DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 230 Luns, 4 de decembro de 2023 Páx. 66798

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 27 de novembro de 2023 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 25 de maio de 2023, pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música públicas e escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro (códigos de procedemento ED314E e ED314D).

Mediante a Orde do 25 de maio de 2023 (DOG núm. 107, do 7 de xuño) publicouse a convocatoria de axudas dirixidas a escolas de música públicas e escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro.

Tras valorar a Comisión as solicitudes e a documentación presentadas e elevada a proposta definitiva de concesión destas axudas, segundo prevén os puntos noveno e décimo da orde de convocatoria, e en virtude das atribucións que ten conferidas a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades,

DISPOÑO:

Primeiro. Concederlles as axudas, nas contías que se sinalan, ás escolas de música públicas das cales sexan titulares os concellos que se relacionan no anexo A.I desta orde. Así mesmo, desestimar as solicitudes presentadas polas escolas de música públicas que se relacionan no anexo A.II, polas causas que se indican.

Segundo. Concederlles as axudas, nas contías que se sinalan, ás escolas de música dependentes de asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que se relacionan no anexo B.I desta orde. Así mesmo, desestimar as solicitudes presentadas polas escolas de música dependentes de asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que se relacionan no anexo B.II, polas causas que se indican.

Terceiro. O pagamento da subvención realizarase unha vez que o órgano concedente comprobe a xustificación presentada polo/a beneficiario/a da realización da actividade subvencionada. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención poderá dar lugar á modificación desta resolución de concesión.

Cuarto. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas representantes das entidades interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, segundo o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben presentar directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022; DOG núm. 151, do 9 de agosto)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO A

Axuda a escolas de música públicas

A.I. Adxudicacións definitivas.

Concello

Código do centro

Escola de música

Importe

Abegondo

15032741

Escola de Música Municipal de Abegondo

5.881,36 €

Allariz

32000101

Escola de Música Municipal de Allariz

1.644,07 €

Ames

15033113

Escola de Música Municipal de Ames

2.949,15 €

Barbadás

32014331

Escola de Música Municipal de Barbadás

3.525,42 €

Begonte

27020951

Escola de Música Municipal de Begonte

3.322,03 €

Brión

15032753

Escola de Música Municipal Magariños

3.220,34 €

Burela

27016731

Escola de Música Municipal de Burela

2.169,49 €

Cabana de Bergantiños

15032479

Escola de Música Municipal de Cabana de Bergantiños

1.288,14 €

Caldas de Reis

36019888

Escola de Música Municipal de Caldas de Reis

2.610,17 €

Cambados

36019955

Escola de Música Municipal de Cambados

1.779,66 €

Cangas

36020027

Escola de Música Municipal Mestre Inocentes Camaño

3.898,30 €

O Carballiño

32016716

Escola de Música Municipal do Carballiño

2.593,22 €

Carnota

15027605

Escola de Música Municipal de Carnota

3.694,92 €

Coles

32020926

Escola de Música Municipal de Coles

1.084,75 €

A Estrada

36020039

Escola de Música Municipal da Estrada

355,93 €

Foz

27016571

Escola de Música Municipal de Foz

3.254,24 €

Lugo

27020938

Escola de Música Municipal de Lugo

5.966,10 €

Maceda

32016698

Escola de Música Municipal de Maceda

1.813,56 €

Marín

36019906

Escola de Música Municipal Maestro Landín Pazos

1.474,58 €

Meaño

36024801

Escola de Música Municipal de Meaño

3.271,19 €

Meira

27020771

Escola de Música Municipal de Meira

1.694,92 €

Moaña

36024653

Escola de Música Municipal de Moaña

3.101,69 €

Mondariz

36024641

Escola de Música Municipal de Mondariz

1.949,15 €

Mondoñedo

27020550

Escola de Música Municipal O Pallarego

1.237,29 €

Muros

15032637

Escola de Música Municipal de Muros

2.016,95 €

Ordes

15032261

Escola de Música Municipal de Ordes

1.508,47 €

Ortigueira

15032133

Escola de Música Municipal de Ortigueira

1.779,66 €

A Pobra de Trives

32016662

Escola de Música Municipal da Pobra de Trives

440,68 €

A Pobra do Brollón

27020847

Escola de Música Municipal Samoeiro

1.322,03 €

A Pontenova

27020835

Escola de Música Municipal da Pontenova

1.559,32 €

Ribadavia

32000113

Escola de Música Municipal de Ribadavia

1.627,12 €

Ribadeo

27016546

Escola de Música Municipal de Ribadeo

6.033,90 €

Sanxenxo

36024513

Escola de Música Municipal Lied_em

3.915,25 €

Silleda

36020003

Escola de Música Municipal de Silleda

3.423,73 €

Sober

27016637

Escola de Música Municipal de Sober

1.288,14 €

Tui

36020015

Escola de Música Municipal de Tui

1.000,00 €

Valga

36019979

Escola de Música Municipal de Valga

2.915,25 €

Vila de Cruces

36019980

Escola de Música Municipal de Vila de Cruces (Artística de Merza)

