DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 216 Martes, 14 de novembro de 2023 Páx. 63019

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ANUNCIO do 31 de outubro de 2023, da Xefatura Territorial de Vigo, polo que se notifica o inicio do expediente PSC-PO-0607/2023-PPM e dez máis.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de ser intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícase ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio o inicio do expediente PSC-PO-0607/2023-PPM e dez máis.

A eficacia do acto queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU do BOE), polo que o prazo para presentar alegacións se computará desde esa publicación.

As persoas interesadas poderán comparecer nas oficinas da Xefatura Territorial da Consellería do Mar, sitas na rúa Concepción Arenal, 8, 4º andar, Vigo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro do acordo de inicio e constancia de tal coñecemento.

As persoas interesadas dispoñen dun prazo de 15 días para achegar cantas alegacións, documentos ou informacións xulguen pertinentes e, de ser o caso, propoñer proba concretando os medios de que pretendan valerse, segundo o disposto no artigo 64.2.f) da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

De non efectuar alegacións sobre o contido do acordo de inicio no prazo previsto no artigo citado, poderá ser considerado proposta de resolución, cos efectos previstos para esta no artigo 89.2 da Lei 39/2015, do 1 do outubro, de conformidade co establecido no artigo 64.2.f) citado.

Vigo, 31 de outubro de 2023

Sonia Lorenzo Santos
Xefa territorial de Vigo

ANEXO

Nº expediente

DNI/NIF/NIE

Acto que se notifica

Enderezo

PSC-PO-0607/2023-PPM

35443808A

Inicio

As Laxes, 29, A Illa de Arousa

PSC-PO-0620/2023-PPM

39510205T

Inicio

Costa da Igrexa, 5, Cabanas, Redondela

PSC-PO-0623/2023-PPM

78736973S

Inicio

Estrada de Isamil, 350, Moaña

PSC-PO-0626/2023-PRE

10899261K

Inicio

Illa de Sálvora, 10, O Grove

PSC-PO-0674/2023-PPM

10015323

Inicio

Matriz, Caminha, Portugal

PSC-PO-0682/2023-PPM

34983737R

Inicio

Río Negro, 6, Nigrán

PSC-PO-0742/2023-PRE

53111718A

Inicio

Atranco, 15, Cangas

PSC-PO-0749/2023-PRE

44078126Y

Inicio

Avda. de Lugo, 84, Pontevedra

PSC-PO-0786/2023-TRA

76826842B

Inicio

A Revolta, 2, Sanxenxo

PSC-PO-0793/2023-PRE

X4302031L

Inicio

Pol. de Torneiros, fase II, 20, O Porriño

PSC-PO-0821/2023-PPM

36100764X

Inicio

As Areas, 22, Baiona