DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 236 Xoves, 14 de decembro de 2023 Páx. 68504

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 23 de novembro de 2023 pola que se publica a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2023.

Advertido un erro na citada resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 229, do 1 de decembro de 2023, procede realizar a seguinte corrección:

No anexo IV, Promoción interna independente, onde di:

«Subgrupo/grupo

Escala/categoría

Reserva con discapacidade

Xeral

Total

A2

Escala axudante de bibliotecas,

arquivos e museos

-

2

Debe dicir:

«Subgrupo/grupo

Escala/categoría

Reserva con discapacidade

Xeral

Total

A2

Escala axudante de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade arquivos

-

2