

N607D 2023/07

Villega Rios

David

IIM-CSIC

Emerxente

14.943,50

24.998,60

24.926,00

24.986,50

24.926,00

114.780,60

Segundo. As solicitudes non incluídas nesta resolución entenderanse denegadas ou desestimadas.

Terceiro. As axudas imputaranse ao capítulo VII dos orzamentos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, na aplicación 10.03.561B.744.0, e da Axencia Galega de Innovación, coa seguinte desagregación, nas aplicacións 05.A2.561A.781.0, 05.A2.561A.703.0 e 05.A2.561A.743.19.

Modalidade

Entidade

beneficiaria

Crédito (en euros)

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Modalidade A

GRC

Universidades do SUG

UDC

280.000

280.000

280.000

280.000

1.120.000

USC

1.260.000

1.260.000

1.260.000

1.260.000

5.040.000

UVigo

240.000

240.000

240.000

240.000

960.000

Total

1.780.000

1.780.000

1.780.000

1.780.000

7.120.000

Outras entidades

Fund. Centro Tecnolóxico da Carne (743.19)

99.999,00

100.000,00

100.000,00

99.995,00

399.994,00

F. Novoa (781.0)

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

240.000,00

FIDIS (781.0)

270.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

1.080.000,00

Total

429.999,00

430.000,00

430.000,00

429.995,00

1.719.994,00

Modalidade B

GPC

Universidades do SUG

UDC

150.000

255.000

255.000

660.000

USC

440.000

725.000

725.000

1.890.000

UVigo

300.000

495.000

495.000

1.290.000

Total

890.000

1.475.000

1.475.000

3.840.000

Outras entidades

CSIC-IIM

(703.0)

59.785,90

89.999,90

89.999,90

239.785,70

CSIC–IEO Vigo

(703.0)

19.920,00

34.920,00

34.920,00

89.760,00

FIDIS (781.0)

30.000,00

45.000,00

45.000,00

120.000,00

Fund. Biomédica Galicia Sur (781.0)

50.000,00

80.000,00

80.000,00

210.000,00

F. Novoa (781.0)

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

Total

179.705,90

284.919,90

284.919,90

749.545,70

Modalidade C:

proxectos de excelencia

Universidades do SUG

UDC

75.000

125.000

125.000

125.000

125.000

575.000

USC

220.000

300.000

300.000

300.000

200.000

1.320.000

UVigo

110.000

150.000

150.000

150.000

100.000

660.000

Total

405.000

575.000

575.000

575.000

425.000

2.555.000

Outras entidades

CSIC-Incipit

(703.0)

45.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

345.000,00

CSIC-IIM

(703.0)

14.943,50

24.998,60

24.926,00

24.986,50

24.926,00

114.780,60

FIDIS (781.0)

75.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

575.000,00

F. Novoa (781.0)

30.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

230.000,00

Total

164.943,50

274.998,60

274.926,00

274.986,50

274.926,00

1.264.780,60

Total universidades do SUG

3.075.000

3.830.000

3.830.000

2.355.000

425.000

13.515.000

Total outras entidades

774.648,40

989.918,50

989.845,90

704.981,50

274.926,00

3.734.320,30

O importe das axudas das universidades do SUG imputarase ao Plan galego de financiamento universitario para o período 2022-2026. A anualidade do ano 2027 integrarase no novo plan de financiamento para os anos seguintes.

Cuarto. De acordo co artigo 14 da Orde de 30 de maio de 2023, a subvención será librada á entidade beneficiaria a que pertenza o grupo ou o persoal investigador, conforme a resolución de concesión e de acordo coa normativa vixente.

As entidades beneficiarias deberán aceptar a subvención no prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación de concesión e deberán presentar a reelaboración do seu orzamento de acordo cos importes concedidos, se é o caso.

Para poder realizar o libramento dos fondos será preciso que a entidade beneficiaria remita a documentación que se detalla nese artigo 14 nas datas indicadas nel.

Quinto. O incumprimento das obrigas contidas nesta orde ou na demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución da concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de mora correspondentes.

Sexto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no caso das solicitudes pertencentes ao SUG, e ante a persoa titular da Presidencia da Axencia Galega de Innovación, nos restantes casos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29 de xullo de 2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

María Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Economía, Industria e Innovación e presidenta da Axencia Galega
de Innovación