1.644,07 €

Vilagarcía de Arousa

36019891

Escola de Música Municipal Bernardo del Río Parada

5.135,59 €

Xove

27020872

Escola de Música Municipal de Xove

610,17 €

Importe total

100.000,00 €

A.II. Exclusións definitivas.

Concello

Escola de música

Motivo

Cerdedo-Cotobade

EMUSPR Escola de Música da Banda Unión Musical de Tenorio

Non axustarse ao establecido no artigo 1.a) da convocatoria

ANEXO B

Axudas a escolas de música privadas dependentes
de institucións sen ánimo de lucro

B.I. Adxudicacións definitivas.

Concello

Código do centro

Escola de música

Importe

Agolada

36025074

EMUSPR de Agolada

2.762,58 €

Barro

36025086

EMUSPR de Barro

2.302,15 €

Cambre

15032856

EMUSPR Sementeira de Cambre

6.446,02 €

Cangas

36025131

EMUSPR Staccato

2.916,06 €

Celanova

32020859

EMUSPR EMBC

5.647,94 €

Cerdedo-Cotobade

36025189

EMUSPR Escola de Música da Banda Unión Musical de Tenorio

3.652,75 €

Chantada

27020975

EMUSPR Casa da Música de Chantada

9.000,00 €

A Coruña

15032947

EMUSPR Compañía de María

5.340,99 €

Gondomar

36024896

EMUSPR Agrupación Musical de Vincios

5.647,94 €

Mos

36024501

EMUSPR de Mos

9.000,00 €

As Neves

36024321

EMUSPR Popular de Rubiós

2.394,24 €

Ponteareas

36024021

EMUSPR de Xinzo

6.415,33 €

Ponteareas

36001562

EMUSPR Unión de Guláns

2.639,80 €

As Pontes de García Rodríguez

15033289

EMUSPR Escola de Música das Pontes

3.898,31 €

Pontevedra

36024033

EMUSPR A Tempo

2.977,45 €

Pontevedra

36024732

EMUSPR de Salcedo

3.008,14 €

Redondela

36024941

EMUSPR de Chapela

6.752,98 €

Rianxo

15033083

EMUSPR de Rianxo

6.967,84 €

Ribadavia

32020847

EMUSPR Mestre Veneroni

2.916,06 €

Ribadumia

36025098

EMUSPR Escola de Música de Ribadumia

5.985,59 €

O Rosal

36000843

EMUSPR Agrupación Musical do Rosal

6.998,54 €

Salceda de Caselas

36020222

EMUSPR Asociación Amigos da Música

6.906,45 €

Soutomaior

36024549

EMUSPR artística de Arcade

1.074,34 €

Teo

15027769

EMUSPR de Calo-Teo

3.499,27 €

Tomiño

36025141

EMUSPR Escola de Música Goián

4.665,69 €

Tui

36025190

EMUSPR Escola da Banda de Música Popular de Tui

859,47 €

Vigo

36000867

EMUSPR Atlántida

6.752,98 €

Vigo

36024744

EMUSPR de Valadares

5.862,81 €

Vigo

36025116

EMUSPR Escola de Música Ateneo Musical de Bembrive

4.880,56 €

Vigo

36025153

EMUSPR Escola de Música Val do Fragoso

1.565,46 €

Vigo

36025207

EMUSPR Escola de Música Lira de San Miguel de Oia

4.542,91 €

Vigo

36024379

EMUSPR Unión Musical de Coruxo

3.714,14 €

Vilaboa

36024999

EMUSPR de Vilaboa

5.709,33 €

Vilanova de Arousa

36024719

EMUSPR de Vilanova de Arousa

5.709,33 €

Xinzo de Limia

32020902

EMUSPR da Limia

5.586,55 €

Importe total

165.000,00 €

B.II. Exclusións definitivas.

Concello

Escola de música

Motivo

Narón

Escola de Música Sementeira-Narón

Non axustarse ao establecido no artigo 2.1 da convocatoria

Santiso

EMUSPR de Visantoña

Non cumprir o establecido no artigo 2.2 da convocatoria